facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 3/2023 , Trendy ICT

Trendy podnikové informatiky v roce 2023

Předplacené služby, kontejnery a vliv rostoucích cen energiíSpolečnost Pure Storage sestavila přehled trendů, které budou letos určovat vývoj v oblasti podnikové informatiky. Předpovídá, že letošní rok přinese zrychlení trendů, které se ve světě podnikové informatiky projevovaly již dříve. Podniky budou ještě více usilovat o energetickou úspornost a preferovat modely s platbou podle spotřeby namísto investičních výdajů. Pokračovat bude i snaha vyrovnat se s problémy dodavatelských řetězců a překonat závislost na jediném poskytovateli cloudu.


Náklady na energie urychlí navrhování ekologických datových center

O ekologicky šetrném designu se v souvislosti s datovými centry mluví již několik let. Tento obecný požadavek na vyšší efektivitu však nedávno dostal nový impulz v podobě prudce rostoucích cen energií. Datová centra dnes odpovídají zhruba za 1 % celosvětové spotřeby elektřiny a dá se očekávat, že pro stavbu nových center budou stále více preferována místa s levnou energií z obnovitelných zdrojů. Ve snaze dále snížit náklady na energii se také začnou preferovat technologie navržené tak, aby spotřebovávaly výrazně méně energie, vyžadovaly méně chlazení a produkovaly mnohem menší objem odpadu.

To vše se samozřejmě netýká zdaleka pouze datových center. Náklady na energie mají kvůli svému růstu obrovský dopad na ekonomické výsledky firem prakticky bez ohledu na obor jejich podnikání. Tématem pro nejvyšší vedení budou proto technologie, které umožní spotřebu energie snížit.

Řízení rizik povede k nasazování prediktivní analytiky

V ekonomickém klimatu roku 2023 bude muset mít řízení rizik jako prioritu prakticky každý zaměstnanec s rozhodovací pravomocí. Dojde k hloubkovému posouzení ekonomických toků uvnitř společností a jejich finančních struktur a technologií. V důsledku toho budeme pravděpodobně svědky růstu prediktivní analytiky a podrobného modelování. Každá společnost má samozřejmě velké množství dat a většina se s nimi snaží něco dělat, často se však soustředí na to, jak reagovat na aktuální vývoj trhu. Postupně se ale začne více prosazovat využití dat za účelem předpovědí a pohledu do budoucna, a to právě v rámci celkového zaměření na řízení a zmírňování rizik.

Finanční ředitelé povedou agendu a budou preferovat předplacené služby

V příštích dvanácti měsících a pravděpodobně i později budou finanční ředitelé v mnoha případech určovat agendu celé firmy. Nejvyšší vedení firmy (C-suite) se na finanční výsledky samozřejmě soustředí prakticky neustále, ale v příštím roce se tento důraz ještě zintenzivní, což také posílí pozici finančních ředitelů. V technologickém sektoru se budou ještě více analyzovat celkové náklady na vlastnictví (TCO) a meziroční návratnost investic. Pro mnoho organizací to bude znamenat cílenější přechod k předplaceným službám, které nabízejí větší kontrolu nad výdaji.

Mnoho finančních týmů upřednostňuje z hlediska investičních (capex) a provozních (opex) výdajů obecný přístup Capex-before-Opex. Odpisy fyzických aktiv, jako je IT hardware, představují užitečný mechanismus pro zlepšení stavu podnikového účetnictví. Tento přístup se hodí zejména pro společnosti, které mají dostatek hotovosti. Nepředvídatelné náklady na energie a infrastrukturu však v současné situaci znamenají, že předplatné s fixními náklady vypadá velmi lákavě, a to zejména ve spojení s tím, že nové služby lze pak mnohdy zavádět bez masivních počátečních investic. Předplacené služby by proto mohly být pro finanční ředitele i další manažery odpovídající za rozpočty stále lákavější volbou.

Robustní strategie dodavatelského řetězce je pro konkurenceschopnost nezbytností

Posledních několik let přineslo tvrdé lekce podnikům, které spoléhaly na nákupy od dodavatelů postrádajících odolný dodavatelský řetězec. Čekací doby na produkty B2B i spotřební zboží dosahují v některých případech řád měsíců nebo dokonce let. Podniky již nechtějí objednávat u společností, které se s narušenými řetězci nedokážou vypořádat. Balíčky technologií jsou proto navrhovány tak, aby s nejistým prostředím počítaly. Firmy, které dokážou i za současné situace dodávat včas, získají velkou konkurenční výhodu. Kupující se budou snažit najít dodavatele s provozem a výrobou ve více lokalitách a na více kontinentech. Síla dodavatelského řetězce společnosti se bude odlišovat flexibilitou, odolností a schopností reagovat na aktuální změny.

