facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT SYSTEMS 12/2018 , Stavebnictví

Konzervativnost je brzdou digitalizace ve stavebnictví

Ing.arch. Eva Novotná


12-ipossoft-01O digitální revoluci se dnes mluví jako o něčem, co je naprostou samozřejmostí napříč všemi obory. Jaká je ovšem realita? Nezaostává stavebnictví oproti jiným oborům? Co vlastně slovo digitalizace ve stavebnictví znamená? Tyto a mnohé další otázky si klade nejeden majitel stavební firmy.


Obor stavebnictví je oproti jiným průmyslovým oborům opravdu o několik kroků pozadu. Ve strojírenském průmyslu jsou digitální technologie již několik let nepostradatelnou součástí nejen výrobního, ale i řídícího procesu a dnes si již nikdo neumí řízení průmyslové výroby bez informací v digitální podobě představit. Obor stavebnictví ovšem, co se týče digitalizace procesů, oproti strojírenství značně pokulhává. Dá se spekulovat, zda je to způsobeno oborem jako takovým, kde na rozdíl od strojírenství je před každou stavbou celá řada neznámých, které dělají z každé stavby naprosto unikátní projekt. Otázkou je, zda to nejsou pouze výmluvy velmi konzervativních stavbařů, jejichž oblíbeným způsobem řízení staveb je operativa. Tento způsob řízení, kdy se problémy řeší až ve chvíli, kdy nastanou, dlouhá léta fungoval a mnozí ještě dnes mají pocit, že takto operativně mohou řídit stavby i nadále. Právě proto, že každá stavba je ovlivněna mnoha vnějšími vlivy, ať už klimatickými, či provozními, je zapotřebí mít dostatek informací o dané stavbě, tak aby bylo možné v případě změn rychle reagovat. Veškeré změny oproti původním plánům s sebou nesou zvýšené náklady. Čím dříve se o změnách dozvíme, tím lépe je dokážeme zpracovat, což šetří čas i náklady.

Finanční krize změnila stavební trh, některé firmy krizi neustály, jiné se z ní dodnes vzpamatovávají, mnohým krize pomohla změnit jejich myšlení a pohled na řízení.

Sledování nákladů nebylo v dřívějších dobách, kdy předražené stavby přinášely snadné zisky, příliš atraktivním tématem. Zlaté časy mnohaprocentních zisků jsou však dávno pryč. V době, kdy na stavební trh tvrdě dopadla finanční krize, ubylo stavebních zakázek a ceny stavebních prací se rapidně snížily. Firmy se musely chtě nechtě smířit s nově nastolenou situací, kde výše zisků mnohdy ani nepokrývala náklady spojené se stavbou. Rezervy, do kterých firmy mohly dříve bez obav sáhnout, zkrátka vyschly. Finanční krize trh stavebních firem značně pročistila, a přestože krizová doba pominula, ještě dnes je na trhu mnoho firem, které balancují nad propastí, a pokud nezmění svůj stávající způsob řízení, stavební trh také opustí.

Pokrizová situace českého stavebnictví

Finanční krize pominula, zakázek přibývá, ale ceny stavebních prací se zvedají pomalu. Jedním z důsledků krize je odliv pracovních sil. Mnoho firem v době krize propouštělo, některé firmy skončily úplně a s nimi i kvalitní pracovníci. V dnešní době je obrovská poptávka jak po dělnických, tak po technických profesích. V době nízké nezaměstnanosti je to všeobecný problém, firmy si pracovníky se slibem lepších pracovních, a především platových podmínek přetahují mezi sebou.

Jediným možným řešením, jak snížit náklady, je zefektivnit stavební výrobu, zde mají stavbaři stále ještě velké rezervy.

Náklady na mzdy rostou a snižovat náklady na materiál lze pouze do chvíle, než ohrozí kvalitu stavby. Jedinou variantou, jak snížit celkové náklady stavby a vytvářet zisk, je zefektivnit co možná nejvíce samotný proces výstavby. Pokud se bavíme o vyšší efektivitě výstavby, neobejdeme se bez kvalitního plánování, které je s nástupem digitálních technologií mnohem snazší. Aby mohly stavební firmy bezproblémově fungovat, je zapotřebí změnit myšlení uvnitř společnosti a nastavit jasná pravidla, kterými se bude řídit kompletně celá společnost od mistra až po ředitele. Právě ona změna myšlení a chování je tím nejtěžším úkolem, který musí stavební firmy včas vyřešit.

