facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 7-8/2023 , AI a Business Intelligence

Nepřeceňujte ChatGPT

Pracuje se slovy, nikoli s fakty!

Jakub Olexa


ChatGPTVšechny aplikace umělé inteligence, nebo přesněji řečeno strojového učení, pracují s prav­děpodobností a odhadováním budoucího vývoje na základě předchozích dat. Takto pra­cuje i dnes tolik populární jazykový model ChatGPT. Jeho kouzlo tkví v tom, že jde nástroj, který dokáže použít téměř každý. To ho dělá nesrovnatelně atraktiv­nější, než jsou všechny ostatní aplikace strojového učení do­hromady. Jenže v jednoduchosti je také jeho největší slabina.


Každý dokáže ChatGPT položit dotaz, zeptat se na co chce a dostat odpověď, kterou hledal. Bohužel právě v odpovědi je zádrhel. Nelze jí věřit. Nejedná se o umělou inteligenci v pravém slova smyslu. ChatGPT de facto nic neví, pouze skládá za sebe slova tak, aby zformuloval text, který bude čitelný a obsahovat informace, které odpovídají otázce. Tyto odpovědi mohou být doslova úžasné a být shrnutím encyklopedických znalostí, nebo také naprostou fabulací, která s pravdou a fakty nemá nic společného.

Jakub Olexa
Jakub Olexa

A to je nebezpečné. Většina uživatelů si totiž nesprávně myslí, že se jedná o zdroj kvalitních a ověřených informací. Jenže LLM (Large Language Model) v pozadí ChatGPT je pouze predikce slov. Skládá slova za sebe na dané téma tak, jaké je nejpravděpodobnější znění vět, které se naučila. Naučila z textů, které jiní autoři vymysleli a napsali. Aby ChatGPT mohl vyprodukovat kvalitní texty, potřebuje i kvalitní zdroje. Obava, že umělá inteligence nahradí lidi v mnoha oborech, je zcela lichá. Především proto, že bez lidí nebude mít z čeho se učit, a tak bude i inteligence této umělé inteligence upadat.

AI však má své jasné použití všude tam, kde může vycházet z kva­lit­ních vstupních dat. Pokud využijete umělou inteligenci například ke zlepšení čitelnosti textu, který jste napsali, nebo jeho zkrácení, dokáže udělat úžasnou práci. Umožní produktovému manažerovi vygenerovat skvělé texty pro popis produktu nebo web stránku, pokud dostane dostatečně kvalitní informace. Může tak nahradit produktového copywritera, ale nenahradí kreativního copywritera. Zrychlí mnoha firmám přípravu kvalitního obsahu, ale vstup, tedy základní popis a informace musí stále přicházet ze znalostí uživatele.

V email marketingu má využití AI své místo jak v oblasti doporučo­vá­ní obsahu, tak i jeho tvorbě. Tam kde předtím musel někdo pracně vymyslet zkrácený popis produktu do emailu dnes stačí použít magické tlačítko. AI má bezpochyby své místo v email marketingu tam, kde je dostatek kvalitních dat a jsou nastavená jasná kritéria.

I proto jsme do naší platformy Mailkit implementovali možnost využití umělé inteligence v textových polích, a to prostřednictvím vizuálního tvůrce. Za nejčastější volbu při pomoci s textem u e-mail marketin­go­vých kampaní platí ChatGPT. Pomůže s překlady, shrnutím textu, kontrolou pravopisu, tonalitou textu nebo stylistickou úpravou.

S anomáliemi si umělá inteligence neporadí

Dnešní modely strojového učení dokáží kouzla, ale bylo by špatné těmto kouzlům podlehnout. Mohou být obrovským pomocníkem a odhalit vzorce chování, které byste jen těžko hledali, a tak optimali­zo­vat logistiku, předpovídat nákupy i slova ve větách, až do podoby celých článků. Nelze však zapomínat na to, že se stále jedná jen o pravděpodobnost, a nikoliv fakta. To, že vám ChatGPT odpoví na vaši otázku ještě neznamená, že to je správná a pravdivá odpověď.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.