facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT SYSTEMS 9/2016 , Projektové řízení

6 tipů, jak vytvořit produkt, který bude zákazník milovat

Eva a Zdeněk Macháčkovi


Principal SolutionsByli jste někdy zapojeni do projektu vývoje nového produktu, který stál spoustu peněz a úsilí všech zúčastněných, a přesto výsledný produkt neudělal díru na trhu? Nebo jste opakovaně naráželi na bariéru neporozumění IT s byznysem? Pak zřejmě žijete v reálném světě. Přinášíme vám proto seriál článků s tipy a zajímavými nástroji, které vás mohou inspirovat do budoucna a pomoci vyřešit některé problémy řízení inovací a vývoje nových produktů.


Projektových metodik a doporučení pro vývoj je celá řada. Přesto většinou neposkytují praktické návody a nástroje, které by umožnily včas zjistit, zda bude produkt úspěšný, a vyhnout se tak zavčasu slepým uličkám. Rádi bychom vás seznámili s 5+1 nástroji, které toto dokážou. Jejich použití je jednoduché, a přitom přináší veliký efekt. Představíme je postupně v sérii navazujících článků tak, abychom měli dostatek prostoru pro praktické příklady. Nyní alespoň jejich stručné shrnutí.

5+1 praktických nástrojů, které zachrání projekt

  • Lean Canvas vám formou strukturovaného popisu na jednu stránku umožní vytvořit model produktu a pomůže vám identifikovat rizikové oblasti vašeho návrhu.
  • Pro rozpracování základní myšlenky produktu z Lean Canvasu do detailního zadání lze použít metodu Impact mapping. Klíčovou výhodou je strukturované zpodrobnění hrubého popisu produktu při zachování vazby na cíle produktu.
  • Zadavatel často vnímá všechny požadavky jako stejně důležité a obtížně by se některých vzdával. Pro usnadnění komunikace o skutečné prioritě požadavků vám představíme metody KANO a MoSCoW.
  • Uřídit rozdělení práce podle priorit v rámci veliké pracovní skupiny může být někdy obtížný úkol. Pro tyto případy je vhodné použít KANBAN board, který formou sdílené fyzické nástěnky na zdi umožní získat přehled o tom, kdo na čem pracuje, co je hotové a na čem se ještě nezačalo pracovat.
  • Nakonec představíme nástroj User story mapping. Díky tomuto nástroji se vám podaří přehledně ukázat, které funkčnosti budou dodány v jakém release, a to v kontextu průchodu uživatele vaším systémem.

K jednotlivým nástrojům se podrobněji vrátíme v dalších dílech našeho seriálu. Pojďme se nyní podívat na tipy slíbené v nadpisu.

6 tipů pro cestu k úspěšnému produktu

Jsme přesvědčeni, že ještě důležitější, než jaké nástroje nebo metodiky na projektu zvolíte, jsou základní principy způsobu práce na projektu. Tato pravidla je zapotřebí stanovit a odsouhlasit na začátku projektu. Měla by být jednotně vnímána všemi zúčastněnými, bez ohledu na to, zda se jedná o zástupce IT, či byznysu. Ideální je, pokud se takové principy časem stanou nedílnou součástí firemní kultury.

Tip 1. Musíte vědět, kam jdete, aby jste tam mohli dojít

Při tvorbě nového produktu je potřeba mít jasnou vizi, PROČ se do dané aktivity pouštíte a jak poznáte, že jdete správnou cestou, resp. že jste uspěli. Stanovte si, co a jak budete měřit a jakých hodnot v určitém časovém období chcete dosáhnout. Mějte na paměti, že metrika je užitečná pouze v případě, kdy měření může být průběžné a víte, jak reagovat, pokud nebudou vycházet hodnoty, které očekáváte.

Pokud zjistíte, že měření nepotvrzují vaše hypotézy, poraďte se v týmu, co můžete udělat pro změnu, a co nejdříve to proveďte. Další měření ověří, zda šlo o krok správným směrem. Této změně směru projektu se říká pivot. Termín zpopularizoval Eric Ries ve své knize Lean Startup, položil v ní základy ke stejnojmennému hnutí, které si klade za cíl moderní a agilní vývoj produktů.

Tip 2. Nejkratší cesta k úspěchu vede přes řadu neúspěchů

Čím větší je míra nejistoty na začátku, při definování předpokladů, na kterých produkt stojí, tím více bychom se měli věnovat otestování těchto hypotéz, abychom mohli včas zkorigovat směr, kterým se ubíráme. K tomu nám pomohou následující tři pravidla:

  • Testujte hypotézy – Sepište si hypotézy, na kterých je postaven úspěch produktu. Čím méně jste si jistí, že je vaše hypotéza správná, tím levnější a rychlejší metody používejte k jejímu ověření. Pro každé testování popište stav, kterého byste měli v ideálním případě dosáhnout, a stanovte čas pro jeho dosažení. Vytvořte co nejjednodušší (a nejlevnější) experiment k ověření hypotézy. Reálný výsledek pak porovnejte s nastaveným cílem. Dobrým východiskem pro sestavení modelu produktu a určení hypotéz je nástroj Lean Canvas, který si představíme příště.
  • Nehledejte viníka – Pokud se ukáže, že vaše předpoklady nejsou pravdivé, zjistíte to poměrně levně a rychle. Jistě, i samotné otestování hypotézy bude něco stát, ale je to řádově levnější, než pokud byste na základě špatných předpokladů vytvořili celý produkt. V případě neúspěchu testování hypotézy je zapotřebí, aby toto nebylo kladeno nikomu za vinu. Bohužel, toto bývá často problém, když je místo hledání ponaučení pořádán hon na obětního beránka.
  • Poučte se – Z každého pokusu, a z neúspěšného obzvláště, je třeba se poučit. Na základě výsledku ověření hypotézy je nutné upravit předpoklady, cíle a další směřování aktivity. Pokud již z počátku nedojde k naplnění základních předpokladů, může být nejvhodnějším doporučením celou aktivitu ukončit (zvláště v tomto případě nezapomeňte na předchozí pravidlo).