Kvalitní příprava rozhoduje o úspěchu stavby

S digitální revolucí přichází velké množství inovativních materiálů, nových strojů, metod i technologií, ale stále je pro stavební výrobu rozhodující lidský faktor. Jestliže byrokracie ze strany státu přibývá a pracovníků ubývá, musí se daleko více pozornosti věnovat přípravě staveb, bez které nelze zvyšovat efektivitu práce. Kvalitně připravená a naplánovaná stavba je základním předpokladem pro úspěšnou realizaci. Čím větší důraz bude kladen na přípravu stavby, tím jednodušší budou práce při samotné realizaci. Jestliže jsou předem jasně vymezeny mantinely finanční, časové i věcné, jakékoli odchylky od původního záměru se ihned objeví a mohou být včas napraveny. Pakliže si stavbyvedoucí informace shromažďuje, ale nepředává je dále, jen těžko mu bude v případě problémů poskytnuta včasná pomoc. Práce ve stavebnictví klade velký důraz na vzájemnou spolupráci, která rozhoduje o konečném efektu stavby. Vzájemnou spolupráci ovlivňují stále více informace a snadný přístup k těmto informacím.

 

12-ipossoft-02

 

Digitalizace ve stavebnictví

Někteří nazývají dnešní dobu digitální revolucí, jiní průmyslovou revolucí, chcete-li, průmyslovou revolucí 4.0. Současné době vládne slovo digitalizace. Ohánějí se jím politici ve svých volebních programech, manažeři v ročních plánech, ve svých článcích jej často používají novináři. Dokonce už i stavbaři, kteří jsou ohledně inovací značně skeptičtí, začínají digitální technologie objevovat. Mnozí si pod pojmem digitální představí především nejmodernější stroje, počítače, tablety, někteří především roboty, kteří budou pracovat místo lidí. Co ovšem znamená digitalizace ve stavebnictví? Lidský faktor ze stavebnictví nikdy nedokážeme odstranit. Digitalizace nemá sloužit jako náhrada lidské práce, ale jako prostředek, který lidem práci usnadní a zefektivní ji. Digitální technologie umožňují shromažďovat přehledně velké množství informací, které mohou být přístupné z kteréhokoliv místa všem, kteří je ke své práci potřebují. Pakliže budou informace shromažďovány v digitální podobě a následně budou procesně zpracovávány, mohou být k dispozici všem pracovníkům, kteří s nimi dále pracují. Největší problém je s přenosem informací mezi stavbou a centrálou. Stavbyvedoucí jsou tou osobou, která ví o své stavbě nejvíce informací. Bohužel se často stává, že mají veškeré informace o stavbě pouze ve své hlavě či ve svém notesu. Ti technologicky zručnější v excelových tabulkách. Excelová tabulka je ovšem pouze lepší forma papírové tabulky, do které si napíše kdo chce, co chce bez jakékoliv kontroly.

Digitalizace jako pomoc k efektivnímu řízení stavebních firem

Dílčí informace o stavbě jsou zpracovávány nejrůznějšími nástroji a existují již řadu let. Problémem zůstává, že tyto informace neexistují na konkrétním místě, nejsou vzájemně provázané ani přístupné všem, kteří je pro svá rozhodování a řízení přímo na stavbě nebo na centrále potřebují. Vytvoření digitálního modelu stavby v jediném komplexním informačním a řídicím systému stavební firmy, kde lze vzájemně propojit veškeré technické i ekonomické informace o všech stavbách, řeší problém stavbařů. Jestliže navíc dáte do ruky každému stavbyvedoucímu tablet, přes který velmi jednoduše zadává, ale i získává aktuální informace o průběhu stavby, zpřístupníte informace všem pracovníkům stavební firmy. Pakliže se informace o jednotlivých stavbách scházejí na jednom místě, vedení firmy má aktuální přehled o všech zakázkách, což usnadňuje nejen kontrolu, ale především usnadní rozhodování a snižuje rizika spojená se stavbou.

Proč se stavbaři tolik brání zavedení pravidel?

Centrální zpracování informací zavádí do stavební firmy pevná a snadno kontrolovatelná pravidla. Právě u nastavení pravidel může u stavbařů při zavádění digitalizace nastat problém. Živelné operativní řízení mnohým pracovníkům uvnitř stavebních firem vyhovuje a nemají zájem své informace předávat ostatním. V tomto okamžiku musí svoji úlohu sehrát vedoucí pracovníci stavební společnosti, kteří musí být o nutnosti změn ve způsobu práce přesvědčeni a do využití komplexního informačního systému zapojit nejen všechny pracovníky, ale především i sebe. Ze zkušeností se změnami způsobu řízení ve stavebních firmách víme, že brzdou v zavádění digitalizace bývají často vedoucí pracovníci, kteří jsou zvyklí na excelové tabulky s mnohdy zkreslenými informacemi a veškerým změnám se brání. Pokud chtějí stavební firmy mezi konkurencí obstát, nezbude jim nic jiného, než se přizpůsobit dnešní době a přestat se moderním technologiím bránit. Již dnes začínají stavební firmy objevovat technologie BIM, tedy v překladu informační model budovy, který bude dozajista budoucností moderního stavebnictví.

 

Ing. arch. Eva Novotná Autorka článku je procesní analytička společnosti IPOS-SOFT.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -