facebook LinkedIN LinkedIN - follow
ERP systémy II , ERP systémy

„Technologie mají pomáhat lidem, ne je nahradit...,“

říká Jiří Hub, výkonný ředitel a předseda představenstva Asseco Solutions

Ing. Lukáš Grásgruber


Jiří HubJiž 30 let se píše historie firmy, která patří k těm, jež spoluvytvářely (nejen) český trh ERP ‒ Asseco Solutions. Nejen o informačních systémech, ale i o lidech kolem nich jsme si povídali s Jiřím Hubem, jejím výkonným ředitelem a předsedou představenstva.


Ve společnosti Asseco Solutions (dříve pod názvem LCS) pracujete bez tří let po celou dobu její existence. Prakticky tentýž časový úsek představuje celou historii ERP v Česku. Jak se podle vás v průběhu doby tento segment změnil a které změny považujete za nejpodstatnější?

Jsem ve firmě od roku 1993, což představuje plných 90 % její existence. Český trh ERP prošel za tu dobu několika změnami. 90. léta byla ve znamení bouřlivého rozvoje a dominance velkých producentů zahraničních ERP systémů v segmentu velkých firem. Po roce 2000 se trh začal významně konsolidovat a čeští producenti, zejména ti chytřejší, kteří průběžně investovali, začali významně nabírat na síle. Do poslední dekády se pak zformovalo několik silných firem či uskupení, které můžeme považovat za lídry trhu ERP. A jsem rád, že je mezi nimi několik „domácích“.


Myslíte si, že současná ekonomická situace, zaviněná proticovidovými opatřeními, zasáhne oblast ERP podobně, jako třeba strojírenství či automotive, nebo podle vašeho názoru mají naopak informační technologie nyní zelenou?

Jednoznačně. Zasažena bude nakonec celá ekonomika a nevidím obor, který a jakým způsobem by se tomu mohl vyhnout.

Nicméně informační technologie mají skutečně zelenou. Měly by ji ale i bez covidu. Rychlý rozvoj výroby a technologií, spolu s přezaměstnaností v Evropě vedly už tak ke zvyšování automatizace procesů. Covid toto pouze urychlí.


Kam nyní směřujete své produkty, ať už v souvislosti s koronakrizí nebo zcela neodvisle od ní?

Směrování našich produktů je za každých okolností dlouhodobé, proto bych si ani nepřál, aby bylo určováno jedním okamžitým fenoménem, koronavirus nevyjímaje. Faktem ovšem je, že s námi zde možná bude déle, než bychom si přáli. I tak mi ale nedává smysl porovnávat jej s našimi ERP produkty, jejichž životní cyklus se počítá na dekády. Naše produkty směrujeme více do cloudu, zapojujeme další nové technologie průmyslu 4.0, umělou inteligenci a hodně pracujeme na uživatelské přívětivosti.


Které nové produkty jste v poslední době uvedli na trh a které z nich podle vás patří k těm, jež posunují oblast ERP kupředu?

Inovaci v našem oboru považujeme za naprosto esenciální, a proto průběžně inovujeme všechny naše produkty. Obsluhujeme tři základní segmenty a pro každý máme nový produkt:
Pro segment SME máme Helios Orange v edici iNuvio, který opět posouvá náš nejtradičnější produkt výrazně kupředu. Úspěch mezi zákazníky to ostatně potvrzuje.
Pro segment Enterprise jsme právě v tomto měsíci uvedli na trh novou generaci, kterou jsme nazvali Helios Nephrite.
A právě na jádru Nephrite jsme vystavěli i nový produkt Helios Pantheon určený pro veřejnou správu, který uvedeme na trh ještě letos na podzim.


Které technologické trendy související s ERP považujete za nejvýznamnější? Co například umělá inteligence nebo chatboty?

