facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEMS 9/2009 , Logistika

Řízení rizik dodavatelského řetězce minimalizuje ztráty

Andrew Kinder


Obáváte se, že povodně zastaví dodávky klíčového materiálu ze strany vašeho dodavatele? Nebo že náhlý skok zákaznické poptávky přesáhne jeho kapacity či dojde k neúměrnému zvýšení cen základních surovin? V oblasti řízení dodavatelského řetězce mohou výrobní podniky možné dopady rizik minimalizovat a celkově podchytit potenciální problém dříve, než se zprvu nepříjemná situace změní v katastrofu.


Každý podnik po celou dobu své existence, ať vědomě či podvědomě, s riziky pracuje. Rizikové události mohou velmi rychle vnést chaos do celého dodavatelského řetězce a zničit sebelepší obchodní strategii. Každá událost, která s sebou přináší narušení dodávek, znamená pro výkonné manažery ve výrobě a distribuci cennou zkušenost a možnost vytvoření obranných procesů.
Pokud manažeři chtějí rizikům čelit, ze všeho nejdříve by si měli najít odpovědi na otázky, zda dostatečně znají zdroje rizik, zda byl jejich dopad zhodnocen, zda si firma vybudovala dodavatelský řetězec imunní vůči chaosu a schopný unést určité ztráty apod. A také zjistit to, kdo je zodpovědný za boj s těmito riziky.

Bezpečná příroda, nebezpečný byznys

Rizika, která ohrožují dodavatelské řetězce, jsou mnohem reálnější, kontrolovatelnější a mnohem předvídatelnější, než někteří manažeři předpokládají. Samozřejmě existují i takové události, jako je exploze továrny, zemětřesení či ztráta dodavatelské lodi v mořské bouři, ovšem tyto události jsou výjimečné a opravdu jen těžko předvídatelné. Přesto patří k manažery nejčastěji jmenovaným rizikům, když mají spontánně uvést nějaký příklad.
Přitom ne každá přírodní katastrofa může znamenat kolaps a ztrátu zisku. Po hurikánu Katrina zaznamenala jedna americká firma distribuující sanitární prostředky historicky nejvyšší prodej svých produktů, i když celkově byla firma velmi oslabena (personálně, škodami na budovách apod.), fungování dodavatelského řetězce bylo zasaženo minimálně. Podobné příběhy bychom mohli jistě najít i v zemích střední Evropy během stále častějších záplav, kterým v posledních letech čelí. Důležité je, že každá společnost má možnost se na podobnou přírodní katastrofu předem připravit.
Avšak na žebříčku statisticky doložených rizik, kterým firmy skutečně čelí, jsou přírodní katastrofy až na posledním místě. Mezi pět nejčastějších skutečných rizik pro dodavatelský řetězec se řadí selhání dodavatelů, přerušení výroby, logistické potíže, poruchy IT či rostoucí ceny ropy a energií. I tato rizika jsou ale předvídatelná a mohou být zcela pod kontrolou organizace.

Vytvoření strategie pro řízení rizik

Pokud chce firma úspěšně bojovat s riziky, musí vytvořit dodavatelský řetězec odolný vůči chaosu a učinit z procesů hledání a pojmenovávání rizik každodenní činnost. Manažeři především musí porozumět a naučit se vidět potenciální zdroje rizik. Správný risk management je jako management kvality či strategie udržitelnosti – musí ovlivňovat každý dodavatelský proces. Nelze z risk managementu udělat samostatné, nespolupracující oddělení, schopnost správně předvídat rizika by se tím rapidně snížila. Níže uvádíme některé z poznatků společnosti Infor získaných v rámci vytváření zákaznických strategií risk managementu:

Identifikace rizik

Prvotní úlohou je rizika identifikovat a správně pojmenovat. Teprve potom je možné vymýšlet alternativní dodavatelskou strategii a analyzovat její dopady a náklady na celý byznys. Výrobní organizace například odebírá klíčový výrobní materiál od jednoho či dvou dodavatelů. Ve standardních podmínkách vše probíhá ve vší spokojenosti, ale co když se poptávka najednou zvedne o třicet procent a tento dodavatel nebude schopen reagovat? Identifikace tohoto nebezpečí je první krok, následovat musí další kroky, jako například zajištění rezervních kapacit či hledání alternativního materiálu pro výrobu navrhovaného produktu.

Modelování a analýzy scénářů

Modelování a design dodavatelských řetězců jsou cennými nástroji pro tvorbu vhodné strategie. Organizace s rozsáhlým dodavatelským řetězcem je schopna snadněji modelovat například dopady zvýšení cen na dopravní náklady a snadněji testovat různé strategie, které je ochotna přijmout třeba právě v případě, že se zdvojnásobí například ceny ropy. Při vývoji nových produktů je zase možné identifikovat a eliminovat těžko dostupné materiály, ať již z důvodu jejich nedostatku či regulačních požadavků. Podniky neustále zvyšují podíl outsourcovaných výrobních zdrojů a subdodavatelé zvyšují hodnotu jimi dodávaných produktů, což umocňuje rizika dodavatelského řetězce. Modelování s ohledem na produktový cyklus dokáže urychlit reakce na události na trhu a omezit regulační rizika. Firmy při tvorbě strategií mají k dispozici různá IT řešení, která celý proces zjednodušují a dokážou zhodnotit dopady nebo porovnat alternativní strategie.

