facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
CVIS Consulting
IT SYSTEMS 12/2008 , ERP systémy

I nemocnice potřebují informační mozek

Přemysl Piska


V dnešní době je klíčovým nástrojem k řízení organizace z jakéhokoliv odvětví kvalitní podnikový informační systém typu ERP, který dokáže pružně a účinně řešit všechny podstatné procesy, jako je finanční řízení, personalistika, logistika či výroba. To platí i o zdravotnictví. Využíváním ERP řešení mohou totiž odpovědní pracovníci získávat informace v ucelené, přehledné a reprezentativní grafické podobě v reálném čase. Tyto informace mohou následně sloužit jako podklady pro další analýzy prostřednictvím nástrojů business intelligence.


V každé oblasti je především důležité mít „kam sáhnout“ pro potřebné informace. Tímto požadavkem je myšlena vlastnost ERP systému, která by se dala popsat třemi slovy: konzistence, konsolidace, kontinuita. Konzistencí se míní, že data vypovídající o jednom subjektu jsou vždy stejná, tedy že zákazník ve finančním systému je ten samý zákazník jako v prodejním systému a to je ten samý zákazník jako v systému pro plánování výroby. Konsolidací se míní, že údaje jsou interpretovány v příslušných vazbách a souvislostech. Tedy že víme, kolik objednávek a v jaké hodnotě vystavil který zákazník a v jakém stupni rozpracovanosti či vyřízení je jeho poslední objednávka.
Kontinuita je schopnost ERP systému poskytovat konzistentní a konsolidované údaje v čase průběžně a v potřebném okamžiku. Není tedy nutné provádět jednorázové akce na vyčistění dat (zajištění konzistence mezi systémy) a jejich následnou konsolidaci, jedná se totiž o přirozenou vlastnost moderních ERP systémů. Tato vlastnost dokáže ušetřit spoustu času i finančních prostředků, což ví každý, kdo byl někdy nucen opakovaně znovu a znovu před každou kampaní čistit databázi marketingových kontaktů.

Centralizované zdraví

Pojďme se nyní podívat na problematiku zdravotnictví, obor dnes tak často diskutovaný.
Tam, kde jsou na denním pořádku otázky života a smrti, se může zdát, že má finanční stránka a administrativní procesy nízkou prioritu. Zdravotnictví je však obor, kde je konsolidace a konzistence dat vysoce potřebná. Dostupnost spolehlivých informací o zdravotním stavu pacienta mnohdy rozhoduje o zachování zdraví, a někdy i života. Ideální by bylo, kdyby nemocnice mohly plně sdílet informace o pacientovi prostřednictvím kvalitního informačního systému mezi sebou, samozřejmě při dodržování příslušných bezpečnostních pravidel pro přístup k informacím. Jde sice o citlivé téma, ale z hlediska odbornosti zdravotnické i informatické je jednoznačně potřebné údaje o pacientech sdílet. To by umožnilo například vznik a provozování specializovaných nemocnic, kde by jedna v místě A například pacienta odoperovala a druhá nemocnice v místě B by pacientovi poskytla specializovanou pooperační péči. Přitom by měli lékaři a zdravotnický personál v obou nemocnicích jednotné informace a přesně by věděli, co se kdy s pacientem dělo.
Nemocnice však obvykle nemají veškeré informace o pacientovi v jedné konzistentní formě, o propojení ani nemluvě. Většinou je zvlášť karta pacienta, zvlášť recepty, diety, výsledky specializovaných vyšetření a podobně, navíc každé oddělení zpracovává své evidence v jiných formátech, což znamená, že data se musí mnohokrát znovu ručně vkládat. Výsledkem je velké množství chyb a vysoké administrativní náklady. Vysoké náklady či ztráty často vznikají i v oblasti léků a zdravotního materiálu. Nepropojení systému a špatná evidence mají za následek, že řada léků zůstane na skladu tak dlouho, až vyprší jejich trvanlivost. Vzhledem k tomu, že ekonomika zdravotnického sektoru je nyní čím dál více v centru pozornosti veřejnosti i médií, podnikla již mnohá zdravotnická zařízení v České republice závažné kroky k zajištění co nejefektivnějšího využívání svých zdrojů a lepší konsolidaci informací. Dalším z impulzů je i situace, kdy s postupem času a přibývajícím rozsahem zpracovávaných činností dosahují stávající systémy hranic svých možností a nedokáží se vyrovnat s požadavky práce v síťovém prostředí a se stále rostoucím objemem zpracovávaných dat.

