facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 1-2/2017 , AI a Business Intelligence

Oborová řešení Business Intelligence. Vize nebo realita?

Ing. Václav Houser


InekonPři implementaci moderně koncipovaných řešení BI jde stále více o to nasadit nejen samotný systém, ale i o to zdokonalit procesy řízení celofiremní výkonnosti, které s využíváním systému souvisejí. Schopnost implementovat řešení BI není věcí technologických kompetencí IT specialistů. Řada řešení BI ztroskotala právě na tom, že vznikla technologicky vyspělá řešení, ale tím, že nebyla zacílena na business, měla pro potřeby řízení omezenou či nulovou přidanou hodnotu.


Zvláštní význam v business znalostech představují specifické znalosti daného oboru – oborové know-how. V případě, že systém BI toto know-how obsahuje, stává se nástrojem, který obvykle řízení funkčních oblastí firemní výkonnosti (prodej, nákladovost, finance, aj.) výrazně zefektivní.

Bylo by však chybou orientovat se výhradně na oborová řešení a nevnímat, že řešení BI má vnitřní strukturu a jeho jednotlivé komponenty (moduly aj.) mají různou citlivostí na obor, v němž firma vykonává svou podnikatelskou činnost. Existují úlohy, řešené BI, úzce závislé na oboru, ve kterém firma podniká (např. prodejní, logistická a výrobní výkonnost), úlohy, které jsou závislé na tomto oboru jen zčásti (např. kalkulace) i úlohy, které na oboru nezávisí vůbec (např. finanční analýzy, řízení cash-flow).

Zkušený dodavatel je alfou a omegou úspěchu

Uvedená skutečnost klade stále se zvyšující nároky na znalostní vybavení externích dodavatelů BI. Jde o to, aby dodavatel disponoval zobecnělým know-how určitého oboru, které lze získat jenom větším počtem realizovaných implementací.

InekonJde o umění externího dodavatele dokázat vymezit to, co je společné a jde napříč obory od toho, co je oborově specifické a týká se jediného nebo několika málo oborů. A také objevit, co je naprosto unikátní, a tedy nesdělitelné a nešiřitelné know-how příslušné firmy.

Implementace systému BI, který nasál a absorboval manažerské know-how z řady podniků, může znamenat pro uživatelskou firmu celou řadu přínosů. Jmenujeme některé z nich:

 • informační, analytické a plánovací potřeby vrcholového řízení firmy jsou pokryty s příslušným nadhledem, a tedy lépe,
 • implementace řešení BI, včetně formulace jeho návrhu, zabere kratší dobu a je rychlejší,
 • díky schopnosti dodavatele přizpůsobovat svá řešení vývoji v oboru, drží uživatelská firma krok se změnami, kterými obor prochází,
 • správně koncipovaný systém BI se stává metodickým a informačním standardem firmy pro oblast řízení výkonnosti, tento standard není zakonzervován, ale průběžně rozvíjen a zdokonalován.

Systém BI je postaven na základech, tvořených datovým a procesním modelem. Datový model stanovuje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) definované pro jednotlivé funkční oblasti v daném oboru. Hodnoty těchto ukazatelů jsou následně promítány do vícerozměrných a hierarchických datových struktur. „Vsazení“ příslušných hodnot do správných souvislostí umožňuje firemní výkonnost následně lépe plánovat, předpovídat, reportovat a analyzovat.

Složitější situace nastávají při formulaci procesního modelu. Jde o to správné „namapovat“ systém BI a jeho komponenty (např. moduly) na konkrétní procesy řízení celopodnikové výkonnosti v daném firemním prostředí. V tomto případě se již správný návrh procesního modelu neobejde bez hlubších odborných znalostí metod a postupů řízení, plánování, tvorby předpovědí, analýz aj.

V následující části článku budeme ilustrovat uvedené postupy na příkladu řízení prodejní výkonnosti v oboru výroby rychloobrátkového zboží (FMCG). Ilustrace proběhne s využitím konceptu Business Navigation a systému BI s označením BNS.

