facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT SYSTEMS 5/2008 , ERP systémy

IFS pomáhá zvyšovat produktivitu společnosti Armatury Group

-pr-


Analýzou skutečných nákladů na zakázku a zjednodušením výrobních procesů pomáhají IFS Aplikace zvyšovat celkovou konkurenceschopnost společnosti.
Akciová společnost Armatury Group vznikla fúzí tří subjektů v roce 2000. Informační systém, který používala firma od svého vzniku, ale brzy přestal vyhovovat jejím potřebám. To se projevilo už při první reimplementaci v roce 2002. Vzhledem k tomu, že v systému byla velká část vlastních úprav, trvala reimplementace delší dobu než původní implementace.
Navíc se ukázalo, že původní systém je vzhledem k rostoucímu objemu dat nestabilní. Především ale nevyhovoval v oblasti skladové evidence, vyhodnocování nákladů na zakázky a plánování výroby. V roce 2004 proto rozhodl management společnosti o vyhlášení výběrového řízení na nový komplexní informační systém, ve kterém se společnost Armatury Group rozhodla pro systém IFS Aplikace od společnosti IFS Czech.


Armatury Group

Akciová společnost Armatury Group vznikla fúzí tří subjektů a zahájila svou činnost dne 1. ledna 2000. Navázala na tradici více než stodvacetileté historie průmyslové výroby regionu Hlučínska. Společnost zajišťuje vývoj, výrobu, prodej a servis průmyslových armatur, dodávky čerpadel a hutního materiálu. Ve spolupráci se strategickými partnery nabízí řešení výstavby a rekonstrukce technologických celků pro odběratele na celém světě. Disponuje obchodními zastoupeními na Slovensku, v Polsku a v Rusku. Je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001 a certifikátu ruského státního technického dozoru Rostechnadzor na dodávky vysokotlakých armatur.

Výběr nového řešení

Pro první etapu výběrového řízení nového informačního systému angažoval management společnosti Armatury Group nezávislého poradce ze společnosti UBK. Ten zmapoval procesy společnosti a vytvořil poptávkový dotazník, na který reagovalo 120 dodavatelů ERP systémů. Po vyhodnocení jejich nabídek bylo vybráno dvacet společností, které alespoň z osmdesáti procent splnily zadané požadavky. Z nich pak do finále postoupilo šest společností. Před vlastní prezentací svých řešení podepsali dodavatelé dohodu, ve které byly stanoveny sankce v případě uvádění nepravdivých informací. Dohodu podepsalo a svá řešení poté prezentovalo pět dodavatelů.

 

 

Ve výběrové komisi bylo zastoupeno 15 odborníků z různých oblastí společnosti Armatury Group, kteří hodnotili jednotlivé prezentace dle předem zadaných kritérií. Kromě funkčnosti a vhodnosti systému hodnotili též profesionalitu dodavatele. Po negativní zkušenosti s implementací a provozem stávajícího systému byl kladem důraz na znalosti a zkušenosti implementačních týmů se specifiky zakázkové výroby. Z hodnocení komise vyšla vítězně nabídka společnosti IFS, přestože její řešení IFS Aplikace bylo v té době na českém trhu relativně novým produktem, který se opíral především o zahraniční reference. Kvalita produktu a prezentované zkušenosti s řešením IS v oblasti výrobních podniků ale převážily.

Implementace

Po zvolení vítězného produktu začalo detailní vyjednávání smlouvy, kdy byl harmonogram prací rozdělen do několika etap. Implementace byla od začátku v mírném skluzu, ale klíčové termíny se dařilo splnit. Zpoždění způsobené změnami v projektovém týmu vzniklo zejména v oblasti implementace modulů Distribuce a Finance.

 

 

V té době muselo vynaložit vedení projektu z obou stran maximální úsilí, aby se podařilo situaci konsolidovat. Vše se nakonec podařilo úspěšně zvládnout a spustit plný produktivní provoz nového informačního systému v naplánovaném termínu, tj. od 1. ledna 2006.

