facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 9/2020 , Trendy ICT

Technicky orientované vedení firmy je klíčem k obchodnímu úspěchu

Ed Hoppitt


VMwareV uplynulých měsících se v důsledku globální zdravotní krize dostaly informační technologie do centra pozornosti a získaly zcela zásadní roli při udržení světové ekonomiky v chodu. Podniky a organizace, které staví na digitálních technologiích, dokázaly v této nelehké době jednat nejrychleji: zavést nové přístupy ve školní výuce, lékařské péči, bankovnictví i maloobchodu či zefektivnit průmyslovou výrobu. Během několika krátkých, byť velmi náročných měsíců se digitální předávání informací a poskytování služeb stalo klíčové pro udržení světa v chodu.  Jde přitom především o schopnost vyvíjet aplikace a co nejrychleji je poskytovat uživatelům – stejně tak zákazníkům jako zaměstnancům. Podniky a organizace na celém světě musely ve velmi krátkém čase přijmout technologie za základ své činnosti. Rozhodování bylo rychlé a probíhalo v duchu absolutní důvěry v přínos technologií. Ale je to zásluha pouze technologií samotných, nebo i těch, kdo o změnách rozhodli a prosadili je?


Odpovědnost za technicky orientované vedení

Podle našeho nového výzkumu se 71 % podnikových manažerů v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA) domnívá, že „technicky informované“ vedení je klíčem k úspěchu. To znamená, že vedení podniků na celém světě dnes musí současně řešit odolnost podniku (zajištění fungování v krátkodobém i dlouhodobém horizontu), inovace (získání či udržení konkurenční výhody) a odpovědnost (zajištění, že technologie pozitivně ovlivní obchodní výsledky a společenský dopad). Pandemie koronaviru urychlila průběh digitální transformace. A odhalila ty, kdo nebyli připraveni.

Úspěch tedy vyžaduje schopnost rychle reagovat a jednat chytře. Jinými slovy, vyžaduje zastánce technologií, vyžaduje lídry ochotné nést odpovědnost, vyžaduje manažery, kteří instinktivně vědí, jak inovace pomohou jejich podniku adaptovat se na libovolné podmínky na trhu a jak ovlivní budoucí výkonnost a odolnost. V tomto ohledu nepřekvapuje, že téměř tři čtvrtiny (71 %) podnikových manažerů v regionu EMEA se shodují na tom, že pozice nejvyšších manažerů by měli zaujímat lidé se zkušenostmi z IT, například z vývoje softwaru a aplikací.

Proč? Co se týče konkrétních přínosů, polovina (50 %) manažerů v našem průzkumu vyzdvihla zvýšení efektivity v celém podniku, 42 % uvádí zvýšení obchodní výkonnosti, 40 % spatřuje vyšší inovační potenciál a více než třetina (37 %) lepší zákaznickou zkušenost. Přítomnost technicky kvalifikovaných manažerů ve vedení také pomáhá budovat kolektivní odpovědnost za investice do digitálních technologií a jejich zavádění, a především za inovace.

Podívejte se na kteroukoli inovativní firmu a s velkou pravděpodobností zjistíte, že její nejvyšší vedení je zběhlé v IT. Netflix, Amazon, Deliveroo – to jsou všechno společnosti známé svými inovacemi a také společnosti, jejichž minulé i dnešní vedení má zkušenosti z IT a cit pro technologie.

Odolnost jako standard

Firmy, které využívaly několik obchodních kanálů, náhle zjistily, že všechny kromě toho nejvíce digitalizovaného ze dne na den zmizely. Pro některé se ukázalo přesměrování veškeré aktivity do jediné části portfolia jako příliš – stačí si uvědomit, kolik maloobchodních prodejců a přepravních služeb prodloužilo lhůty a muselo zavést pořadníky.

Jiní se ale dokázali rychle adaptovat. Existuje několik důvodů, proč toho byli schopni, ale všichni mají společný vyšší stupeň digitální vyspělosti vycházející z digitálních základů, které umožňují provozovat aplikace příští generace.

Schopnost budovat, provozovat, spravovat a zabezpečovat takové aplikace je předpokladem úspěšného proplutí dnešní bouří. Neschopnost poskytnout aplikace příští generace může vést až k pádu firmy – 80 % vývojářů aplikací a IT manažerů v regionu EMEA se domnívá, že bez úspěšné modernizace aplikací nebudou podniky schopné poskytovat nejkvalitnější možnou zákaznickou zkušenost. Totéž zaznívá i ze strany podnikových manažerů. Jak zjistila globální studie, kterou jsme uskutečnili ve spolupráci se společností Forrester, více než 80 % z nich domnívá, že zlepšení portfolia aplikací povede ke zdokonalení zákaznické zkušenosti, která přímo souvisí s růstem výnosů.

