facebook LinkedIN LinkedIN - follow
ERP systémy II , ERP systémy

Chci změnu, ale s čím začít?

Barbora Vašíčková


Digital transformationPro firmy je klíčovým prvkem ovliv­ňu­jí­cím úspěch efektivní informační systém. Především v oblasti výroby hrají ERP systémy důležitou roli při správě a optimalizaci procesů. Vý­rob­ní systémy však mohou po čase vykazovat technické nedostatky nebo s nimi pracují málo proškolení zaměstnanci. Jak ale začít proces změny, který může být náročný a zdlouhavý? Mnoho majitelů nebo top manažerů si myslí, že zavést nový systém ve firmě je nákladný a neefektivní proces. Ze zkušenosti však vím, že při implementaci správného systému lze dosáhnout zvýšení obratu výroby o 25 % bez současného navýšení kapacit.


S čím bychom tedy měli začít?

Prvním krokem je uvědomit si potřebu změny informačního systému výrobní společnosti. Existuje několik situací, které nám mohou toto naznačovat.

V první řadě může dojít k tomu, že váš stávající systém již není podporován a nepodléhá aktualizacím ze strany výrobce. V této chvíli hrozí bezpečnostní rizika a omezená funkcionalita.

Druhou situací je zranitelný systém, přes který se dají získat cenná data, a to narušuje bezpečnost společnosti. Je dobré uvažovat nad změnou, pokud se chystají legislativní změny, které váš systém už nepodporuje. Například při rozsáhlé změně způsobu účtování by se musel tento stav řešit postaru na papíře, kde existuje vyšší pravděpodobnost chyb.

Nejtěžší je uvědomit si potřebu změny v situaci, kdy firma systém přerostla a ten již nedokáže uspokojit nové požadavky a pojmout objem dat. V této chvíli tak není schopna se dále rozvíjet a dostatečně využít svůj potenciál.

Definování potřeb a kritických bodů

K tomu, abyste byli schopni definovat potřeby, musíte vycházet z vizí, misí a cílů. Musíte přemýšlet do budoucnosti a vědět, jaká je vaše strategie. Je to strategie expanze? Či udržení velikosti? To už je na majiteli nebo top managementu.

Určete odpovědnou osobu nebo tým, který se bude starat o tento projekt. Definujte si, čeho chcete dosáhnout v oblasti výroby nebo činnosti. Co je pro vás nejdůležitější? Je to plánování výroby, MES systém, řízení více provozoven, nebo procesní diagramy s workflow? Zamyslete se nad tím, jak můžete urychlit obchodní proces či získat nové zakázky.

Vyhodnoťte si, kde jsou vaše úzká místa, která by vás mohla ohrozit ve výrobě. Zjistěte, jak jste technicky vybavení, zda máte odpovídající rychlost připojení, dostatek serverů nebo personálu. V neposlední řadě je důležité určit disponibilní zdroje ve vaší firmě, jako jsou peníze, čas a možnost využití dotačního programu.

Výběr vhodného dodavatele

V třetím kroku se rozhlédněte po dodavatelích. Víte, jaké produkty nabízejí? Jak korespondují s vaší firemní kulturou? Zjistěte si reference od dodavatelů. Máte také možnost kontaktovat přímo firmu, se kterou tento dodavatel spolupracuje a která má podobný proces výroby nebo činnosti. Sesumírujte si nabídky od dodavatelů. Pohlídejte si, aby vám finalisté poskytli informace o ceně ve stejných veličinách za stejně odvedenou práci.

Pak si již jen vybrat, a hurá do implementace. Aby nebylo rozhodo­vá­ní subjektivní, je možné využít metod jako Fullerův trojúhelník nebo Saatyho metoda, které slouží jako pomůcka pro párové srovnání.

Na řadě je nasazení systému

Posledním krokem je samotná implementace. Pro lehčí zavedení sys­té­mu je důležitá komunikace se zaměstnanci. Připravte je na změnu a zabraňte neangažovanosti a odporu vůči novým systémům. Komu­ni­ka­ce a školení jsou klíčové pro úspěšné nasazení nového systému.

Změna informačního systému může být náročným procesem. S pečli­vým plánováním a správným postupem však přinese významná zlep­še­ní a je především investicí do budoucnosti. Je to cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti, zlepšení efektivity a vytvoření prostoru pro inovace. S odvahou k inovacím a metodickým přístupem lze dosáhnout transformace, která přinese dlouhodobé výhody a umožní společnosti udržet krok s dynamickým prostředím dnešního podnikání.

Barbora Vašíčková Barbora Vašíčková
Autorka je Business Development Manager společnosti ITeuro, která se specializuje na informační řešení pro výrobní firmy a je Gold Channel Partnerem mezinárodní firmy Infor.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.