facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 1-2/2021 , ERP systémy

Digitalizace podniku musí být systematický a dobře promyšlený proces

Jan Kožušník


Digitalizace je mantrou nejrůznějších odborníků už řadu let. V globalizovaném světě nebylo nikdy složitější udržet si svou konkurenceschopnost. Proto také sílí tlak na maximální zefektivnění řídících, výrobních i rozhodovacích procesů. Ačkoliv se v předešlých řádcích objevila pouze fakta a souvislosti, která jsou už dávno známá, v řadě firem digitalizace doposud tématem číslo jedna nebyla. Množství podniků bylo spokojeno se systémem „papír a tužka“, který nepochybně funguje poměrně dobře. Je ale efektivní a pomáhá dostatečně využívat dostupné zdroje? Tuto otázku si každá firma musí zodpovědět sama.


Nová doba přináší nové výzvy

Až letošní rok byl pro mnohé zatěžkávací zkouškou, která naplno obnažila slabé články firemních organismů. Přesun části pracovní síly z kanceláří domů, výpadek tržeb, boj o nové i stávající zákazníky. Toto všechno jsou faktory, které nejednu firmy donutily zhodnotit dosavadní postupy. Asi všichni známe ze svého okolí alespoň jednu firmu, jejímž šéfům vstávaly při vyslovení slovního spojení Home Office hrůzou vlasy na hlavě. Společnostem nejčastěji chyběla důvěra v zaměstnance, že skutečně odvedou svou práci. I v tom přitom může výrazně pomoci volba správných nástrojů. Je logické, že manažeři chtějí pracovní nasazení svých podřízených kontrolovat. V případě práce na dálku je tato možnost podstatně ztížená.

Dalším typickým příkladem značné neefektivity, kterou můžeme vidět ve firmách, jež se komplexnější digitalizaci zatím zdráhaly, může být proces schvalování, vystavování a proplácení faktur. Systém, kdy si pracovníci faktury různě přeposílají e-mailem, nechává v procesu spoustu prostoru k chybě nebo opomenutí. Také zde firmy začaly pociťovat potřebu větší digitalizace. Právě „hašení“ dílčích procesů, které potřebují upgrade, ale představují digitalizační problém. Ukázat si to můžeme právě na příkladu firmy, pro kterou je Home Office trochu nedobrovolně přijatou novinkou a která cítí potřebu optimalizovat fakturační proces. Manažeři na základě těchto pokynů rozhodnou k implementaci softwaru pro management týmů a řešení pro správu faktur.

Firma ale vyřešila dva problémy, přičemž zbývající procesy řídí postaru, a tudíž pravděpodobně stále neefektivně. Každý z nových softwarů navíc nejspíše zakoupila od jiného vývojáře. Což znamená implementaci dvou různých technologií, roztříštěnou podporu a nutnost učit zaměstnance práci s dalšími nástroji. Pokud to tedy firma myslí s digitalizací vážně, měla by začít hledat systémové řešení. Laicky řečeno se začne poohlížet po „centrálním mozku firmy“, po ERP. Ten pomůže firmě komplexně zaštítit většinu procesů, přivést je na jedno místo a efektivně s nimi nakládat. Mnoho firem dosud nástroje pro řízení podnikových zdrojů opomíjely. Až současná situace je přiměla svůj postoj přehodnotit.

Jedno komplexní řešení, nebo několik dílčích nástrojů?

Implementace systémového řešení v oblasti digitalizace přináší kromě zefektivnění kritických procesů ve firmě, a s tím spojeného snížení nákladů, také příznivější přijetí v řadách zaměstnanců. Místo používání řady nástrojů pro dílčí úkoly je pro ně jednodušší sžít se s jedním uživatelským prostředím, což opět tlačí efektivitu vzhůru.

Roli zde hraje také ekonomický faktor. Mohlo by se zdát, že komplexní řešení bývají poměrně drahá. Musíme si ale uvědomit, že kvalitní software pro řízení podnikových zdrojů zastoupí hned několik nástrojů. Nezřídka ovšem snaha firmy ušetřit dopadá tak, že si předplácí pět různých programů od pěti dodavatelů, jejichž výsledná cena je minimálně stejná, nebo spíše ještě vyšší než v případě pořízení softwaru, který zaštítí všechny hlavní procesy firmy.

Samozřejmě že mohou existovat případy, kdy pro společnost bude vhodnější používání několika jednotlivých nástrojů. Výhodou může být kombinace aplikací, které přesně vyhovují potřebám firmy. Problémem se naopak stává obtížnější výměna dat mezi jednotlivými nástroji. Obecně ale lze říct, že dříve či později se jako výhodnější ukáže využívání řešení v podobě jedné ucelené aplikace s jednotným uživatelským prostředím.

Stále více firem vyhledává cloudové řešení

Trend v oblasti digitalizace firemních procesů je jasný – 40 procent řešení, která firmy aktuálně aplikují do praxe, fungují v cloudu. Toto řešení je přitom populárnější spíše u malých a středních podniků. Větší organizace preferují nasazení systému v rámci vlastní IT infrastruktury. ERP systém může firma díky cloudovému řešení implementovat, aniž by bylo potřeba stavět složitou IT infrastrukturu. Ne každý zájemce o ERP systém se však ke cloudovému řešení staví kladně. Na trhu totiž existuje silně zakořeněná představa o tom, že kritická data by neměla opouštět společnost. Značný počet firem tedy zaujímá konzervativní postoj a ke cloudovému ERP řešení se staví zamítavě.

Prim začíná hrát umělá inteligence

Moderní aplikace pro plánování podnikových zdrojů aktivně využívají také strojové učení. Pokročilý ERP nejen, že data sbírá a předává, ale dokáže je také analyzovat a navrhovat efektivnější postupy, ať už jde o řízení zásob nebo financí. Umělá inteligence dokáže například také předpovídat očekávanou poptávku po zboží, na jejímž základě upraví další navazující procesy. Pro takto pokročilé využití ERP aplikací je ovšem klíčová jeho správná implementace a integrace aplikace s dalšími digitálními nástroji, které podnik používá.

Právě schopnost analyzovat data a přizpůsobovat na jejich základě fungování podniku ukazuje, kam se ERP systémy během posledních deseti nebo patnácti let posunuly. Tehdy totiž šlo o nástroje pro sběr dat, která zachycovala podnikovou realitu, s tím, že automatizace byla jen velmi omezená. Následná interpretace výsledků a jejich uvedení do praxe pak závisela pouze na uživatelích aplikace. Dnes se ERP systémy stávají skutečnou páteří společností, která dokáže dále komunikovat s dalšími digitálními systémy a na základě pokročilých datových analýz uvádět nalezená řešení do praxe. Jde tedy o klíčový základ pro to, čemu dnes říkáme průmysl 4.0.

Digitalizaci se firmy vyhnou jen těžko

Digitalizace je zkrátka proces, kterému se v dnešním světě vyhne jen málokdo. I zde je ale potřeba postupovat systematicky a dát si záležet na tom, aby řešení bylo skutečně efektivní. Překotné pořizování softwaru pro řešení dílčích úloh se snahou optimalizovat procesy totiž mnohdy přináší spíše opačný efekt. Jako výhodná se nemusí ukázat ani investice do ERP systému bez precizní integrace s dalšími digitálními nástroji v podniku. Stejně tak je potřeba poznatky získané nástrojem pro řízení podnikových zdrojů správně interpretovat.

Jan Kožušník Jan Kožušník
Autor článku je jednatelem společnosti inove.agency.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.