facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 9/2021 , Cloud a virtualizace IT

Přemýšlíte o cloudu? Zamyslete se znovu!

Joe Baguley


Cloud computing existuje jako koncept již více než deset let, ale pro mnoho firem se teprve nyní stává klíčovým aspektem jejich obchodní činnosti. U jiných to však mnohdy vypadá, že se hlásí do „cloudového klubu“, aniž by věděli proč. Prostě chtějí cloud. Naráží však na to, že to není tak jednoduché, jak si mysleli. Cloud není jen místo, kde napříště poběží vaše systémy, ale celý svět nových příležitostí. Cloud by neměl být o tom, dělat stejné chyby jako dosud, pouze je dělat jinde a levněji. Měl by být o poučení z minulosti, napravení chyb a o změně přístupu.


Situace je však taková, že téměř všichni jsou s využitím cloudu a příležitostí, které nabízí, pozadu. V EU využívá cloud pouhá třetina firem. Vzhledem k raketovému rozvoji digitální ekonomiky v roce 2020, kdy se firmy snaží zavádět nové, na aplikace zaměřené obchodní modely, se tento podíl nevyhnutelně změní. Cílem tohoto snažení je získat tržní podíl a budovat pevnější vztahy se zákazníky a cloud při něm bude hrát stěžejní roli – umožní provoz správných aplikací ve správných prostředích, kde bude možné zajistit správnou kvalitu služeb.

To je směr, kterým se svět ubírá: digitálně transformované firmy budou podle odhadů v roce 2023 přispívat k celosvětovému HDP více než z poloviny, tj. 53,3 bilionu dolarů.

Avšak zavádění cloudových řešení a služeb, aniž bychom skutečně věděli, proč je ve svém IT potřebujeme, a hlavně co pozitivního přinesou z obchodního hlediska, nejspíš není ta správná strategie.

Pouhá snaha o vstup do cloudového klubu není správný výchozí bod. Bez znalosti toho, co cloud může podniku skutečně nabídnout, není možné dosáhnout ideálního stavu – stane se jednoduše místem, kde budeme mírně odlišným způsobem opakovat staré chyby.

Přemýšlíte-li tedy o přechodu do cloudu, zamyslete se ještě jednou.

Od zaměření na cloud k zaměření na aplikace

Firmy musí už dnes věnovat pozornost problémům, kterým budou pravděpodobně čelit zítra. Musí mít představu, jak bude vypadat digitální a aplikační prostředí za tři až pět let a podle toho se rozhodovat. Data budou zcela všude – očekává se, že během tří let se objem generovaných, zachytávaných, kopírovaných a spotřebovávaných dat více než zdvojnásobí. A stále větší měrou se budou nacházet jinde než v tradičních datových centrech.

To zásadním způsobem ovlivní interakce mezi firmami a jejich zákazníky a využití aplikací k těmto interakcím. Proto dnešní spěch do cloudu může snížit efektivitu fungování důležitých aplikací, které budou potřebovat využívat distribuovaná data. Například aplikace, která dnes dokáže úžasné věci, bude postupně muset doznat změn a totéž platí i o prostředí, v němž běží. Aplikace nasazená někde jenom proto, že „je to cloud“ nemusí být schopná vyhovět novým nárokům. Strategický přístup by tedy měl stavět na první místo aplikaci, nikoli cloud.

Potom je tu problém, že některé firmy spěchají do cloudu, ale nezbavují se historických systémů a technologií, u kterých pravděpodobně setrvávaly déle, než měly, protože jejich zavedení bylo tak náročné, že neměly připravenou ústupovou strategii a nechtělo se jim je opustit dříve a zabránit tak dalším ztrátám. Existuje reálné riziko opakování týchž problémů, jaké způsobilo tradiční IT, pouze na jiném místě – v cloudu: od roztočené spirály nákladů po zavedení prostředí bez předchozí úvahy, jak je budou aplikace využívat.