Použité aplikace a moduly IFS

IFS Finance
IFS Distribuce
IFS Výroba
IFS Řízení projektů
IFS Správa dokumentů
IFS Řízení jakosti

Provedená zakázková řešení a úpravy:

• datové propojení SolidWorks a IFS Aplikace
• skutečné náklady zakázky
• vnitropodniková spořitelna
• automatické generování atestů v oblasti řízení jakosti
• kontrola karet logickým kódem
• datové propojení manažerského IS BNS s IFS Aplikacemi (BNS – Business Navigation System, produkt společnosti INEKON SYSTEMS s.r.o.)

Hodnocení dosažených přínosů

Jedním z klíčových cílů implementace nového informačního systému bylo racionalizovat a zefektivnit činnosti v oblasti přípravy a plánování výroby. Významným přínosem nového informačního systému proto je, že se v oblasti konstrukce podařilo úspěšně vyřešit propojení a přenos dat z grafického systému 3D Solid Works včetně konstrukčních vazeb do technologického kusovníku v modulu IFS PDM. Toto řešení výrazně zjednodušilo procesy v prvních etapách výroby.

Implementace nebyla rozhodně jednoduchá, ale spolupráce mezi oběma společnostmi probíhala v partnerském duchu. Postupovalo se dle harmonogramu, který se podařilo dodržet. I přes dramatický růst naší firmy systém splňuje veškeré očekávané požadavky a stěžejní záležitosti zajišťuje k naší plné spokojenosti. Byl dodržen i finanční rozpočet, přestože byly řešeny i rozsáhlejší zákaznické úpravy.

Ing. Mgr. Ondřej Benda, MBA, finanční ředitel společnosti Armatury Group a.s.

Společnost ARMATURY Group pracuje v systému zakázkové výroby, kde není výjimkou, zejména u požadavků na speciální armatury, že je kontrahována zakázka, na kterou ještě nejsou zpracovány konstrukční výkresy ani technologický postup. Pro plánování výroby existuje tudíž množství tzv. fantomových položek, které reprezentují obdobné zakázky z minulosti. Systém IFS Aplikace výrazně pomohl zlepšit proces plánování výroby mimo jiné kvalitním vyhodnocením skutečných nákladů na zakázku. Všechny výrobní zakázky jsou zadávány a plánovány v tzv. DOP (dynamic order processing) strukturách. U každé výrobní zakázky včetně všech jejích úrovní je tak možné provádět a sledovat všechny druhy kalkulací nákladů a přesně vyhodnocovat náběh skutečných nákladů na zakázku a pochopitelně i odchylky mezi plánem a skutečností.
Hlavní přínosy nového informačního systému lze tedy shrnout do několika hlavních bodů:
• zjednodušení výrobních procesů,
• propojení konstrukce, technologie a výroby (Solid Works přímo s IFS),
• vyhodnocení zakázky dle skutečných nákladů,
• lepší plánování výroby.

 

Plány do budoucna

Společnost Armatury Group plánuje v brzké budoucnosti rozšíření využití čárových kódů do skladů. V oblasti odvádění výroby jsou čárové kódy již zavedeny. Bude se jednat o rozsáhlou implementaci, protože ve společnosti je v současnosti kolem šesti set milionů skladových zásob, 190 tisíc různých karet, které obsahují řadu položek různých tvarů a velikostí.

 

 

Navíc bude nutné vyřešit i umístění štítků s kódy na výrobcích, které procházejí všemi fázemi výroby (opracováním, následně přestříkáním a zabalením).
Dalším aktuálním úkolem je co nejdříve zavést ve společnosti digitalizaci došlých dodavatelských faktur a s tím spojené workflow.

 

IFS nám pomáhá postupně zlepšovat produktivitu v dlouhodobém měřítku. Zjednodušením výrobních procesů a analýzou skutečných nákladů na zakázku zlepšujeme celkovou konkurenceschopnost společnosti.

Ing. Mgr. Ondřej Benda, MBA, finanční ředitel společnosti Armatury Group a.s.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Význam automatizace a digitalizace v post-pandemickém světě

IT Systems 6/2020V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především roli digitálních technologií v post-pandemickém světě. Zatímco se život postupně vrací do normálu, podniky se musí pustit do sanace škod a začít revitalizovat své provozy a procesy. Pandemie připravila pro mnohé firmy intenzivní zatěžkávací zkoušku. Současně ale jasně ukázala, čemu by podniky měly věnovat pozornost, aby svou provozuschopnost zabezpečily i do budoucnosti.