facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEM 3/2002

Intranet v Pojišťovně České spořitelny

na platformě Microsoft Sharepoint Portal Server

-inf-


Pojišťovna České spořitelny, a.s, která patří mezi první desítku českých pojišťovacích společností, je začleněna do finanční skupiny České spořitelny. Kontakt se zákazníky, ale i další obchodní procesy pojišťovny samozřejmě vytvářejí velké množství dokumentů, které je nutno zpracovávat a informace v nich obsažené distribuovat všem oprávněným osobám. Dříve Pojišťovna České spořitelny využívala jako úložiště publikovaných dokumentů Veřejné složky serveru MS Exchange a lokální file složky na pobočkových a centrálních serverech. Tento způsob uložení dokumentů ale neumožňoval efektivní vyhledávání dokumentů na základě popisných atributů, které často tyto dokumenty v papírové formě obsahovaly a dále toto řešení nesplňovalo požadavky kladené na budoucí aplikaci určenou pro správu a řízení dokumentů, především verzování dokumentů a jejich snadnou publikaci. Vedení Pojišťovny České spořitelny proto rozhodlo obrátit se na společnost Infinity a.s. se zadáním na vybudování a implementaci nového intranetového řešení, které by uvedené problémy odstranilo.


Společnost Pojišťovna České spořitelny potřebovala řešit otázku publikování a schvalování důležitých firemních dokumentů, především směrnic, metodických pokynů, řádů, příkazů managementu, věstníků a celé řady dalších vnitřních ekonomických dokumentů. A to jednoduchým nástrojem současně s potřebou nasazení snadno přístupné databáze zaměstnanců s popisem zařazení pracovníka, telefonním seznamem a informací o jednotlivých pracovištích pojišťovny, jejich pracovních dob a přesných adres.

Podmínkou implementace aplikace databáze zaměstnanců byla i komunikace s ERP systémem, kde jsou uložena primární data zaměstnanců určená pro prezentaci. Požadavek pojišťovny směřoval na vývoj aplikací zabudovaných do prostředí firemního intranetu, a to vzhledem k potřebě přístupu jednotlivých poboček vzdáleným WAN připojením.

Dvě varianty řešení
Studie proveditelnosti, která předcházela vlastnímu vývoji a implementaci intranetové aplikace provedená konzultanty nabídla řešení ve dvou možných variantách.

Vývoj intranetové aplikace pro řízení a správu dokumentů, v podstatě redakčního systému umožňujícího verzování dokumentů a jejich snadné publikování na intranetu, spolu s aplikací databáze zaměstnanců postavené na platformě Microsoft SQL Serveru s využitím prezentace dat do prostředí intranetu.
 
Nebo implementaci intranetového portálu Microsoft SharePoint Portal Serveru využívající technologií Microsoft Digital Dashboard (digitální přístrojová deska) s integrací webové aplikace databáze zaměstnanců do prostředí portálu, a to s ohledem na vlastnosti technologie digitální přístrojová deska umožňující snadnou tvorbu opakovatelných webových komponent neboli Web Parts, obsahující libovolný druh webové informace.

Vybrána byla druhá varianta předkládaného řešení. Platforma SharePoint Portal Server spolu s integrovanou webovou aplikací databáze zaměstnanců se staly základními prvky pro rozvoj firemního intranetu a systému pro správu dokumentů. Portál byl graficky navržen ve firemních barvách pojišťovny spolu s logem a českou lokalizací webového rozhraní.

"Portál jsme testovali již v jeho beta verzi Tahoe a dílčí zkušenosti s jeho vlastnostmi jsme tudíž měli…" říká Dušan Drdla ředitel úseku informačních technologií Pojišťovny České spořitelny. "Stoprocentní jistotu jsme nabyli až po konzultacích se společností Infinity, která tento produkt technologicky a obchodně podporuje. Vlastnosti produktu plně splňují požadavky našich uživatelů na produkt pro snadnou dostupnost vytvářet a publikovat dokumenty v rámci jednotlivých úseků, jejich rychlé vyhledání a možnost sledování změn dokumentů pomocí definovaných odběrů."

Problém přístupu k firemním dokumentům byl usnadněn i pobočkám pojišťovny, které využívají WAN připojení.

"Rychlost implementace a snadné zaškolení klíčových uživatelů znamenalo úsporu času i nákladů v harmonogramu celého projektu", dále říká Dušan Drdla, " portál byl vytvořen jako zakázka na klíč ve vývojových podmínkách implementační firmy a importován do našeho prostředí spolu s integrovanou aplikací databáze zaměstnanců."

Technické řešení intranetu
Intranet Pojišťovny České spořitelny je vystavěn na platformě Sharepoint Portal Serveru a je plně přizpůsoben potřebám uživatelů, včetně připojených odkazů a indexací dalších zdrojů dokumentů mimo vlastní úložiště portálu. Aplikace databáze zaměstnanců je uložena na serveru Intranetu, kde je též MS SharePoint Portal Server. Aplikace běží nad systémem MS Windows 2000 Server a MS Internet Information Server 5.0. Aplikace využívá ke své činnosti ASP skriptů. Všechna data získává z databázového stroje postaveného nad MS SQL server 2000. K dotazům do DB využívá MS ADO 2.6. Ke zpracování vlastních dotazů do databáze SQL využívá volání vložených procedur.

Řešení a jeho přínosy
Problém
Důležité dokumenty společnosti byly uloženy na různých úložištích s omezenými možnostmi jejich efektivního vyhledávání, schvalování, řízení jejich životního cyklu a zveřejňování.

Řešení
Pojišťovna České spořitelny implementovala MS Sharepoint Portal Server jako platformu pro podnikový intranetový portál umožňující rychlou a pružnou publikaci podnikových dokumentů spolu s prezentací webových aplikací.

Přínosy
Podnikové dokumenty jsou uloženy v centrálním úložišti a urychlují podnikové procesy a přístup zaměstnancům k aktuálním veřejným informacím. Výrazné zkrácení doby od vytvoření dokumentu k jeho publikování na intranetu, aktuální a včasné informace přinášejí kvalitní servis pro klienty pojišťovny.
 
Použité produkty a technologie
Microsoft SharePoint Portal Server, Microsoft SQL Server 2000, Microsoft IIS 5.0, ASP.

Dodavatel
Uvedené řešení realizovala společnost Infinity a.s., která je jedním z předních systémových integrátorů na českém trhu.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

GFI Unlimited Network Security

Vícevrstvé zabezpečení sítě

Jsou dvě oblasti, které letos budou pro obchodní kontinuitu malých a středních firem (SMB) kriticky důležité: bezpečnost firemních sítí a elektronické pošty. Podle odhadů společnosti GFI Software přibližně 66 % SMB firem dnes čelí kybernetickým útokům a mnoho z nich tento souboj prohrává, protože mylně předpokládají zájem útočníků o větší společnosti.

Helios
- inzerce -