facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
ERP systémy 2 , ERP systémy

„Vytváříme řešení, která mají pro naše zákazníky skutečnou přidanou hodnotu...“

říká Martin Válek, ředitel společnosti KARAT Software, a. s.Ing. Martin VálekIng. Martin Válek působí v oblasti podnikových informačních systémů přes dvacet let. Od roku 2013 řídí společnost KARAT Software, která je významným výrobcem a dodavatelem komplexních informačních systémů a doprovodných služeb s více než pětadvacetiletými zkušenostmi ve svém oboru. Svými výkony, počtem pracovníků a spolupracujících partnerů se KARAT Software řadí mezi přední tuzemské dodavatele IT řešení pro podniky a organizace z různých průmyslových odvětví.


Ještě před deseti lety bylo na našem trhu relativně velké množství informačních systémů různé úrovně a zaměření, od jednoduchých účetních programů až po komplexní ERP systémy. Trh se ale postupně konsolidoval a dnes už na něm nenajdeme řadu tuzemských řešení, ale ani mnoho řešení globálních dodavatelů. KARAT si svoji pozici na trhu udržel, rozvíjí se a získává zákazníky napříč odvětvími. V čem vidíte hlavní konkurenční výhodu vaší firmy?

V současnosti firmy v souvislosti s informačními technologiemi řeší velké množství úloh. Musí komunikovat se zákazníky, včas a kvalitně vyrábět a dodávat zboží, vyhodnocovat data… Pro každou oblast existuje množství specializovaných řešení, nicméně velkou výhodou je „mít vše pod jednou střechou“. A právě ve schopnosti pokrýt celé spektrum požadavků našich zákazníků na profesionální úrovni je naše vysoká přidaná hodnota. Dalším, neméně důležitým atributem naší firmy je způsob, jakým se snažíme o řešení potřeb našich zákazníků přemýšlet. Vnímáme nejen technologické změny, potřebu neustále zvyšovat efektivitu atd., ale snažíme se, abychom naše uživatele neomezovali v současném trendu životního stylu, kdy se práce a soukromý život mnohdy v průběhu dne prolínají. V některých profesích nepotřebujete být v práci pouze v určenou pracovní dobu, pracujete ve více časových blocích, na více místech. Zároveň potřebujete mít všechny potřebné informace s sebou pro případ, že vás bude potřebovat kolega nebo zákazník. Také proto můžete IS KARAT plnohodnotně používat na mobilu nebo tabletu s Androidem nebo iOS atd.


A které vlastnosti informačního systému KARAT byste označil za klíčové a nejvíce oceňované vašimi zákazníky?

Komplexnost, otevřenost, moderní technologie. Do IS KARAT jsme za dobu jeho existence zapracovali ve spolupráci s našimi zákazníky množství zajímavých funkčností, které jej průběžně dynamicky rozvíjí. A pokud je potřeba udělat specifickou funkčnost pro konkrétní řešení, můžeme využít další velkou výhodu – otevřenost pro zákaznické úpravy. Tuto možnost sice nabízí již většina systémů na trhu, nicméně naše řešení je v mnoha ohledech unikátní. V poslední době zákazníci „objevují kouzlo“ našeho řešení BPM a Workflow, které jim umožňuje firmu řídit skutečně procesně. Obecně se snažíme o to, abychom pokrývali většinu procesů, které u našich zákazníků probíhají, a aby naše řešení byla vždy funkčně a ergonomicky na vysoké úrovni. Pouze speciality, které využijí jen jednotky specifických zákazníků, řešíme ve spolupráci s našimi partnery pomocí specializovaných softwarů.


Kvalitní produkt a zkušený dodavatel jsou jistě základním předpokladem pro úspěch každého IT projektu a pro ERP systémy to platí dvojnásob. Předpokladem úspěchu ERP projektu je ale také přístup zákazníka, že?

Když se potká schopný implementační tým, dobrý produkt a cílevědomý zákazník, je položen základní kámen úspěšného projektu. Z naší zkušenosti můžeme říct, že náročný zákazník, který přesně ví, co chce, umí poslouchat naše návrhy a je otevřený pro realizaci změn v zažitých postupech, je zásadním předpokladem pro dlouhodobou, vzájemně výhodnou spolupráci. Jako jeden příklad za všechny bych rád uvedl projekt „Implementace globálního IS KARAT“ ve společnosti ČKD Blansko Holding, a. s., který se stal vítězem 15. ročníku soutěže IT projekt roku 2017. Tuto soutěž organizuje Česká asociace manažerů informačních technologií (CACIO) pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana a vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci Vladimíra Dzurily a pro nás je toto vítězství velmi cenné zejména proto, že projekt do soutěže přihlásili kolegové z ČKD Blansko, prezentovali jej před odbornou porotou a obhájili v náročné konkurenci jiných významných projektů.


Pro mnoho firem je dnes hlavním limitem rozvoje nedostatek pracovních sil. Může jim nějak pomoci IT?

