facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 4/2009 , Účetní a ekonomické systémy

Recenze: informační systém Eso9

Martin Halámek


Po delší době se nám k dispozici dostala k recenzi aktuální verze informačního systému ESO9 intranet od stejnojmenné společnosti. Byli jsme zvědavi, kam pokročil jeho vývoj a jak je na tom ESO9 ve srovnání s obrovskou tuzemskou i zahraniční konkurencí.


ESO9 je systém založený na technologii intranetu. Základem je klasická třívrstvá architektura: výkonný databázový server, střední vrstva aplikační logiky reprezentovaná vlastním aplikačním serverem a tenký klient. Značnou výhodou řešení společnosti ESO9 je, že jako klienta používá MS Internet Explorer, který najdeme na každém počítači s MS Windows. Výhodou takového řešení je tedy neocenitelná možnost vzdáleného přístupu k informačnímu systému prakticky odkudkoli. Kromě „velkého“ MS Internet Exploreru existuje i aplikace pro přístup z PDA, které umožňuje práci s informačním systémem odkudkoliv a kdykoliv, třeba i na cestách.

Práce s Esem

Nastíněná použitá technologie s sebou nese také další výhody používání informačního systému ESO9. V první řadě je to použití internetové technologie na klientských stanicích – pro drtivou většinu běžných uživatelů PC je dnes práce s internetovým prohlížečem zcela běžná a zaškolení obsluhy práce s novým informačním systémem je proto pouze otázkou několika málo hodin.
Struktura IS ESO9 je orientována na jednotlivé procesy, které v běžné firmě probíhají. Informační systém tyto procesy zrcadlí ve svých činnostech a agreguje je do logických skupin (viz obrázek Menu činností). Toto řešení umožňuje i uživatelům nepříliš zvyklým na práci s PC rychle se v informačním systému zorientovat a pracovat. Další výhodou je snadné základní nastavení přístupových práv zpřístupněním vybraných činností konkrétnímu uživateli.

Obr. 1: Menu činností
Obr. 1: Menu činností

Základní obrazovka je rozčleněna do tří hlavních části – část s ovládacím menu, část s menu jednotlivých činností a hlavní pracovní obrazovka. Ta je u všech činností velmi obdobná, liší se jen rozsahem zadávaných informací. To je řešení, které opět umožňuje rychlé zapracování s informačním systémem. Každý doklad se skládá ze dvou samostatných částí – z hlavičky a ze složek. Složky v pojetí ESO9 jsou v podstatě položky dokladu (položky faktur, jednotlivé účetní zápisy, položky skladových dokladů – dle typu dokladu). Zajímavostí je, že toto rozdělení na dvě samostatné části respektuje i datový model a pro každou část tak existuje samostatná datová tabulka. Snadno tak lze prohledat všechny doklady například podle příjemce bez ohledu na jejich typ (objednávka, faktura, výdejka, …).
Práce s ESO9 probíhá pomocí jednotlivých odkazů, které vyvolávají příslušný doklad, činnost nebo další podvolby. Při práci s daným typem dokladu je vždy předřazen filtr, který umožňuje přesně definovat ty doklady, jež chceme zobrazit. Ačkoliv se může jeho vyplnění zdát jako zbytečná ztráta času, v konečném důsledku vede k podstatnému zrychlení práce s celým systémem, neboť umožní každému uživateli výběr pouze relevantních záznamů. Filtr sám o sobě je velmi komfortní a umožňuje zadat podmínky na všechny položky uvedené v příslušném formuláři. Práci ulehčí i možnost uložení nastavení filtru. Nastavení filtru můžeme pomocí konfigurace uložit jako přednastavené pro všechny uživatele, nebo jen pro nás, eventuálně jej můžeme uložit jen jako vyvolatelné pro pozdější použití.
Tento filtr je možné vyvolat i kdykoliv v průběhu práce pomocí tlačítka menu umístěného na každém formuláři. Tímto tlačítkem lze pracovat s celou řadou dalších operací, jako je možnost hledání v dokladech, změna setřídění nebo vytvoření nového dokladu kopií stávajícího. Velmi zajímavou vlastností je také přepnutí režimu prohlížení dokladů. Pro běžnou práci si může uživatel vybrat mezi dvěma způsoby zobrazení dokladů: klasickým zobrazením dokladu na obrazovce (v terminologii ESO9 režim Editor), či řádkovým zobrazením – v podstatě tabulka, v níž jsou uvedeny údaje z jednoho dokladu na jednom řádku (v terminologii ESO9 režim Browse). Tento režim zobrazení je možné volit samostatně pro hlavičku dokladu i pro jeho složky. Kombinace těchto režimů zobrazení přináší uživatelům velký prostor pro pohodlnou práci – lze zvolit jiný režim při zadávání dokladů, jiný při jejich kontrole. Režim Browse přináší ještě možnost rychlého a jednoduchého exportu tabulky (celé, vybraných sloupců, vybraných řádků) do tabulkového kalkulátoru. Možnost snadného propojení IS ESO9 (respektive snadného exportu údajů) s kancelářskými balíky – primárně s MS Office – přináší do práce s informačním systémem nový rozměr. Škoda jen, že změnou technologie tvorby textových výstupů (formulář faktury, košilky dokladu, ...) se ztratila možnost jejich přenosu do MS Word.

