facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEM 9/2002

Kompletní inovace podnikového iS v ČSAD Logistik Ostrava, a.s.

-iss-

Akciová společnost ČSAD LOGISTISK Ostrava se na českém trhu etablovala především jako významný kamionový přepravce v rámci Moravy. Když společnost začala své aktivity směrovat a dynamicky pronikat na trhy evropské, tak bylo v celku logické, že se nemůže "spokojit" se systémem, který byl sice pro danou oblast specializovaný, ale pro náročnější potřeby provozovatele technologicky zastaralý a poněkud "zkostnatělý". Došlo tedy ke strategickému rozhodnutí přistoupit k výběru a implementaci nového informačního systému (IS). Tento projekt byl hodnocen managementem jako projekt, který byl z hlediska dalšího vývoje a expanze této firmy projektem kritickým.

Na nový IS začaly být kladeny požadavky, jako je např. zpřístupnění a sledování nových zdrojů informací, sledování příslušného zákazníka nebo skupiny dle přesně definovaných kritérií či podpora schopnosti pružné reakce na změnu vnějšího či vnitřního prostředí. Poměrně velkou úlohu hrálo respektování specifik dopravních společností a jejich promítnutí do komplexního podnikového řešení.

Výběr strategického partnera
V dnešní době se žádný podnik neobejde bez podpory informačního systému pro řízení svých základních funkcí v oblasti finanční, daňové, personální, majetkové, obchodních agend, skladového hospodářství, investičních činností a jiných standardních oblastí řízení podniku. Na trhu je k dispozici celá řada systémů typu ERP (Enterprise Resource Planning) a jejich dodavatelů. Základními kriterii výběru by však měly být vedle cenové úrovně i schopnost systému přizpůsobit se procesům podniku a "růst" s nimi, a zejména kompetence dodavatele toto přizpůsobení a růst dokonale nastavit a dlouhodobě podporovat. A právě zkušenosti a reference dodavatele byly jedním z klíčových faktorů, který ČSAD Logistik Ostrava vedl po cca ročním monitoringu dodavatelů IT k výběru společnosti TietoEnator ISS jako strategického partnera pro realizaci projektu implementace nového IS.

Výběr řešení a implementace
Počátkem roku 2001 byl oboustranně vyčleněn tým pracovníků, který měl za úkol zhotovit studii proveditelnosti nasazení informačního systému pro potřeby ČSAD Logistik Ostrava. Na základě výsledků analýzy potřeb doporučil dodavatel implementaci podnikového informačního systému Noris, vývoj a nasazení aplikace Doprava na bázi IS Noris a nasazení manažerského informačního systému pro finanční řízení společnosti a řízení dopravy. Součástí této studie byl také návrh zabezpečení komunikační infrastruktury mezi vzdálenými subjekty s potřebnou konfigurací hardware.

Po ukončení výběrového řízení a po projednání a podpisu smlouvy s dodavatelem byly neprodleně zahájeny přípravy první fáze vývoje a implementace zvoleného řešení. Celá implementace a vývoj řešení včetně školení pracovníků jednotlivých specializovaných agend probíhaly od dubna do prosince roku 2001 a systém tak byl plně připraven ke spuštění k 1. 1. 2002.
 

Nový systém řízení dopravy
Promítnutím oboustranného know-how do vývoje a implementace aplikace řízení dopravy vznikl v ČSAD Logistik vysoce sofistikovaný systém, který řeší specifické agendy dopravního podniku, jako je např. záležitosti plánování a evidence provozu silničních nákladních vozidel, účtování a fakturace výkonů, sledování technického stavu a plány souvisejících údržeb jednotlivých prostředků, evidence škod a dopravních nehod, odstávky vozidel, sledování spotřeby pohonných hmot, přehledy čerpání PHM u čerpacích stanic, definice a evidence dispečerských objednávek, stavy využití vozidel a zaměstnanců, záznamy o provozu vozidel apod.

Přitom však celý systém plně přejímá filosofii základního IS Noris, což pro uživatele znamená zachování standardního prostředí a chování systému tak, jak je zvyklý u ostatních modulů (majetek, fakturace, sklady, lidské zdroje, ekonomika apod.).

Manažerský informační systém
Důležitou součástí celého projektu bylo spuštění druhé fáze implementace manažerského informačního systému pro operativní a strategické rozhodování v oblasti finance a doprava. Systém umožňuje v oblasti financí plánování a sledování finančních ukazatelů společnosti. V oblasti dopravy jde o sledování a vyhodnocování informací o zákaznících z mnoha nejrůznějších hledisek (období, organizační struktura společnosti, plán, rozpracovanost, skutečnost apod.). Například si lze definovat ukazatele jako tržby podle zákazníků, tržby podle nakládky a vykládky, saldo dle zákazníků, pohledávky podle dispečerů, reklamace a spokojenost zákazníků, evidence výkonů vozidel, kde jsou evidovány a vyhodnocovány ujeté kilometry, spotřeba, plánovaná spotřeba, stavy nádrží, hodiny strávené jízdou a ostatními činnosti, výkony k objednávkám apod.

Závěrem
Akceptace komplexního implementovaného podnikového informačního systému byla provedena k 1. 5. 2002. Harmonogram implementace byl posunut pouze o jeden měsíc, a to při dodržení celkového předpokládaného rozpočtu dodávky licencí a implementace IS. Zajištění provozu IS (problémy uživatelů a jejich požadavky související s provozem IS) je řešeno formou outsourcingu.

TietoEnator ISS
Společnost TietoEnator ISS, a.s., vznikla dne 1. září 2001 jako joint-venture české IT společnosti ISS Czech, s.r.o., a jednoho z nejvýznamnějších evropských poskytovatelů IT služeb, společnosti TietoEnator. TietoEnator ISS poskytuje svým klientům jak obecné informační systémy pro hlavní oblasti řízení podniku, tak i specifická odvětvová řešení. Obrat společnosti byl 133 mil. Kč v roce 2001.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

HPE přináší průlomové řešení pro ukládání dat a doplňuje tak služby HPE GreenLake

HPE GreenLakeSpolečnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) představila inovace, které transformují úložiště HPE Storage v softwarově definovanou datovou službu. V rámci tohoto oznámení uvádí HPE platformu, jež naplňuje vizi Unified DataOps pro datová prostředí současnosti, přináší cloudový model provozu všude tam, kde se data nacházejí, a sjednocuje datové operace.

Helios
- inzerce -