Oborová specifika jsou na Excel příliš

Ve FMCG se při určitém zjednodušení jedná o produkci zboží pro denní spotřebu, s nímž se lze setkat na regálech obchodů. Hovoříme tedy o produktech potravinářského a nápojového průmyslu, spotřební chemie, papírenství aj. Zkusme si charakterizovat daný typ podnikání s ohledem na specifika řešení BI podporující prodejní výkonnost:

 • v oboru probíhá masová výroba s nízkými maržemi, rozsáhlou distribuční sítí a vysokým obratem zásob;
 • prodej se realizuje do několika tržních segmentů – moderní trh (nadnárodní obchodní řetězce), klasický trh (tuzemské velkoobchody a maloobchodní prodejny) a v řadě případů (masokombináty, pivovary, …) i segment gastro (restaurace, veřejné stravování, …);
 • výroba FMCG se uskutečňuje na sklad podle krátkodobých prodejní prognóz;
 • vzrůstá podíl produkce, která je prodávaná v promočních akcích, jež jsou spojeny s regálovými případně i letákovými slevami;
 • pro řadu produktů FMCG je typická sezónnost;
 • klíčovými nástroji řízení jsou plány sestavované na roční a měsíční bázi, jež je potřeba neustále slaďovat s uvedenými krátkodobými prodejními prognózami;
 • kromě běžných ukazatelů (KPI) jakými jsou tržby, marže, množství prodeje v naturálních jednotkách aj., přistupují i KPI oborově zcela specifické, např. akční slevy, zpětné bonusy, zvláštní typy marketingových a obchodních nákladů aj.

Na informační podporu vrcholového řízení výkonnosti jsou kladeny nové nároky, na které MS Excel díky své statičnosti, zdlouhavému procesu plánování a vyhodnocování, rizikům chybovosti aj. již nestačí. Obvyklými cíli řešení BI v daném oboru jsou:

 • modelovat budoucí a monitorovat dosaženou výkonnost z různých úhlů pohledu v kombinaci zákazníků, produktů, období, obchodních zástupců, měrných jednotek, typů měn, teritorií a řady dalších, to vše v různých scénářích a variantách budoucího vývoje, ať již v ročním či krátkodobějším horizontu řízení;
 • zvýšit přesnost plánů a prognóz s cílem minimalizovat odchylky ve skutečných výsledcích a dokázat diagnostikovat příčiny odchylek. 
Obr. 1: Ukázka struktury oborového BI řešení
Obr. 1: Ukázka struktury oborového BI řešení – konkrétně struktura modulu prodejní výkonnosti v systému BNS pro oblast FMCG.

Struktura modulu prodejní výkonnost systému BNS pro oblast FMCG je patrná z obrázku 1. Modul je tvořen dvěma submoduly, jež se skládají z jednotlivých aplikací, reprezentovaných šestiúhelníky.

První ze submodulů „Řízení portfolia prodeje“ má obecnou podobu a je využit napříč obory, v nichž je systém BNS nasazen. Submodul slouží k podpoře procesů plánování, tvorby předpovědí, reportingu a analýz prodeje ve stanovených strukturách dimenzí a hierarchií produktů, zákazníků, prodejních kanálů, teritorií a řady dalších.

Druhý submodul „FMCG“ si všímá specifických oblastí řízení prodeje právě v oboru rychloobrátkového zboží. Z názvu aplikací na obrázku je zřejmé, jaké funkcionality se týká.

Na uvedeném příkladu je ilustrována problematika řízení prodejní výkonnosti v oblasti FMCG v konkrétním BI systému. Jedná se pochopitelně pouze o výseč celkové struktury tohoto systému tvořeného celkem 14 moduly, 11 submoduly a 85 aplikacemi.

Václav Houser Václav Houser
Autor článku je výkonným ředitelem společnosti INEKON SYSTEMS.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.