„The way to succeed is to double your failure rate.“ Thomas Watson, Founder of IBM


Tip 3. Zeptejte se na cestu vašich zákazníků

Při vytváření nových produktů na to často zapomínáme, ale lidé v řadě případů nejednají racionálně. Často hrají hlavní roli emoce, předchozí zkušenost nebo kontext. Občas mají úspěch produkty, u kterých by to nikdo nečekal (např. Facebook, Pockemon GO). A jiné, o kterých bylo tolik odborníků z obchodu a marketingu přesvědčeno, že budou trhákem na trhu, ve skutečnosti nikdo masově nekupuje (Google Glass, Segway). Svůj produkt proto ukažte reálným zákazníkům co nejdříve a zkuste jim ho prodat, třeba i v rané fázi, kdy neobsahuje ještě všechny propracované funkce. Reakci zákazníků měřte a neúspěch berte jako cenný zdroj poučení.


„Don’t ask people what they think of your idea. Only customers matter. Don’t ask customers what they think of your idea. Measure what they do.“ Ash Maurya, Creator of Lean Canvas


Tip 4. Jednoduchost je nová dokonalost

Změna je nevyhnutelná. Technologie, na kterých stojí dnes řada systémů, mohou být za rok či dva překonané a jejich použití neefektivní. Domníváme se, že je potřeba, aby návrh produktu i jeho realizace byly co nejjednodušší a v případě nutnosti bylo snadné a ekonomicky únosné provést potřebné změny. Pamatujte také na to, že libovolná vlastnost produktu, kterou dnes přidáte, vás stojí nejen realizační náklady v současnosti, ale bude generovat náklady i v budoucnu (údržba, testování, dokumentace…). Vyplatí se tedy implementovat pouze funkčnosti, které vaši zákazníci budou doopravdy používat. Doporučujeme také průběžně vyhodnocovat reálné využívání jednotlivých funkcí. Funkčnosti, které se nepoužívají, ze systému vyřaďte. Pro snazší diskusi nad požadavky a jejich prioritami vám v následujících dílech seriálu představíme nástroje KANO a MoSCoW.

Tip 5. Najděte kmotry pro své dítě

Pro odstranění bariér a zajištění lepšího přijetí výsledného produktu zákazníky je zapotřebí zapojit všechny dotčené útvary vaší firmy do projektu a poskytnout jim možnost aktivně přispět k úspěchu. Je to podobné, jako byste našli hodného kmotra pro své dítě. Zapojením myslíme cílenou, osobní komunikaci, nikoliv posílání mailů. Způsob spolupráce může být různý a patrně se bude lišit formou i intenzitou v různých fázích projektu. Dbejte na to, aby informace, které o své práci sdílíte, byly jasné, jednoznačné, srozumitelné a velmi dobře dostupné, viz následující tip.

Tip 6. Zbořte zdi okolo svých informací

Úspěchu projektu napomůžete otevřenou a srozumitelnou komunikací a sdílením informací. Jen tak zajistíte vzájemné porozumění napříč různými útvary a nestane se tak, že na konci projektu bude byznys rozčarován z toho, že řešení neodpovídá jeho požadavkům. Hlavním kritériem by tedy měla být dostupnost a srozumitelnost informace. Osvědčilo se nám zaznamenat postup prací ve formě papírového KANBAN boardu vylepeného na zdi. Je všem stále na očích a jeho dopad je tak vyšší než úkoly v elektronické podobě. Stejně tak obrázek s pár symboly na flipchartu je srozumitelnější než UML diagram v systému, do kterého je potřeba přihlášení. Omezení vyplývající z papírové podoby mohou být nečekaným přínosem. Nutí k zaměření na jednoduchost a srozumitelnost. Bezbariérová přístupnost na zdi pak napomáhá týmové spolupráci. Díky řadě diskusí přímo u zdi jsou informace průběžně aktualizovány a často vzniknou i nové, zajímavé nápady, jak něco udělat lépe.

Výše uvedené tipy a doporučení si můžete upravit podle vašich zvyklostí a kontextu, ideálně společnou prací celého týmu. Výslednou podobu principů práce si sepište, vylepte na zeď a snažte se o jejich důsledné uplatňování v každodenní praxi. Pokud zjistíte, že se vám některý z principů nedaří naplňovat, vytvořte čas pro diskusi v rámci týmu na téma, proč se tak děje a jak to do budoucna zlepšit.

Eva Macháčková Zdeněk Macháček http://bit.ly/evamachackova
http://bit.ly/zdenekmachacek
Eva a Zdeněk Macháčkovi
Autoři článku pracují jako konzultanti ve společnosti Principal engineering. Zaměřují se na strategické poradenství a vzdělávání v oblasti nových trendů businessu a podnikového IT. Stojí také za zrodem projektu www.agileware.eu, který má za cíl zpřístupnit metody a nástroje pro efektivnější práci a úspěch projektů.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Helios
- inzerce -