facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
ERP systémy II , ERP systémy

Máte evidenční, nebo informační systém?ITeuroPodle zjištění ČSÚ používá 45 procent malých a středních podniků ERP systém, v segmentu firem nad 250 zaměstnanců jsou to pak necelé tři čtvrtiny firem. Ve zpracovatelském průmyslu je to dokonce 52 procent malých a středních podniků a 84 procent velkých firem. Jaké je však využití ERP systémů v praxi? Slouží jako evidenční, nebo skutečně informační systémy?


Pro toto rozlišení nepoužíváme dělení na levné „pouze evidenční“ informační systémy a ty druhé dražší informační systémy. Samozřejmě, že komplexnější systém, který obsahuje mnoho pokročilejších funkcionalit má lepší předpoklady stát se informačním nástrojem pro řízení. Ze zkušenosti však známe případy, kdy jsou i drahé softwarové nástroje využívány pouze na úrovni evidence dat. Jako zásadní kritérium chápeme míru využití informací poskytovaných a zpracovaných v informačním systému pro řízení procesů v podniku. Používáte vlastní „pomocné“ přehledy, evidence, vyplňujete výkazy požadovanými daty mimo informační systém? Telefonujete, mailujete, když chcete zjistit stav objednávky, zakázky, výroby? Máte okamžitý přehled o klíčových údajích: skluzy dodávek, skluzy výroby, ziskovost zakázky? Má management permanentně dostupné potřebné aktuální informace o stavu a vývoji firemních procesů a o výsledcích?

Odpovědi na uvedené otázky jasně naznačí, který způsob využití vašeho informačního systému u vás převažuje. Pokud lze hovořit o vašem informačním systému jako o skutečném informačním nástroji, patříte k těm, kteří dokáží investice do IT technologií využít lépe, nebo pro to máte aspoň vytvořeny předpoklady. Samozřejmě je neméně důležité, jak se získanými informacemi naložíte. Pokud potřebné informace nemáte k dispozici nebo je „tvoříte“ mimo informační systém, i když za pomoci dat evidovaných v systému, pak je váš systém spíše evidenční. Je tedy váš informační systém špatný? Rozhodně tomu tak nemusí být. Pro správné použití hrají zásadní roli dva faktory, a to schopnost využít informační systém jako informační nástroj a funkčnost informačního systému pro poskytování informací.

Schopnost využít informační systém jako informační nástroj

Schopnost pracovat s informačním systémem považujeme na základě našich zkušeností z projektů v řadě výrobních firem za rozhodující. Pro dosažení úspěchu je významné dosáhnout sladění tří prvků: možností informačního systému, firemních procesů a lidí, kteří systém používají, procesy tvoří a fungují v jejich rámci.

ITeuro

Nejde tedy jen o to, vymyslet si libovolné informace, přehledy a výkazy, které považujeme za důležité a budeme je požadovat z podnikového systému. Základem je nastavení podnikových procesů a tvorba procesních ukazatelů. Procesy je nutné optimalizovat z pohledu jejich průběhu a výsledků a nastavit pro jejich sledování a vyhodnocování vhodné ukazatele. Součástí návrhu zlepšení firemních procesů tak musí být identifikace kritických faktorů úspěchu, které nejvíce ovlivňují pozitivní výsledky daného procesu. A těmto kritickým faktorům musí odpovídat navržené procesní ukazatele. A až teprve nyní je možno tyto ukazatele definovat z pohledu nutné datové struktury potřebné k jejich tvorbě a hledat v informačním systému možnosti jejich zobrazení a sledování.

Základním aktivním prvkem musí být lidé. Aktivní, motivovaní, se zájmem o zlepšování firemních procesů a výsledků. Dále je důležitý systém firemních procesů – optimalizované standardy, definované vstupy a výstupy a jejich kontroly, průběhy činností, zodpovědnosti a systém procesních ukazatelů navázaný na kritické faktory úspěchu.

Funkcionality informačního systému pro poskytování informací

Jakmile máte definovány vhodné ukazatele, vstupují do hry vlastní funkcionality informačního systému pro zobrazení požadovaných hodnot ukazatelů a dalších informací pro řízení. Jde o schopnost systému pomoci vám ve vaší práci. Trendem moderních informačních systémů je integrace modulů pro zobrazení ukazatelů, poskytnutí souhrnných informací z nejdůležitějších oblastí činnosti podniku – plánování, výroby, nákupu a prodeje. Integrace do informačního systému na rozdíl od nadstavbových modulů (MIS, BI apod.) usnadňuje využití a tvorbu požadovaných výstupů. Výhodou je jednotné uživatelské ovládání, na které jsou uživatelé zvyklí z běžné práce v systému. Dále aktuálnost poskytnutých informací, možnost využít řadu předdefinovaných ukazatelů a datových pohledů.

Funkcionalita informačního systému je pro jeho použití jako informačního nástroje důležitá, ale ne rozhodující. I méně dokonalý informační systém může být poměrně kvalitním nástrojem řízení. Ale bez schopnosti lidí využít dostupné technologie informačního systému se i „dobrý“ systém stává pouze evidenčním. Vaší snahou by mělo být maximálně využít data z informačního systému jako zdroje cenných informací o vývoji podnikových procesů – informace vám musí včas signalizovat možné problémy a poskytnout možnost je řešit.

Podstatným přínosem „informačního“ systému je právě včas poskytnutá aktuální informace o stavu procesu, abyste nemuseli čekat na souhrnné měsíční výstupy. Zpožděné řešení objevených problémů je pak neaktuální, problému již nezabrání, nebo dokonce mezitím stejný problém způsobil řadu dalších negativních důsledků.

Víte, kolik peněz vaše firma vložila do pořízení a každoročně vynakládá na udržování informačního systému? Zůstat na úrovni evidence je obrovskou ztrátou zejména z pohledu investice.

Jiří Pavlík
Autor působí jako konzultant ve společnosti ITeuro.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Z konstrukce do výroby rychleji

Propojení CAD, PDM a ERP nástrojů pomáhá urychlit a zefektivnit řízení životního cyklu výrobku

Spojení vývoje a výroby, zachy­ce­ní změn při výrobě, montáž, doku­men­ta­ce sku­teč­né­ho stavu a uve­de­ní pro­duk­tu mezi opa­ko­va­nou výro­bu patří mezi hlavní cíle vý­rob­ních firem. Pro­po­je­ní nás­tro­jů CAD, PDM/PLM a ERP pomáhá toho­to cíle do­sáh­nout, jak ilu­s­tru­je příklad vý­rob­ce pro­střed­ků radi­ač­ní ochrany VF, a. s., který vyu­ží­vá pro­po­je­ní ERP systému KARAT, modulu CAD a PDM sys­té­mu Auto­desk VAULT pro­střed­nic­tvím konek­to­ru EC2G ARKANCE.