IT je rozhodně jedním z velmi účinných řešení této situace. Firmy, zejména v současnosti, vynakládají velké úsilí a finanční prostředky na náborové aktivity, přitom jejich vnitřní procesy jsou mnohdy velmi neefektivní. Investice do IT a zlepšování procesů mohou např. zásadním způsobem zprůhlednit výrobní postupy, objevit zbytečné prostoje, časové a materiální ztráty. Navíc pokud se více rutinních činností svěří ERP systému a obecně automatizovanému sběru a zpracování dat, vznikne lidem prostor pro přemýšlení, jak dále zefektivňovat jednotlivé činnosti. S tím většinou souvisí, že firma je schopna významně vyššího výkonu bez nutnosti navyšovat lidské kapacity. Navíc taková práce zaměstnance více baví, zlepší se vztahy na pracovišti, méně lidí cítí potřebu odcházet třeba i za lepšími finančními podmínkami atd.


A jak se s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků potýkáte přímo v Karat Softwaru? Oblast IT patří mezi nejčastěji zmiňované, pokud jde o nedostatek lidských zdrojů.

V první řadě se snažíme vytvářet takové prostředí, abychom pokud možno nemuseli řešit odchody stávajících zaměstnanců. Budujeme otevřenou firemní kulturu, při plánování práce se zabýváme nejen tím, jak zrealizovat co nejvíce zakázek, ale stejně důležitá je pro nás úvaha, zda někoho z kolegů příliš nepřetěžujeme atd. Pokud se budeme bavit o hledání nových pracovníků, tak samozřejmě asi jako všichni musíme neustále hledat potenciální zájemce. Ale naštěstí se nám tato činnost zatím relativně dobře daří, v poslední době jsme posílili o zkušené kolegy a další příchody máme naplánovány. Nicméně i tuto činnost řešíme s ohledem na naši schopnost nejen přijmout, ale zejména kvalitně zaškolit a připravit pro práci s našimi náročnými zákazníky.

Ing. Martin Válek

V posledních letech patřila mezi nejvýznamnější technologické trendy mobilita, tedy požadavek na přístup k informačních systémům odkudkoli a kdykoli prostřednictvím různých mobilních zařízení. Jak jste se s těmito požadavky vypořádali v KARATu?

KARAT je naše řešení, umíme rychle reagovat na aktuální vývoj trhu, technologií. Jsme pružní v ohledu plánování novinek do vývoje – pokud se pro něco rozhodneme, jsme schopni velmi rychle zrealizovat i zásadní změny. Příkladem může být naše řešení mobility, kdy se nám podařilo velmi dobře skloubit dva zásadní (a v principu protichůdné) požadavky na mobilní řešení ERP systémů, a to jednoduchost ovládání se zohledněním obecných principů mobilních zařízení (mobil, tablet), a zároveň schopnost připravit individuální řešení pro zákazníka.

Problém je v zásadě jednoduchý – pokud uživatel pracuje „standardně“, tj. v současnosti s monitorem 15" a více, jsou výrobci schopni připravit relativně univerzální pracovní prostředí, které je schopna akceptovat většina zákazníků. Samozřejmě již na této úrovni se provádí úpravy – od změny pořadí sloupců na seznamu, až po vývoj zcela nových, zákaznických modulů, které jsou unikátní a mnohdy zásadním způsobem pomáhají udržet/zvýšit konkurenční výhodu. Což ale ve finále znamená, že uživatelské prostředí, používané funkčnosti, procesy atd. jsou odlišné nejen v rámci různých firem, ale mnohdy i v porovnání jednotlivých oddělení či konkrétních uživatelů stejné společnosti.

Problém většiny mobilních řešení je to, že jsou napsána jako samostatný software, který sice maximálně využívá výhod prostředí mobilních zařízení, ale z hlediska funkčnosti jde o jinou aplikaci, která pracuje s daty primárního ERP systému. Když vezmeme v úvahu vše, co jsme si již říkali, je jasné, že tímto způsobem lze v obecné rovině řešit pouze jednoduché agendy a úlohy. Složitější procesy jsou již většinou realizovány zakázkovým programováním a vznikem nových aplikací. To s sebou přináší zásadní problémy – zákazníci vývoj většinou hradí v plné výši (je pouze pro jejich potřebu) včetně následného servisu. Samozřejmostí je velký tlak na kapacity vývoje, kdy je třeba udržovat v chodu velké množství individuálních řešení.

Proto jsme k řešení mobility přistoupili zcela jinak a pro naše zákazníky jsme vytvořili „mobilního klienta“ (IOs, Android…), který má samozřejmě úplně jiné uživatelské rozhraní než standardní obrazovky IS KARAT, ale zachovává funkčnost veškerých klíčových komponent. V praxi to znamená, že uživatel IS KARAT má možnost přistupovat do systému absolutně plnohodnotně co do funkčností IS KARAT (včetně respektování přístupových práv atd.), a zároveň si sám, bez pomoci našich konzultantů, upravovat systém pro práci na libovolném zařízení. Mohu si uložit variantu seznamu pro PC, mobil nebo tablet a s tímto zobrazením automaticky pracovat dle zařízení, se kterým jsem ke KARATu aktuálně přihlášený, mohu si vybrat jiné oblíbené položky nabídek, nastavení filtrů atd. Zásadní výhodou je, že se nejedná o jiný software, ale pouze o jinou variantu klienta, tj. takto mám samozřejmě k dispozici veškeré firemní úpravy atd.