To je hodně těžká otázka. Možná by bylo lepší se ptát, zda budou ERP produkty ještě stále stejnými ERP produkty... Nicméně my v Asseco Solutions považujeme právě umělou inteligenci anebo chatboty za jedny z nejvýznamnějších trendů současnosti. Cokoli, co napomáhá k vyšší automatizaci, zvýší efektivitu využití ERP systému. Osobně považuji za důležitý také UX, tedy uspokojení, s jakým uživatel svůj systém „konzumuje“.


Založili jste nové Oddělení inovací a rozvoje produktů. Čím se aktuálně zabývá a co plánuje pro blízkou budoucnost?

No zrovna v tomto období se intenzivně zabývá právě těmi chatboty a umělou inteligencí. Toto oddělení považujeme za takovou malou laboratoř. V ní chceme zkoumat různé technologické trendy a uvědomujeme si, že některé nakonec zůstanou ve slepé uličce. Ovšem věřím, že mnohé se naopak dostanou k našim uživatelům a výrazně jim zpříjemní pracovní život. Detaily předem z naší laboratoře nevypouštíme.


Které již známé – nebo i neznámé – IT produkty by mohly podle vás v budoucnu úspěšně kooperovat s ERP? Před několika lety byla silným tématem například provázanost sociálních sítí a ERP. Co je to podle vás nyní?

Jednoznačně cokoli, co souvisí s firemními daty a komunikací, uvnitř i vně firmy. Já bych si tedy úplně nevsadil na sociální sítě a jako jejich nepříliš velký přítel to osobně považuji za správné. Subjektivně se domnívám, že ERP systém již nebude epicentrem firemních dat, a tak se bude muset více otevřít, bude muset být schopen komunikovat a interagovat s dalšími systémy, absorbovat jejich data anebo naopak další data vystavovat.


V posledních letech se hodně hovoří o virtuální realitě a o rozšířené realitě. Jak lze tyto oblasti propojit s ERP? A spolupracujete s některým jejich producentem?

Určitě existují vertikály, ve kterých si to již brzy bez fenoménu virtuální či rozšířené reality nebudeme umět představit. Vlastně všechny firmy, které něco fyzického vyrábějí, získají příležitost nejdříve pro své zákazníky své výrobky nanečisto předvést a teprve po několika iteracích vylepšování spustit fyzickou výrobu. Kolegové ve skupině z firmy CEIT by o tom mohli vyprávět hodiny a hodiny. Anebo firmy s logistickým zázemím, což jsou dnes již téměř všechny, které něco distribuují, mohou dostat do rukou nástroje, které jim takovou logistiku výrazně zefektivní.


Cokoli, na co jsem se nezeptal, ale chtěl byste to na závěr dodat...

Hodně jsme dnes hovořili o automatizaci, umělé inteligenci, chatbotech… Hovořili jsme o covidu, který nás více posílá do ulit našich kanceláří a domácností a do komunikace po sociálních sítích anebo vzdáleným připojením. Neodpustím si dodat, že život se má žít naživo. Firmy jako my mají zákazníkům sloužit osobně. Lidé se mají setkávat a předávat si informace lidským způsobem. Všechny technologie, které jsem zmínil, nám mají pomáhat, ale nemají nás úplně nahradit. Na to nesmíme nikdy zapomínat. A žádný krátkodobý fenomén, byť i z rodiny virové, na tom nemůže nic změnit.

Na závěr mě k tomu nakonec napadá velmi zajímavá filozofická otázka: Hovoříme tady vlastně o viru fyzickém, anebo virtuálním?

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Množství nástrojů nahradilo jediné cloudové řešení

DPD SK nyní kompletně řídí finance v SAP S/4HANA

DPDSpolečnost DPD SK je první slovenskou firmou, která úspěšně dokončila přechod na SAP S/4HANA Cloud. Ačkoli ještě nedávno na Slovensku patřila k těm menším lokálním pobočkám, nejen díky pandemii covidu-19 zaznamenala skokový růst.