Kontejnery budou klíčem cloudově neutrální infrastruktury, která překoná uzamčení (lock-in)

Zejména velké podniky v minulosti spolupracovaly s různými posky­to­va­te­li cloudových služeb pro různé případy použití. Problémem tohoto přístupu byla ale mnohdy vzniká závislost na poskytovatelích cloudu, lock-in, kterého už mají zákazníci dost. V příštím roce dojde proto k nárůstu počtu zákazníků, kteří do svých plánů zabudují cloudovou neutralitu, což jim umožní se uzamčení vyhnout. Za tímto účelem budou společnosti ve velké míře spoléhat na kontejnerizaci aplikací; tyto aplikace pak budou díky tomu přenositelné napříč infrastrukturou privátního, veřejného i hybridního cloudu, a to bez ohledu na konkrétního poskytovatele služeb. Rovněž zesílí snaha konsolidovat správu kontejnerizovaných aplikací pomocí platformy Kubernetes, která pro cloudově neutrální prostředí nabízí potřebnou flexibilitu, rychlost, nákladovou efektivitu a zabezpečení.

Najímání IT specialistů je stále obtížnější, organizace budou najímat více lidí se širšími dovednostmi

Prakticky každá organizace se dnes snaží najít nedostatkové specialisty na Kubernetes, analýzu dat a strojové učení, protože to jsou v rámci IT aktuálně jedny z nejžádanějších dovedností. Firmy však současně nechtějí najímat lidi, kteří jsou dobří jen v jediné věci – potřebují lidi se širokým záběrem, kteří se budou přizpůsobovat měnícím se technologiím. Oba tyto faktory povedou k tomu, že organizace začnou přijímat i na kritické pozice méně úzce zaměřených specialistů. Lidé s obecnějším rozhledem budou namísto toho školeni pro konkrétní situace a aktuálně potřebné technologie. Z dlouhodobého hlediska to bude pro organizaci podnikového IT i mnohem efektivnější; úzcí specialisté, kteří jsou jedinými zaměstnanci schopnými řešit konkrétní problémy, mají tendenci fungovat ve firmách jako úzké hrdlo.


IT má kritický vliv na iniciativy týkající se udržitelnosti

Společnost Pure Storage zveřejni­la studii, v níž identifikuje kritický vliv IT na udržitelnost. Téměř 9 z 10 ředitelů programů udržitelnosti tvrdí, že jejich firmy nemohou do­sáh­nout svých cílů bez výrazného snížení spotřeby energie na straně technologické infrastruktury.

Do průzkumu, který pro Pure Storage realizovala společnost Wakefield Research, se zapojilo 1 000 ředitelů programů udržitelnosti. Průzkum zaznamenal konzistentní výsledky napříč globálními trhy, včetně USA, Spojeného království, Francie a Německa. Mezi nejdůležitější zjištění průzkumu patří:

  • Polovina manažerů udržitelnosti zaostává v plněním cílů z oblasti udržitelnosti: Většina manažerů udržitelnosti (78 %) tvrdí, že vedení jejich společnosti považuje iniciativy v oblasti udržitelnosti za prioritu, stejně tak většina z nich plánuje splnit cíle udržitelnosti do tří až sedmi let (56 %). Pouze polovina (51 %) dotázaných však uvádí, že jsou s plněním svých cílů na dobré cestě.
  • Technologie hrají při prosazování iniciativ v oblasti udržitelnosti stále důležitější roli: Převážná většina (86 %) manažerů programů udržitelnosti souhlasí s tím, že společnosti nemohou dosáhnout svých cílů udržitelnosti, aniž by výrazně snížily spotřebu energie na straně technologické infrastruktury. Tento problém bude stále palčivější, protože 81 % respondentů předpovídá, že vliv technologické infrastruktury na uhlíkovou stopu společnosti se v příštích 12 měsících zvýší.
  • Nesoulad týmů IT a udržitelnosti při rozhodováních o nákupu: I když se uhlíková stopa technologií zvyšuje, 59 % respondentů tvrdí, že udržitelnost dodavatelů se při jejich výběru obvykle přehlíží. To by se dalo zmírnit tím, že by se manažeři pro udržitelnost zapojili do rozhodování již v počáteční fázi; téměř dva ze tří (64 %) respondentů ale tvrdí, že se obvykle zapojí až poté, co proces nákupu technologií již začal.
  • Podpora firemních iniciativ v oblasti udržitelnosti ze strany IT týmů je neuspokojivá: IT oddělení bylo více než kterákoli jiná část firmy (tj. finance, vedení, provoz...) ozna­če­no za oddělení, které nepodniká potřebné kroky k podpoře cílů udržitelnosti své společnosti (34 %). Jen asi polovina (51 %) respondentů uvádí, že IT tým jejich firmy při rozhodo­vá­ní o nákupu technologií bere na udržitelnost náležité ohledy.

Význam celého odvětví IT

Datová centra a digitalizace hrají důležitou roli v každé podnikové strategii udržitelnosti. Manažeři odpovědní za udržitelnost sice usilují o splnění zásadních environmentálních cílů, ale toho nelze dosáhnout bez udržitelnější IT infrastruktury vyznačující se vysokou efektivitou, škálovatelností a jednoduchostí. V důsledku toho existuje obrovská příležitost pro IT profesionály, kteří mohou svým organizacím pomoci dosáhnout pokroku ve snižování ekologické stopy. Stačí využívat technologie navržené tak, aby spotřebovávaly výrazně méně energie, vyžadovaly méně chlazení a produkovaly mnohem menší objem odpadu.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.