facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEMS 9/2015 , IT Security

Cesta k efektivnímu identity managementu (7. díl)

Nasazení IAM technologiíEvolveumPři řešení projektů z oblasti správy identit a přístupů (Identity and Access Management, IAM) je obvykle potřebné nasadit více technologií – správu identit (provisioning), řízení přístupů (access management) i adresářovou službu, která je pro řízení přístupů nevyhnutelná. Můžete být v pokušení implementovat všechny technologie najednou, to je ale velmi nepraktické.


Mezi jednotlivými technologiemi jsou logické závislosti, což výrazně komplikuje projekt jejich společného nasazení. Bez adresářové služby není možné efektivně využít řízení přístupů a bez provisioningu je správa účtů v adresářové službě velmi náročná. Navíc řízení přístupů není prakticky realizovatelné pro všechny typy aplikací, pro tyto aplikace je však možné spravovat účty a přístupy pomocí provisioningu.

Nejlepší způsob nasazování IAM technologií je použít metodu postupných kroků. Přesné pořadí, velikost a náplň jednotlivých kroků je potřebné naplánovat pro konkrétního zákazníka, všeobecně však doporučujeme postupovat následovně:

  • nasadit adresářovou službu, která bude sloužit jako centrální úložiště identit
  • nasadit provisioning
  • použít provisioning na správu adresářové služby a správu aplikačních účtů
  • rozvoj politik provisioningu (správa hesel, RBAC, napojení na HR, synchronizace organizační struktury)
  • nasazení řízení přístupů s využitím adresářové služby jako databáze uživatelů

Jednotlivé IAM technologie je vhodné nasazovat postupně v iteracích. Při předání každé iterace by řešení mělo vždy přinést nějakou novou funkci, ať už zvýšení bezpečnosti pro administrátory, zrychlení procesu správy uživatelů nebo zjednodušení práce pro koncové uživatele. Trvání iterací by mělo být přiměřené složitosti řešení, orientačně jeden až šest měsíců.

Na začátku nasazení je vhodné vykonat hrubou (rychlou) analýzu všech aplikací, které se mají stát jeho součástí. To umožní jejich rozdělení do kategorií, např. podle předpokládané složitosti integrace, podle počtu uživatelů, dopadu na zrychlení procesů, bezpečnostní citlivosti apod. Výsledkem bude naplánování nasazení do více iterací. V každé z nich se podrobně analyzuje jen příslušná skupina aplikací, navrhne se způsob jejich integrace, implementuje se, otestuje a nasadí.

Při iterativním přístupu získává zákazník benefity průběžně po dokončení každé fáze místo jednorázového výstupu na konci projektu. Plánování dalších iterací je možné řešit ještě před dokončením té aktuální, což umožní integrovat nové aplikace, ale i průběžně rozvíjet řešení, např. přidávat nové typy identit, nové procesy, rozšiřovat správu účtů i o správu skupin, aplikačních rolí apod. V neustále se měnícím a většinou heterogenním prostředí jsou možnosti neomezené. Iterativní nasazení umožňuje rovněž lépe řídit náklady.
 

Evolveum

Na stanovení doporučeného počtu iterací v IAM řešení neexistuje všeobecné pravidlo. Závisí totiž na složitosti řešení, dostupnosti zdrojů a časových možnostech. IAM však není nutné chápat jako projekt, ale jako program. Podobně jako programy informační bezpečnosti, ani IAM aktivity nemají svůj jednoznačný konec. Mění se jen intenzita aktivit. První kroky programu jsou typicky velmi intenzivní (nasazování, přizpůsobování). Pozdější změny programu jsou méně intenzivní (údržba, upgrade, přizpůsobování měnícímu se prostředí a procesům). IAM program však nikdy úplně nekončí. Proto je potřebné naplánovat dlouhodobě udržitelné tempo aktivit. Projekt, který má vysoké počáteční náklady na licence či drahé zahraniční konzultanty může mít pak nedostatek finančních zdrojů na pozdější fáze programu a IAM řešení tak postupně chátrá. Proto je výhodnější preferovat řešení, která je možné nasazovat iterativně a průběžně kontrolovat náklady na IAM program v poměru k benefitům, které přináší.

