facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEMS 12/2008 , ERP systémy

I nemocnice potřebují informační mozek

Přemysl Piska


V dnešní době je klíčovým nástrojem k řízení organizace z jakéhokoliv odvětví kvalitní podnikový informační systém typu ERP, který dokáže pružně a účinně řešit všechny podstatné procesy, jako je finanční řízení, personalistika, logistika či výroba. To platí i o zdravotnictví. Využíváním ERP řešení mohou totiž odpovědní pracovníci získávat informace v ucelené, přehledné a reprezentativní grafické podobě v reálném čase. Tyto informace mohou následně sloužit jako podklady pro další analýzy prostřednictvím nástrojů business intelligence.


V každé oblasti je především důležité mít „kam sáhnout“ pro potřebné informace. Tímto požadavkem je myšlena vlastnost ERP systému, která by se dala popsat třemi slovy: konzistence, konsolidace, kontinuita. Konzistencí se míní, že data vypovídající o jednom subjektu jsou vždy stejná, tedy že zákazník ve finančním systému je ten samý zákazník jako v prodejním systému a to je ten samý zákazník jako v systému pro plánování výroby. Konsolidací se míní, že údaje jsou interpretovány v příslušných vazbách a souvislostech. Tedy že víme, kolik objednávek a v jaké hodnotě vystavil který zákazník a v jakém stupni rozpracovanosti či vyřízení je jeho poslední objednávka.
Kontinuita je schopnost ERP systému poskytovat konzistentní a konsolidované údaje v čase průběžně a v potřebném okamžiku. Není tedy nutné provádět jednorázové akce na vyčistění dat (zajištění konzistence mezi systémy) a jejich následnou konsolidaci, jedná se totiž o přirozenou vlastnost moderních ERP systémů. Tato vlastnost dokáže ušetřit spoustu času i finančních prostředků, což ví každý, kdo byl někdy nucen opakovaně znovu a znovu před každou kampaní čistit databázi marketingových kontaktů.

Centralizované zdraví

Pojďme se nyní podívat na problematiku zdravotnictví, obor dnes tak často diskutovaný.
Tam, kde jsou na denním pořádku otázky života a smrti, se může zdát, že má finanční stránka a administrativní procesy nízkou prioritu. Zdravotnictví je však obor, kde je konsolidace a konzistence dat vysoce potřebná. Dostupnost spolehlivých informací o zdravotním stavu pacienta mnohdy rozhoduje o zachování zdraví, a někdy i života. Ideální by bylo, kdyby nemocnice mohly plně sdílet informace o pacientovi prostřednictvím kvalitního informačního systému mezi sebou, samozřejmě při dodržování příslušných bezpečnostních pravidel pro přístup k informacím. Jde sice o citlivé téma, ale z hlediska odbornosti zdravotnické i informatické je jednoznačně potřebné údaje o pacientech sdílet. To by umožnilo například vznik a provozování specializovaných nemocnic, kde by jedna v místě A například pacienta odoperovala a druhá nemocnice v místě B by pacientovi poskytla specializovanou pooperační péči. Přitom by měli lékaři a zdravotnický personál v obou nemocnicích jednotné informace a přesně by věděli, co se kdy s pacientem dělo.
Nemocnice však obvykle nemají veškeré informace o pacientovi v jedné konzistentní formě, o propojení ani nemluvě. Většinou je zvlášť karta pacienta, zvlášť recepty, diety, výsledky specializovaných vyšetření a podobně, navíc každé oddělení zpracovává své evidence v jiných formátech, což znamená, že data se musí mnohokrát znovu ručně vkládat. Výsledkem je velké množství chyb a vysoké administrativní náklady. Vysoké náklady či ztráty často vznikají i v oblasti léků a zdravotního materiálu. Nepropojení systému a špatná evidence mají za následek, že řada léků zůstane na skladu tak dlouho, až vyprší jejich trvanlivost. Vzhledem k tomu, že ekonomika zdravotnického sektoru je nyní čím dál více v centru pozornosti veřejnosti i médií, podnikla již mnohá zdravotnická zařízení v České republice závažné kroky k zajištění co nejefektivnějšího využívání svých zdrojů a lepší konsolidaci informací. Dalším z impulzů je i situace, kdy s postupem času a přibývajícím rozsahem zpracovávaných činností dosahují stávající systémy hranic svých možností a nedokáží se vyrovnat s požadavky práce v síťovém prostředí a se stále rostoucím objemem zpracovávaných dat.