Pozor na léky po expiraci

Jedním z průkopníků v centralizaci a konsolidaci dat ve zdravotnictví je Královéhradecký kraj, který od roku 2000 postupně ve svých nemocnicích a zdravotnických zařízeních implementoval ekonomický informační systém Arbes FEIS. Přestože instalace a databáze systému zůstávaly v jednotlivých nemocnicích, byly implementace připraveny tak, aby systémy v jednotlivých nemocnicích byly co nejvíce sjednoceny. Především tedy z pohledu číselníků, střediskových struktur a dalších podobných oblastí. Díky tomu by jednotlivá zařízení mohla mezi sebou lépe spolupracovat v oblasti výstupních sestav, popřípadě při procesu budoucího slučování. To proběhlo v letech 2007 a 2008, kdy došlo ke sjednocení instalací a následně i databází nemocnic Královéhradeckého kraje na jedno centrální místo.
V rámci projektu se nemocnice rozhodly také důsledněji evidovat zdravotnický materiál na jednotlivých odděleních. Proto byl v rámci instalace ERP řešení Arbes FEIS nasazen i modul Sklad, a to až na jednotlivá oddělení, kterých je kolem padesáti v každé nemocnici. Díky tomu nyní v nemocnicích existuje přesná evidence o spotřebovávaném zdravotnickém materiálu, čímž se nejen zamezilo málo kontrolované spotřebě materiálů na jednotlivých odděleních, ale i zbytečné expiraci zdravotnického materiálu, neboť každé oddělení má možnost on-line zjistit, zda se potřebný materiál nachází nejen na centrálním skladu, ale také zda neleží na některém jiném oddělení. Ve skladu se zároveň zavedlo centrální objednávání materiálu tak, že se z jednotlivých oddělní centralizovaly interní objednávky, ze kterých se následně automaticky generovaly hromadné objednávky k dodavatelským firmám, čímž byla opět zajištěna plná kontrola nad objednávaným materiálem.

Klíčovou funkcionalitou ERP systému ve zdravotních zařízeních je tedy vedle samotného vedení účetnictví s přihlédnutím na specifické požadavky, zákony a předpisy platné pro příspěvkové a zdravotnické organizace i skladová evidence léků a zdravotnického materiálu s ohledem na expirace a zásoby, dále evidence vykázaných bodů a finančních částek za zvlášť účtované léky a materiál či péči hrazenou mimo zdravotní pojišťovny nebo elektronické objednání léků, zdravotnického materiálu a ostatního materiálu přímo z jednotlivých pracovišť. Významnou funkcionalitu představuje i normování stravy pro pacienty a možnost elektronického objednávání stravy pro pacienty z jednotlivých oddělení a v neposlední řadě i zpřístupnění všech informací pracovníkům různých oddělení on-line. V souvislosti se zavedením regulačních poplatků ve zdravotnictví je možné v rámci ERP systému zajistit evidenci formou automatických exportů a importů.
Pro efektivní řízení je důležité i propojení a přenos údajů mezi ekonomickým a nemocničním informačním systémem, což umožní snadnou kontrolu a pravidelné vyhodnocování.

ERP pro zdraví

Při volbě ERP systému hledají zdravotnická zařízení vedle bezpečné a rychlé konsolidace toku informací a zajištění konzistence dat i řešení specifických procesů, jako jsou evidence léčiv či výkonů, vše v souladu s platnými zákonnými předpisy a vyhláškami. V případě úspěšné automatizace a integrace hlavních procesů a zavedení správy dokumentů a dat poskytne systém ucelený přehled o celém zařízení. Používáním různých, individuálně přizpůsobených nástrojů systému mohou odpovědní pracovníci získávat požadované informace o aktuální činnosti zdravotnického zařízení v ucelené, přehledné a reprezentativní grafické podobě, a co je nejdůležitější – vše v reálném čase. Nemůže tedy dojít k žádnému pochybení v léčebném procesu. A o to zde jde především.

Autor pracuje jako key account manager ve společnosti Arbes Technologies, která je dodavatelem ERP řešení Arbes FEIS.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Nezapomněli jste si prodloužit předplatné časopisu IT Systems?

IT SystemsKonec ledna je obdobím, kdy už se pomalu začínají rozplývat mnohá novoroční předsevzetí. Je ale také obdobím, kdy je třeba provést řadu každoročně se opakujících činností. V případě IT manažerů a IT profesionálů by mezi nimi nemělo chybět prodloužení předplatného časopisu IT Systems.