facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 12/2023 , Automobilový průmysl , Trendy ICT

Digitalizace není jednorázový projekt...,

říká Roman Žák, předseda dozorčí rady společnosti AimtecRoman ŽákRoman Žák je jedním ze zaklada­telů společnosti Aimtec, která se již více než 25 let věnuje digitální transfor­maci výrobních podniků. Ze své role předsedy dozorčí rady společnosti dohlíží na naplňování její dlouhodobé vize a strategie. Věří, že základním kamenem digitalizace není software, ale lidé a to, co dokážou. Sešli jsme se, abychom probrali aktuální trendy, které dnes hýbou světem nejen v oblasti digitalizace výroby a logistiky.


Přelom roku je tradičně obdobím bilancování, a proto bych vás chtěl na úvod požádat o malé ohlédnutí za uplynulým rokem. Jaký byl rok 2023 a s čím vstupujete do roku 2024?

Řekl bych, že rok 2023 finálně potvrdil to, že „staré časy“ se určitě nevrátí, všichni si zvykáme na rostoucí dynamiku neustálých změn. Zaujal mě framework BANI, který je v poslední době využíván pro popis prostředí, ve kterém dnes společnosti podnikají. Tento akronym podle mě přesně vystihuje, že probíhající změny jsou nelineární a často obtížně pochopitelné, zatímco jejich dopad zcela nepředvída­tel­ný. Úzké propojení subjektů na trhu a jejich vzájemná závislost způsobují nesmírnou křehkost celého systému. A v takovém prostředí pak firmy a lidé v nich mají tendenci chovat se až úzkostně, právě proto, že veškerá předvídatelnost vývoje situace je pryč. Rychlost reakce a správné rozhodnutí je přitom v krizové situaci úplně zásadní. Vidíme, že naši zákazníci vnímají digitalizaci jako prostředek, jak pro taková rozhodnutí získat co nejlepší oporu v datech.

Společnost Aimtec působí v oblasti digitalizace výroby a logistiky již 25 let. Pojďme se proto podívat ještě hlouběji do minulosti a připomenout nejdůležitější milníky, kterými prošla vaše společnost na pozadí vývoje průmyslu u nás i ve světě. Které momenty byste chtěl vyzdvihnout? A v čem je dnes Aimtec jiný než vaše konkurence? Co považujete za své nejsilnější stránky?

Z pohledu našeho podnikání pro nás největším učitelem byla vždy nějaká krize – ať už kolem roku 2000 s koncem milénia nebo o necelých deset let později, kdy nás celosvětové zbrzdění ekonomiky donutilo opravdu výrazně profesionalizovat naše finanční řízení. Možná to bude znít neuvěřitelně, ale až do té doby jsme se soustře­di­li primárně na vývoj řešení a práci se zákazníky, byli jsme opravdu nadšenci. Ale právě v téhle době jsme si uvědomili, že jako odpověd­ný partner pro zákazníky i zaměstnance se musíme soustředit na profitabilitu, a tedy i stabilitu našeho businessu. No a dalším velkým milníkem byla naše orientace za hranice České republiky a spolupráce s globálními zákazníky, což je změna zhruba posledních deseti let. Pro vaši představu, 80 % našich tržeb dnes pochází od společností, u nichž strategické rozhodnutí o investici probíhá v zahraničí a v zahraničí je také většina implementovaných závodů.

Pokud bych měl zmínit nejdůležitější milníky v našem oboru, tak bych určitě zmínil nástup automatizace, přechod do cloudu a samozřejmě nástup umělé inteligence. Všechny tyto vlivy znamenají úplně zásadní změny pro naši práci.

Když se bavíme s našimi zákazníky o tom, proč si nás vybrali a proč s námi rádi spolupracují, tak nejčastěji zmiňují to, že jim rozumíme a že se na nás mohou spolehnout. Že jsme schopni pochopit jejich po­tře­by a navrhnout a dodat řešení, které je pro ně skutečně užitečné a dlouhodobě udržitelné. A to je důležité i pro nás. Naším cílem není a nikdy nebylo prostě dodat kus softwaru, ale od začátku našeho podnikání jsme se snažili budovat se zákazníky dlouholetá partner­ství, sdílet s nimi naše know-how a pomáhat jim být úspěšnými.

Pohybujete se především v segmentu výrobních podniků, které dnes čelí mnoha výzvám – problémům s dodavateli, cenami energií, požadavky na udržitelnost, vyčerpaným trhem práce atd. Jaká opatření by podle vás měly podniky přijmout, aby byly odolnější a schopné aktuálním výzvám čelit? Jaké jsou podle vás hlavní předpoklady pro to, aby výrobní podniky byly úspěšné?

