facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT pro veřejný sektor a zdravotnictví , Veřejný sektor a zdravotnictví

Top 10 technologických trendů pro státní správu pro rok 2023 podle GartneruAnalytici společnosti Gartner sesta­vili seznam top 10 technologických trendů pro státní správu pro rok 2023. CIO ve veřejném sektoru by měli tyto trendy využít při formování modernizace, řízení a transformace státní správy.


Top 10 technologických trendů pro státní správu v roce 2023 podle Gartneru

CIO ve státní a veřejné správě i samosprávách by měli zvážit vliv níže uvedených technologických trendů na své organizace a využít získané postřehy ke zdůvodnění investic s cílem zlepšit provozní schopnosti, dosáhnout stanovených cílů a vytvořit státní organizace připravenější na budoucnost:

1. Adaptivní bezpečnost (Adaptive Security)

Gartner předpovídá, že do roku 2025 bude 75 % vládních CIO přímo zodpovědných za bezpečnost mimo IT včetně provozních a kritic­kých technologických prostředí. Konvergence dat, ochrany soukromí, dodavatelského řetězce, kyberneticko-fyzických systémů (CPS) a cloudu v organizaci si žádá integrovaný přístup k zabezpečení. CIO by měli propojit adaptivní bezpečnost s širšími cíli v oblasti digitálních inovací, transformace, národní bezpečnosti a odolnosti.

2. Cloudová modernizace zastaralého IT (Cloud-based Legacy Modernization)

Orgány státní správy jsou pod tlakem, aby odbouraly starší, odděle­né systémy a datová úložiště a modernizovaly IT infrastrukturu a aplikace s cílem zajistit odolnější veřejné služby. CIO mohou využívat adaptivní sourcingové strategie k identifikaci oblastí, kde modely dodávek „as-a-service“ rozšiřují interní zdroje a řeší provozní priority. Gartner předpovídá, že do roku 2025 bude více než 75 % orgánů veřejné správy provozovat více než polovinu pracovních zátěží s využitím poskytovatelů hyperskalárních cloudových služeb.

3. Suverénní cloud (Sovereign Cloud)

Globální nejistota, obavy o soukromí dat a potenciální zásahy cizích vlád vedou k větší poptávce po suverénních cloudech. Státy se stále více snaží omezit vystavení dat a infrastruktury vnějším jurisdikcím a přístup cizích vlád. Gartner předpovídá, že do roku 2025 bude více než 35 % zastaralých aplikací ve státní správě nahrazeno řešeními vyvinutými na low-code aplikačních platformách a udržováno fúzními týmy.

4. Hyperautomatizace (Hyperautomation)

Podle Gartneru začne 60 % organizací státní správy do roku 2026 dávat přednost automatizaci podnikových procesů, přičemž v roce 2022 to bylo 35 %. Iniciativy v oblasti hyperautomatizace podporují provozní a IT procesy ve státní správě s cílem poskytovat propojené a bezproblémové služby občanům. CIO musejí sladit automatizační iniciativy se současnými prioritami, aby mohli pokračovat v digitální transformaci a zároveň optimalizovat provozní náklady.

5. Umělá inteligence pro rozhodování (AI for Decision Intelligence)

Gartner předpovídá, že do roku 2024 bude mít 60 % investic veřejné sféry do umělé inteligence a datové analytiky přímý dopad na provozní rozhodování a výsledky v reálném čase. AI pro rozhodování (či rozhodovací inteligenci) poskytuje orgánům veřejné správy rychlé, přesné a včasné rozhodovací schopnosti ve velkém měřítku. CIO se musejí připravit na široké využití AI tím, že zajistí dostupnost dat v místech rozhodování a zavedou účinné zásady řízení a dohledu (governance).

6. Programové sdílení dat (Data Sharing as a Program)

Sdílení dat jako ad hoc úsilí mezi agenturami a odděleními již není dostačující vzhledem k požadavkům na zvyšování přínosu dat a analytiky. Gartner předpovídá, že do konce roku 2023 zavede 50 % organizací státní správy formální struktury odpovědnosti za sdílení dat včetně standardů pro strukturu, kvalitu a aktuálnost dat. CIO by se při vytváření iniciativ pro sdílení dat měli zaměřit na přidanou hodnotu a plnění stanovených cílů.

7. Totální/celkový zážitek (Total Experience, TX)

Do roku 2026 sníží přístup státní správy k celkovému zážitku (Total Experience, TX) nejednoznačnost procesů o 90 % a zároveň zvýší ukazatele spokojenosti v oblasti občanské zkušenosti (Citizen Experience, CX) i zkušenosti zaměstnanců (Employee Experience, EX) o 50 %. TX vytváří synergie a soudržnost mezi tradičně oddělenými nesourodými disciplínami CX, EX, mnohozážitku (Multi Experience, MX) a uživatelského zážitku (User Experience, UX) na podporu transformace služeb státní správy. CIO mohou snížit třecí plochy v oblasti zkušeností mapováním, vizualizací a redesignem cest občanů a zaměstnanců.

8. Ekosystémy digitálních identit (Digital Identity Ecosystems)

Gartner předpovídá, že do roku 2024 nabídne více než třetina států občanům peněženky s mobilní identitou. Státní správa čelí novým povinnostem v nově vznikajících ekosystémech digitální identity, od nichž se očekává zajištění důvěry, inovací a přijetí napříč sektory a hranicemi. Aby toho vlády dosáhly, musejí zajistit, aby digitální iden­ti­ta byla s vysokou mírou jistoty snadno dostupná a relevantní pro různé cílové skupiny koncových uživatelů a poskytovatelů služeb.

9. Řízení případů jako služba (Case Management as a Service, CMaaS)

Integrace služeb státní správy závisí na návrhu a vývoji řešení case managementu jako složitelných produktů a služeb, které lze sdílet napříč programy, vertikálami a úrovněmi státní správy. Gartner předpovídá, že do roku 2024 budou úřady využívající kompozitní řízení případů zavádět nové funkce o 80 % rychleji než ostatní organizace. CIO by měli ukázat, jak lze dosáhnout lepších výsledků, lepší spolupráce nebo integrace programů.

10. Komponovatelné aplikace pro státní správu (Composable Government Applications)

Úřady mohou úspěšně odbourat starší, oddělené systémy a datová úložiště použitím komponovatelné architektury. Kontinuálního zlepšování a modernizace lze dosáhnout zavedením modulárního přístupu k architektuře aplikací a využitím rychlých pokroků v oblasti automatizace a strojového učení.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Data-Informace-Inovace

IT Systems 9/2023Aktuální vydání IT Systems se prakticky skládá ze dvou časopisů, protože jeho součástí je druhé letošní číslo magazínu CAD. Jde o titul specializovaný na problematiku IT řešení pro celý životní cyklus produktů od návrhu a konstrukce, přes digitalizaci výroby až po zákaznický servis. Jeho hlavním tématem je význam optimalizace v předvýrobních etapách a vytvoření digitálního vlákna pro efektivní sdílení dat napříč firmou.