facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu

prazdny kosik Váš košík je prázdný.
  

Reportáž: CeBIT – 1. část: Aplikace

Pod tímto, volně přeloženým, oficiálním mottem výstavy se opět letos v březnu konal v německém Hannoveru nejvýznamnější světový veletrh informačních a komunikačních technologií. K mé lítosti nemohu srovnávat, protože jsem byl ve svém mírně pokročilém věku na této výstavě poprvé. A tak jsem nezažil ani prvotní údajné nadoblačné výšiny, ani postupné odumírání, jako někteří pamětníci a pravidelní návštěvníci této akce. Nicméně, ve srovnání s rádoby podzimním CeBITem se jménem Invex, ani toto několikaleté skomírání neubralo přehlídce na její celkové přitažlivosti a opravdové světovosti.... celý článek >

Strana: 17

Facility management

Facility management je obor, který zkoumá a v praxi ověřuje, jak v organizacích vzájemně sladit pracovníky, pracovní činnosti a pracovní prostředí. Zásadní vstup pro řízení jeho procesů tak představují informace o majetku. Jak profilace samotného oboru, tak jeho informatická podpora prodělává v posledních letech v České republice rychlý vývoj.

Strana: 22

Řízení projektů při vývoji software

Tvorba softwaru je složitý proces, který klade mimo jiné velké nároky na znalosti jednotlivých členů vývojového týmu. Má-li se celý tým zhostit svého úkolu odpovídajícím způsobem a efektivně pracovat na jeho úspěšném splnění, neobejde se bez metodiky. Jednou z nejdůležitějších disciplín v průběhu vývojového procesu je proto řízení projektu.

Strana: 28

Krize projektu

Obecně je pojmem krize označována nežádoucí situace spojená s hrozícím nebezpečím. Termínem krize projektu budeme označovat situaci, kdy projektový tým již nemůže řídit projekt tak, aby se dosáhlo jeho úspěšného ukončení. Jste připraveni na to, že se váš projekt může dostat do krize? Nebo si myslíte, že vám se to stát určitě nemůže? Máte připravena pravidla pro řešení krize projektu?

Strana: 32

Tajemství zkratky SLA

Service level agreement je klíčovým dokumentem při poskytování IT služeb

Dohoda o úrovni poskytovaných služeb, jak lze volně přeložit pojem service level agreement (SLA), vznikla potřebou co nejpřesněji definovat rozsah, úroveň a intenzitu služeb poskytovaných dodavatelem zákazníkovi. V podmínkách outsourcingu je SLA nezbytným nástrojem k tomu, aby mezi odběratelem outsourcingové služby a dodavatelem vznikl partnerský vztah, kde obě strany vědí, jaké jsou jejich povinnosti a je tedy možno mezi nimi vybudovat dlouhodobou spolupráci, která vždy vede k lepší efektivitě.... celý článek >

Strana: 46

Základní aspekty outsourcingu IT

Stupňující se tlak na konkurenceschopnost v podnikatelském sektoru a na úspory nákladů ve veřejné správě vede k úvahám, jaké kroky podniknout k dosažení uvedených očekávaných výsledků. Jednou z cest je outsourcing podnikové informatiky. Pokud i vy uvažujete o využití externího poskytovatele IT služeb, seznamte se nejprve se základními aspekty outsourcingu IT a pojmy, se kterými se můžete v této oblasti setkat.

Strana: 54

Druhá generace outsourcingu

Nové modely outsourcingu IT, větší složitost aplikačního prostředí a tlak regulačních opatření vedou společnosti k tomu, aby nastolily jasnější vazbu mezi investicemi do informačních technologií a obchodními výsledky. Tak vznikl soubor metod a technologií pro měření, správu a maximalizaci finálního produktu, který sjede z „montážní linky IT“ – vysoce kvalitního podnikového procesu s nízkými náklady.

Strana: 56

Otevřený software – svoboda s otevřenýma očima

Linux, OpenOffice.org, Mozilla, Apache, Jboss... a různá další jména vynořující se z technologického moře, zdánlivě spolu nesouvisející, přesto však spojená pevným poutem. Ani ne tak technologickým, jako filozofickým. Zmíněná jména softwarových produktů totiž představují příklady otevřeného software.

Strana: 74

Bezpečnost dat v praxi

Bezpečnost dat bez ochrany/zabezpečení ve formě řízení přístupu je srovnatelná s šancí nevidomého přejít bez úhony za pomoci svého vodícího psa za plného provozu dálnici. Přesto je v laické praxi význam ochrany dat podceňován a lidé se uchylují ke slepé víře v schopnosti jim dostupných technologií. Reálná hodnota dat bývá jejich vlastníkem doceněna až při jejich neautorizovaném využití, zničení nebo momentální, či trvalé nedostupnosti.... celý článek >

Strana: 76

Reportáž: CeBIT – 2. část: Hardware

Ze tří hlavních těžišť – Business Processes, Communications, Digital Equipment & Systems – byla letos právě poslední jmenovaná oblast stěžejní. Expozice zaměřené na nejrůznější hardwarové produkty i komplexní řešení, byly rozloženy do celkem devíti a půl haly na výstavišti.... celý článek >

Strana: 85


Vyprodáno