facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 1-2/2021 , HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů

Jaká je budoucnost práce v roce 2021?

Produktivita, digitální zaměstnanecká zkušenost a hledání rovnováhy

Kristine Dahl Steidel


Rok 2020 byl neoddiskutovatelně rokem změn. Změnil se způsob, jakým pracujeme, kde pracujeme, kdy pracujeme a do určité míry i to, proč pracujeme. A změny nastaly tempem, jaké si byl málokdo dokázal představit. Nastoupila „rozptýlená pracovní síla“ a podniky z celého světa již naznačují, že by se mohlo jednat o trvalejší uspořádání. Jak se mohou zaměstnavatelé při přípravách na budoucí podobu pracovní síly poučit z minulosti?


Nedávno jsem hovořila s Dr. Carlem Benediktem Freyem, ředitelem programu Future of Work Oxfordské univerzity, o nejvýznamnějších trendech, které v oblasti práce a zaměstnanosti můžeme v roce 2021 očekávat. A na čem jsme se shodli?

Predikce č. 1: Produktivita zaměstnanců se bude častěji měřit podle skutečných výsledků

Podle Dr. Freye „se již nebudou připočítávat body za pouhé strávení času na pracovišti. Důraz se přesune ze vstupu na výstupy. V roce 2021 tento trend zesílí. Inovativní, konkurenceschopné firmy začnou více měřit výsledky namísto pouhého sledování docházky.“

Carl Benedikt Frey
Carl Benedikt Frey

Manažeři při řízení svých týmů dlouho spoléhali na vstupy, například odpracované hodiny, namísto sledování skutečného výkonu. Domnívám se, že model rozptýlenější pracovní síly, kde mají zaměstnanci větší svobodu pracovat z různých míst – doma, v kanceláři, v kavárně – v dohledné budoucnosti přetrvá. Již neplatí, že trávení dlouhých hodin v kanceláři je považováno za známku produktivity a loajality. Jako příklad můžeme uvést společnost Netflix, jejíž generální ředitel Reed Hastings napsal: „Dnes, v informačním věku, záleží na tom, čeho dosáhnete, nikoli na tom, kolik času prací strávíte. Nikdy jsem si nevšímal, kolik hodin lidé odpracují…“

Pro zaměstnance to představuje zásadní změnu a skutečnou příležitost, včetně větší pracovní flexibility a posílení důvěry mezi nimi a zaměstnavatelem. Dosahují stanovených výkonnostních ukazatelů a reagují na požadavky klientů a spolupracovníků? Pokud ano, nezáleží na tom, jak si uspořádají svůj den.

Náznaky takových změn jsme mohli zaznamenat již ve studii společnosti Accenture z roku 2019, která ukázala, že nástroje pro sledování pracovníků na dálku, například aktivního užívání počítače, pouze narušují důvěru zaměstnanců.

V roce 2021 proto očekáváme výrazný posun směrem k hodnocení výkonnosti nikoli podle pozorování činnosti zaměstnance, ale podle skutečných výsledků v prostředí vzájemné důvěry.

Predikce č. 2: Boj o schopné pracovníky zintenzivní

„Firmy si neustále konkurují. Nejen na trhu produktů, ale také na trhu práce. Přestává-li být místo výkonu práce limitujícím faktorem, okruh potenciálních uchazečů se rozrůstá a zaměstnavatelé se mohou poohlížet po nových pracovnících kdekoli, kde je k dispozici internetové připojení,“ vysvětluje Dr. Frey.

U rozptýlené pracovní síly nehraje místo výkonu práce roli. Firmy proto mohou najímat pracovníky čistě podle jejich zkušeností, dovedností a profilu. To jsme zjistili při průzkumu mezi manažery v regionu EMEA, kdy 82 % respondentů uvedlo, že práce na dálku umožnila najímat uchazeče žijící mimo větší města. Mohou-li firmy hledat vhodné uchazeče kdekoli na světě, otevírá se jim podstatně širší okruh kandidátů. Musí ale také nabídnout skutečně atraktivní podmínky.

V globální bitvě o nejschopnější pracovníky bude hrát digitální zaměstnanecká zkušenost – tedy vybavení potřebnou technikou a aplikacemi, které lze užívat na libovolném zařízení odkudkoli – přinejmenším stejně důležitou roli jako tradiční faktory včetně mzdy a benefitů.

Firmy, které budou chtít lépe konkurovat na globálním trhu práce a růst i za komplikovaných okolností, budou muset investovat do správných technologií a postupů – například umožnit zaměstnancům bezpečně užívat jiné než služební zařízení – a zajistit tak jejich pozitivní zkušenost. Firmy, které to dokáží, budou schopné přilákat nebo udržet nejschopnější pracovníky a uspět na trhu v roce 2021 i v dalších letech.

Predikce č. 3: Rozptýlená pracovní síla se zaměří na šťastnou náhodu

„Blízkost a náhodné interakce byly vždy živnou půdou inovací, od renesanční Florencie po Silicon Valley. Pravděpodobně se objeví nová vlna nástrojů pro spolupráci, které se budou snažit do našich pracovních životů vnést prvek šťastné náhody,“ říká Dr. Frey.

S tím souvisí skutečně zajímavé zjištění. V našem průzkumu zhruba tři čtvrtiny (76 %) zaměstnanců uvedly, že díky práci na dálku pociťují vztahy s kolegy jako osobnější. Pro manažery bude v této souvislosti důležité nalézt způsob, jak simulovat „náhodná setkání nad kávovarem“, při nichž ve firmách mnohdy vznikají nové nápady a inovace.

Stejně jako moderní trendy v uspořádání kanceláří podporují neformální interakce, v letošním roce bude docházet k naplňování této potřeby prostřednictvím zavádění kreativních digitálních řešení do našich pracovních životů. Jako příklad můžeme zmínit nové aplikace jako Hallway nebo Donut, které umožňují snáze sdílet a rozvíjet kreativní nápady.

To je důvod, proč se mnoho firem v roce 2021 zaměří na hledání správné rovnováhy mezi prací na dálku a krátkodobým zvýšením produktivity na jedné straně a náhodnými interakcemi, které podporují inovace a výkonnost podniku v dlouhodobém horizontu na straně druhé.

Budoucnost již nastala

Budoucnost nelze nikdy s jistotou předpovědět, ale téměř jisté je, že firmy budou letos reflektovat loňský rok označovaný za „velký experiment s prací na dálku“. Ve světě práce neomezované místem výkonu se úspěšní budou odlišovat podporou produktivity, zaměstnaneckou zkušeností a kreativitou. Kdo chce v nové realitě uspět, bude se muset ptát, zda těmto třem aspektům věnuje dostatečnou pozornost.

Kristine Dahl Steidel Kristine Dahl Steidel
Autorka článku je viceprezidentkou společnosti VMware.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.