facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 1-2/2019 , Logistika

Máme WMS, a co dál?

Bc. Čestmír Váňa


KODYSKaždá firma zabývající se distribucí nebo poskytováním logistických služeb musí mít v dnešní době zaveden systém řízeného skladu (WMS). Dnes si s jistotou můžeme říci, že ten, kdo WMS nemá, zaspal dobu. V době ekonomické krize bylo klíčovým úkolem se na trhu udržet, nebo v lepším případě mít možnost zefektivňovat a zavádět optimalizované procesy, což bez systému řízeného skladu nebylo možné realizovat.


Obecně platí, že WMS je nástroj určený pro organizaci a evidenci činností ve skladu, který vám umožní nalézt a eliminovat chyby v procesech, nabídnout nápravná řešení, která zefektivní vaše procesy a ukážou správnou cestu dál. Proto je velmi důležité, aby dodavatel WMS systému uměl zanalyzovat všechny procesy skladu a navrhnout jejich případnou úpravu a promítnutí do WMS ještě před vlastní implementací. Při této implementaci mohou nastat situace, dle kterých můžeme WMS rozdělit do tří kategorií. Malé WMS řešení s mírou zahrnuté standardní funkčnosti, které není třeba klientovi customizovat, protože funkce, které mu poskytuje, plně vyhovují jeho požadavkům.

Střední WMS s možností dílčí customizace se nasazuje těm klientům, kteří si určí jistá specifika, protože mohou pro ně představovat konkurenční výhodu či jinou prioritu (např. dodavatel dárkových předmětů balící každou dodávku do bavlněných pytlíčků o různých parametrech s osobním věnováním konkrétního zaměstnance). WMS implementátor musí správně posoudit, zda a co je třeba ve WMS upravit, aby se vyhovělo procesním požadavkům.

Ovšem zcela opačná situace nastává, kdy se musí použít tzv. tier one WMS řešení s možnostmi (vlastně nutností) plného vývoje požadované funkčnosti. Klient si před implementací systému pevně stanoví své vlastní požadavky a nechce nebo nemůže z nich vybočit. Nadefinuje si procesy, jejich přesnou posloupnost (např. v tomto pořadí se nakládá na paletu, v tomto pořadí chce skenovat kód zboží, kód lokace, paletové štítky chce tisknout až nakonec apod.)

Pro všechny úrovně WMS je role implementátora taková, že by měl být zákazníkovi silným a spolehlivým partnerem, měl by nahlížet na požadavky zákazníka tak, aby vyhodnotil potřeby a navrhl proces obecně z logického hlediska, bez nutnosti se vázat na omezení WMS systému, které nastává v prvních dvou variantách.

Zkrátka systém řízeného skladu můžeme chápat jako pracovní nástroj, jako je lopata, počítač, vařečka, jehož cílem není nutně všechno řídit, ale správný dodavatel WMS musí naučit uživatele tento systém používat, pomoct pochopit, jak funguje, a ukázat, kde jsou jeho výhody. V tom tkví celá podstata.

Máme WMS, a co dál?

Jestliže chceme rozvíjet procesy, tak nasazením vhodného typu WMS to ovšem nekončí. Prvním krokem rozvoje je snaha o využití již existujících funkčností, které jsou součástí dodaného řešení. Může se jednat o standardní funkčnosti typu vlnové či hromadné vychystávání, proces balení a přebalení zboží, průběžné inventury či vyhodnocování rozložení zásob ve skladu. Jak jsme si uvedli, dodavatel WMS řešení by měl přinášet nové a nové podněty pro rozvoj systému. Proto musí být v pravidelném kontaktu se zákazníkem, což obvykle probíhá formou pravidelných schůzek (status meetingů, steering commitee, revizí procesů apod.)

Jakmile uživatel plně využívá všechny funkce WMS, může si systém rozšířit o doplňující funkce, jako je řízené zaskladnění, průběžné doplnění zboží apod. Většina WMS řešení střední kategorie je totiž modulárního charakteru, to znamená, že umožňuje rozšiřovat funkčnost pouze dokoupením licence a dílčí konfigurací daného modulu – podobně jako podnikové informační systémy ERP.

Obecně platí, že akční rádius WMS začíná na příjmových vratech a končí expedicí. Pokud chceme dále zefektivňovat celý logistický řetězec zákazníka s tím, že už máme pokryty všechny vnitřní procesy (mezi příjmem a nakládkou), můžeme do hry zapojit tzv. externí moduly. Může nastat situace, kdy budete například potřebovat překontrolovat obsah balení nebo kompletnost dokladu po vychystání zboží, nebo vám bude váznout expedice.

Zefektivněte skladové procesy, začněte automatizovat

Nástroje, ať už jde o vnitřní moduly integrované na WMS, nebo externí systémy fungující jako doplněk, jsou prostředkem pro další zefektivňování logistických procesů a přinášejí úsporu pracovních sil a zvýšení úrovně kvality poskytovaných služeb zákazníkům.

Jedním z dalších prostředků, jak rozšířit působnost WMS nebo například řešit nedostatek pracovních sil, je využití automatizačních technologií. Automatizace je trend v logistice, který přináší zvyšování kvality, tedy kvalitnější a přesnější dodávky a tím i spokojenější zákazníky.

Typický příklad je automatická obalovačka palet, kterou najdeme ve většině dnešních skladů. Dalším, ne už tak rozšířeným prvkem automatizace jsou dopravníkové systémy. Příkladem použití dopravníkového systému je přesun expedičních nosičů připravených k finálnímu zabalení z vychystávací zóny do expediční zóny, kde součástí takového dopravníku je váhová kontrola a ergonomické kontrolní pracoviště.

Nutno říci, že vlastně v dnešní době můžeme rozšířit WMS o takřka „kosmické“ technologie. Velkého rozmachu dosahuje technologie hlasového rozpoznávání (tzv. voice recognition). Protože se hlas nejčastěji používá pro vychystávání zboží, používá se pro tuto technologii též pojem voice picking. Skladník je vybaven přenosným terminálem upevněným za opaskem. K terminálu je připojena speciální náhlaví souprava se sluchátky a mikrofonem. Terminál je schopen generovat lidský hlas a skladník tak dostává instrukce do sluchátek. Potvrzování provedené operace provádí skladník hlasem – terminál hlas rozpozná a předá ke zpracování WMS. Komunikace řečí je nejpřirozenějším a nejefektivnějším způsobem komunikace. Skladník tak neztrácí čas čtením informací z displeje terminálu nebo zadáváním dat pomocí klávesnice. V případě, že je potřeba číst čárový kód (například číslo šarže), lze terminál doplnit i o snímač.

Hlasové vychystávání

Jako další technologický vývoj v oblasti efektivního řízení skladů si můžeme uvést zapojení dronů. Drony se začínají v logistice uplatňovat stále více, a to především v oblasti venkovních kontejnerových skladů, kde je možné provést například vizuální kontrolu bez nutnosti fyzické manipulace se zbožím a kde je navíc možné ušetřit množství času a energie skladníků, které jinak vynaloží na pohyb po rozlehlých skladovacích areálech. Usnadnění mohou přinést i vylepšené snímací prvky, které čtou z větší vzdálenosti a poradí si i s poškozenými čárovými kódy.

Bc. Čestmír Váňa Bc. Čestmír Váňa
Čestmír Váňa vystudoval Vysokou školu podnikání a práva v Ostravě. Marketingu technologických řešení se věnuje od roku 2012, kdy nastoupil do společnosti ATS aplikované technické systémy, s. r. o. Od roku 2017 pracuje na pozici marketingového manažera ve společnosti KODYS.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.