facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 7-8/2018 , AI a Business Intelligence

Tři oblasti, ve kterých umělá inteligence může již dnes zajistit obchodní příležitosti

Bas de Vos


IFSV současnosti existují dva hraniční postoje vůči umělé inteligenci (AI). Jeden tábor říká, že AI způsobí konec civilizace, jak ji známe, protože roboti nám seberou veškerou práci. Druhý tábor pak AI považuje za řešení všech našich problémů – říká, že AI představuje konečné řešení, jež zachrání naši planetu. Je ironií, že tak složitá a komplexní technologie vzbuzuje tak primitivní reakce a černobílý pohled na věc. A právě to je problém. Protože každý, kdo skutečně pracuje s AI, vám poví, že pravda je přinejmenším v krátkodobém horizontu mnohem méně dramatická – zato podstatně významnější tady a teď.


Ve kterých podnicích tedy uvidíme AI nejdříve a jaké její využití se stane průkopníkem ve vývoji? Toto jsou oblasti, ve kterých předpovídám rapidní vzestup:

1. Rozšíření lidských schopností pomocí AI

Jedním z důvodů, proč někteří lidé věří tomu, že je AI připraví o práci, je ten, že zaměňují AI s automatizací. Podle průzkumu společnosti Gartner se „rok 2020 stane přelomovým z hlediska obsazování pracovních pozic souvisejících s AI, protože umělá inteligence se stane pozitivním motivačním faktorem při práci... AI v roce 2020 vytvoří 2,3 milionu nových pracovních míst, zároveň však ze stávajících 1,8 milionu ubere.“ Podle analytičky Svetlany Sicular ze společnosti Gartner „bohužel nejkatastrofálnější varování ohledně úbytku pracovních míst zaměňují AI za automatizaci, což zastiňuje největší přínos AI, kterým je rozšíření lidských schopností pomocí AI – to v podstatě spočívá v kombinaci lidské a umělé inteligence, kdy jedna druhou navzájem doplňuje.“

Podívejme se na jeden příklad, jak lze výše zmíněnou výhodu využít při optimalizaci rozhodování. Průmyslová odvětví se na expandujícím globálním trhu neustále potýkají s rostoucí složitostí. Globalizace, inovace a konkurence rapidně rostou a po firmách se neustále vyžaduje, aby vyráběly a dodávaly více produktů při využití menšího množství zdrojů a za použití štíhlejších a rychlejších operací. Jedním z důsledků rapidní globalizace je fakt, že poptávka po produktech nebo službách se může na celosvětových trzích v každém okamžiku rapidně změnit. Představme si výrobní společnost, která prodává své produkty v 50 zemích. Při náhlém vzestupu cen surovin v jednom regionu nebo uvalení nových obchodních cel bude taková společnost muset dokázat velmi rychle přizpůsobit poptávku a případně také ceny. AI může v tomto případě pomoci zlepšit přehled o velkém množství různých faktorů současně a vytvořit plán pro upravení plánování poptávky a cen. S využitím historických dat se můžete naučit přijímat nebo navrhovat rozhodnutí, která budou rychlejší i inteligentnější. Při pohledu na obrovskou sadu dat z několika různých trhů může být obtížné identifikovat, co je skutečně důležité. AI vám může pomoci odhalit anomálie a vzorce nebo může upozornit na případy, kdy data vybočují z určitého intervalu. Tímto způsobem lze pomocí AI automatizovat některá rozhodnutí. Na základě akcí provedených v minulosti a zadaných priorit vám pak váš podnikový software využívající AI například každý den nabídne seznam 5 nejlepších rozhodnutí, která byste mohli učinit.

Při použití AI k detekci anomálií se mohou pracovníci zaměřit na rozhodování o tom, jak se s anomálií vypořádat – protože takové rozhodování při posuzování lidských reakcí a důsledků může vyžadovat spíše ryze lidské vlastnosti, jakými jsou například kreativita či empatie. Pro úspěch AI v dlouhodobém horizontu bude zásadní nalézt optimální rovnováhu spolupráce lidí a AI.

