facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT řešení pro logistiku , ERP systémy

Nové technologie ERP systémů ve službách velkoobchodu a distribuce

Roman Václav


Manažeři firem z této branže dobře vědí, že řídit distribuční firmu, velkoobchodní řetězec či logistické centrum tak, aby dlouhodobě vykazovaly růst spokojenosti odběratelů a současně i zisku a tržního podílu, je rok od roku těžší. Makroekonomické tlaky je nutí snižovat náklady a konkurenční tlaky zase investovat do zkvalitnění poskytovaných služeb. Jedním z důsledků tohoto vývoje je i požadavek na dodavatele informačních systémů, aby produkovali stále sofistikovanější nástroje na podporu klíčových podnikových procesů. Moderní ERP řešení pro velkoobchod a distribuci se proto vyznačují integrací nových technologií do svých modulů a svou komplexností se začínají přibližovat robustním řešením pro automotive.


Hlasem řízené operace

Jednou z technologií, která posouvá procesy řízení skladu na novou kvalitativní úroveň, je tzv. systém hlasem řízených operací. Využívá se hlavně při kompletaci vyskladňovaných zásilek, doplňování zboží a inventurách ve velkoskladech a distribučních centrech. Vhodným prostředím pro aplikaci jsou i chladírny, mrazírny a prostředí s extrémní prašností či vlhkostí.
Tvoří ho hardwarové a softwarové vybavení, které je vhodné integrovat v ucelené podobě do nadřazeného podnikového informačního systému. Bezdrátový terminál umožňuje pracovníkovi skladu volný pohyb a využití největšího přínosu této technologie, principu volné ruky, volné oči, což znamená, že skladník při pohybu ve skladu a manipulaci se zbožím může volně používat obě ruce, nemusí neustále odkládat papír, respektive handheld, aby mohl zboží naložit, a po naložení zboží na paletu zase položený papír brát do ruky. Terminál s vlastní inteligencí obsahuje moderní rozpoznávání hlasu. Pracuje s automatizovaným přenosem a překladem dat do hlasových příkazů, které pracovník slyší ve sluchátkách připojených k terminálu. Hlasovou odpověď pracovníka systém transformuje zpět na data a posílá rádiovou sítí do řídicího počítače.
V reálném čase tak vzniká dialog mezi pracovníkem na ploše skladu a řídicím informačním systémem, přičemž řízení dialogu přebírá a řídí právě informační systém. Takovýto systém práce eliminuje manuální vstup dat, umožňuje vykonávat jednotlivé pracovní úkony rychleji, přesněji a s vyšší produktivitou. Vznikají při tom úspory nákladů, snižuje se faktor chybovosti lidského činitele, zvyšuje se operativní potenciál pracovníků, je možné sledovat jejich osobní výkony a následně snižovat tzv. ztrátové časy. Systém komunikuje kromě slovenštiny a češtiny běžnými světovými jazyky, naučit systém rozeznávat hlas konkrétního skladníka zabere nanejvýš patnáct minut. Hardwarové příslušenství terminálu poskytuje vysoký uživatelský komfort a spolehlivý provoz v klimaticky náročných podmínkách. Sluchátka jsou vybavená oboustranným mikrofonem, který rozeznává hlas operátora v nejvyšší kvalitě a zároveň eliminuje rušivé postranní zvuky. Hlasem ovládané terminály umožňují při správné aplikaci zvýšení produktivity práce (běžně deset až patnáct procent, v některých případech i více) a zvýšení přesnosti operací až na 99,99 procenta při snížení nákladů na zaškolení až na padesát procent. Typickým průvodním znakem nasazení této technologie je eliminace papírových dokumentů.
Další skupinou procesů, které by měl ERP systém řídit, je příjem zboží na sklad a doprovodný tok papírových či elektronických dokumentů vázaných ke zboží (dodací list, příjemka, výdejka, faktura atd.). Technologie hlasové služby tuto oblast nepokrývá, protože kód zboží dodavatele se téměř vždy liší od interního kódu zboží, pod kterým jej ve vlastním skladě a celém systému evidujeme.


