facebook LinkedIN LinkedIN - follow
ERP systémy II , ERP systémy

Firmy si uvědomují důležitost digitalizace

říká Jiří Hub, výkonný ředitel Asseco SolutionsJiří HubSpolečnost Asseco Solutions pro­vedla analýzu stavu trhu s podni­kovými informačními systémy (ERP) a úrovní digitalizace procesů v podnikatelské sféře. Vznikl tak unikátní report Digitalizace podniků 2022, který se stal prvním svého druhu v Česku a jasně ukázal, že podnikatelé si stále naléhavěji uvědomují nezbytnost digitalizace firemních procesů. Jen loni české firmy investovaly do ERP systémů osm miliard korun.


„Tato suma naznačuje rostoucí zájem firem o digitalizaci a implementaci ERP systémů. Firmy si uvědomují důležitost digitální transformace a investují do modernizace svých podniků. Tímto krokem chtějí zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost svých firem, automatizovat procesy a získat lepší přehled o svých aktivitách,“ shrnul výsledky reportu Digitalizace podniků 2022 Jiří Hub, výkonný ředitel Asseco Solutions.

Nové ekonomické výzvy motivují firmy, aby digitalizovaly

Právě nutnost řešit současné ekonomické výzvy na trhu (zdražení energetických vstupů, nedostatek komodit, nejistota ohledně vývoje ekonomické situace a nedostatek kvalifikované pracovní síly) představují zásadní výzvy, které musí firmy vyřešit, aby obstály v globální konkurenci. A to je i hlavní motivací, proč investovat do modernizace a digitalizace firem.

„Moderní podnikové informační systémy spolu s technologiemi umělé inteligence, machine learningu a robotizace na to nabízejí odpověď,“ zdůraznil. Kromě úspory finančních prostředků to mimo jiné znamená i větší spokojenost pro zaměstnance, protože se mohou více věnovat kreativním úkolům a odpadá jim plnění rutinních činností. Je ideální čas pro digitalizaci a posílení základů podnikání,“ vzkazuje firmám Jiří Hub.

Digitalizace je příležitostí pro velké i malé

Digitalizace už není doménou jen velkých korporací a společností, ale je příležitostí i pro sektor malých a středních firem. Menší firmy jsou v procesu digitalizace často mnohem aktivnější. „Jsem přesvědčen, že digitalizace umožňuje firmám všech velikostí zlepšit svou efektivitu, konkurenceschopnost a reagovat na změny na trhu,“ zdůraznil Hub.

Podniky podle velikosti používající ERPPrůměrná výše investice do ERP systémů dle velikosti firmy

Zákazníci při výběru dodavatele a výrobce ERP systému musí zvážit několik faktorů. Zejména zda nabízený produkt vyhovuje specifickým potřebám daného podniku. Dalším zásadním kritériem je spolehlivost a stabilita výrobce a dodavatele. To znamená, jakou má reputaci na trhu a jaké jsou reference stávajících klientů.

Velkou roli hraje i kvalita podpory a servisních služeb poskytovaných dodavatelem. Dalším aspektem je také zvážení nákladů spojených s implementací a provozem systému nebo kompatibilita a integrace s existující IT infrastrukturou a dalšími aplikacemi, které zákazník používá.

Text a foto: Asseco Solutions, redakčně upraveno

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Množství nástrojů nahradilo jediné cloudové řešení

DPD SK nyní kompletně řídí finance v SAP S/4HANA

DPDSpolečnost DPD SK je první slovenskou firmou, která úspěšně dokončila přechod na SAP S/4HANA Cloud. Ačkoli ještě nedávno na Slovensku patřila k těm menším lokálním pobočkám, nejen díky pandemii covidu-19 zaznamenala skokový růst.