facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 4/2018 , AI a Business Intelligence

Blockchain ve světě investic

Veřejná nabídka nových digitálních měn – ICO

Jan Seidl


BlockchainV únorovém vydání IT Systems jsme vám nabídli velmi podrobný článek o technologii blockchain, na který jsme navázali v březnovém vydání článkem o uplatnění blockchainu ve fintechu. Dnes budeme v tomto volném seriálu o blockchainu pokračovat a vysvětlíme si, jak funguje tzv. ICO, neboli veřejná nabídka nových digitálních měn. O zkratce ICO totiž slyšíme čím dál častěji v souvislosti s rychlým ziskem finančních prostředků společnosti z různých sektorů. Pojďme se tedy společně podívat, co to vlastně ICO je a jak funguje.


Rychlý úvod do světa blockchainu a kryptoměn

Ještě předtím, než začneme vysvětlovat pojem ICO, je třeba si připomenout několik základních faktů o technologii blockchain a související oblasti kryptoměn. Blockchain je z technického hlediska databáze, jejíž kopie je distribuována mezi všechny uživatele, kteří do této databáze mají přístup. Hlavním důvodem této decentralizace je snaha o to, aby neexistoval centrální správce, který by rozhodoval, jaká data budou do databáze ukládána. Tento koncept je zásadně odlišný od dnes běžně fungujících informačních systémů, na které jsme zvyklí a které využívají centrálně řízeného přístupu. Nasazení blockchain technologie má tak využití v situacích, kdy mezi jednotlivými uživateli panuje určitá nedůvěra a není žádoucí, aby některý z nich byl správcem. Jednotlivá data jsou ukládána na základě konsenzuálního rozhodování všech uživatelů.

Nejdříve se blockchain uplatnil v provádění transakcí, které ukládají do databáze informace představující určitou finanční hodnotu. Tím, že je uplatňován konsenzuální způsob ověřování těchto transakcí a nikdo není centrálním správcem, umožnil blockchain vybudovat důvěru mezi jednotlivými uživateli bez potřeby centrální autority. Vznikla tak jistá alternativa k současným měnám, které jsou ve světě blockchainu nazývány kryptoměny.

Základní koncept

ICO (Initial Coin Offering) je způsob, jakým společnosti prostřednictvím technologie blockchain mohou získat finanční kapitál a zároveň nabídnout svým zákazníkům možnost investovat.

Základní koncept je následující. Mějme společnost s fiktivním názvem CryptoComp, která nabízí své služby zákazníkům. Zákazníci za tyto služby platí tradičně bankovním převodem, platební kartou apod. Pokud chce tedy zákazník využít službu společnosti CryptoComp, provede platbu a službu využije. Tím celý proces končí. Zákazník je pouhým konzumentem dané služby.

Proces ICO ovšem umožňuje zákazníkovi nejen využívat daných služeb, ale také mít podíl na zisku z úspěchu využíváaní těchto služeb. Pro tento účel společnost CryptoComp vytvoří svou vlastní kryptoměnu, která je datově vyjádřena strukturou obecně označovanou jako token, a umožní nakupovat služby svým zákazníkům pomocí této kryptoměny. Zákazník si u společnosti CryptoComp založí uživatelský účet, do kterého se přihlašuje jakožto běžný zákazník. Následně nakoupí určitý počet tokenů této kryptoměny, které se mu uloží do jeho účtu. Pokud chce využít některou ze služeb společnosti CryptoComp, platbu provede ze svého účtu převodem svých tokenů.

Z tohoto pohledu se vlastně způsob konzumace služby principiálně neliší od klasického nákupu, přidanou hodnotou nového přístupu ovšem je, že čím více jsou služby společnosti CryptoComp žádané, tím roste hodnota tokenů, které jsou pro tyto služby využívány jako platidlo. V tento moment se tak zákazník vlastnící dané tokeny stává navíc investorem. Prodejem svých tokenů může utržit zisk z rozdílu mezi nákupní cenou a aktuální cenou tokenu. Způsoby, jakými lze tokeny prodat a nakoupit, se mohou lišit. Běžně se umožňuje nákup/prodej tokenů prostřednictvím jiných, již existujících kryptoměn a samozřejmě také pomocí klasických měn, jako je euro, americký dolar apod.

Budování ICO

Vytvoření ICO je poměrně komplikovaný proces, neboť zasahuje do řady odvětví, jako je marketing, právo, daně, a zejména technická expertní znalost.

Pokud se některá společnost rozhodne pro vytvoření ICO, měla by zvážit několik aspektů. Jedním z nejdůležitějších je, zda se jedná o již fungující společnost, která má své stabilní portfolio zákazníků, nebo jde o společnost začínající, či dokonce pouhý obchodní nápad. Potenciální investor zvažuje, zda nákup tokenů může vést k zisku, a je pro něj tedy klíčové vědět, zda se jedná o pouhý nápad, nebo již existující a fungující business. Obavy investorů jsou opodstatněné, v roce 2017 trh zaznamenal velký nárůst ICO společností, které byly z velké části vytvořeny pouze za účelem získání finančních prostředků od „investorů“, ale záměrem nikdy nebylo realizovat daný obchodní plán.

