facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT SYSTEMS 4/2016 , Cloud a virtualizace IT

Hlavní trendy související s digitální transformací podnikůDimension DataSrdcem digitálního podniku jsou data. Dnes dostupná data mají potenciál zásadně změnit způsob, jakým organizace pracují. Důležité je ale pochopit, že digitální věk není jen o sběru, uložení a zpracování dat, ale i o tom, k čemu je smysluplně využít. Pojďme se proto podívat na některé nejdůležitější trendy, kterým by se organizace usilující o digitální transformaci měly v roce 2016 přizpůsobit a přijmout je za své.


Trend první – Základem bude pochopení dat a nalezení způsobů, jak je využít

Role dat se v poslední době zásadně změnila. Po mnoho let věnovali IT profesionálové většinu svého času na efektivní ukládání a zálohování dat, včetně hledání nejlepších způsobů pro provádění činností, jako je replikace nebo deduplikace dat. Dnes je ale vše jinak. Hlavním cílem není jen efektivní správa dat, ale především hledání nových možností využití dat, tedy jak data a v nich uložené informace přeměnit na skutečné obchodní hodnoty.

Pravda je, že o tomto trendu se snadno mluví, ale jeho uplatnění už tak jednoduché není a pro některé organizace může vypadat jako nesplnitelný úkol. V posledním desetiletí totiž objem dat a informací zpracovávaných typickou firmou exponenciálně roste. S tzv. datovou explozí pak souvisí otázky, jak tento objem spravovat a provozovat, nebo vlastně jak definovat postupy a pravidla pro jejich analýzy a inteligentní zpracování. A v neposlední řadě se firmy ptají na to, jak všechna ta data a informace udržet v bezpečí.

Základem jakékoli rozumné práce s daty by mělo být rozhodnutí organizace, jak bude svá data využívat a jakou přidanou hodnotu z jejich zpracování očekává. Stejně tak si musí udělat jasno v tom, z jakých zdrojů data pocházejí, v jaké lokalitě budou chtít data ukládat a jakou budou potřebovat propustnost datových sítí.

V roce 2016 lze proto předpokládat opouštění taktického způsobu rozhodování o datových centrech a nárůst důležitosti strategického přístupu k datům i plánům rozvoje jako prostředku pro dosažení požadovaných výsledků.


Soustřeďte se především na své podnikatelské cíle. Technologie vnímejte jako důležitý prostředek pro jejich naplnění, ale dnes není vhodná doba k zaseknutí se na technických detailech.


Trend druhý – Podpora nových způsobů práce s daty v prostředí digitálních firem

Po vyjasnění potřeb týkajících se dat by měly firmy přikročit k vybudování infrastruktury potřebné pro jejich zpracování. Důležitou stránkou této diskuse jsou cloudy a s ním související otázky: Kde jsou data fyzicky uložená, kde probíhá jejich zpracování a po jakou dobu? Nesmíme zapomenout ani na to, že v průběhu jejich životního cyklu bude pravděpodobně nutné mezi interním datovým centrem a cloudem data opakovaně přesouvat. S tím pochopitelně souvisí jak otázka řízení celého tohoto procesu, tak i provedení nezbytných změn na stávající infrastruktuře. Důležité je například i to, zda je možné své datové centrum přesunout blíže cloudu a dosáhnout tak flexibilnější výměny informací.

Jakmile podniky tyto souvislosti alespoň částečně pochopí, začnou se mnohé z nich ptát, zda vůbec potřebují vlastnit a provozovat datové centrum. Některé z nich přitom dojdou k závěru, že logickým krokem je přesun do hostovaného prostředí provozovaného třetí stranou – dokonce bez ohledu na to, zda se aktuálně daná organizace nachází ve fázi obnovy své datové infrastruktury, nebo o ní teprve uvažuje.

V případě rozhodnutí jít touto cestou je ale důležité mít na paměti některé souvislosti. Jak moc je aktuálně využívané datové centrum vzdálené od cloudu? Má poskytovatel dostatečnou síťovou kapacitu na přenos dat do jiného cloudu, který se navíc může nacházet třeba na druhém konci světa? A samozřejmě je důležité zajímat se i o míru zabezpečení celé platformy.