2. Prediktivní údržba a servis s využitím AI

Působivé příběhy o AI – např. nákladní vozy bez řidičů – si vždy vyslouží palcové titulky. Ve skutečnosti bude mít AI pro většinu společností největší vliv na to, jak jsou její nákladní vozy udržovány a servisovány. Rozhodne například o tom, který algoritmus využije data z toho kterého senzoru, aby dokázal předpovědět specifické potřeby daného tahače – a to v předstihu, bez ohledu na počasí a bez ohledu na to, zda se jedná o otevřenou silnici nebo o servisní dílnu. AI bude ve skutečnosti hrát v celé řadě průmyslových odvětví hlavní úlohu při údržbě. Společnost McKinsey zjistila, že prediktivní údržba využívající AI umožňuje ve výrobních provozech lepší predikci a prevenci selhání stroje díky tomu, že kombinuje data z pokročilých senzorů IoT (internet věcí), protokolů údržby i externích zdrojů. Tím lze dosáhnout až 20% zvýšení produktivity aktiv a celkové náklady na údržbu lze snížit až o 10 %.“

Průmyslová odvětví s vysokými nároky na objem aktiv, jako výrobní sektor nebo energetika, představují ideální prostředí pro využití AI, jelikož v dnešní době je většina jejich vybavení osazena množstvím senzorů, které generují záplavu dat IoT. Tato data mohou posloužit jako základ pro vývoj algoritmů strojového učení. Na základě těchto dat pak AI dokáže přeměnit preventivní údržbu ve zcela prediktivní.

Výrobní linky nebo energetické závody propojené se softwarem s vestavěnými funkcemi AI mohou využívat data IoT například k detekci míst, kde je podle senzorů příliš vysoká teplota. S využitím algoritmů strojového učení se systém může učit ze zkušeností a propojit tato data se scénáři výroby. Například: Teplota na výrobní lince je příliš vysoká, což si v minulosti vyžádalo údržbu. Tato zkušenost nyní může být využita k automatickému vytvoření pracovní objednávky v podnikovém softwaru a k vyslání servisního pracovníka, aby daný problém vyřešil – to vše bez jakéhokoli manuálního zásahu. Po vytvoření řešení pro plánování tras servisních pracovníků s využitím AI (optimalizace rozhodování) se software dokonce dokáže učit, jak v zájmu maximální efektivity optimalizovat harmonogram pracovníků vzhledem k servisnímu vybavení a s ohledem na geografické rozmístění pracovišť. Toto je pouze jeden z příkladů, jak lze dohromady využít IoT, automatizaci a AI k optimalizaci prediktivní údržby a servisu.

3. Interakce systémů s podporou AI

Vůbec nejpokročilejší oblastí AI je interakce s lidmi a systémy. Hlasové asistenty využívající AI představují pro mnoho organizací obrovskou příležitost – a to jak pro interní, tak externí využití. Klíčem je využívat tyto asistenty pro jednoduché dotazy nebo transakce vyskytující se ve velkých objemech. Tyto úlohy nemusejí být ve své podstatě komplikované, avšak stále vyžadují, abyste se pokaždé přihlásili do aplikace a provedli tam krátkou sérii akcí, což z dlouhodobého hlediska vyžaduje nějaký čas.

Interně tak mají AI chatboty ve společnostech obrovský potenciál, jak tento proces zefektivnit. Jedním z příkladů může být situace, kdy zaměstnanec volá do práce, že je nemocen, žádá o volno nebo jednoduše potřebuje najít určitou položku v podnikovém softwaru. Možnost získat přístup k informacím nebo provádět některé akce pomocí hlasu nebo chatu představuje významnou úsporu času i nákladů. Přidané funkce AI mohou časem daný proces ještě více zefektivnit, takže provádění určité úlohy bude v budoucnu ještě hladší a rychlejší.

Externě lze pak AI chatboty využít při příjímání hovorů na servisní linku, protože tyto hovory mají často podobu jednoduchých dotazů například na otvírací dobu nebo na čas, kdy dorazí technik. Význam tohoto přístupu využívajícího AI bude čím dál větší nejen z hlediska kvality služeb, které můžete nabídnout, ale také v kontextu rostoucího nedostatku kompetentních pracovníků u poskytovatelů služeb.

Mnoho kontaktních center dnes vyvíjí omnikanálová řešení využívající hlasové služby, e-mail, sociální sítě a chat jako možnosti navázání kontaktu. Funkce AI jim mohou pomoci identifikovat vámi preferovaný komunikační kanál a celým procesem vás příště provést mnohem rychleji.

Bas de Vos Bas de Vos
Autor článku je ředitelem IFS Labs, inovativního think tanku ve společnosti IFS.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Jak využít AI ke zvýšení prodejů?

Promo Forecast AI je jedno z nejzajímavějších vlastních řešení firmy Sluno. Na základě dat z promočních prodejů dokáže pomocí umělé inteligence přesně určit, jaký produkt bude mít v nadcházejících akcích největší úspěch. Obchod­ní­kům i dodavatelům tak poskytuje plnou kontrolu nad celým procesem přípravy promocí od výběru zboží, stanovení ceny až po precizní analytiku na konci akce.