Druhým podstatným aspektem je přesný popis služeb, které si bude možné za dané tokeny pořídit. Pokud má být hodnota tokenu vázána na to, co si za ně mohu pořídit, pak musí být zřejmé, jaká je skutečná povaha těchto služeb, abych se mohl pokusit odhadnout, zda tyto služby budou obecně žádané.

Společnost dále musí mít jasno v tom, jakým způsobem zajistí právní náležitosti související s nákupem a prodejem tokenů, jejich vlastnictvím a deklarací služeb, které si za ně lze pořídit. Je třeba brát také ohled na rozdílnou právní legislativu v různých státech. S tím úzce souvisí záležitost zdanění zisku, který vznikne prodejem tokenů či nabytím jejich vyšší hodnoty. Vzhledem k tomu, že ve většině případů lze tokeny prodat za jinou kryptoměnu, přičemž samotné kryptoměny stále nejsou definovány jako skutečná měna, nemluví se často o prodeji, ale o směně. A zde jsou podstatné rozdíly ve zdanění.

Z technického pohledu je podstatné zvážit řadu věcí. Například jakým způsobem bude realizován účet pro uchování tokenů, jak se budou do tohoto účtu uživatelé přihlašovat, jakým způsobem bude účet chráněn apod. Velice důležité je určit, zda bude ochrana privátních klíčů, kterými jsou podepisovány transakční operace s tokeny v blockchain síti, ponechána na zodpovědnosti samotných uživatelů, nebo zajištěna danou společností. V neposlední řadě firma určí, zda bude umožněna konverze tokenů mezi jinými kryptměnami, nebo pouze mezi skutečnými měnami, tzv. fiat currencies.

Samotný proces spuštění ICO kampaně je pak typicky realizován odstupňováním emitace tokenů v několika fázích. V první fázi je hodnota tokenů nejnižší a nákup tokenů v tento moment s sebou často nese ještě řadu výhod v podobě různých akčních slev. Cílem je samozřejmě přilákat co největší množství investorů a vytvořit tlak informací, že cena tokenu bude v dalších fázích kampaně růst. Součástí kampaně je i stanovení tzv. soft capu a hard capu. Soft cap je minimální částka, která by měla být od investorů získána, aby byla ICO kampaň považována za úspěšnou. Společnosti často deklarují, že pokud této hodnoty nebude dosaženo, budou veškeré finanční prostředky získané od investorů navráceny. Hard cap je naopak nejvyšší a zároveň cílová částka, která bude od investorů vybrána. Důvodem stanovení této hodnoty je fixace hodnoty tokenu v rámci dané ICO kampaně tak, aby nedocházelo k její devalvaci.

Vzhledem k tomu, že celé budování ICO je primárně o získání finančních prostředků od potenciálních investorů, je zřejmé, že klíčovým faktorem pro úspěch ICO je kvalitní propagace a marketing. Součástí propagace je minimálně vystavení lákavé webové stránky, tzv. landing page obsahující popis celého záměru ICO v podobě white paper, propagace na sociálních sítích, diskusních fórech, prezentace na konferencích apod.

ICO je svým způsobem podobný IPO (Initial Public Offering), kdy společnost poprvé veřejně nabízí své akcie vstupem na obchodní burzu. Namísto akcií však v tomto případě investoři kupují tokeny, specifické kusy dat, které jsou posílány po síti postavené na blockchain technologii. Stejně jako akcie jsou obchodovány na burzách, tokeny jsou uváděny na burzy zabývající se směnou jednotlivých kryptoměn. Přidanou hodnotou oproti běžným operacím s akciemi je fakt, že vlastníci tokenů je mohou využít také jako platidlo pro získání nabízených služeb emitentem těchto tokenů. Nespornou výhodou pro ICO společnosti je, že většina zemí proces vydávání a používání tokenů, kryptoměn nijak nereguluje. Společnosti tak nemusí procházet složitým procesem transformace do akciové společnosti a uváděním na obchodní burzu, stačí jim spustit vlastní způsob emitace aktiv reprezentující jejich hodnotu. Další výhoda ICO je také v tom, že začínající společnosti se nemusí poohlížet pouze po větších investorech, ale mohou získat kapitál také od běžných lidí. Vydávání tokenů je tak zajímavou formou crowfundingu, která je z pohledu administrativních nákladů velice jednoduchá.

Celé ICO lze chápat jako další krok v rámci obecného fenoménu globální decentralizace používání služeb, kterou si v sobě nese technologie blockchain.

Jan Seidl Jan Seidl
Autor článku je odborníkem na kryptoměny ve společnosti Deloitte.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.