Trend třetí – Zásadní sladění IT s podnikáním

Efektivní transformace do digitálního věku vyžaduje hlubší změny než jen krátkodobé úpravy v infrastruktuře. Mnoho firem si už dnes uvědomuje, že musí pečlivě zvažovat, jaké části podnikové informační architektury jsou pro přesun do cloudu nejvhodnější. Aby nedošlo k nedorozumění – firmy i nadále považují za výhodné pořízení IT v podobě služby, nicméně mají určité pochybnosti o tom, zda musí jít vždy o cloud. Oprávněně je zajímá, zda jejich aplikace provozované v cloudu mohou plně využít potenciál navyšování i snižování kapacity dle aktuální potřeby. Mnoho aplikací má totiž dlouhodobě relativně vyváženou zátěž a nemusí v průběhu dne, měsíce či roku zajišťovat výrazně rozdílné úrovně provozu.

V důsledku tohoto přístupu vnímá stále více organizací přechod k hostovanému prostředí jako výhodný, protože umožňuje eliminovat vývojové požadavky na migraci do plnohodnotného cloudu a nabízí mnohem větší míru i rychlejší návratnost investic.

Mnoho firem potřebuje revidovat plány přechodu a kategorizace jednotlivých aplikačních prvků podnikové informační architektury. Obecně jde o následující kategorie:

  • aplikace, u kterých je nejvýhodnější provoz v klasickém on-premise režimu, a to ve stabilních a virtualizovaných prostředích
  • aplikace, které jsou ideální pro provoz v cloudu – ať již v interním cloudu, nebo zajišťovaném třetí stranou
  • aplikace, u kterých by mohlo být nejvýhodnější využívat hostované prostředí

Vedoucí IT pracovníci tak v letošním roce začnou podrobněji plánovat i sledovat využívání výpočetních zdrojů a budou hledat cesty, jak lépe zajistit rovnováhu mezi náklady na informační technologie a celkovými náklady souvisejícími s podnikáním. V podstatě se tedy jedná o změnu přístupu k budování infrastruktury z čistě technologického pohledu na pohled obchodní.

Trend čtvrtý – Změnou firemní kultury k udržení kroku s rychlostí inovací

Opravdoví průkopníci mezi digitálními podniky dosahují úspěchu pomocí tzv. dev-ops přístupu, který umožňuje inovovat podnikovou informační architekturu v neuvěřitelně krátkých cyklech. V těchto organizacích si dokázaly vývojové a provozní týmy společně sednout a odpovědět na velmi důležité otázky: Jak propojit vývoj a provoz? Jak ideálně provádět změny? Jak zajistit možnost rychlého a bezproblémového přechodu od klasického vývoje k častému vydávání nových verzí aplikací s malými změnami za účelem zvýšení hodnoty pro koncové uživatele?

Vše z výše uvedeného vyžaduje přehodnocení stávajících podnikových procesů. Ke změnám musí dojít už v rovině firemní kultury. Předpokladem pro úspěšné zjištění skutečných potřeb podniků je ochota spolupracovat ze strany vývojových i provozních týmů. V rámci tohoto přístupu pak platí:

  • vývojáři přijmou odpovědnost za nasazování aplikací a řešení
  • provozní týmy se postarají o platformu, nástroje i automatizaci a poskytnou vývojářům dostatečně kvalitní zpětnou vazbu

Trend pátý – Klíčová hodnota technologií spočívá ve schopnosti podporovat podnikání

Technologie i nadále zůstanou jedním z nejdůležitějších prvků každé organizace, ale firmy si musí uvědomit, že skutečná hodnota technologií spočívá ve schopnosti generovat reálné podnikatelské výsledky.

Firmy často zajímá, kde je vhodné s transformací podnikání do digitální podoby začít a jaké provozní změny je nutné v této souvislosti udělat. Ptají se i na to, jak transformaci zahrnout do rozvojových plánů společnosti a zda půjde měřit výsledky a prokázat dosažené přínosy.

Velmi důležité je uvažovat o obchodních souvislostech hned na začátku a teprve poté začít přemýšlet o tom, jaké technologie k naplnění požadovaných cílů použít.

Poslední rada…

Není toho málo, že? Poslední radou pro všechny, kteří chtějí v digitálním světě uspět, je, aby se nejprve soustředili na své podnikatelské cíle. Technologie vnímejte jako důležitý prostředek pro jejich naplnění, ale dnes není vhodná doba k zaseknutí se na technických detailech.

Kevin Leahy Kevin Leahy
Autor článku je ředitelem skupiny Data Centre Business Unit ve společnosti Dimension Data.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Počítač Spaceborne Computer-2
od Hewlett Packard Enterprise
pomáhá zrychlit průzkum vesmíru

HPESpolečnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) pomůže urychlit průzkum vesmíru a zvýšit soběstačnost astronautů tím, že vůbec poprvé umožní zpracování dat v reálném čase prostřednictvím svého komerčně dostupného řešení edge computing.