facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 11/2019 , ERP systémy

Pro naše zákazníky jsme partnerem při řešení jejich problémů

říká Luděk Prda, ředitel společnosti Control

Ing. Lukáš Grásgruber


Luděk PrdaLuděk Prda je ředitelem společnosti Control, která vyvíjí a implementuje ERP systém Dialog 3000Skylla. Po celou dobu existence společnosti je pan Prda strůjcem většiny myšlenek určujících vývoj ERP systému Dialog 3000Skylla. Inspiraci pro další vývoj čerpá mimo jiné díky pravidelným konzultacím se zákazníky a také vzájemnou interakcí na workshopech zaměřených na nové funkčnosti systému. Společnost Control letos oslavila 25. výročí a při této příležitosti jsme panu řediteli položili několik otázek.


Co podle vás odlišuje Control od ostatních dodavatelů ERP na českém a slovenském trhu, co vnímáte jako svoji konkurenční výhodu?

Od prvopočátku jsme byli stavěni jako servisní organizace k informačnímu systému. Tuto vlastnost si zachováváme po celou dobu naší existence a stále se snažíme k našim zákazníkům přistupovat jako jejich vzdálené výpočetní středisko. V našich začátcích jsme se zaměřili i na vývoj systému. Třetím stavebním kamenem se staly dodávky HW vybavení nutného pro běh našich aplikací. Komplexním zabezpečením těchto 3 oblastí jsme se pro naše obchodní partnery stali dodavateli komplexního řešení. Pro naše zákazníky se snažíme být partnerem při řešení jejich problémů a aktivně jim napomáhat.


Vaše společnost je již delší dobu aktivní nejen na českém trhu, ale působíte i na Slovensku. Jak se daří vašemu slovenskému zastoupení? Dá se říct, že je slovenský trh v něčem odlišný?

Naše slovenské zastoupení je plně integrováno. Všechny společnosti dohromady vytváří kompaktní celek. Zaměstnanci se společně vzdělávají a spolupracují na projektech. Slovenské zastoupení také postupně rozšiřujeme o nové spolupracovníky, abychom dostatečně zabezpečili jejich zákazníky. Odlišnost slovenského trhu spočívá zejména v zabezpečení legislativy, co se týče obchodních nebo výrobních procesů, jsou stejné a uplatňujeme společně nabyté znalosti a zkušenosti. Vzájemná spolupráce se prolíná také na projektech našich zákazníků, kteří mají své pobočky za hranicemi a stále v rámci EU.


Jak byste stručně charakterizoval vás systém Dialog 3000Skylla?

Klademe vysoký důraz na stabilitu a robustnost, naši zákazníci využívají systém 24/7 bez výluky. Splňujeme vysoké bezpečnostní standardy našich zákazníků, při maximálním zohlednění použití otevřené komunikace v prostředí internetu. Široké spektrum implementací je realizováno formou dynamické parametrizovatelnosti bez nutnosti rozsáhlých programových úprav. Snažíme se vždy být inovativní, zohledňovat technologické trendy a v neposlední řadě být user friendly.


Pokud vím, vaše společnost letos slaví významné výročí. Co se vám vybaví, když se ohlédnete za čtvrtstoletím od založení společnosti Control? Jak se vám daří v posledních letech?

Děkuji, že připomínáte naše letošní výročí. Ano, jsme na trhu již 25 let a každý rok našeho působení na trhu znamenal krok ke zvýšení úrovně informačního systému Dialog 3000Skylla, k rozšíření portfolia poskytovaných služeb a k profesionalizaci našeho týmu.


Jak se postupně vyvíjel váš systém Dialog za těch 25 let působení na trhu? Na počátku se váš systém jmenoval Dialog 2000C, dnes jde o Dialog 3000Skylla. Jaké byly hlavní milníky vývoje tohoto ERP systému?

V současné době distribuujeme již třetí generaci systému, technologický vývoj si postupně vyžádal tyto samostatné generace. Začínali jsme s produktem Dialog 2000C ve znakovém prostředí. Data byla ukládána do filesystemu, v žádném případě se nejednalo o transakční zpracování dat. Klient byl instalovaný na operačních systémech Unix nebo DOS. Původní systém k nám přicházel ze Švýcarska a byl určen jen pro vedení účetnictví. Až pod naším vývojem produkt získal první moduly pro řízení výroby a mohutné skladové hospodářství. Následně jsme zákazníky s naším produktem převedli přes rok 2000. V té době již systém z hlediska použitých technologií začal zastarávat a do popředí se začaly tlačit požadavky na SQL databázi a grafické uživatelské rozhraní.

