facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
Business Intelligence , Cloud a virtualizace IT

Databáze jako služba umožňuje zjednodušit podnikové IT

aneb Virtualizací se nekončíOracle CzechIT oddělení v podnicích jsou pod tlakem. Požaduje se po nich rychlá reakce na nové požadavky, zajištění odpovídající kvality služeb, a to vše samozřejmě za co nejnižší cenu. Ředitelé IT mají nyní k dispozici další možnost, jak přenést starost o firemní IT na externího dodavatele. Jako službu lze totiž poskytovat i databáze. Na scénu přichází další zkratka: DBaaS (database as a service).


Je třeba zdůraznit, že motivací pro přesun databáze do prostředí cloudu není pouze snaha ušetřit. IT oddělení dnes nejsou vnímána jen jako nákladová položka, ale požaduje se po nich, aby pomáhaly realizovat růstovou strategii organizace. IT oddělení by měla podporovat inovace na všech úrovních, včetně vedení firmy. Cloud computing může v tomto případě zlepšit schopnost reagovat na nové požadavky (agilitu), rychle vyvíjet a nasazovat aplikace. Dalším přínosem cloudu by mělo být zvýšení úrovně služeb poskytovaných jak v rámci organizace, tak i zákazníkům a partnerům. Kvalita služeb v případě tak kritické technologie, jakou představují databáze, současně znamená minimalizaci rizik. Cena neplánovaného výpadku podnikových systémů může způsobit gigantické škody, o bezpečnostních incidentech ani nemluvně.

Model cloud computingu přináší výhody, ať už se jedná o cloud soukromý (privátní), veřejný či hybridní. Logickou volbou malých organizací bude veřejný cloud. Ve velkých firmách mohou IT oddělení s dostatečnými zkušenostmi využít výhody těchto technologií a vytvořit cloud soukromý. Podnik si v takovém případě udrží plnou kontrolu nad citlivými firemními daty, splněna budou bezpečností pravidla i regulační požadavky (GRC – governance, risk and compliance). Ve veřejných i soukromých cloudech lze přesně specifikovat poskytované služby, definovat funkcionalitu i požadovanou úroveň kvality.

Standardizace, centralizace a automatizace

Ve větším podniku se dnes používají stovky nebo i tisíce aplikací, hardware i software představuje mix od řady dodavatelů. Výsledkem jsou vysoké náklady na vlastnictví, nevyužité kapacity, nedostatečné flexibilita systému a zbytečná složitost celého prostředí. Databáze dodávané jako služba umožňují zjednodušit podnikové IT, nabízejí standardizaci, centralizaci a automatizaci procesů.

Nejčastěji jsou to procesy, které startují už na straně byznysu a vyžadují po IT vytvoření databázového prostředí pro splnění konkrétního projektového požadavku. Jde tedy o přípravu infrastruktury, což znamená alokace prostředků serveru pro vytvoření databáze a dále pak samotné vytvoření databáze podle definovaných parametrů. Často jsou v tomto procesu parametry na databázi známy a ví se, kolik procesorového výkonu bude přibližně potřeba, kolik paměti, ví se i to, jestli bude potřeba vysoká dostupnost. Pokud se jedná o dočasné prostředí, například pro testování, tak je nutné do těchto procesů zakomponovat workflow, aby došlo i po skončení používání, k uvolnění blokovaných prostředků. Databáze dodávané jako služba se automaticky stávají součástí schvalovacích procesů, vývojových procesů a release managementu, kdy dochází nejen k automatickému vytvoření databázového prostředí, ale i k automatickému poskytnutí databázové služby konzumentům, což mohou být například aplikace, uživatelé či aplikační servery.

Oracle Czech


Jedná se tedy v zásadě o automatizaci procesů začínajících na straně byznysu při práci s daty přes jejich realizaci v IT a využití prostředků „on the fly“ a závěrečné zprávy o využití prostředků, které IT používá, až po interní vyúčtování svých služeb.

Pár kroků ke cloudu

Co by mělo IT oddělení provést po rozhodnutí přejít na soukromý cloud? Jako první je třeba konsolidovat co nejvíce aplikací na sdílenou platformu a infrastrukturu, čímž se sníží zdroje potřebné k provozu a zlepší se i flexibilita řešení. Oblíbený prostředek takové konsolidace představuje virtualizace, která obvykle umožní snížení nákladů na hardware. Většinu aplikací, middleware i databáze je navíc možné do virtualizovaného prostředí převést beze změn.

