facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 3/2005

Informační systém pro Správu Pražského hradu

-red-


Správa Pražského hradu byla zřízena za účelem správy majetku a výkonu služeb ve prospěch Kanceláře prezidenta republiky a v areálu Pražského hradu. Kromě toho zajišťuje údržbu, rekonstrukci a celkový rozvoj Pražského hradu a zámku Lány. Z pohledu budování informačního systému se jedná o poměrně specifickou státní příspěvkovou organizaci.Správa Pražského hradu je příspěvková organizace, na kterou se vztahují rozpočtová omezení vymezená zákonem 218/2000 Sb., která musí informační systém zohledňovat. Zřizovatel od příspěvkové organizace očekává, že organizace bude v rámci své hlavní činnosti s prostředky hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Informační systém musí umožňovat sledování hospodaření v hlavní činnost tak, aby bylo možné kontrolovat použití poskytnutého příspěvku podle účelu a podle jednotlivých útvarů. Současně musí zajistit provádění jeho změn v průběhu roku včetně průběžného vyhodnocování jeho čerpání. Na rozdíl od jiných příspěvkových organizací má Správa Pražského hradu i další specifické vlastnosti, které je třeba při návrhu a implementaci informačního systému zohlednit. Specifika je možné rozdělit podle vykonávaných činností.

V oblasti hlavní činnosti:
· Pronájem - Správa Pražského hradu má jako jediná příspěvková organizace v ČR pronájem jako svoji hlavní podnikatelskou činnost. Platí pro ni proto zvláštní režim v oblasti DPH, který musí být obsažen v informačním systému. Pronájem probíhá vůči organizacím i fyzickým osobám a informační systém sleduje rozúčtování souvisejících služeb (spotřebu energií, platbu telekomunikačních poplatků apod.).
·Turistický ruch - informační systém rozlišuje dva typy činností: 1) prodej vstupenek a organizování prohlídek historických objektů, 2) administrativu spojenou s průvodcovskou činností, který již spadá do oblasti jiné činnosti.

V oblasti jiné činnosti:
· Pořádání kulturních akcí (kulturní pořady, výstavy, koncerty). Informační systém pro tyto akce musí umožnit tvorbu a kontrolu kalkulací pro účely plánování a vyhodnocení efektivity těchto akcí. Současně je nutno zajistit provázanost rozpočtu a skutečnosti podle jednotlivých zakázek a činností - stejně jako u jiných podnikatelských subjektů
· Nakladatelská a vydavatelská činnost - sledování rozpracované výroby v rámci nakladatelské činnosti při vydávání různých publikací.
· Maloobchodní prodej - jedná se o prodej propagačních a upomínkových předmětů apod.

Kromě specifické činnosti platí určitá specifika Správy Pražského hradu i v jinak běžných oblastech. Týká se to především oblastí Sklad a Majetek:
· Sklady - kromě klasického skladu řeší tato problematika celý servis spojený se zajištěním úkolů vyplývajících z plnění ústavních funkcí prezidenta republiky. Dále je nutné zajistit informačním systémem sledování a vyhodnocování spotřeby spojené s květinovou výzdobou při akcích konaných v areálu Pražského hradu a zámku Lány, včetně hospodaření s výpěstky.
· Majetek - správa majetku zahrnuje jak klasický majetek s běžným odepisováním, tak majetek vedený jako národní kulturní památka včetně jeho technického zhodnocení, které má zcela zvláštní režim a způsob evidování a odepisování, se zabezpečením vazby na národní kulturní památku (základ), ke které se technické zhodnocení vztahuje.

Uvedená specifika se stala v roce 2004 součástí zadání pro dodavatele nového informačního systému pro řízení Správy Pražského hradu, kterým byla ve výběrovém řízení zvolena společnost LCS International s produktem LCS Noris. Při výběru nového informačního systému měla Správa Pražského hradu jako hlavní požadavek sjednocení probíhajících procesů pod jeden informační systém. Původně využívaný systém totiž pokrýval pouze část dosavadních procesů, zbývající činnosti byly pokryty dalšími subsystémy, nebo se agenda zpracovávala pouze v papírové formě. Smlouva na zavedení informačního systému LCS Noris byla podepsána koncem dubna 2004. Správa Pražského hradu se rozhodla řešit implementaci v rámci několika etap. První etapa zahrnovala implementaci oblastí Ekonomika a Sklad, druhá pak konfiguraci modulu Majetek a ve třetí etapě se řeší agenda smluv a spuštění systému Workflow. Na implementaci pracoval kromě týmu dodavatele i tým, který za tímto účelem sestavila Správa Pražského hradu a který působil dvěma směry - jednak řešil metodickou stránku (analýza procesů), jednak technicko-organizační, která zahrnovala technické zázemí na straně Správy Pražského hradu a výměnu hardwarové infrastruktury. Ta probíhala ve stejném období jako implementace informačního systému. Pro školení uživatelů, které probíhalo přímo v prostorách Pražského hradu, bylo využito mobilní školicí středisko LCS. Termíny školení byly naplánovány na konec implementace, aby mezi školením a vlastním využíváním systému v praxi uběhla co nejkratší doba. Nový informační systém byl do ostrého provozu spuštěn na začátku července 2004 a začal plnit svoji hlavní funkci, tedy sjednocení podpory a automatizace procesů do jednoho systému, které odstranilo duplicitní zadávání dat a nutnost náročného slaďování několika databází.

Článek byl zpracován s využitím materiálů firmy LCS International.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.