Tyto technologické požadavky nás donutily ke změně produktové řady, a to od základu. Uzavřeli jsme strategické partnerství se společností Sybase. Zahájili jsme nový vývoj produktu Dialog 3000S na SQL transakční databázi a programování probíhalo v Powerbuilderu. Databáze byla provozována na systémech Unix nebo Windows a klient byl určený výhradně pro Windows 95 až Windows 8. V této éře produkt významným způsobem nabýval na funkčnostech, přibývaly moduly pro obsluhu výrobních firem, výrobní terminály, PDA terminály, moduly pro zabezpečení servisní a projektové činnosti atd. V této době jsme rozšířili modulovou řadu o modul DDT (Document Driver Tools), který našim zákazníkům rozšířil možnosti práce s řízenou dokumentací. Zejména se jedná o masové využití při distribuci výkresové dokumentace do výroby. Modul nabízí bezpečný a řízený přístup k dokumentům, se zabezpečením jejich historických verzí a informací o manipulaci s dokumenty.

S rychlostí nástupu nových technologických trendů jsme museli přehodnotit další možnosti práce v Powerbuilderu. Výsledkem byl přechod na platformu JAVA. Tato technologie nám umožňovala nad stejnou datovou základnou vytvořit nový třívrstvý produkt Dialog 3000Skylla. Produkt vyniká vlastním aplikačním serverem, který umožňuje širokou a bezpečnou komunikaci, čímž otevřel uživatelům dveře k širšímu využití systému zejména formou vzdáleného a mobilního přístupu. S novým vývojovým prostředím přináší uživatelům zvýšení uživatelského komfortu. S nárůstem poptávky po využití mobilních a webových aplikací jsme rozšířili portfolio vývojových nástrojů. Námi vytvářené webové aplikace se opírají o bezpečnou a robustní komunikaci s aplikačním serverem. Na této platformě jsme přinesli zákazníkům moduly jako např. e-shop (B2B, B2C), e-servis (servis náhradních dílů jako webová aplikace). V současné době již distribuujeme cíleně vybrané části systému formou mobilní aplikace.

Luděk Prda

Jak často vlastně vydáváte nové verze ERP?

Průběžně zapracováváme nové funkčnosti a požadavky zákazníků a ty jsme schopni promítnout do systému přibližně v měsíčních intervalech.


Po čem roste poptávka u vašich zákazníků?

Všichni uživatelé systému od nás přirozeně očekávají pravidelný rozvoj systému ve všech oblastech – od řízení výroby, přes logistiku až po ekonomiku. Pokud bych ale měl něco konkrétně vypíchnout, tak v posledních letech naši zákazníci výrazně poptávají funkce pro přiblížení se svým zákazníkům prostřednictvím webové aplikace, a to nejen ve formě klasického e-shopu. Původní myšlenka e-shopu jako jednoduchého nákupního nástroje se u nás totiž přetvořila v široký zákaznický portál.

Interní uživatelé systému pak výrazně poptávají funkce pro svá mobilní zařízení (telefony, tablety) pro online přístup k datům jak ve výrobní sféře, tak v obchodní a v neposlední řadě manažerské. Za tímto účelem jsme spustili projekt E-Dialog, jehož úkolem je tyto potřeby uspokojit.

V současnosti také uživatelé kladou velký důraz na automatizaci procesů. Do těchto procesů můžeme zmínit automatizace při zpracování vstupních i výstupních dokladů, napojení technologických zařízení přímo na systém.

V souvislosti s nestabilitou ekonomického prostředí managementy opět zvyšují zájem o nástroje a funkce v oblasti detailnějšího vyhodnocování a využití svých datových základen, např. formou vyhodnocování pomocí OLAP nástrojů a grafických výstupů. Tuto poptávku jsme schopni uspokojit pomocí našich BI modulů.


Na kterou implementaci systému Dialog jste nejvíc pyšný?

