facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 4/2020 , Cloud a virtualizace IT

Brzy začne skutečně masivní využití cloudu

říká Eliška Jirovská, country manažerka společnosti VMware

Ing. Lukáš Grásgruber


Eliška JirovskáSoftware společnosti VMware je základem komplexní globální digitální infrastruktury. Její cloudová, síťová a bezpečnostní řešení a produkty pro digitální pracovní prostředí používají firmy a instituce po celém světě jako klíčovou součást svého IT prostředí. S Eliškou Jirovskou, country manažerkou společnosti VMware pro Českou republiku a Slovensko, jsme probrali aktuální trendy v oblasti cloud computingu, příležitosti, ale také výzvy, které cloud přináší.


Využívání cloud computingu je už dnes pro mnoho našich podniků samozřejmostí, ale zdaleka ne všechny využívají jeho možnosti v plné šíři. Lze stručně shrnout doporučení, jak co nejefektivněji využít výhody cloudu?

I pokud to maximálně zjednoduším, tak důležitá je příprava na nové aplikační prostředí. Je třeba osvojit si nové nástroje, které zahrnují vše od správy, monitoringu, aplikačního katalogu, přes optimalizaci nákladů spojených s provozem po analýzu aplikací, které mají být do cloudového prostředí migrovány. V novém prostředí je pak třeba osvojit si správné postupy, jak dělat tradiční úkony spojené s provozem aplikací. Je třeba řešit zabezpečení, vysokou dostupnost, škálovatelnost, disaster recovery, ale i třeba vnitrofiremní předpisy, respektive compliance.


Na co by si firmy a organizace měly dát největší pozor při přechodu na cloudová řešení? V čem podle vašich zkušeností tuzemské podniky nejčastěji chybují?

Firmy a organizace by se rozhodně měly vyhnout živelnému nasazení bez předchozí analýzy těch oblastí, které jsem před chvíli uvedla. Obecně platí, že to, co funguje pro internetové giganty jako Google, Facebook, Instagram a další, nemusí totiž zákonitě platit pro tuzemskou společnost. A na druhou stranu také platí, že to, co nefunguje pro Google, může klidně fungovat pro nás. Je tedy potřeba skutečně zvážit, co od takového prostředí očekáváme a k čemu chceme, aby nám sloužilo. Jednoduchá aplikace obsahující klíčové komponenty provozovaná v tomto novém prostředí může hodně napovědět.


Jak je to vlastně s úsporami, kterých je možno dosáhnout využitím cloudu? V loňském roce jste zveřejnili výsledky studie, kterou pro vás zpracovala agentura Forrester, z níž vyplynulo, že podnik využitím cloudu uspoří 59 % provozních nákladů oproti odpovídající kapacitě lokálních prostředků. Zmíněná studie ovšem vycházela ze zjištění na globálním trhu. Jsou takto významné úspory dosažitelné i v našich podmínkách?

Zde opět záleží na tom, k čemu primárně chceme globální cloudové prostředí používat. V případě služeb typu SaaS je rozdíl v tom, že koncový uživatel neřeší věci jako instalace, upgrade, instalace bezpečnostních nebo jiných oprav, nebo cokoliv dalšího. Prostě takovou aplikaci „pouze“ používá. Navíc taková služba roste se zákazníkem. Na druhou stranu jsou zákazníci provozující své aplikace globálně, a ti potřebují, aby takové aplikace, ale také data byla koncovým zákazníkům síťově co „nejblíže“. Bez cloudu to znamená několik datových center v různých částech světa. A to je vysoká investice do potřebného hardwaru, softwaru a zkušených lidí. Dosažení úspor tak vždy závisí zejména na tom, k čemu cloudové služby potřebujeme a s čím nám mají pomoci.


