facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla

prazdny kosik Váš košík je prázdný.
  

Reportáž: Dvacetiletí samostatného CeBITu

CeBIT vznikal postupně a nejprve byl součástí Hannover Fair. Jeho název je zkratkou německého Centrum für Büro uns Informationstechnik. Jako samostatná výstava debutoval 12. března 1986 s více než dvěma tisíci vystavovateli a vystavovací plochou větší jak dvě stě tisíc metrů čtverečních. Plných 334 400 návštěvníků bylo velmi slibným startem. Ani CeBIT 2006 s více jak šesti tisíci vystavovateli a 450 tisíci návštěvníky rozhodně nezklamal, takže tradice může dále pokračovat.

Strana: 16

Standardy řízení podnikové informatiky (1. díl)

Ze všech stran na nás útočí články v odborných časopisech s tím, jak je důležité, aby informatika ve firmě začala pracovat podle toho či onoho standardu, modelu nebo metodiky. Každý z těchto standardů je obvykle prezentován jako ten hlavní a nejdůležitější, bez jehož dodržování není možné v současné moderní době existovat. Cílem připravované série článků je zmapovat ty opravdu podstatné pro oblast řízení podnikové informatiky a specifikovat možnosti jejich aplikace.

Strana: 20

Řízení přepravních nákladů

Řízení vozového parku (fleet management) představuje v rámci fungování podniku na první pohled nenápadnou, ale přesto poměrně náročnou administrativní agendu. Nejedná se jen o knihu jízd, společnosti dnes potřebují mít o technickém stavu vozidla komplexní informace. Tato data pak umožňují zjednodušit a zefektivnit procesy správy vozového parku, zvýšit jejich transparentnost a v konečném důsledku přinést podnikům významné úspory.

Strana: 24

Správa vozového parku on-line

Význam facility managementu stoupá v souvislosti s rostoucím tlakem na snižování a optimalizaci nákladů na správu a provoz movitého i nemovitého majetku napříč různými tržními segmenty. Nejinak tomu je u vysokého školství, jehož činnost je bez zavedení dobře fungujícího facility managementu prakticky nemožná. Školská zařízení patří do skupiny organizací, které spravují často velmi rozsáhlý majetek a mohou v plné míře využít možností a výhod tohoto řešení.

Strana: 26

IT podpora řízení projektů

Projekt je, když… Nechme na chvíli rozhodování o tom, co všechno je projekt, na firmách a jejich vnitřních postupech. Zaměřme se na projekt jako sled lidských i automatizovaných činností, které (doufejme) vedou v čase a v kvalitě k požadovanému výsledku. Vzhledem k tomu, že IT je dnes součástí úplně každé aktivity podniku, je logicky také součástí průběhu projektu a jeho řízení. Jak pak pomocí IT řízení projektů podporovat?

Strana: 38

Průzkum projektového řízení v ČR

V dnešní době se organizace setkávají s problémem, jak úspěšně realizovat stále rozsáhlejší a komplexnější projekty. Úspěch projektů do značné míry ovlivňuje kvalita jejich řízení. A jak jsou na tom s kvalitou řízení projektů velké české podniky? Odpověď na tuto otázku hledala firma Ernst & Young.

Strana: 44

Kvalita IT služeb z pohledu zákazníka

Práce s informacemi a tím i IT služby se již dávno staly integrální součástí fungování téměř každé organizace libovolné velikosti. Jako každá „subdodávka“ hlavního předmětu podnikání i tato musí splňovat nějaká kvalitativní kritéria. Jak je ale stanovit a na co by se měl odběratel služeb soustředit?

Strana: 54

Pronájem IT specialistů je v módě

Zájem o outsourcing, tedy pronájem know-how a služeb od externího dodavatele, v oblasti informačních technologií rok od roku výrazně stoupá. Dnes už nestačí jen dodat softwarové řešení na klíč. Poptávka se mění. Zákazníci chtějí především doplnit vlastní tým o specialisty, metodiku a projektový management. Poptávka je ovšem i v zahraničí, kde u velkých i malých projektů mohou tuzemci konkurovat nejen vysokým standardem znalostí, ale také cenou.

Strana: 58

Groupware na mobilním zařízení

Čtení e-mailu, plánování schůzek, vyhledávání kontaktů obchodních partnerů nebo aktualizace a plánování úkolů, to jsou běžné požadavky kladené na poštovní servery. Navíc v dnešní uspěchané době je již nezbytností možnost mobilního přístupu k e-mailu kdekoli a kdykoli. Trh nabízí několik způsobů, jak tato data přenést na mobilní zařízení, my si představíme, co od těchto mobilních řešení může čekat firemní zákazník.

Strana: 68

Mýty informační bezpečnosti

Záplata odstraní příslušnou zranitelnost... Dokud mám zapnuté šifrování, bezdrátová síť je bezpečná... Komplexní a často měněná hesla jsou základem... Linux je bezpečnější než Windows... Řešení od dvou dodavatelů nám zvyšují úroveň ochrany... Snad žádná jiná oblast ICT není propletena tolika polopravdami a mýty jako právě oblast bezpečnosti.

Strana: 70


Vyprodáno

Helios
- inzerce -