Mnoho lidí si myslí, že při nasazení IAM řešení je potřebné integrovat všechny aplikace bez ohledu na jejich používání, počty uživatelů, složitost integrace apod. Taková integrace může mít výrazný dopad na cenu a řešení. Je celkem logické, že nebude mít velký význam integrovat aplikaci, která bude za několik měsíců zrušená. Existují však i méně zjevné případy. Zkuste si například představit firmu s 5 000 zaměstnanci, která má aplikaci, do které má přístup jen deset z nich. Jde o uzavřenou, špatně dokumentovanou aplikaci, o které víme jen to, že ukládá údaje v relační databázi. Snaha o integraci takovéto aplikace do provisioningu znamená, že je potřebné nastudovat (dostupnou) dokumentaci, pochopit datový model alespoň v míře potřebné pro správu účtů a přístupů, vytvořit konektor, otestovat ho, nakonfigurovat a nasadit do provisioning systému.

Ještě horší je situace v případě, kdy se má taková aplikace integrovat do řízení přístupů. V závislosti od „uzavřenosti“ aplikace to může vyžadovat změny v aplikaci – autentifikace a autorizace musí využívat prostředky řízení přístupu. Často to může znamenat angažování původního dodavatele.

Získané výhody při 100 % integraci aplikací tedy nemusí být vždy odpovídající vynaloženému úsilí a zdrojům.

Naopak mnoho aplikací umožňuje využít integraci vůči adresářové službě pomocí LDAP. Tehdy aplikace pro objekty uživatelů nevyužívá svoji vlastní (většinou uzavřenou) databázi, ale získává informace o uživatelích a jejich aplikačních rolích z adresářové služby pomocí standardního a dlouho používaného protokolu. Odpadá nevyhnutelnost často složité analýzy lokální databáze uživatelů a její správa. Účty a aplikační role v adresářové službě se dají jednoduše spravovat pomocí provisioningu bez potřeby dalších investic do integrace dané aplikace. Když je aplikaci možné zapojit do řízení přístupů, její integrace a jednoduchost používání pro koncové uživatele se výrazně zlepší. V případě, že aplikaci z nějakého důvodu není praktické zapojit do řízení přístupů, dá se využít alespoň možnost centrální správy účtů v adresářové službě. Uživatel se sice bude muset přihlašovat, ale toto heslo bude stejné jako heslo do adresářové služby.

Pří výběru produktů v rámci IAM řešení je potřebné počítat se dvěma druhy nákladů: cena za licence použitých produktů a cena za implementační práce. Každý IAM produkt je potřebné konfigurovat, přizpůsobit, nasadit a testovat pro konkrétní nasazení. Tyto práce představují největší část nákladů a jejich objem je často velmi těžké odhadnout. Obvykle platí, že náklady na implementační práce by měly být výrazně vyšší než je cena licence. Pokud je v IAM projektu zahrnuto málo implementačních prací, je téměř jisté, že potřeba těchto prací se ukáže v průběhu projektu a způsobí velké problémy.

Velkou výhodou v tomto směru mají open source produkty, které jsou dostupné bez poplatků za licence. Nulová cena licencí znamená minimální počáteční náklady, proto jsou tyto produkty ideální pro iterativní nasazování. Iterativní nasazování a nízké počáteční náklady dokáží efektivně minimalizovat projektová a obchodní rizika.

Ing. Radovan Semančík, PhD., Evolveum Ing. Radovan Semančík, PhD.
Autor pracuje ve společnosti Evolveum na pozici softwarového architekta a specialisty na správu identit. Navrhoval jedno z prvních řešení správy identit ve střední Evropě a podílel se na návrhu a nasazení mnoha komplexních řešení v oblasti správy identit. Momentálně věnuje většinu svého času vedením projektu midPoint, který je nejrozsáhlejším volně dostupným open source systémem pro správu identit.
 
Ing. Ivan Noris
Autor pracuje ve společnosti Evolveum na pozici Senior Identity Engineer, Senior Tester. Věnuje se zejména testování a konfiguraci systému midPoint.
 
Stanislav Grünfeld, MBA
Spoluautor působí ve společností AMI Praha jako ředitel realizace a je zodpovědný za projekty v oblasti identity managementu.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Význam automatizace a digitalizace v post-pandemickém světě

IT Systems 6/2020V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především roli digitálních technologií v post-pandemickém světě. Zatímco se život postupně vrací do normálu, podniky se musí pustit do sanace škod a začít revitalizovat své provozy a procesy. Pandemie připravila pro mnohé firmy intenzivní zatěžkávací zkoušku. Současně ale jasně ukázala, čemu by podniky měly věnovat pozornost, aby svou provozuschopnost zabezpečily i do budoucnosti.