Předpokládám ale, že přínosy cloudových technologií nejsou jen v úsporách. Setkávám se dokonce s názorem, že úspory by vůbec neměly být hlavním cílem migrace do cloudu, ale spíše jen vítaným bonusem a podniky by se měly zaměřit především na přínosy například ve vyšší flexibilitě a škálovatelnosti cloudové infrastruktury. Jak to vidíte vy? Jaké cíle by podle vás měly primárně sledovat podniky v přístupu ke cloudu? Měly by se soustředit na úspory, na nové možnosti, které cloud nabízí, nebo na kombinaci těchto cílů?

Rozhodování firem a institucí o využití cloudu by mělo mít základ ve skutečných potřebách těchto zákazníků. S příchodem technologií, jako je strojové učení (machine learning), umělá inteligence (artificial intelligence) nebo IoT, začínají podniky zpracovávat dříve nepředstavitelné objemy dat. Ty je potřeba nejenom ukládat, ale právě také zpracovávat, v některých případech dokonce v reálném čase. Takové scénáře jsou realizovatelné pomocí cloudu poměrně snadno. Na druhou stranu implementace takových technologií v lokálních datových centrech je velice, opravdu velice nákladná. A ztrácí se výhoda škálovatelnosti. Ideální je samozřejmě tzv. hybridní prostředí, kde si mohu vybrat, kde budu provozovat konkrétní aplikace a na jak dlouho.


Které části cloudové infrastruktury pokrývá nabídka VMware?

VMware je softwarová společnost, která dnes nabízí svá vlastní řešení ve dvou variantách. To první, tradiční, určené pro datová centra našich zákazníků, je samozřejmě stále k dispozici. Na druhou stranu nabízíme i možnost nákupu a využití čistě cloudových služeb typu SaaS. V našem případě se jedná projekty z oblasti zabezpečení a automatizace v multi-cloudovém prostředí. Naše řešení VMware Cloud on AWS slouží jako velice efektivní způsob, jak vybudovat hybridní cloud a začít ho v podstatě okamžitě využívat pro zajištění scénářů typu disaster recovery.

Eliška Jirovská
Eliška Jirovská je country manažerkou společnosti VMware pro Českou republiku a Slovensko od roku 2018. Celá její kariéra je spojená s IT – do VMware přišla z Oracle Česká republika, předtím prošla několika manažerskými pozicemi v IBM.

Lze ještě v oblasti cloud computingu nalézt nějaký neobjevený poklad – tedy možnosti využití cloudu, které mají velký ekonomický potenciál, ale zatím zůstávají našimi podniky neobjevené?

Čím více budou naši zákazníci zpracovávat větší a větší objemy dat, budou objevovat služby, které dnes už v podstatě nejsou v požadovaném měřítku realizovatelné v lokálních datových centrech. Využití nových technologií, jako jsou strojové učení nebo umělá inteligence, které bez obrovských objemů dat v podstatě nemohou vůbec fungovat, svým způsobem zákazníky do cloudu dovedou. A ta doba už začala, nebavíme se o budoucnosti. Jen bude trvat nějakou dobu, než se takové služby stanou běžnou komoditou. Pak podle mého názoru začne skutečně masivní využití cloudu.


Otázkou, která cloudové technologie provází už od počátku, je bezpečnost. Můžete prosím ve zkratce rozebrat, v čem je cloud pro bezpečnost dat a dostupnost IT systémů přínosem a kde naopak přináší rizika, nebo řekněme výzvy, s nimiž musí podniky při využití cloudu počítat a přijmout odpovídající řešení?

Obecně se setkáváme s několika základními otázkami: Kde má data leží? Mám k nim skutečně přístup jenom já? Když dojde k nějakému většímu výpadku, jak se ke svým datům dostanu? A samozřejmě jak jsou moje data chráněná. V žádném případě by zákazníci neměli slevovat ze svých bezpečnostních standardů jenom pro to, že se jedná o „cloud“, to vůbec ne. Na druhou stranu se může stát a zákazník se na to musí připravit, že v prostředí cloudu se některá bezpečnostní témata řeší třeba trochou jinak, než byl zákazník zvyklý. Jinak ale nemusí znamenat hůře, to bych chtěla zdůraznit. Někdy je tomu totiž přesně naopak. Každopádně v takové situaci může chvíli trvat, než „tradiční“ zákazník přijme jiné, nové řešení.


