Acronis
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT SYSTEMS 3/2020 , ERP systémy , Účetní a ekonomické systémy

Možná řešení účtování a vykazování podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)EnewiPovinností každé obchodní korporace („účetní jednotky“) je na konci účetního období sestavit a zveřejnit účetní závěrku, jejímž cílem je informovat o finančním zdraví a finanční výkonnosti. Převážná většina účetních jednotek sestavuje a zveřejňuje účetní závěrku v souladu s českými účetními předpisy. Nicméně zákon o účetnictví vymezuje určité účetní jednotky, které musí (případně mohou) sestavit účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, označovaných zkratkou IFRS.

RedHat

Mezi účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku podle IFRS, patří:

  • emitenti cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu;
  • účetní jednotky, které jsou podle IFRS konsolidovány;
  • účetní jednotky sestavující dobrovolně konsolidovanou účetní závěrku podle IFRS.

Prvních 31 mezinárodních standardů účetního výkaznictví bylo poprvé představeno v letech 1989 až 1990. Obecně lze říci, že každá oblast v rámci účetnictví má svůj standard, který definuje pravidla, na základě kterých jsou jednotlivé položky dané oblasti oceňovány a vykazovány. Jako příklad můžeme uvést oblast zásob, dlouhodobého majetku, výnosů, finančních aktiv atd.

Snahy o mezinárodní harmonizaci účetnictví se začaly objevovat již v 70. letech minulého století. Hlavní příčinou byl zásadní rozdíl v legislativách jednotlivých národů, který způsoboval investorům problémy při srovnávání a hodnocení společností z různých států.

V současné době IFRS pro sestavení účetních závěrek používají (ať již povinně či dobrovolně) především veřejně obchodované společnosti nejen v Evropské unii, ale i v Kanadě, Japonsku, Austrálii, Rusku, Korey, Jihoafrické republice, Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech, Izraeli, většině zemí Jižní Ameriky. Z významných světových ekonomik se tedy IFRS nepoužívají v USA (kde je pro sestavení účetních závěrek používán koncepčně srovnatelný US GAAP) a v Číně, jejíž lokální účetní standardy jsou z větší míry s IFRS kompatibilní.

Pro účetní zpravidla není rozdíl mezi tím, jestli zpracovávají účetní transakce v souladu s českými účetními pravidly či v souladu s IFRS. A v tomto okamžiku ani není důležité, v jakém účetním softwaru pracují. Problém nastává v okamžiku sestavení daňového přiznání a je „ukryt“ v § 23, odst. 2 Zákona o daních z příjmů, který zní: pro zjištění základu daně se vychází z výsledku hospodaření, a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů (Pozn.: Zákon o daních z příjmů ještě používá původní název Mezinárodní účetní standardy namísto Mezinárodní standardy účetního výkaznictví). Tato „nevinná“ věta pro účetní jednotky, které podle IFRS povinně či dobrovolně sestavují účetní závěrku znamená v podstatě dvojité účtování účetních případů.

S touto výzvou nakládají účetní jednotky různě. V případě, kdy jsou rozdíly mezi českými účetními pravidly a IFRS zanedbatelné (ve smyslu jejich počtu či hodnoty), si zpravidla vystačíme s úpravou konečných zůstatků v Excelu. Je-li takových rozdílů ale celá řada a zejména týkají-li se dlouhodobého majetku je vhodné zvolit nějaké systémovější řešení, například dva účetní okruhy v účetním softwaru, kdy jeden pokrývá české a druhý mezinárodní účetní pravidla. Pro úplnost dodejme, že nová pravidla pro vykazování nájmů (leasingů) podle IFRS dopadají takřka na každou účetní jednotku a při větším množství nájemních smluv jsou excelovské úpravy mezi českými a IFRS účetními hodnotami uživatelsky nekomfortní.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.