facebook LinkedIN LinkedIN - follow
ERP systémy I , ERP systémy , Cloud a virtualizace IT

ERP v cloudu

Bezpečnost až na prvním místě

Kateřina Trčalová


Všechny firmy za sebou mají složité období několika covi­do­vých vln. A ať už se s touto zku­še­nos­tí vyrovnaly lépe či hůře, jedno měly a mají společné: životní nutností se pro ně stal bezpečný přístup k jejich firemním datům.


Nejen proto, aby bylo možné bez problémů pracovat z home office. Důležitým důvodem byl i fakt, že s tím, jak se zvýšil počet lidí pracujících z domova, vzrostl i počet kybernetických útoků.

Statistiky kybernetických útoků v zahraničí často vypadají děsivě. Čechy však nechávají obvykle klidnými. Jenže v posledních dvou letech si nešlo nevšimnout, že kybernetická bezpečnost se stala vážným problémem i u nás. Kybernetické útoky se netýkají pouze komerčního sektoru, ale v minulosti jsme zaznamenali i několik pokusů o narušení chodů nemocnic či úřadů. Bezpečnostní experti zaznamenali velké množství ataků, a to zejména na RDP (Remote Desktop Protocol), který se používá pro přístup k vzdálené ploše pomocí počítačové sítě. Tento způsob připojení firmy často používají k bezpečnému vzdálenému přístupu k firemním aplikacím.

Při kybernetickém útoku dochází nejčastěji k pokusům o nabourání podnikového systému jako celku a je tedy nutné primárně ochránit ERP systém. Jakým způsobem se dají naše nejdůležitější informace ochránit? Ideálním způsobem je využívat systém v cloudu.

Přes vzdálenou plochu

Přístup ke vzdálené ploše (Remote Desktop) má celou řadu výhod. Ta klíčová spočívá v možnosti spotřebovávání výpočetního výkonu serveru/hostujícího počítače ve firmě, a nikoliv koncového zařízení ze kterého se připojujete. Díky tomu, že se vše odehrává výlučně na serveru, můžete s libovolnou aplikací pracovat z libovolného zařízení s libovolným operačním systémem, včetně třeba tabletu.

Většina elektronické pošty, firemní komunikace, firemních portálů, e-shopů a obecně náročných webových aplikací dnes funguje v cloudu. Ten je zejména u malých a středních firem považován za mnohem bezpečnější než v případě využívání vlastních firemních serverů. V přísně zabezpečených datových centrech se na plně virtualizované serverové platformě provozují takřka libovolné aplikace. Jako příklad lze uvést podnikové informační systémy Helios. Ty provozuje jejich tvůrce, společnost Asseco Solutions, na vlastní specializované cloudové platformě ERPORT.

Šifrování je základ

ERPORT, na rozdíl od některých jiných cloudových platforem, nabízí identickou verzi ERP systému, jakou byste provozovali na vlastním serveru. Díky tomu, že se vše provozuje lokálně, přímo v České republice, máte k dispozici technickou podporu v češtině, a dokonce možnost úpravy konfigurace síťových protokolů přímo na míru. Ke svému firemnímu systému pak můžete přistupovat prostřednictvím RDP, stejně jako byste přistupovali na dálku k tomu firemnímu.

Tento typ platformy poskytuje dodatečné zabezpečení vzdáleného přístupu. Kromě šifrování veškeré komunikace, což je základ, si klienti mohou omezit vzdálený přístup jen z konkrétního rozsahu IP adres, využít přístup výlučně prostřednictvím VPN nebo nasadit multifaktorovou autentifikaci uživatelů, která v podstatě znemožní neautorizovaný přístup do systému. I tak by však firmy měly dbát na maximální zabezpečení samotných koncových zařízení.

Jak to chodí v praxi

Podívejme se nyní společně na konkrétní příklady dvou firem, které již svůj ERP systém do cloudu převedly.

Příklad první

První společností je Rubix Czech. Tato firma je součástí nadnárodní skupiny Rubix, která se zabývá dodávkami průmyslových dílů především pro oblast údržby. Firma vznikla sloučením dvou společností, které na českém trhu působily od roku 1996. Od roku 2011 pro svoji práci s daty využívaly systém Helios. Ten však v roce 2019 začal mít vážné potíže s výkonem prostředí, což posléze vyřešilo převedení systému do cloudu.

Informační systém se ve firmě stará o prodej, nákup, sklad a celou ekonomiku. Hraje tedy klíčovou roli v každodenním chodu firmy. S tím, jak firma rostla a zvyšoval se objem zpracovávaných dat, začalo mít její vedení na systém větší nároky. Systém sám by požadavkům dokázal bez problémů vyhovět, stávající IT prostředí, ve kterém fungoval však začalo vykazovat problémy. Nedostačoval jeho výkon, což vedlo mimo jiné i k prodloužení odezvy systému.