 

Automatická identifikace

Neodmyslitelnou součástí ERP systému je proto technologie automatické identifikace prostřednictvím čárového kódu, integrovaná softwarově i hardwarově přímo do informačního systému. Používání čárových kódů je jedna z nejpřesnějších a nejrychlejších metod pro registraci velkého množství dat. Tato technologie přináší úspory nákladů, zvýšení přesnosti operací a zefektivnění daných procesů, které mohou být v případě vhodných podmínek často ještě významnější než přínosy technologie hlasem řízených operací. Oproti klasickému „papírovému“ způsobu, kdy skladník chodí po skladě s papírem, pokud se ještě nenaučil nazpaměť, kde přesně se nejvyhledávanější zboží nachází, dlouhou dobu mu často zabere hledání či čekání na doplnění prázdných pozic, nebo pokud omylem vezme jiné zboží, jsou důsledkem ztráty z reklamací, je handheldová technologie skutečně velkým pokrokem. Nemluvě o statistikách. Pokud každý pohyb každé položky a skladníka systém eviduje, je možné na tomto základě pohyb zboží a skladníků zefektivnit často i o osmdesát procent. Úlohu bezdrátového terminálu na registraci dat v tomto případě plní přenosné zařízení sdružující dotykový displej, klávesnici a skener čárového kódu, tzv. handheld. Jeho využití je obrovské, kromě skladu je možné používat jej jako nástroj mobilního obchodníka, který v terénu rezervuje zboží, zabezpečuje a potvrzuje objednávky, nebo jako nástroj inventarizace majetku společnosti (enterprise asset management). I přes nesporné výhody této technologie ji výrobci do ERP systémů integrují pomaleji, než zákazníci očekávají, na českém a slovenském trhu má tak ještě výrazný prostor pro rozšíření. Technologie se prosazuje pomalu zejména proto, že klade vysoké nároky na detailní znalost řízených procesů ze strany dodavatele softwaru, což není možné bez dostatečného množství zkušeností s podobnými projekty. Mnoho projektů z tohoto důvodu nepřineslo očekávaný efekt. Použití jedné či druhé technologie má u konkrétního zákazníka různý smysl. Někde jejich kombinace přináší významné efekty, někde ne. Proto je integrace obou technologií důležitým atributem kvality daného ERP systému a znakem určité vyspělosti jeho tvůrců.

Další technologie a funkce

Závěrem je třeba ve stručnosti dodat, že existují další technologické komponenty, které pokud jsou integrované do jednoho informačního systému, podstatným způsobem zvyšují jeho přidanou hodnotu pro každou velkoobchodní či distribuční firmu. Aby byl systém skutečně užitečný, měl by mít modul řízení dopravy propojený na satelitní GPS systémy schopné rozhodovat o optimálních trasách rozvozů, komunikovat s řidičem prostřednictvím mobilního telefonu a automaticky generovat podklady pro finanční a účetní oddělení firmy. Je přitom jedno, zda dopravu vykonáváme vlastními kapacitami, anebo externě. Úspory na spotřebě PHM a času mohou představovat milionové částky za rok. Měl by zahrnovat neocenitelný nástroj redukce nákladů komunikace v dodavatelském řetězci, jakým je automatizované elektronické propojení různých a navzájem často nekompatibilních informačních systémů dodavatelů a odběratelů. Takovéto internetové portály elektronické komunikace umožňují vyspělou výměnu digitálních dokumentů (nabídek, objednávek, faktur, dodacích a přepravních listů) opatřených v případě potřeby digitálním podpisem.
Pokud jsou uvedené technologie v informačním systému sjednocené a navzájem propojené, pokud dodavatel systému použil jednotné ovládací prvky a kontinuální podporu systému garantuje už dostatečný počet let, kdy došlo k prověření těchto technologií časem a na základě referencí zákazníků, v tu chvíli můžeme mluvit o tom, že nové technologie dělají z ERP systémů skutečného pomocníka podnikání v segmentu velkoobchodu a distribuce.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Význam automatizace a digitalizace v post-pandemickém světě

IT Systems 6/2020V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především roli digitálních technologií v post-pandemickém světě. Zatímco se život postupně vrací do normálu, podniky se musí pustit do sanace škod a začít revitalizovat své provozy a procesy. Pandemie připravila pro mnohé firmy intenzivní zatěžkávací zkoušku. Současně ale jasně ukázala, čemu by podniky měly věnovat pozornost, aby svou provozuschopnost zabezpečily i do budoucnosti.