Největší problém však je, že neexistuje jediné univerzální řešení. Hovoříme-li o cloudu, ve skutečnosti hovoříme o mnoha různých variantách, od provozování firemních aplikací v lokálním datovém centru přes aplikace poskytované formou služby (SaaS), jako je Salesforce, Workday či komunikační komponenty aplikací, dále veřejné cloudy typu Google nebo Amazon až po vysoce distribuované „edge cloudy“. Existují dokonce specifické odvětvové cloudy, kdy například finanční sektor vyvíjí FinTech cloud s příslušnými opatřeními k zajištění bezpečnosti a compliance, jaká jsou v tomto vysoce regulovaném odvětví vyžadována. Manažeři IT očekávají, že v průběhu příštích tří let počet různých privátních, veřejných a okrajových cloudových prostředí, která užívají ke budování, správě a provozování aplikací, vzroste o 53 %. S tím stoupá i složitost – v průzkumu společnosti VMware 63 % dotázaných subjektů zmiňuje nekonzistentnost cloudů jako jeden z hlavních problémů multicloudového prostředí.

Libovolná aplikace v libovolném cloudu podle potřeb podniku

Proto je tak důležité porozumět tomu, jak může být cloud užitečný podniku jako celku, zejména jak podnik může využívat cloudové služby k co nejrychlejšímu a nejbezpečnějšímu vývoji, modernizaci a provozu aplikací. Představte si, čeho by podnik mohl dosáhnout, pokud by nezáleželo na tom, v jakém cloudu se jeho aplikace nachází, protože vše by bylo možné spravovat pomocí týchž nástrojů.

Co byste měli nyní dělat, je „plánování portfolia aplikací“. To znamená podívat se na každou aplikaci a naplánovat její budoucnost – zůstane? Přepíšete ji lokálně, nebo v cloudu? Přemigrujete ji pro běh v cloudu? Opustíte ji a přejdete na SaaS? Neplánujte podle toho, kde něco je nebo na čem to běží – to je převrácený postup. Plánujte podle toho, co to dělá teď a co chcete, aby to dělalo v budoucnu.

Proč? Protože zlatem v digitální ekonomice jsou aplikace. Jenom považte – počet aplikací v posledních letech vzrostl šestinásobně a do roku 2024 vznikne celkem více než tři čtvrtě miliardy aplikací. Cloud tedy poskytuje platformu pro vývoj, zabezpečení a prostředí pro běh aplikací. Základy jak pro modernizaci stávajících aplikací, tak pro vývoj aplikací nové generace. O tom by cloud měl být. O poskytnutí prostředí a možností, které CIO potřebují k celoplošné modernizaci podniku, zajištění provozních schopností, jaké vyžaduje digitální byznys, a budování a hostování aplikací způsobem, který bude vyhovovat i budoucím nárokům. To znamená poskytovat moderní aplikace tak rychle, jak podnik vyžaduje, provozovat je v libovolném prostředí, včetně datového centra, na okraji sítě a jakéhokoli cloudu, a podporovat rychlou transformaci při zajištění odolnosti a bezpečnosti v nepředvídatelném světě.

To vše je možné prostřednictvím jediné platformy optimalizované pro veškeré aplikace: virtualizované a kontejnerované, umělou inteligenci a strojové učení, tradiční i moderní. Platformy, kterou lze užívat ve všech cloudech, od privátního po obří veřejný cloud, s konzistentní infrastrukturou a provozem, a která snižuje komplikovanost, rizika a celkové náklady na vlastnictví.

Podniky však potřebují rychlou a snadnou cestu do cloudu a flexibilitu zvolit si kterýkoli cloud. Podle potřeb jednotlivých aplikací vybrat optimální cloud a svobodně využívat nejvýkonnější cloudové služby a modernizaci aplikací. A moci provést migraci do cloudu bez nákladů, náročnosti nebo rizik spojených s refaktorováním.

Správné prostředí pro správné aplikace

Jak to však vypadá v praxi? Možných scénářů je celá řada:

  • Jste veřejné zdravotnické zařízení, které provozuje řadu různých systémů, služeb a aplikací, které slouží pacientům a zaměstnancům. Některé služby, jako je aplikace pro rezervaci termínů, uživatelské rozhraní platformy digitálního pracovního prostředí nebo zábavní síť pro hospitalizované pacienty, mohou snadno běžet ve veřejném cloudu, avšak údaje o pacientech nebo rozhraní pro ovládání a zabezpečení záložních generátorů a infrastrukturních zařízení může být vhodnější ponechat v lokálním či okrajovém prostředí s podstatně vyšší úrovní bezpečnosti.
  • Jste nadnárodní banka, jeden z nových vyzyvatelů. Vaše hlavní konkurenční výhoda spočívá v orientaci na zákazníka, s intuitivní aplikací, která funguje jako brána ke spotřebitelským finančním službám. Uživatelské rozhraní této aplikace opět může spokojeně fungovat ve veřejném cloudu, ale data, která shromažďuje, by měla být bezpečně uložená buď v privátním cloudu nebo v lokálním systému. Možná to bude muset být druhá varianta kvůli regulatorním předpisům a požadavkům na suverenitu dat.
  • Jste maloobchodník, který shromažďuje velké množství údajů o zákaznících. Získáváte z nich poznatky pomocí rozsáhlého systému strojového učení běžícího v cloudu a užíváte je k výcviku modelů umělé inteligence, které naopak běží lokálně a komunikují téměř v reálném čase s mobilními zařízeními nakupujících, kterým poskytují pomoc, radu a další informace (např. srovnání cen) zákazníkům.
  • Jste poskytovatel logistických služeb, který nabízí novou služby objednání přepravy online. Během tradiční hlavní sezóny uspokojujete zvýšenou poptávku přesunutím front-endových služeb do veřejného cloudu, který zajistí rychlost, výkon a kapacitu, aby aplikace pod náporem nezkolabovala. Jakmile poptávka opadne, přesunete aplikaci zpět do privátního cloudu, kde máte lépe pod kontrolou provozní náklady při zachování dostupnosti služeb zákazníkům. Možná budete později uvažovat o přesunu všeho do cloudu, možná již vše máte v jednom cloudu, ale poskytovatel cloudových služeb se náhle stane konkurentem a budete chtít přejít k jinému.

To vše jsou příklady toho, jak firmy využívají různá prostředí, která mají k dispozici, k zefektivnění provozu. Vždy sice budou mezi různými firmami existovat odchylky, ale cílem je mít cloudové základy, které poskytnou svobodu uplatňovat skutečně multicloudovou strategii a provozovat aplikace ve více než jednom cloudu. Tuto vizi naplní hybridní cloud, který poskytne konzistentní infrastrukturu, správu a provoz v privátních i veřejných cloudech a možnost jednoduše přesouvat aplikace bez úprav.

Budoucnost cloudu je hybridní

Hybridní budoucnost cloudu je nevyhnutelná. Avšak firmy, které se nechají zaslepit lákadly cloudu mohou skončit u stejných problémů, jakých se snažily zbavit. Vaše obchodní cíle by měly být východiskem každého projektu. Poté byste měli zvážit, jak je digitální strategie bude naplňovat s využitím správných prostředí, včetně cloudu. Neobejdete se bez kombinace cloudů, které budou transparentní, bezpečné a potenciálně zaměnitelné a budou splňovat potřeby aplikací, a především uživatelů dnes i do budoucna.

Cloud byl měl být o osvobození a povznesení vašich aplikací a jejich architektury, nikoli o jejich přestavění v jiném silu někde jinde.

Podniky, které se ke cloudu budou stavět takto, budou ty, které vytvoří potřebné prostředí pro aplikace, nabídnou kvalitu a komfort služeb, jaký uživatelé požadují, a hlavně budou schopné využít datově orientovanou ekonomiku ve svůj prospěch.

Přemýšlíte o cloudu? Nastal čas se zamyslet ještě jednou.

Joe Baguley Joe Baguley
Autor článku je viceprezidentem a CTO společnosti VMware (EMEA).
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Digitální bitva o zákazníky i zaměstnance

IT Systems 11/2021Pokud bychom měli z aktuálního vydání IT Systems vypíchnout hlavní témata, upozornili bychom především na články věnované digitalizaci personalistiky, integraci podnikových aplikací, využití IT ve zdravotnictví nebo na téma bankovní identity, na kterou se díváme jak z perspektivy možného komerčního využití, tak i z hlediska její architektury a technologií, na nichž je tato moderní forma autentizace postavena. Největší prostor ovšem dostal blok článků věnovaný automatizaci zákaznické péče.