Uživatelé neváhají rychle přejít k alternativním poskytovatelům, pokud původní služba nenaplňuje jejich očekávání nebo potřeby.

Nejen to, odejdou i v případě, že zvolená služba není dostupná nepřetržitě. Potřebná odolnost závisí i na výkonu těchto aplikací příští generace, kdy více než třetina dotázaných (37 %) v průzkumu VMware uváděla, že aplikace jsou důležité z hlediska zajištění spolehlivého provozu.

Manažeři se zkušenostmi z IT to chápou. Chápou ale také, že modernizace aplikací s sebou nese další nároky.

Je to z toho důvodu, že služby příští generace musí pohotově poskytovat uživatelskou zkušenost a zároveň se neustále inovovat. Vezměme si jako příklad služby rezervace letenek. Musí zvládat pracovat s daty z různých zdrojů, jako je obliba destinace, datum, předpověď počasí a historie rezervací daného uživatel, vše vyhodnotit a nabídnout výsledek, který bude představovat nejlepší možnou uživatelskou zkušenost, tedy relevantní, optimálně nastavenou, a tedy atraktivní nabídku.

Průběžná podpora a pravidelné zdokonalování těchto schopností vyžaduje flexibilitu, agilitu a škálovatelnost a zároveň stoprocentní bezpečnost. Znamená to mít možnost využívat různá prostředí včetně veřejné a privátního cloudu i lokální infrastruktury podle potřeb samotných aplikací.

To může znamenat dodatečné komplikace v době, kdy je klíčová schopnost vymýšlet, tvořit a zavádět aplikace rychle. Odpovědí jsou digitální základy, které mohou tvořit společnou platformu s konzistentní správou a provozem pro rychlý vývoj aplikací.

Jak inovovat tradiční služby

Inovativní aplikace nejsou výsadou nativně digitálních firem, které jsou na nich postavené a ani si neuvědomují, že jsou inovativní. Je to dosažitelný cíl i pro tradiční podniky a organizace.

Jeden z našich zákazníků, francouzská skupina La Poste, značně diverzifikoval své služby, přičemž strategii diverzifikace postavil na mobilitě a aplikacích. Po zavedení služby poskytování bankovních a pojišťovacích služeb občanům u domovních dveří nyní poštovní doručovatelé mohou také ověřovat stav místních seniorů v rámci služby Dohlédněte na mé rodiče. Během karantény v souvislosti s pandemií COVID-19 byla navíc tato služba poskytována zdarma. Francouzská pošta vybavila kvůli poskytování těchto služeb přes 70 000 zaměstnanců aplikacemi v mobilních zařízeních a pomocí platformy pro digitální pracovní prostředí dokázala poskytování a správu těchto aplikací a zařízení zjednodušit. To znamená, že jsou pracovníkům pošty dostupné bez ohledu na jejich technickou zdatnost.

Technologie jako zdroj agility podniku

Pokud podniky chtějí fungovat i v krizové době, musí konat rychle a rozhodně, posílit svoji odolnost a podporovat inovace. To vyžaduje dvojí: technicky orientované vedení a digitální základy, které pomohou urychlit tempo dodávání nových aplikací a služeb. Je to prosté – technologie představují rozdíl mezi firmami, které budou prosperovat, a těmi, které neobstojí. To znamená mít v představenstvu lídry s příslušnými dovednostmi, zkušenostmi a perspektivou. S podporou správných nástrojů a infrastruktury dokáží podniky přilákat a udržet jak zákazníky, tak zaměstnance a optimalizovat svoji konkurenceschopnost dnes i do budoucna.

Ed Hoppitt Ed Hoppitt
Autor článku je ředitelem VMware pro moderní aplikace a nativně cloudové platformy v regionu EMEA.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Mějte reálná očekávání a nepřeceňujte síly!

IT Systems 1-2/2024V prvním letošním vydání IT Systems narazíte hned několikrát na téma umělé inteligence. Nezajímá nás ovšem, jak hezké obrázky už dokáže AI vygenerovat. Zabýváme se raději uplatněním AI v oblasti e-commerce a logistiky. Podíváme se také, jak AI mění zákaznické linky a jak dokáže zvýšit produktivitu zaměstnanců a zrychlit interní procesy.