Navíc se vlastní datacentrum nacházelo v místnosti, která nebyla primárně určena k uložení výkonných serverů. Hrozilo zde proto i mnoho neočekávaných nebezpečí jako například prasknutí vodovodního nebo plynového potrubí. Fyzická bezpečnost serverů byla zajištěna jen zámkem na dveřích, bez možnosti vedení záznamů o přístupu osob. Přístup do datacentra přitom mělo více lidí.

Vedení firmy se proto rozhodlo zabít dvě mouchy jednou ranou a sáhnout v případě infrastruktury po profesionálním cloudovém řešení. Vzhledem k tomu, že zdejším ERP systémem byl Helios, začalo se vedení Rubixu zajímat o službu ERPORT.

„Cloudové řešení nám dává možnost se věnovat činnostem, které přímo souvisí s našimi aktivitami,“ konstatuje Michal Srnec, jednatel společnosti a ředitel provozu a nákupu. „Nemusíme se starat o fyzický běh serverů a dalších technologických částí datacentra, jako jsou energie, datová konektivita, chlazení. Tato činnost obnáší komunikaci s dalším množstvím subjektů, které tuto činnost zajišťují. Hlídání pravidelných kontrol, revizí a podobně.“

Příklad druhý

Logistická společnost Rohlig SUUS Logistics také využívá systém Helios iNuvio. Firma nechtěla systém provozovat sama, protože nemá potřebné IT pracovníky, a tak ho od počátku využívala v cloudu.

„Naše společnost se zabývá logistikou, v našem týmu nemáme žádné specialisty na IT řešení, a tak jsme chtěli mít jednoho spo­leh­li­vého partnera a pružné řešení. Naše společnost se snaží být maxi­mál­ně flexibilní, a to nejen ve vztahu ke klientům, ale i k zaměst­nan­cům, proto je pro nás velmi důležitá možnost jednoduchého přístupu do našeho systému odkudkoliv, ať už z domova, či z pracovních cest, a to rychle a bezpečně,“ vysvětluje Jiří Chládek, výkonný ředitel Rohlig SUUS Logistics pro Česko a Slovensko.

Firma nejprve vsadila na lokálního provozovatele cloudových služeb, který jí pro provoz ERP systému zajistil infrastrukturu. Vedení však nebylo spokojeno ani s podporou, ani s komunikací partnera. Vzhledem k tomu, že zdejším podnikovým systémem je Helios iNuvio, rozhodlo se vedení napodruhé vsadit na specializované cloudové řešení právě pro výše zmíněné ERP. Migrace do nového cloudu pak proběhla v řádu pár dní.

„Přínosy pro firmu vnímám zejména v dostupnosti našeho provozního systému odkudkoliv, dále v zabezpečení dat, v možnosti navýšení kapacity i objemu uložených dat téměř okamžitě a ve vlastní podpoře ze strany dodavatele,“ uvádí Jiří Chládek. „O technické řešení se starají odborníci, my máme možnost se věnovat naplno oboru naší činnosti, kterému rozumíme, a tím je doprava a logistika. Standardní součástí služby ERPORT je navíc zabezpečení našich dat i celého systému na korporátní úrovni, a to je výhoda, kterou si nemůže dovolit každá firma,“ dodává.

Hlavní výhody ERP systému v cloudu však firma ocenila až v roce 2020, když přišla koronavirová krize. Rohlig SUUS Logistics za poslední rok navýšil obrat na skoro dvojnásobek a úměrně vzrostli počet zaměstnanců a přenesených dat. Pro systém v cloudu však průběžné navyšování kapacit není sebemenší problém, ba naopak. Právě flexibilita výpočetního výkonu je největší výhodou cloudu. A to nejen po technické stránce, ale i po té finanční. Kalkulace nákladů je transparentně dána předem.

K rozhodnutí využívat systém v cloudu dodává výkonný ředitel firmy: „Správnost rozhodnutí jít cestou cloudu a spolehlivost celého nastavení se ukázaly zejména v době nástupu koronavirového lockdownu na jaře roku 2020. Pro naši společnost nebyl přechod do režimu home office žádný problém, neboť naši zaměstnanci byli zvyklí pracovat z domova již dávno předtím. Tato připravenost nám přinesla velký náskok oproti konkurenci, naši klienti jednoduše řečeno přechod na práci z domova vůbec nepoznali.“

Kateřina Trčalová Kateřina Trčalová
Autorka článku řídí marketing systémů HELIOS.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.