facebook LinkedIN LinkedIN - follow
ERP systémy I , ERP systémy , Trendy ICT

Low-code platformy zjednodušují firmám digitalizaci i nad robustními podnikovými systémy

Gianluca Turturro


Většina firem střední a větší velikosti má první kroky směrem k digitalizaci a automatizaci již za sebou. Obvykle tyto snahy spo­čí­va­ly v nasazení velkých řešení, typic­ky ERP systémů od mezinárodních technologických společností SAP, Oracle, Microsoft a dalších. Dodatečné úpravy a rozšiřování těchto robustních systémů ale mohou být drahé a zároveň zdlouhavé; vývoj tak často nezvládá držet krok se změnami trhu, preferencemi zákazníků a dokonce s potřebami samotné firmy. Stále častěji proto podniky volají po „rapid application development“ (RAD), tedy agilním vývoji chybějících funkcí. K RAD se velmi dobře hodí, a v poslední době také čím dál častěji využívají, low-code platformy. Díky tomuto novému přístupu k programování lze vyvíjet rychleji, levněji a mnohem efektivněji adresovat nové problémy.


V praxi často dochází k tomu, že rostoucí složitost rozvoje znemožňuje páteřním IT systémům uspokojovat vyvíjející se potřeby byznysu. Dlouhé čekací doby na vývoj, komplexní analýzy požadavků a vysoké náklady jsou pak účinnými zabijáky projektů nad těmito systémy. V tu chvíli některá oddělení začínají nejpalčivější nedostatky řešit manuálně, například přeposíláním různých tabulek po mailech. A pokud nenaleznou v interním IT dostatečnou podporu pro rychlou evoluci systémů, začíná vznikat prostor pro „shadow IT“. Tím jsou různé IT služby a produkty nakoupené mimo standardní objednávkový proces firmy. Celkově se tím pro firmu zvyšují rizika práce s daty, kontinuity provozu a zvyšují se jednotkové náklady kvůli celkovým neefektivitám.

První krok směrem k digitalizaci již většina firem učinila. Z papírových faktur přešly na PDF soubory, z obálek na maily, z kartoték na tabulky nebo databáze. Někde se podařilo zautomatizovat i základní procesy. Ve většině prostředí ale stále existují oblasti, kde lidé vykonávají řadu repetitivních, rutinních úkonů, které by dělat nemuseli, kdyby náklady na změnu nebyly příliš vysoké. Tyto náklady nejčastěji zvyšuje náročnost vývoje v prostředí robustních informačních systémů.

Firmy často řeší rychle se měnící potřeby firmy pomocí impro­vi­zo­va­ných oprav, čímž se dostávají do kleští technologického dluhu. V dnešní době plné překotných změn a dynamického rozvoje se velké IT systémy snadno stanou zátěží, kterou s sebou musí podniky vláčet. Konkurenční výhodou se tak stává schopnost digitalizaci a automatizaci rozšířit do všech oblastí fungování podniku, aby zvládal vycházet vstříc požadavkům zákazníků rychleji než konkurence.

Vezměme si hypotetický příklad, na kterém si vysvětlíme důležitost svižného a flexibilního vývoje. Středně velký retailový prodejce s pár tisíci zaměstnanci k provozu využívá ERP systém nasazený před pěti šesti lety. Dnes v účetním oddělení pracuje několik zaměstnanců, kteří musí z excelovské tabulky překlikávat tisíce údajů do systému, protože chybí uživatelské rozhraní, v němž by šlo vytvořit nové API. Navíc databáze rychle nabobtnala, takže přihlášení do ERP systému znamená několikaminutové načítání a zoufale pomalé odezvy, což vyúsťuje ve frustraci účetních, kteří do systému data musí vkládat. Firma navíc aktivně expanduje na nové trhy, takže do systému přibývají nové prvky, což neúnosný stav ještě zhoršuje.

Síla low-code přístupu k programování

Low-code platformy se pomalu dostávají mezi nejvýznamnější trendy v IT. Vývoj tímto přístupem probíhá v rozhraní, kde se vše odehrává převážně ve vizuální formě, nikoli pouhým psaním kódu. Největší výhodou je to, že technicky založený jedinec zcela bez znalosti programovacích jazyků jako C# či Java dokáže odvést většinu práce. Aplikaci tedy může vytvořit i člověk, jehož náplní práce je něco zcela jiného než aplikační vývoj. Takový typ vývoje je obecně znám pod pojmem „citizen development“.

V případě, že citizen developer nebude mít schopnosti nebo vůli s vývojem aplikace pokračovat, může se obrátit na IT nebo vývojové specialisty, kteří mu pomohou celou aplikaci povznést na novou úroveň, např. z hlediska uživatelského komfortu, vylepšeného výkonu nebo silnějšího zabezpečení. Jedním z velmi aktivních hráčů na poli low-code je i Microsoft, který používá termín „fusion development“. Označuje hybridní způsob, kdy aplikace vzniká ve spolupráci profesionálního vývojáře s citizen developerem.

