facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Tiskárna Brno (CCB)
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

IT SYSTEMS 11/2016 , IT Security

Řízení bezpečnosti privilegovaných přístupů

Zajištění bezpečnosti IT služeb poskytovaných externími dodavateliDatasysŘízení privilegovaných přístupů je jednou z klíčových disciplín řízení informační bezpečnosti dle normy ČSN ISO/IEC 27001, a i zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti na ni pamatuje. Zároveň je to oblast, která bývá v organizacích technickými opatřeními nejhůře pokryta, což si už mnozí bezpečáci uvědomují a před stánky výrobců těchto produktů bývají na bezpečnostních konferencích největší fronty. Neřízená střela v podobě zhrzeného administrátora může totiž organizaci snadno napáchat fatální škody. Cílem tohoto článku je představit nejběžnější technická opatření pro řízení privilegovaného přístupu dodavatelů a interních administrátorů.

Konference Business IT


Jak jste na tom vy? Máte přehled o tom, co všemocní „ajťáci“ včera změnili, co smazali, a co si všechno přečetli v podnikové databázi?


Jen málo podnikových a podpůrných informačních systémů produkuje natolik použitelné auditní záznamy, aby alespoň specialista dokázal prokazatelně určit „kdy, kdo a co“ změnil, vyexportoval či přečetl. Tyto auditní záznamy navíc nebývají spolehlivě chráněny před změnou či smazáním právě administrátory. Řešením je nasazení univerzální přídavné auditní vrstvy. Jak? Ideálně mechanismem nahrávání video relací, což je auditní záznam v naprosté většině případů srozumitelný i laikovi. A pokud se jedná o indexovaný video záznam, dá se s ním velmi efektivně pracovat. Jsou užívány dva mechanismy, jak toho dosáhnout – instalací agentů na koncových systémech nebo striktním omezením přístupu přes tzv. „jump“ servery.

Řízení přístupu na „jump“ serveru

Tento způsob řízení privilegovaného přístupu předpokládá, že kombinací organizačních a technických opatření lze zabránit přímému přístupu adminů na koncové systémy, a to typicky kombinací bezpečnostních směrnic, podpořených automatizovaným vyhodnocováním auditních záznamů, restrikcemi v síťové komunikaci a ve fyzickém přístupu. Poté stačí indexované video relace zaznamenávat právě na dedikovaných „jump“ serverech, ze kterých je prováděna veškerá správa IT externími dodavateli nebo i interními administrátory. Řízení privilegovaného přístupu mechanismem „jump“ serveru podporují prakticky všichni výrobci souvisejících řešení, kteří se výrazněji angažují na českém trhu. Pro Balabit a CyberArc dokonce ani jiná možnost neexistuje.

Balabit Sheel Control Box:

  • je dodáván jen jako HW appliance,
  • je to pokročilá aplikační proxy se specializací na vzdálený přístup,
  • umožňuje stanovovat restrikce v rámci jednotlivých protokolů,
  • podporuje integraci s externím nástrojem pro řízení hesel.

CyberArc Privileged Session Manager:

  • je dodáván jako „hardened“ windows server,
  • funguje jako vzdálená plocha s restrikcemi na spouštění konkrétních aplikací,
  • podporuje integraci s doplňkem pro řízení hesel,
  • video logy zaznamenaných relací nejsou indexované, jsou to jen video soubory.

V obou případech se jedná o systémy s poměrně náročnou integrací do stávající technické infrastruktury, které často citelně omezují možnosti výkonu správy systémů. Dopad na efektivitu administrace systémů je i při kvalitní implementaci mírně negativní a je třeba s tím počítat.

Nástroje od ObserveIT a Ekran na rozdíl od výše uvedených přinášejí sice primárně jen funkcionalitu zaznamenávání indexovaných video relací a alertování definovaných událostí, ale jejich nasazení je velmi přímočaré a dá se kompletně zrealizovat během pár hodin. Implementace v režimu „jump“ serveru přináší u těchto dvou nástrojů zejména nižší náklady na softwarové licence, které činí u Ekran jen cca 50 tisíc Kč, což je cena dostupná prakticky pro každého.

Plošná instalace agentů na servery nebo stanice adminů

Druhou možností je instalace agentů přímo na koncové systémy. Obvykle přímo na servery (nejen windows) a doplňkově i na pracovní stanice administrátorů. Přestože se metoda instalací agentů jeví na první pohled jako více intruzivní než varianta „jump“ serveru, opak je pravdou. Nemusíte totiž utěsňovat všelijaké možnosti přímého přístupu ke koncovým zařízením. To lze relativně snadno provést při potřebě monitorovat jen externí dodavatele, podstatně náročnější je však spolehlivě ošetřit přímý přístup i pro interní administrátory. V praxi bývá nejčastěji používána kombinace „jump“ serveru a agentů instalovaných na klíčových serverech, a to z důvodu optimalizace celkových nákladů.

Obr. 1: Schéma řízení bezpečnosti privilegovaných přístupů
Obr. 1: Schéma řízení bezpečnosti privilegovaných přístupů pomocí kombinace „jump“ serveru a agentů instalovaných na klíčových serverech.


Shrnutí

Pro většinu organizací jsou vhodná přímočará řešení s využitím nástrojů od ObserveIT nebo Ekran System. Ta správcům umožňují používat v plné šíři nástroje, na které jsou zvyklí, a vytváří indexovaný video log všech privilegovaných přístupů. Odpadá pracná a téměř vždy nedokonalá konfigurace toho, které z privilegovaných úkonů je ten který správce oprávněn provést. Video log je průkazný a díky kvalitním indexům získá auditor velmi rychle přehled např. o všech administrátorem použitých aplikacích.

Vedlejším efektem je, že získáte úplný náhled na činnosti externích pracovníků. Zjistíte, jak hodnotné služby vám dodavatelé poskytují, a možná se naučíte některé činnosti vykonávat interně a levněji - to je zřetelná vize návratnosti investice. Indexované video logy zároveň představují ideální nástroj pro zaškolení juniorních správců sítě a serverů a podporují dlouhodobé budování zástupnosti. Nezkušení nováčci prostě okoukají běžné postupy od svých zkušenějších kolegů, aniž by jim museli neustále koukat přes rameno.

Mgr. Pavel Štros Ph.D., CISA Mgr. Pavel Štros Ph.D., CISA
Autor článku působí na pozici Team Leader pro bezpečnost a monitoring ve společnosti Datasys
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.
POINT.X (2018-19)


Qlik Sense Tour 2018
Časopis IT Systems / Odborná příloha Archiv časopisu IT Systems
IT Systems 4/
IT Systems 3/
IT Systems 1-2/
IT Systems 12/
Oborové a tematické přílohy
příloha #1 4/
příloha #1 3/
příloha #1 1-2/
příloha #1 11/
Kalendář akcí