Firmy se prostě musí zaměřit na to, aby byly schopné v případě výkyvů (zákazníci / pracovní síly / dodavatelé) rychle a správně reagovat. Obrovskou oporu jim v tom může poskytnout digitalizace a data, která díky ní mají k dispozici. Jenže digitalizace není jednorázový projekt, je to postupný a nekončící transformační proces. Rád říkám, že se digitální kompetence musí stát opravdu součástí firemní DNA. Začít od managementu a přizvat do nejvyššího vedení šéfa IT. Je potřeba pochopit, že role IT už nespočívá jen v zajištění techniky, serverů nebo programového vybavení, ale že se posouvá do role partnera businessu. Osobně nevěřím, že je možné, aby firmy do budoucna všechnu systémovou infrastrukturu budovaly interně. Výhodu budou mít ti, kdo pochopí, že role IT je v porozumění businessovým požadavkům a jejich interpretaci směrem ke specializovaným, pečlivě vybraným partnerům zvenku.

O pojmy digitalizace a digitální transformace dnes podnikatelé a manažeři firem zakopávají na každém kroku, ale každý si je vykládá tak trochu po svém. Co je podle vás ústředním bodem digitalizace podniku? A odkud mají podniky začít, když digitalizace má tolik různých podob?

Myslím, že není přehnané zobecnění, že existují dva základní přístupy k digitalizaci. Některé firmy berou digitalizaci jako řešení, kterým reagují na nějakou aktuální potřebu, a zásadním kritériem je pro ně vyřešení jednoho konkrétního problému a rychlá návratnost projektu. Není to rozhodně špatně, ale už teď si troufám odhadnout, že ti, kdo přistupují k digitalizaci strategicky, s určitou dlouhodobou vizí, budou mít do budoucna významnou konkurenční výhodu.

Setkáváte se v komunikaci s firmami s nějakými předsudky a mýty ve vztahu k automatizaci a digitalizaci? Pokud ano, které patří mezi nejčastější? Snažíte se je vyvracet?

Jedním z těch nejčastějších je, že automatizace a digitalizace berou lidem práci. Realita je taková, že lidí je na trhu stále nedostatek a firmy hledají cesty, jak využít lidskou práci především tam, kde je člověk nenahraditelný. Jde samozřejmě i o rychlost, efektivitu, přes­nost práce, kterou digitalizace i automatizace významně podporují. Druhý mýtus, se kterým se setkáváme, je ten, že přesun systémů do cloudu znamená bezpečnostní riziko. A opět ve skutečnosti je to tak, že robustní cloudová centra jsou velmi dobře chráněna proti kybernetickým rizikům. Daleko větší hrozbu představují nedostatečně zabezpečené interní servery. A nebavíme se na teoretické úrovni, bohužel. Kybernetické útoky jsou daleko běžnější a jejich dopad větší, než si obvykle naši zákazníci představují.

Které aktuální trendy vidíte jako nejdůležitější a které jako perspektivní, ale v současnosti ještě nedoceněné? Nejen v oblasti IT, ale v byznysu celkově. A které jsou podle vás naopak přeceňované, spojené s nereálnými očekáváními?

Největším trendem je jednoznačně AI. Myslím, že dnes lze stále velmi obtížně predikovat a dohlédnout skutečný dopad například generativní umělé inteligence do vývoje nejen našeho oboru. Nejsme early adopters, naším cílem je zpřístupňovat dalším společnostem už osvědčené řešení, best practices. Proto tenhle vývoj s velkým zájmem sledujeme. Další velké téma je i IoT, ukazuje se, že není problém technologie, ale následné využití obrovského množství dat, ať už pro data mining nebo BI, pomocí strojového učení a umělé inteligence. A zmínit musím také obrovský nástup automatizace s potřebou její holistické integrace do digitálního prostředí firem.

Důležitým aspektem podnikání je dnes i společenská odpovědnost firem. Jak se Aimtec v tomto směru angažuje? Můžete uvést i konkrétní příklady podpory společensky prospěšných aktivit a projektů?

Klíčové je pro nás slovo udržitelnost. V tom širším slova smyslu, a sice chovat se tak, abychom nežili na úkor budoucí generace. U nás je to důležité i proto, že jsme rodinná firma a chceme jako rodinná firma fungovat i i za 30 či 50 let. Pokud se rozhodneme tedy podpořit nějaký sport, vzdělání nebo určitou organizaci, snažíme se, aby nešlo o jednorázovou podporu. I tady se snažíme o dlouhodobou spolupráci, která umožní našim partnerům strategicky plánovat svoje aktivity. A zároveň chceme, aby i naši zaměstnanci měli sami možnost rozhodnout o tom, kam zaměříme svoji pozornost. Proto například násobíme každý jejich příspěvek na dobrou věc. Konkrétně kontinuálně podporujeme například Alzheimer Nadační Fond. Za zmínku určitě stojí i náš #AimtecHackathon, který se příští rok bude opět věnovat vývoji chytrých řešení na pomoc handicapovaným.

Chtěl byste na závěr čtenáře upozornit na nějakou událost v příštím roce nebo přímo pozvat na nějakou akci?

Jednoznačně na naši konferenci Trends in Automotive Logistics 2024, kterou pořádáme 18. června příštího roku. Opět se budeme dívat pod pokličku zajímavým projektům z oblasti digitalizace a automatizace interní logistiky. Určitě stojí za to si termín zapsat do kalendáře a přijet v červnu do Plzně!

Konference Trends in Automotive Logistics

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.