Microsoftem rozvíjený nástroj Power Platform pro low-code vývoj vznikl zhruba před čtyřmi lety a dynamicky se rozvíjí. Zjednodušeně řečeno: jedná se o sadu cloudových nástrojů, které lze využít k automatizaci různých procesů a eliminaci rutinních činností. Power Platform nabízí univerzálně aplikovatelné možnosti automatizace, které zrychlují digitalizaci libovolných podnikových procesů. Nástrojem první volby pro řadu klientů je automatizace pomocí robotů. Tomuto směru se říká robotická procesní automatizace, zkráceně RPA. Dalším krokem bývají pokročilejší aplikace označované jako Power Apps.

ERP

Automatizace nad robustním ERP

Vraťme se k našemu příkladu firmy z úvodu. V účetním oddělení má tým na konci každého měsíce otevřít tabulku s fakturami a vytvořit k nim dobropisy do ERP systému. Zdánlivě triviální úkol komplikují dvě překážky: záznamů v tabulce může být několik tisíc a jen načtení prvního okna ERP systému trvá téměř pět minut. Firma do stávající IT infrastruktury nechce nic investovat, jelikož v dohledné době plánuje upgrade, který už dnes naplno vytěžuje celé vývojové oddělení.

Jak tento proces zlepšit? Modernizace systému už běží, ale kvůli velikosti firmy a komplexnosti celého podnikového ekosystému v několika různých zemích bude trvat i několik let, než se reálně něco změní. Investovat do zrychlování stávajícího systému nelze, tudy cesta nevede. Informace o dobropisech vznikají mimo ERP systém z historických důvodů, které taktéž nelze změnit. Takže tu vždy bude soubor, který je oddělený od ERP systému, a změny bude potřeba do systému zanést. Příčiny vyléčit nemůžeme.

Úlevu může poskytnout právě automatizace a robotizace za pomoci low-code nástroje jako je například Microsoft Power Platform. V tomto nástroji vznikne workflow, v němž bude zakomponována stejná logika, kterou se řídí současní pracovníci. Robot si načte všechny záznamy v tabulce a ke každému dobropisu najde relevantní shody v ERP systému, které podle potřeby aktualizuje.

Power Platform se do ERP systému připojuje přes uživatelské rozhraní a zápisy provádí jako běžný uživatel, takže je zaručen správný a auditovatelný zápis. Pokud workflow nedokáže záznam pomocí čísla faktury nebo jiného GUID spárovat, neproběhne správně aktualizace údajů v ERP nebo selže cokoli dalšího, je uživatel upozorněn a může tyto chybové záznamy manuálně upravit. Místo tisíců řádků tak účetní řeší jen jednotky. Stává se dirigentem, nikoli hrubou manuální silou.

RPA si nejlépe poradí s procesy, které jsou standardizované, vyu­ží­va­jí stejné formáty vstupních dat a během nichž je nutné vykonat řadu úkonů, které nejsou výrazně variabilní. Pro náročnější případy, kde se očekává určitá kreativita uživatele, lze místo RPA sáhnout po plnohodnotné business aplikaci, která už nabízí mnohem širší mož­nos­ti pro interakci s uživatelem. Slovníkem Microsoftu jde o Power App, ve které lze vytvořit uživatelské rozhraní například s formulářem nebo třeba skenerem čárového kódu. Do něj uživatel zadá data a podle nastavené logiky je Power Platform zprocesuje, porovná data z několika systémů, připojí se skrze API k množství externích služeb a automaticky vytvoří a zprocesuje vše, co je potřeba.

První krůček k lepším zítřkům

Výše zmíněné příklady digitalizace a automatizace nejsou jen jednorázovou oklikou sanující krátkodobou krizi jedné firmy. Jde o dramatickou změnu přístupu k vývoji interních systémů a podpoře stále se vyvíjejících potřeb byznysu, což je dovednost, která je v současnosti pro firmy nedocenitelná. Místo nekonečného čekání na vývoj nebo hašení nejpalčivějších problémů pomocí improvizovaných záplat mohou podniky díky low-code přístupu zrychlit a zlevnit vývoj, aby jim v rychlém hyperkonkurenčním prostředí nedošel dech.

Schopnost rychle řešit téměř jakékoli situace a problémy ve firmě s výrazně nižšími náklady a vyšší rychlostí vývoje v porovnání s jinými dnes dostupnými metodami je nedocenitelnou výhodou low-code nástrojů. Firma tak ušetří stovky hodin neproduktivní práce. Stačí se nebát vsadit na low-code.

Gianluca Turturro Gianluca Turturro
Autor článku je CSO společnosti ACTUM Digital.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Efektivní řízení výroby pomocí ERP systému

Podrobný pohled na implementaci v praxi

V dnešní době je pro výrobní společnosti klíčové efektivně spravovat své procesy, aby si udržely konkurenceschopnost na trhu. Implementace ERP systému představuje jednu z cest, jak dosáhnout významných zlepšení v efektivitě a transparentnosti výrobních operací. Podívejme se podrobněji na konkrétní řešení, která ERP systémy ABRA Gen a FLORES přinesly vybraným firmám.