Významným aktuálním trendem je uplatnění umělé inteligence, o které dnes slyšíme ze všech stran. S trochou nadsázky by se dalo říci, že základní inovací IT řešení všeho druhu je dnes využití prvků umělé inteligence. Platí to i v oblasti ERP systémů?

Umělá inteligence je daleko složitější problematika, než jak je zejména v laické veřejnosti chápána. Osobně se v této oblasti nepovažuji za odborníka, nicméně určité prvky, které lze považovat za umělou inteligenci, se v rámci ERP systémů dle mého názoru objeví (objevují). V principu jde např. o poznávání pracovních návyků konkrétního uživatele, učení se těchto individuálních postupů a hledání cest, jak na základě těchto poznání ulehčit práci. Již nyní se snažíme činnosti, které jsou rutinní a není třeba, aby je vykonával člověk, nahrazovat automatickým, strojovým zpracováním. Umělá inteligence rozšiřuje okruh těchto úloh o procesy, které aktuálně člověk „musí“ zpracovávat, protože v jejich rámci hledá (vymýšlí) řešení konkrétní situace.


Dalším z často skloňovaných pojmů, nejen ve světě IT, je dnes virtuální realita. S touto technologií jsou spojena velká očekávání, možná až příliš velká. Jak využití virtuální reality vnímáte vy?

Pro využití v praktickém životě vidím daleko větší budoucnost v rozšířené realitě. Hlavním rozdílem proti té virtuální je ten, že se stále pohybujete v reálném světě, a ten je doplňován dalšími informacemi. Již nyní je tato technologie využitelná např. ve výrobě pro výuku nových pracovníků, interaktivní zobrazení návodů pro technologické postupy, řešení logistiky a navigace v rámci rozsáhlých skladů atd. Masovější rozšíření souvisí s okamžikem, kdy nositelná elektronika bude schopna splnit nejen technologickou funkci, ale i funkci estetickou. Osobně vidím velkou budoucnost v chytrých brýlích – musíme si však ještě počkat, až nebude rozdíl mezi brýlemi jako módním doplňkem a technologickým zařízením. V ten okamžik se otevřou obrovské možnosti pro jejich využití.


Zkuste se prosím na závěr ohlédnout a zavzpomínejte, jak se proměnila oblast IT za dobu, kdy v ní aktivně působíte... Co byste označil za nejvýznamnější milníky pro celé odvětví i konkrétně pro vaši společnost? A na co se nejvíce těšíte v blízké budoucnosti?

Vývoj za posledních 20 let byl velmi dynamický a proběhlo několik technologických změn, které byly pro IT natolik zásadní, že jej někteří dodavatelé „neustáli“ a buď zanikli, nebo byli koupeni atd. Významným sítem byl přechod z MS-DOS na Windows, aktuálně se bavíme o mobilitě, IoT (internet věcí), cloudy, big data… Samozřejmě je třeba zmínit také nároky a potřeby zákazníků. V počátcích jsme přijeli na jednání, ukázali naše řešení paní účetní, ta si vybrala, co se jí líbí, a bylo to vyřešeno. ☺ V současnosti probíhají náročná, několikaměsíční výběrová řízení, na která si firmy najímají externí poradce, realizuje se několik specificky zaměřených prezentací na řešení klíčových hodnototvorných procesů, významným prvkem jsou referenční návštěvy u stávajících zákazníků. Firmy se snaží maximum věcí automatizovat, zrychlit. IT obecně se opravdu stalo mnohdy klíčovým prvkem úspěchu. Jeho úloha se bude dále zvyšovat a jsem přesvědčený, že sebelepší produkt, projekt, nebude mít bez dokonalého IT zázemí šanci na úspěch. Bude vyhrávat ten, kdo své služby nabídne jednoduše, rychle a pohodlně těm správným zákazníkům. A to bez maximálního důrazu na IT prostě nepůjde. Také se potvrzuje, že dlouhodobě může uspět pouze firma, která je schopna udržet motivované zaměstnance, které práce baví, umí přemýšlet dostatečně dopředu a uvážlivě vybírat mezi marketingovými bublinami, technologiemi, které sice lze integrovat do ERP, ale jejich praktické využití je diskutabilní, a skutečně přínosnými řešeními.

Osobně se těším na to, až se lidé „nasytí“ současnými možnostmi virtuálních světů, budou technologie využívat proto, aby jim pomohly zjednodušit život v práci, v orientaci nebo vyhledávání informací, ale nebudou pro ně středobodem světa. Budou si více užívat času, který jim IT ušetří, a vrátí se ke komunikaci s reálnými lidmi.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Informační systém v cloudu je cestou, jak si ušetřit starosti

Cloudové služby jsou trendem v IT už několik let. V běžném životě je využíváme k práci i zábavě stále více, aniž bychom si to ně­jak výrazně uvědomovali. Ale co veřejná správa? Dá se i v případě veřejného sektoru v souvislosti s cloudem mluvit o trendu?