facebook LinkedIN LinkedIN - follow


Postregistr.czNadstandardní řešení pro komunikaci s datovými schránkami. Společnost postregistr.cz připravila pro komerční zákazníky aplikaci pro velice komfortní, bezpečnou a ucelenou práci s datovými schránkami systému ISDS. Řešení využívá volně dostupnou technologii Windows SharePoint Services 3.0 se všemi možnostmi, které nabízí v oblasti práce s dokumenty, s ukládáním zpráv, se zobrazením zpráv, s vytvářením přehledů a filtrů. Zákazník ve většině případů nemusí při nasazení aplikace investovat do nové HW a SW infrastruktury. Implementace řešení probíhá krátce a pro zákazníka přívětivě. Aplikace postregistr.cz nemá omezení ani v počtu obsluhovaných datových schránek ani v počtu uživatelů, kteří s ní pracují.


Přijaté zprávy v aplikaci postregistr.cz
Obr 1: Přijaté zprávy v aplikaci postregistr.cz

Poskytovaná funkcionalita aplikace postregistr.cz

 • ověřené připojení k datové schránce prostřednictvím zákonem definovaných metod pomocí systémového certifikátu a jména a hesla
 • plně webové rozhraní
 • podpora a správa více datových schránek
 • Uchování zprávy včetně časového razítka
 • práce s elektronickými podpisy
 • bezpečné uložení zpráv v dlouhodobém archívu
 • kontrola obsahu datové schránky a stažení nových zpráv probíhá automaticky v definovaných časech nebo na vyžádání
 • informování odpovědné osoby (pracovník podatelny) o nově příchozích zprávách formou notifikačního e-mailu
 • došlá zpráva je předána zodpovědné osobě: . automaticky – pokud systém pozná adresáta pracovníkem podatelny, který informuje zodpovědného pracovníka o doručení zprávy
 • zodpovědný pracovník může: předanou zprávu přijmout, předanou zprávu odmítnout, předat zprávu ke zpracování jiné osobě
 • veškerý pohyb zprávy v systému během pracovních postupů je logován
 • vytvoření nové zprávy, která bude odeslána do datové schránky i do více datových schránek najednou v patřičném formátu, včetně připojení příloh s obsahem zprávy
 • kontrola oprávnění k odeslání zprávy jménem společnosti na uvedenou adresu
 • kontrola správného formátu připravené zprávy a adresy vůči systému datových schránek
 • hromadné odesílání zpráv na více adres
 • již použité adresy mohou být po kontrole ukládány do lokálního adresáře, aby je bylo možno dále používat bez složitého vyhledávání
 • odeslání zprávy do datové schránky a uložení časového razítka, které obratem předá datová schránka
 • možnost nastavit limit na velikost odesílané zprávy včetně přílohy
 • kontrola formátu použitých příloh a blokování nepovolených typů (např. ZIP)
 • odeslané zprávy jsou následně spárovány s doručenkou a dodejkou
 • systém archivuje: veškerý pohyb zpráv mezi systémem a datovou schránkou (všechna dostupná metadata) , pohyb zpráv v rámci organizace (pracovní postupy, přijetí/odmítnutí/předání zprávy, atd.) , zprávy odeslané z organizace prostřednictvím datové schránky a všechna související metadata
 • kontrola pohybu zprávy v organizaci umožňuje nastavit časové intervaly, které kontrolují, jestli: pracovní postup nestojí příliš dlouho v některé části, zpráva nezůstává v systému nezpracována, celkový proces přijetí zprávy se neblíží termínu zpracování definovanému vnitřními procesy organizace
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Zpráva a obsluha datových schránek více právnických osob (i oddělených) v rámci jedné implementace
 • Možnost připojení skenovacího řešení KOFAX

přijaté zprávy v aplikaci postregistr.cz

Schéma řešení
Obr 2: Schéma řešení

 

postregistr.cz
Národní 138/10, 110 00 Praha 1
Tel: +420 733 662 800
info@postregistr.cz
www.postregistr.cz
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.