Obr 2: Položky bankovního výpisu
Obr 2: Položky bankovního výpisu

ESO9 si zachovalo svou možnost velkého přizpůsobení uživatelům a potřebám dané společnosti. Má propracovaný systém nastavení uživatelských práv, kdy daný uživatel má nejen zpřístupněny jen ty činnosti, které potřebuje pro výkon své funkce, ale nastavení uživatelských práv může jít dokonce až na jednotlivé položky dokladu. Dlužno jen dodat, že díky těmto širokým možnostem je více než vhodné se při nastavení uživatelských práv, a ostatně i jiných vlastností systému, obrátit na pracovníky implementační firmy. Přeci jen se jedná o zásahy, které jsou pro běžného uživatele, ale i uživatele zkušeného, značně obtížné.

Vzhled

V ESO9 dochází ke změně v používaném designu jednotlivých obrazovek či jejich částí, které lze nyní centrálně měnit stejně snadno jako například „skiny“ oblíbených multimediálních přehrávačů. Musíme říct, že se jedná o změnu pozitivní, vzhled informačního systému je nyní svěží a moderní a uživatele nematou podobné ikony.
Velmi se nám líbila nová vlastnost ESO9, a to sice možnost v rámci implementace nadefinovat pro některé typy dokladů jejich barevné zvýraznění při splnění konkrétních podmínek: například při řádkovém zobrazení položek bankovního výpisu mohou být červeně podsvíceny položky, které nejsou spárovány, při řádkovém zobrazení hlaviček faktur mohou být zvýrazněny neuhrazené faktury po splatnosti apod.
Naopak jako nedostatek v ovládání systému ESO9 vidíme podobnost jednotlivých obrazovek, která může působit značně nepřehledně a běžný uživatel se tak může v systému „ztratit“. Při práci s ESO9 se také prakticky neobejdete bez použití myši či jiného polohovacího zařízení a tento fakt může někdy (například při zadávání většího počtu dokladů) zbytečně zdržovat. Proškolená obsluha však může využít množství klávesových zkratek, kterými použití myši redukuje na minimum.

Obr. 3: Faktura přijatá
Obr. 3: Faktura přijatá

Nedostatky

Některé nedostatky programu jsme již zmínili v rámci předchozích řádků, mimo tyto bychom ještě upozornili na určitou nedotaženost v zobrazování – občas se stane, že filtr není možné zobrazit v celé své šíři na obrazovce a je potřeba v něm listovat posuvníky, někdy je zobrazené okno uzamčeno ve své velikosti (a nemusíme zdůrazňovat, že spíše ve své maličkosti) a chceme-li zkontrolovat údaje, nezbývá než opět použít posuvníky. Toto jsou ovšem závady charakteru spíše kosmetického, největší nevýhodou je nedotažená nápověda. Ke každé obrazovce, každému dokladu existuje pod klasickým tlačítkem F1, či pod zvláštní ikonou, obrazovka nápovědy, ale podle nás je příliš technická a běžnému uživateli moc nepomůže. Navíc neexistuje vyhledávání v nápovědě či postupu, jak na věc – nevíte-li jak a kde pořídit fakturu či zkontrolovat jejich rozúčtování, nápověda nám pomůže velmi málo, nebo spíše vůbec. Pro konkrétní postupy napříč jednotlivými činnostmi je tak třeba přejít do části s nápovědou a zde si jednotlivé případy „nastudovat“. Podle „zákulisních“ informací si je ovšem výrobce tohoto nedostatku vědom a na jeho odstranění intenzivně pracuje.

Závěr

Přes všechny výhrady je informační systém ESO9 velmi dobrou volbou a určitě se neztratí v konkurenci tuzemských i zahraničních systémů pro řízení podniku, či jenom programů pro vedení účetnictví. Na závěr jsme si totiž nechali ještě jednu jeho obrovskou výhodu – jeho flexibilitu a připravenost růst s vaší firmou. V základní nejjednoduší verzi je schopen zastoupit „krabicový“ účetní software a přitom s přiměřenými investicemi (finančními, organizačními nebo časovými) je připraven a schopen se rozrůst v informační systém, který pomůže řídit i větší společnost se stovkami zaměstnanců, pobočkami po celém světě a miliardovým obratem – ať prodáváte obuv, vyrábíte letadla či se pohybujete v odvětví nanotechnologií.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.