Flexibilita nad efektivitu

Většina strategií zaměřených na minimalizaci rizik je založena na flexibilitě dodavatelského řetězce. Celkově je schopnost pružné reakce cennější než efektivita. Efektivita dodavatelského řetězce se často posuzuje podle schopnosti předvídat či plánovat podle pevné dodavatelské sítě. Jedním z odvětví, které je schopno hbitě a flexibilně reagovat, je například módní průmysl. Módní průmysl je schopen dodat zboží od návrhářů k zákazníkovi během několika týdnů. A právě rychlost dává tomuto průmyslu masivní konkurenční výhodu a schopnost mírnit rizika dodavatelského řetězce.

Rychlost identifikace

Čím dříve je riziko odhaleno, tím větší je možnost minimalizovat dopady, nebo maximalizovat přínosy. Včasné spuštění reklamní kampaně může přinést závratné zisky. Na druhou stranu i včasné odhalení slabého produktu může ušetřit miliony za likvidaci zastaralých zásob. Existuje široké množství možností, jak zajistit v reálném čase detekci neobvyklých událostí v dodavatelském řetězci, jako jsou například ztracené dodávky, nesoulad v datech či odpisy zásob. Pouze rychlá identifikace a akce jsou tou správnou a účinnou strategií ke zmírnění rizika.

Rámec pro hodnocení rizik

Rizika nelze generalizovat. Každé odvětví má svá specifická rizika a nelze určit jednotný přístup. Pro každé odvětví je ale klíčová stejná věc: včasně identifikovat a stanovit kvalitativní a kvantitativní alternativy. Vytvořit jakýsi rámec rizik by mělo být nedílnou součástí aktivního prodeje a procesu operativního plánování. S riziky by se mělo počítat již od začátku při tvorbě obchodního plánu.

Přemýšleli jste i o těchto rizicích? Existují rizika, která mají na fungování podniku mnohem dlouhodobější vliv než povodně, hurikány či jiné přírodní katastrofy. Překvapující je, že se většinou na první pohled jedná o pozitivní události, které ale přesto znamenají enormní, a někdy až fatální zátěž na dodavatelský řetězec každého podniku: rychlý meziroční růst po dobu více než osm let, expanze a otevírání nových výrobních zařízení, masivní rozšiřování a mixování produktových řad, získání nového velkého zákazníka, zásadní změny v portfoliu dodavatelů, změna či implementace IT systémů.

 

IT podpora pro minimalizaci rizik

Řízení rizik v dodavatelském řetězci je stále významnější. Je odpovědí na všemožné turbulence, kterými prochází trh v současné době. Nelze bojovat proti riziku až tehdy, když se skutečně objeví. Manažeři musí zejména dnes změnit svůj přístup. Musí každodenně analyzovat potenciální rizika a řešit potenciální problémy hned a v zárodku.
Přemýšlet každý den o rizicích, která mohou ohrozit náš business, není jednoduché. Je to pracný, bolestivý, ale také jediný způsob, jak se na rizika připravit, jak je zmírnit či potlačit, ne pouze čekat s rukama v klíně. K tomu slouží i následující specifické SCM funkcionality, které podporují optimální řízení rizik:

  • Strategický návrh dodavatelské sítě — sada modelovacích nástrojů, které pomohou stanovit optimální počet, cílovou lokalitu a celkový objem materiálu zboží, jež má být přepraveno v rámci plnění zákaznické objednávky.
  • Plánování poptávky – prognózovací nástroje pro on-line spolupráci, evidenci a vyhodnocení prodejních a provozních operací, to vše umožňuje přesněji odhadnout budoucí požadavky zákazníka a lépe se na ně připravit.
  • Plánování distribuce – analýza zásob a kalkulace optimálního stavu zásob pro nadcházející časová období v zájmu zajištění příznivého vyvážení mezi úrovní dodávek a investicemi do zásob.
  • Plánování výroby – systém výrobního plánování zohledňující různá omezení pro prostředí výroby, montáže a prostředí s opakující se výrobou. Podobné nástroje existují i pro procesní výrobce.
  • Přeprava a logistika – plánování přepravy, tras a obstarávání přepravy, řízení přepravy, pokrytí široké škály operací v tomto procesu.
  • RFID – komplexní RFID prostředí přinášející obchodní hodnotu prostřednictvím optimalizace procesů zejména ve výrobních společnostech.
  • Řízení událostí – technologie k proaktivnímu řízení událostí v reálném čase umožňující odhalit podmíněné změny kdekoliv v dodavatelském řetězci a okamžitě je komunikovat za účelem nápravy.


Autor je produktový manažer pro oblast SCM ve společnosti Infor.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -