facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
Cloud computing , Cloud a virtualizace IT

Jak naplánovat přechod do cloudu a efektivně rozvíjet hybridní cloudové prostředí

Miroslav Klásek


Cloudové technologie se během posledního desetiletí staly nedílnou součástí každodenních životů. A široká veřejnost již obvykle ani neuvažuje o tom, zda využívané služby spadají do kategorie as a service nebo ne. Výhody cloudových technologií si uvědomuje také stále více firem. I přes řadu problémů a potenciálních nevýhod – které by samy vydaly na zvláštní článek – je velmi pravděpodobné, že hlavní otázkou již není zda do cloudu přejít, ale kdy a především jak. Odpověď na druhou a třetí otázku přitom není vůbec jednoduchá. Ve firemním prostředí již desetiletí platí, že přijímání nových technologií má svá specifika často vedoucí k odmítání nového. Cloudové produkty z tohoto pohledu nejsou žádnou výjimkou a podobně jako v případě jakýchkoli jiných velkých inovací se najdou zarytí odpůrci.


Za úspěchem stojí podrobný plán

Cloud je jednou ze součástí digitální transformace a podobně jako celá tato problematika by i přijetí cloudových technologií mělo začínat podrobným naplánováním postupného přechodu a definováním strategií pro efektivní rozvíjení hybridních prostředí. A proč hybridních? Dosavadní zkušenosti ukazují, že zejména ve velkých firmách je příklon k čistě cloudové informační architektuře spíše utopií než hudbou blízké budoucnosti. V těchto organizacích bude prakticky vždy základem prostředí s větší či menší mírou privátních a veřejných cloudových služeb kombinovaných s on-premise prvky.

Důležité je také pochopit, co vlastně má v dané organizaci přechod do cloudu zahrnovat, tedy jaké součásti podnikové informační architektury budou cloudové technologie zajišťovat. Spektrum řešených oblastí se liší podle toho, zda půjde o komplexní transformaci nebo jen o jednu konkrétní část. Navíc rozdíly jsou dány i podle druhu cloudových služeb – je cílem migrovat aplikace? Nebo infrastrukturu? Případně jen sítě?

Základem přechodu do cloudového prostředí by mělo být jasné a srozumitelné definování očekávání i předpokládaného splnění vybraných cílů. Možná to vypadá jako klišé, ale podstatou přijetí cloudových technologií je získání či udržení schopnosti reagovat na rychle se měnící požadavky zákazníků. Informační technologie nesmí být brzdou, ale souhrnem agilních prostředků měnících se s předstihem či dostatečně včas podle změn v samotném podnikání. Tradiční metodologie umožňující plánování na mnoho let dopředu se ukazují stále více neefektivní a jedním z možných řešení je právě postupné přeorientování informační architektury ke cloudovým technologiím.

Bez technického pohledu to nepůjde

K počátečním diskusím a úvahám patří i technické otázky včetně těch, které souvisí se stávajícími aplikacemi a používanými technologiemi. Důležité je zohlednit také způsoby vývoje či nasazování nových aplikací, rozvoj provozního prostředí včetně síťových prvků apod. Již tento krok má obvykle na organizace pozitivní dopad – dojde k ujasnění si současného stavu včetně sepsání klíčových aktiv, revizi procesů a také hlubší analýzu rizik, kybernetickou bezpečnost nevyjímaje. A právě bezpečnost není jen jednou ze součástí transformace, ale klíčovým prvkem dlouhodobého úspěchu.

Mezi předpoklady úspěchu patří i porovnání skutečnosti s nejlepšími osvědčenými cloudovými prostředími/srovnatelnými společnostmi a vyhodnocení, jak moc jsou neměnné stávající procesy či zda již existuje nějaká strategie. Stranou nemůže zůstat ani splnění legislativních požadavků a nařízení.

Vzhledem k tomu, že organizace často o cloudových technologiích uvažují již nějakou dobu před formálním zahájení plánování, je vhodné se zamyslet i nad tím, jaké jsou největší překážky pro přijetí této technologie. Zdaleka přitom nejde jen o jednu či dvě oblasti, překážek může být podle konkrétní organizace řada. Od problémů se zabezpečením dat přes nedostatek kvalifikovaných pracovníků a špatnou viditelnost do stávající podnikové informační architektury až po nemožnost migrovat některé z tradičních aplikací.