Pozor na léky po expiraci

Jedním z průkopníků v centralizaci a konsolidaci dat ve zdravotnictví je Královéhradecký kraj, který od roku 2000 postupně ve svých nemocnicích a zdravotnických zařízeních implementoval ekonomický informační systém Arbes FEIS. Přestože instalace a databáze systému zůstávaly v jednotlivých nemocnicích, byly implementace připraveny tak, aby systémy v jednotlivých nemocnicích byly co nejvíce sjednoceny. Především tedy z pohledu číselníků, střediskových struktur a dalších podobných oblastí. Díky tomu by jednotlivá zařízení mohla mezi sebou lépe spolupracovat v oblasti výstupních sestav, popřípadě při procesu budoucího slučování. To proběhlo v letech 2007 a 2008, kdy došlo ke sjednocení instalací a následně i databází nemocnic Královéhradeckého kraje na jedno centrální místo.
V rámci projektu se nemocnice rozhodly také důsledněji evidovat zdravotnický materiál na jednotlivých odděleních. Proto byl v rámci instalace ERP řešení Arbes FEIS nasazen i modul Sklad, a to až na jednotlivá oddělení, kterých je kolem padesáti v každé nemocnici. Díky tomu nyní v nemocnicích existuje přesná evidence o spotřebovávaném zdravotnickém materiálu, čímž se nejen zamezilo málo kontrolované spotřebě materiálů na jednotlivých odděleních, ale i zbytečné expiraci zdravotnického materiálu, neboť každé oddělení má možnost on-line zjistit, zda se potřebný materiál nachází nejen na centrálním skladu, ale také zda neleží na některém jiném oddělení. Ve skladu se zároveň zavedlo centrální objednávání materiálu tak, že se z jednotlivých oddělní centralizovaly interní objednávky, ze kterých se následně automaticky generovaly hromadné objednávky k dodavatelským firmám, čímž byla opět zajištěna plná kontrola nad objednávaným materiálem.

Klíčovou funkcionalitou ERP systému ve zdravotních zařízeních je tedy vedle samotného vedení účetnictví s přihlédnutím na specifické požadavky, zákony a předpisy platné pro příspěvkové a zdravotnické organizace i skladová evidence léků a zdravotnického materiálu s ohledem na expirace a zásoby, dále evidence vykázaných bodů a finančních částek za zvlášť účtované léky a materiál či péči hrazenou mimo zdravotní pojišťovny nebo elektronické objednání léků, zdravotnického materiálu a ostatního materiálu přímo z jednotlivých pracovišť. Významnou funkcionalitu představuje i normování stravy pro pacienty a možnost elektronického objednávání stravy pro pacienty z jednotlivých oddělení a v neposlední řadě i zpřístupnění všech informací pracovníkům různých oddělení on-line. V souvislosti se zavedením regulačních poplatků ve zdravotnictví je možné v rámci ERP systému zajistit evidenci formou automatických exportů a importů.
Pro efektivní řízení je důležité i propojení a přenos údajů mezi ekonomickým a nemocničním informačním systémem, což umožní snadnou kontrolu a pravidelné vyhodnocování.

ERP pro zdraví

Při volbě ERP systému hledají zdravotnická zařízení vedle bezpečné a rychlé konsolidace toku informací a zajištění konzistence dat i řešení specifických procesů, jako jsou evidence léčiv či výkonů, vše v souladu s platnými zákonnými předpisy a vyhláškami. V případě úspěšné automatizace a integrace hlavních procesů a zavedení správy dokumentů a dat poskytne systém ucelený přehled o celém zařízení. Používáním různých, individuálně přizpůsobených nástrojů systému mohou odpovědní pracovníci získávat požadované informace o aktuální činnosti zdravotnického zařízení v ucelené, přehledné a reprezentativní grafické podobě, a co je nejdůležitější – vše v reálném čase. Nemůže tedy dojít k žádnému pochybení v léčebném procesu. A o to zde jde především.

Autor pracuje jako key account manager ve společnosti Arbes Technologies, která je dodavatelem ERP řešení Arbes FEIS.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Význam automatizace a digitalizace v post-pandemickém světě

IT Systems 6/2020V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především roli digitálních technologií v post-pandemickém světě. Zatímco se život postupně vrací do normálu, podniky se musí pustit do sanace škod a začít revitalizovat své provozy a procesy. Pandemie připravila pro mnohé firmy intenzivní zatěžkávací zkoušku. Současně ale jasně ukázala, čemu by podniky měly věnovat pozornost, aby svou provozuschopnost zabezpečily i do budoucnosti.