facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Cloud computing , Trendy ICT

Úložiště typu all-flash přinášejí zjednodušení datového centra

Jacob Ringler


Úložiště jsou tradičně jednou z nejsložitějších částí datového centra. Vedle sebe se v nich dnes uplatňuje celá řada technologií, což ovšem může vést k vyšším nákladům, nižší dostupnosti a nedostatečné pružnosti. Vzhledem k různým požadavkům a nárokům na správu proprietárních technologií od jednotlivých dodavatelů může být obtížné zajistit i potřebný růst úložiště stejně jako průběžnou aktualizaci technologií. Zjednodušení správy úložiště tak může nabídnout celou řadu důležitých výhod, a to bez ohledu na to, zda je provozováno na vlastní infrastruktuře nebo v cloudu.


Při rozhodování o technologii úložiště je potřeba dbát na několik klíčových parametrů, jako jsou náklady, řešení zabezpečení, stupeň spolehlivosti, podpora ze strany dodavatele a technologie používané k zálohování a obnově provozu. Výběr správného řešení pro správu dat může být poměrně náročný i kvůli rostoucím požadavkům firem na ukládaná a zpracovávaná data, například kvůli IoT, 5G, velkým datům či strojovému učení. Důležité je tedy také to, jak jednoduše lze konkrétní úložiště při změně požadavků překonfigurovat.

SSD a technologie

K samotnému ukládání dat v úložištích se dnes vedle sebe využívají klasické pevné disky, disky SSD flash a hybridní řešení. Rychlejší flash disky se obvykle nasazují pro přístup k nejčastěji používaným a nejdůležitějším datům a pomalejší pevné disky HDD se využívají pro sekundární úlohy a záložní data. Trendem datovým center v posledních letech je ale přechod k technologii SSD flash, která kromě vyšší rychlosti nabízí i úsporu energie a místa.

Disky SSD flash mají lepší parametry v rychlosti čtení i přenosu dat, při náhodném i sekvenčním přístupu, navíc mají i rychlejší start a nižší dobu latence. Některé tyto parametry mohou být speciálně důležité u nových aplikací typu 5G a streamovaných médií nebo u typů aplikací, na něž máme stále větší požadavky z hlediska výkonu i rychlosti odezvy, jako jsou OLTP on-line transakce. V kritických oblastech, které jsou pro chod podniku klíčové, se klade kromě výkonu důraz i na stabilitu, životnost a spolehlivost. Datová centra musí být v provozu prakticky nepřetržitě a pokud dojde k problému, měl by systém v ideálním případě umožnit zásah, jako je výměna disku nebo upgrade, bez přerušení provozu.

Stejně významnou částí datového centra jako úložiště jsou servery a síťové komponenty. Úložný systém založený výhradně na flash discích může být součástí ověřené konvergované infrastruktury založené na nejlepších dostupných technologiích. Konvergence je v tomto případě bezproblémová, jednoduchost a vysoký výkon pak funguje napříč celým datovým centrem.

Vedle plně flashových úložišt jsou klíčovými součástmi moderního datového centra virtualizační software a server typu UCS (unified computing system). Taková vysoce výkonná infrastruktura snižuje latenci, umožňuje měřitelně rychlejší provoz pracovní zátěže a nabízí centralizovanou správu datového centra.

Úspora energie i prostoru

Přechod od starších řešení úložiště k all-flash může poskytnout až 90% úspory fyzického prostoru a spotřeby energie. Při volbě úložiště postaveného plně na flash technologii totiž není nutné kvůli potřebnému výkonu přikupovat dodatečný hardware. Méně zařízení pak znamená méně kabelů, které je třeba propojit. Méně kabelů znamená menší požadavky na cirkulaci vzduchu a často také nižší náklady na chlazení. Zvýšení hustoty úložiště znamená podstatné snížení potřebného množství skříní a regálů. Tím dále klesají náklady na hardware i potřebný prostor.

Agilní datové centrum

Snížení práce potřebné ke správě úložiště umožňuje specialistům na IT, aby svůj čas věnovali jiným projektům, ať už v rámci datového centra nebo jinde. Zefektivnit lze další části firemního IT nebo se věnovat projektům přinášejícím přidanou hodnotu. Konkrétní přínosy či úspory budou v každé organizaci jiné, v době nedostatku kvalifikovaných specialistů mohou být ale podstatné.

Jednodušší datové centrum znamená také možnosti rychleji nasazovat nové úlohy. Při těchto procesech dochází k méně chybám nebo jiným problémům. Snazší jsou také úpravy provozovaných úloh včetně jejich ladění a další údržby. Úspěšné podnikání přitom dnes vyžaduje agilitu, tj. co nejrychlejší nasazování nových produktů a služeb, zkracování životních cyklů a rychlé reakce na požadavky zákazníků nebo jiné změny trhu.

Disková pole založená na starších technologiích naproti tomu často vyžadují neplánovanou údržbu mimo pravidelně prováděné postupy. Tyto nepřímé náklady postupně rostou, pravděpodobnost poruch se zvyšuje. V jeden okamžik je už údržba natolik náročná, že je třeba přijmout rozhodnutí vyměnit celé úložiště. Každých několik let se tedy platí vysoká fixní částka a mezitím řeší stoupající náklady na správu a podporu.

Naopak například Pure Storage nabízí řešení v podobě servisního programu, který je navržen tak, aby zvýšil životnost úložiště na více než 10 let. Zahrnuje pravidelné upgrady úložiště bez přerušení provozu nebo nutnosti větších výměn vybavení, přičemž zajišťuje plynulý růst kapacity, hustoty, výkonu i funkcionality.

Jacob Ringler Jacob Ringler
Autor článku je šéfem pražského R&D centra společnosti Pure Storage.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.