Jsme pyšní na všechny naše implementace, které pomohly našim zákazníkům realizovat jejich strategie. Rád bych zmínil ROMOTOP, nebo implementace ve společnostech Marlenka, Gumárny Zubří, Baumruk and Baumruk a Nordic. Tyto implementace zmiňuji především z titulu, že jsem měl možnost osobně se podílet na jejich realizaci. Specifika implementací těchto zákazníků jsou různá, od speciálních principů používaných v logistice a řízení výroby, přes napojení technologických celků až po rozsáhlé systémy komunikace se zákazníky.

Satisfakcí a hnacím motorem je pro mě osobně i pro další rozvoj společnosti Control, když vidím, že nasazení specifických funkcí systému Dialog 3000Skylla posouvá naše zákazníky kupředu.

Máte přes 200 implementací, 30 konzultantů, jak zvládáte obsloužit tolik zákazníků a implementovat nové projekty?

Je tou souhrn různých faktorů, na jejichž symbióze intenzivně pracujeme od vzniku firmy. Je to jednak odpovědný přístup zaměstnanců při plánování a realizaci a servisní činnosti a projektů. Nedílnou součástí je jednoduchost verzování systému a udržitelnosti individuálních úprav. Jednoduchost správy systému na úrovni běžných administrátorů. Dalším faktorem je také vzdělanost našich uživatelů a administrátorů, kterou zabezpečujeme pořádáním pravidelných školení a seminářů, abychom našim zákazníkům předali maximum informací. I náš interní informační systém je důležitý pro snadné zvládnutí agend. Je neustále inovován tak, aby dokázal udržet informace o požadavcích, plánovaných úlohách a historii prováděných činností. Významnou součástí naší práce je interní vzdělávání zaměstnanců.


Jaké jsou podle vás hlavní výzvy, před kterými dnes podniky stojí? Jakou roli při jejich řešení má digitalizace?

Asi není žádným tajemstvím, že v současné době většina podniků čelí velkým výzvám, se kterými se musí chtě nechtě popasovat. Prvním z nich je nedostatek kvalifikovaných pracovníků a druhým je digitalizace dat na všech úrovních podniku.

Málokdo si však uvědomuje, že obojí jde ruku v ruce a není radno ani jednu situaci podcenit. Doba se neustále zrychluje a dnes snad nikdo nečeká, že k zakázce dostanete atesty materiálu v papírové podobě. Standardem je mít vše v digitální verzi a dokumenty odesílat just in time jako nedílnou součást dodávky.

Podobně je to v případě nových zaměstnanců, je potřeba, aby se s procesem seznámili co nejdříve, a je nemyslitelné, aby se zaučovali v řádu měsíců. Roste tlak na jednoduchost používaných aplikací, tak aby bylo možné zapojit pracovníka do procesu v řádu dnů s minimální chybovostí. Klademe důraz na to, aby náš systém byl uživatelsky přívětivý a nabízel snadno zapamatovatelné procesy a úkony, tak abychom tímto podpořili naše zákazníky v cestě za pokrokem a udržením tempa s dobou. Vše, co pracovníci potřebují, naleznou právě v systému, skladník se nepotřebuje dlouze seznamovat se sortimentem a prostorem skladu, vše potřebné k práci najde v přiděleném PDA.

S nástupem digitální transformace pozorujeme nárůst poptávky po zobrazovacích terminálech a PLM. Jde především o zákazníky, kteří tyto technologie již používají, uvědomují si jejich přínosy a požadují rozšíření na více pracovištích. Dalším levelem jsou firmy, které jsou takto již zabezpečeny a spíše se zaměřují na zvýšení míry automatizace výroby zaváděním různých čidel a snímačů propojených s informačním systémem.

Výraznou oblastí pro aplikaci digitalizace je oblast ekonomiky, kde veškeré vstupní i výstupní dokumenty jsou požadovány v elektronické podobě. Samostatnými kapitolami jsou komunikace s nejrůznějšími institucemi, počínaje automatickým importem bankovních výpisů, přes elektronické odesílání faktur až po komunikaci se státní správou, čehož posledním důkazem je reakce na zavedení e-neschopenek.

Rozhovor připravil Lukáš Grásgruber, šéfredaktor časopisu IT Systems.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Jak řídit úspěšný e-shop? Freshlabels spoléhá na ERP systém Vario

Freshlabels je pojem na trhu e-commerce. Obchod (nejen) s módou, který klade důraz na udržitelnost a nabídku „čerstvých značek“. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak zvládají řízení složité firemní agendy, která je roztříštěná do skladu, kamenných prodejen, centrály a samotného e-shopu?