Tato jednoduchost přechodu má ale i svou stinnou stránku. Virtualizace nijak nesníží složitost prostředí z hlediska používaného softwaru. Celé IT zůstane velmi heterogenní, správa prostředí bude nadále nákladná. Řešením je standardizovat a konsolidovat prostředí vytvořením platformy sdílených databází a middlewaru, kterou bude využívat maximum aplikací. Tímto způsobem se dramaticky sníží náklady na údržbu i rychlost vývoje a nasazování nových aplikací.

Standardizace a konsolidace na úrovni databází a middlewaru je pro většinu organizací nejlepším řešením – a to i s přihlédnutím k tomu, že aplikace budou po přechodu vyžadovat otestování a v některých případech může být nutné je například aktualizovat nebo provést jiné změny. Konsolidace může být proto časově náročná a je třeba ji pečlivě naplánovat, nicméně by měla poskytnout rychlou a měřitelnou návratnost investic. Konsolidovaná infrastruktura výrazně usnadní především nasazování nových projektů.

Důvody volby

Množství dat používaných v podnikovém prostředí se dnes zdvojnásobuje v průměru každé dva roky. Databázové transakce se provádějí se stále většími objemy dat, pro kompetentní rozhodování jsou nezbytné složité analýzy. Databáze představuje z tohoto hlediska klíčovou součást IT. Organizace by měly využít možnost vytvořit sdílené databázové prostředí, které budou využívat všechny aplikace. V jediném prostředí pak bude probíhat provoz, vývoj i testování. Takto sjednocená a standardizovaná platforma umožňuje také implementovat mechanismy, které v případě selhání zajistí kontinuitu služeb a celého podnikání. Přínosy modelu DBaaS mohou být obrovské. Organizace provozující databáze jako službu mají o polovinu nižší provozní náklady, desetkrát rychleji nasazují nové databáze a dostupnost příslušných služeb přesahuje 99,95 procenta.

Výhody modelu DBaaS

  • více databází dokáže efektivně sdílet zdroje.
  • seznam (katalog) standardních databázových služeb umožňuje jejich rychlé nasazování, přičemž je zachována konzistence celého prostředí; jednotlivé služby lze nasazovat napříč prostředím nebo jinak dle volby zákazníka
  • samoobslužné prostředí dovoluje zákazníkům rychle vytvářet nové databáze, řídit je i monitorovat jejich fungování
  • databáze jsou zabezpečené a i v prostředí cloudu od sebe izolované
  • k dispozici je pružnost podporující vyvažování aktuální zátěže
  • rovněž tak jsou k dispozici metriky, které umožňují rozpočítávání nákladů podle skutečného využití služeb


Architektura DBaaS je už podle svého názvu prostředím orientovaným na služby. Tento přístup přináší výhodu poskytovatelům i zákazníkům. Poskytovatelé na základě definovaných požadavků mohou vyvinout sadu služeb, která bude maximálně homogenní (tj. měla by využívat produkty co nejméně dodavatelů, co nejméně různých verzí softwaru a odlišných konfigurací vedle sebe atd.). Takové prostředí nabízí agilitu, efektivitu provozu i vysokou kvalitu služeb, standardizované procesy výrazně zjednodušují také podporu systémů. Plánování kapacit a řízení zdrojů umožňuje, aby zákazníci nepociťovali kapacitní omezení. Klienti mohou v samoobslužném prostředí také snadno a rychle nasazovat nové aplikace, standardizované prostředí umožňuje zákazníkům přesně zvolit, jakou funkčnost a kvalitu služeb na poskytovateli požadovat. Odstraní se tím problém nadbytečných kapacit, zákazník platí pouze za to, co opravdu potřebuje a využívá. Náklady na IT jsou transparentní, zákazníci mohou tedy přijímat kompetentnější rozhodnutí, do čeho se vyplatí investovat.

Patrik Plachý

Autor působí jako senior technology sales consultant ve společnosti Oracle Czech.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Aktuální výzvy IT světa?

Bezpečnostní hrozby a migrace do cloudu

Makroekonomické trendy, kterým aktuálně čelí odvětví IT, přinášejí mnoho výzev, z nichž asi ty nejsilnější jsou hrozba ransom­waro­vých útoků a zavádění multi/​hybridních cloudových architektur.