Celý přechod do cloudu lze rozdělit do několika samostatných etap, které budou zohledňovat výše diskutované otázky. Na samém počátku je nutné sestavit pracovní tým, který bude mít mimo jiné na starosti vysvětlení důležitosti a smyslu samotné transformace i prověření ochoty k tomuto kroku. V dalších etapách pak dochází k definování strategie migrace aplikací včetně stanovení finanční náročnosti a následuje samotný přechod. Mezi aktivity poslední etapy pak patří validace provedených kroků. Jedním z výstupů přípravných činností by měl být již zmíněný detailní migrační plán – důležité je, aby byl podrobený hloubkové kontrole a podléhal revizím.

Komplexnost a členění jednotlivých etap závisí na velikosti organizace a stávajícím stavu podnikové informační architektury – například již v přípravné fázi může být zdůrazněna role validace očekávaných výstupů podle jednotlivých scénářů transformace apod.

Cloud není jen úložiště nebo forma poskytování služeb či aplikací. Správně nadefinovaná cloudová strategie prostupuje celou oblastí IT a je úzce spojená s obchodními cíli celé společnosti. Firmy, které mají správně definovanou hybridní infrastrukturu, dokážou velmi pružně reagovat na náhlé změny poptávky, přizpůsobit se novým službám nebo situaci na trhu. Chcete-li otestovat vyspělost vaší cloudové infrastruktury a porovnat ji s ostatními společnostmi z celého světa i z vašeho průmyslového odvětví, navštivte: https://connect.hello.global.ntt/cloudova-vyspelost

Sami? Určitě s partnerem!

Je zcela pochopitelné, že firmy nemají dostatečné znalosti a zkušenosti, které by umožňovaly ideální plánování cloudových iniciativ. Tento nepříznivý fakt platí i díky jistému zajetí organizací ve svých vlastních tradičních IT paradigmatech. Řešením přitom nejsou ani individuální externí konzultanti, protože přes jejich nesporné kvality je ideální využívat služby od „rádců“, kteří mají dostatek zkušenosti s přechodem do cloudů u srovnatelných organizací – nejen co do velikosti nebo oboru podnikání, ale také aktuálního stavu podnikové informační architektury. Organizace od konzultačních firem vyžadují extrémně vysoké schopnosti i široké znalosti cloudových technologií, a je proto logické, že jde velmi často o silné systémové integrátory.

Konzultační služby mohou mít různorodý charakter – podmínkou úspěchu není jen správný popis současného stavu IT prostředí a definování cílů, ale také vzájemné pochopení co a proč je nutné udělat a jakých přínosů je reálné dosáhnout v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Organizace tak musí spolu s partnerem podrobně vyhodnotit všechny stávající aplikace, zohlednit otázku nákladů a stanovit bližší postup pro efektivní adaptaci lidí, procesů i zdrojů na využívání v rámci cloudového prostředí.

Silný partner zamezí finančním i časovým ztrátám způsobeným objevováním slepých cest a umožní získat kontrolu nad zaváděním nejen cloudových služeb, ale obecně všech nových technologií. Role partnerů je pochopitelně i o výběru vhodných cloudových služeb při současném zohlednění plánů dalšího rozvoje organizace včetně zajištění či udržení konkurenceschopnosti.

Shrnutí

Obecně platí, že postupný přechod do cloudu včetně budování efektivního heterogenního prostředí je u velkých organizací komplexní záležitost – a bez zamyšlení se nad celofiremní dlouhodobou strategií to nepůjde. Důležitost spolupráce s partnerem je dána i velmi rychlým vývojem na trhu s cloudovými službami, kdy udržení přehledu o možných variantách a ideálním mixu technologií je nad síly někoho, kdo s cloudy teprve začíná či má jen minimum zkušeností. A byla by určitě škoda selhat s cloudovými iniciativami hned na začátku či vybrat postup nebo technologie, které nesplní definovaná očekávání. Cloudy totiž nejsou jen módním trendem, ale opravdovým narušitelem zažitých paradigmat. A zdaleka nejen těch z informačních technologií.

Miroslav Klásek Miroslav Klásek
Autor článku působí na pozici Senior GTM Practise Solutions Specialist ve společnosti NTT Czech Republic.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

VMware Experience Day ve vánočním duchu: diskuze s největšími cloud providery i stand up!

VMware Experience DayZajímaví hosté zastupující AWS, Microsoft, Google Cloud nebo Geetoo, zásadní témata i vystoupení populární komičky. To vše na online semináři VMware v úterý 7. prosince.