Souhlasíte s tím, že adopce cloudu prošla klasickým „hype“ vývojem? Po počáteční nedůvěře k přesunutí IT systémů a dat mimo perimetr firmy následovalo nadšení z toho, že cloud vyřeší všechny problémy, po kterém přišlo vystřízlivění pramenící z toho, že využití cloudu představuje větší výzvu, než bylo na počátku éry cloudu zřejmé. Jak byste popsala současný stav vývoje cloudových technologií? Jsme už ve fázi, kterou Gartner označuje jako plateau of productivity?

Obecně řečeno cloud tady je, využívá se, postupně dospívá a dá se předpokládat, že tady bude jako jeden ze způsobů provozování aplikací hodně dlouho. To neznamená, že řeší vše, ale dnes už se dá říct a praxe je toho důkazem, že firmy mohou fungovat na čistě cloudovém základě. A takových firem není málo. Nemají žádná datová centra, žádný serverhosting… Prostě mají vše v cloudu, včetně kompletního prostředí pro vývoj interních aplikací. Vždy ale budou situace, kdy zákazník musí sáhnout po hybridním řešení. A určitě se najdou i situace a projekty, které budou muset být z různých důvodů provozované v lokálním datovém centru.


Co považujete v současnosti za nejvýznamnější trend v oblasti cloud computingu a virtualizace?

Jednoznačným trendem jsou již zmiňované nové technologie směřující do oblastí jako strojové učení, umělá inteligence a IoT.


Existují ještě nějaké zásadní rozdíly v adopci cloudu mezi našimi podniky a zahraničními trhy, na kterých VMware působí? Patříme mezi progresivnější, nebo spíše konzervativnější regiony?

Obecně platí, že v pokročilé adopci cloudu jsou nejdál země jako USA nebo Čína. Západní země Evropy jsou také progresivní, ale díky globalizaci se rozdíly mezi jednotlivými zeměmi výrazně zmenšují. Nedá se to moc paušalizovat – i u nás nebo na východ od našich hranic totiž máme technologicky velice vyspělé zákazníky.


Jedním z důležitých faktorů, které v současnosti ovlivňují trh podnikových IT řešení, je chronický nedostatek kvalifikovaných IT specialistů. Může podle vás tato situace přibrzdit adopci nových technologií včetně moderních cloudových řešení, nebo naopak motivuje podniky k rychlejší migraci do cloudu a širšímu zapojení externích zdrojů?

Když migruji do cloudu, ale i když chci začít provozovat nové aplikace v cloudu, tak musím vždy mít kvalitní tým se zkušeností z dané oblasti. Pouze tak se totiž mohu vyvarovat řady zbytečných pokusů a obrovské spousty omylů. A jedině tak mohu začít čerpat výhody a přínosy cloudového prostředí co nejdříve. Domnívám se, že nedostatek skutečně zkušených lidí tu je a ještě dlouho bude.


Chtěla byste na závěr čtenáře na něco upozornit, něco jim vzkázat nebo je pozvat na nějakou zajímavou akci?

Ráda bych všechny, kdo se o nové technologie zajímají, pozvala na naši tradiční konferenci vForum, která se – pokud to aktuální situace dovolí – bude konat 11. června v pražském O2 Universum. Bude zde připravena řada odborných přednášek na různá témata. Hlavním hostem bude Ed Hoppitt, který je ve VMware ředitelem právě pro moderní aplikace a platformy založené na cloudu.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Synology Active Backup for Business

Komplexní řešení pro centralizované zálohování

Synology BackupZajištění kompletní ochrany dat dnes patří mezi základní potřeby firem. Ať už jde o různé technické závady, útoky ransomwaru, nebo o lidské chyby – to vše před­sta­vu­je hrozbu pro vaše data. Pojď­me si proto představit řešení pro ochranu dat vaší firmy nebo organizace, které nabízí spo­leč­nost Synology jako součást základní výbavy svých NAS zařízení.