facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Navisys
IT SYSTEMS 7-8/2017 , Logistika

Rizika SCM se musí řídit!DHLSpolečnost DHL nabízí a současně sama již několik let používá nástroj pro řízení rizik v dodavatelských řetězcích, který neustále optimalizuje a rozšiřuje. O jeho významu, principech i praktickém fungování řízení rizik jsme hovořili s Davidem Krečmanem, který v DHL zastává pozici regionálního manažera pro bezpečnost práce, řízení rizik, ochranu životního prostředí a kvalitu.


Proč je pro vaši společnost řízení rizik tak důležitým tématem?

Zákazník, který si u nás objedná službu, očekává přidanou hodnotu a tou je mimo jiné i plánování rizik. Skladování a dopravu dokáže nabídnout prakticky kdokoli na trhu, my však hledíme mnohem dále. Rizika nesmíme podceňovat. Historie ukazuje, že dochází i k událostem, jejichž pravděpodobnost vzniku je velmi nízká. Rozsáhlejší události pak mohou negativně ovlivnit nejen konkrétní provoz, ale také jeho obchodní výsledky, či dokonce hospodaření celé firmy. O rizicích musíme vědět, vyhodnocovat je a zabývat se jimi, abychom je mohli řídit.

Jak se dívají na rizika vaši zákazníci?

Zákazníci se obávají především přerušení provozu a chtějí mít jistotu, že k takové situaci nedojde. Obyčejně je do hodnocení rizik pro jednotlivé možné scénáře přerušení provozu nezapojujeme. Z jejich pohledu je důležitý výsledek, tedy naše připravenost. Ovšem jsou i takoví zákazníci, s nimiž sdílíme naše plány řešení rizik včetně detailů.

Jaká rizika dokážou nástroje, které používáte, odhalit?

V oblasti rizik používáme nástroj pro lokální plánování a vlastní nástroj pro řízení globálních rizik DHL Resilience360. Obecně vzato, vyhodnocujeme několik oblastí rizik, které můžeme klasifikovat jako rizika technická, přírodní hrozby, lidské hrozby a hrozby ze sousedství. Nejlépe se lze připravit na technická rizika, nejobtížněji se kontrolují hrozby ze sousedství. Pro každou provozovnu zpravidla vyhodnocujeme přibližně 30 rizikových událostí. Sledujeme u nich parametry, jako jsou pravděpodobnost vzniku, dopady, případná doba přerušení provozu a účinná opatření. Pravidelně například určujeme volné lokality, do nichž bychom mohli provoz pobočky v případě nouze přesunout.

Můžete blíže charakterizovat technická rizika?

U technických rizik se jedná o události, jako jsou výpadky elektřiny, přerušení dodávek vody a plynu či poruchy v oblasti IT. Tato rizika jsou poměrně dobře kontrolovatelná. Vyhodnocujeme pravděpodobnost, s jakou by k dané události mohlo dojít. Zjišťujeme, jak by nás ovlivnila, a to na lokální úrovni nebo v celostátním měřítku. To všechno posuzujeme z hlediska našich aktuálních opatření. Jsou-li nedostatečná, musíme hledat a přijímat další. Zpravidla uzavíráme smlouvy s dodavateli, aby nám v těchto situacích zaručovali poskytování potřebných náhradních řešení.

Jakým způsobem lze zvládat přírodní a lidské hrozby?

Řešení přírodních hrozeb už je o něco složitější. Připravujeme se na situace, kdy přijde velký déšť, napadne hodně sněhu na střechy budov a podobně. Musíme předem vyřešit otázku, jak budeme zajišťovat provoz v případě zmíněných událostí. Lidské hrozby jsou již poměrně těžce zvládnutelné. V tomto případě se bavíme mimo jiné i o terorismu či hrozbě bombovým útokem. Velký dopad na provoz může mít i pandemie v dané lokalitě. Na druhou stranu do této kategorie patří i jednodušší věci, například krádeže nebo zpronevěra v příslušném provozu.

... a hrozby ze sousedství?

Čtvrtou skupinu tvoří hrozby, které nejsme schopni ovlivnit téměř vůbec, a to jsou naši sousedé v okolních areálech. Z našeho pohledu to jsou poměrně kritické hrozby, na které se lze připravit jen velmi obtížně. Od pronajímatele zjišťujeme, kdo sídlí v našem sousedství, a na základě toho vyhodnocujeme příslušné riziko. Když budeme vědět, že vedle nás bude někdo skladovat například hořlaviny, přizpůsobujeme této skutečnosti i náš plán opatření.

Jaká rizika způsobují v praxi největší škody?

Zdaleka největší škody způsobují události, kterým se nedá předejít, což jsou například živelné pohromy. V našich podmínkách to bývají povodně nebo přívalové deště, s jejichž důsledky jsme se již několikrát museli potýkat. Naštěstí žádná z větších povodní naše provozy nezasáhla. Reálnější hrozbou je požár, ale na ten jsme připraveni patrně nejlépe. Složitějším způsobem bychom řešili propuknutí pandemie, při níž bychom museli přijmout řadu opatření, mimo jiné například zajistit důslednou kontrolu, abychom v provozu měli pouze zdravé lidi. Za účelem kontroly rizika propuknutí pandemie v našich provozech máme zpracovaný robustní pandemický plán. Obecně velký vliv mají všechny události, které by přerušily poskytování skladovacích služeb. Komplikace v dopravě lze řešit operativně různými způsoby, ale kritické je pro nás přerušení řetězce v oblasti skladování.

V poslední době se stále častěji vyskytují kyberútoky. Máte již zkušenosti s touto moderní hrozbou?

Tuto stránku bezpečnosti má na starosti naše datové centrum v Praze. Zatím jsme podobnou událost řešit nemuseli.

-acc-

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Význam automatizace a digitalizace v post-pandemickém světě

IT Systems 6/2020V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především roli digitálních technologií v post-pandemickém světě. Zatímco se život postupně vrací do normálu, podniky se musí pustit do sanace škod a začít revitalizovat své provozy a procesy. Pandemie připravila pro mnohé firmy intenzivní zatěžkávací zkoušku. Současně ale jasně ukázala, čemu by podniky měly věnovat pozornost, aby svou provozuschopnost zabezpečily i do budoucnosti.