facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 12/2023 , Trendy ICT

Od vývojářů k softwarovému inženýrství

Tomáš Metz


Tech­no­lo­gic­ké změny ve způsobu vývoje a provozu ban­kov­ních sys­té­mů, aplikací a služeb si žádají nejen nové znalosti, ale také cel­ko­vou změnu přístupu. Ná­sle­du­jí­cí člá­nek popisuje, jak se tato změna projevila ve vývojovém oddělení České spořitelny.


Vývojová oddělení bank, které se, stejně jako Česká spořitelna, rozhodly budovat nové služby pro klienty a související systémy vlastními silami, patří dnes k těm nejrozsáhlejším v rámci celé organizace. Například v České spořitelně má vývojové oddělení přes 1 500 zaměstnanců (vývojářů, architektů, projektových manažerů, testerů a dalších), stovky externích partnerů a rozpočet přes 7 miliard korun ročně. To mimochodem znamená, že je Česká spořitelna jednou z největších IT organizací v České republice.

Má to samozřejmě svůj důvod – pracujeme zde na digitalizaci zbývajících služeb banky, které ještě nebyly modernizovány a přeneseny do cloudu, stejně tak na dalších bankovních systémech nezbytných pro náš provoz a především také na aplikaci George.

Vlastní vývoj nám umožňuje mít pod kontrolou kvalitu i termíny jednotlivých projektů a také se nám daří lépe udržovat propojení mezi jednotlivými aplikacemi a systémy a jejich tvůrci. To je obzvláště důležité nejen pro zachování kontinuity, ale vede to také ke zvýšení odpovědnosti za produkty, na které se při správě svých financí denně spoléhají miliony lidí.

Z vývojáře vlastníkem produktu

Při modernizaci stávajících služeb i vývoji zcela nových digitálních produktů se dlouhodobě snažíme držet si relativně omezenou sadu používaných technologií, abychom mohli náš tým budovat z vývojářů s obecnějším rozhledem a znalostmi, než z úzce zaměřených specialistů. Díky tomu můžeme flexibilně stavět týmy, které se o „svoji“ aplikaci či službu starají během celého životního cyklu – od návrhu, přes vývoj, testování a kontejnerizaci, až po nasazení do cloudu a následný provoz. Proto se z našich vývojářů postupně stávají vlastníci projektů, kteří mají přehled, znají souvislosti a jsou díky tomu schopni nejen rychle najít řešení problému či chyby, ale také jej otestovat a nasadit do provozu. Důležité jsou pro nás nejen technologické znalosti, ale také soft-skills, aby naši lidé uměli vzájemně komunikovat, pracovat v týmu a dále se rozvíjet.

Pokud si chceme udržet stabilní tým, musí i práce ve vývoji mít hlubší smysl než jen vydělávání peněz. Proto se vždy snažíme začít u skutečného smyslu naší práce nebo konkrétního projektu a jeho vlivu na naše klienty nebo každodenní fungování banky.

Umělá inteligence ve vývoji i HR

Náš tým se neustále rozšiřuje i proto, že láká nejen na možnost podílet se na službách, které využívají bezmála 3 miliony klientů nej­vět­ší české banky, ale také na možnost pracovat s nejmodernějšími technologiemi. Česká spořitelna je dnes na českém trhu lídrem v adopci technologií umělé inteligence. To například znamená, že všichni naši vývojáři mají k dispozici nástroj GitHub Copilot s podpo­rou umělé inteligence, který pomáhá s rychlejším vytvářením kvalit­ních softwarových řešení. Rozhodně si nemyslíme, že by AI mohla v dohledné době vývojáře nahradit, ale už dnes vidíme, že služby jako GitHub Copilot zbavují vývojáře rutinní práce při tvorbě běžných částí kódů a umožňují jim zaměřit se daleko více na kreativní řešení nových aplikací a služeb. A právě kreativita a vynalézavost jsou oblasti, kde mají šikovní lidé nad AI jasnou výhodu.

Využití umělé inteligence v současné době prorůstá celou Českou spořitelnou, která se jako jedna z pouhých 600 firem z celého světa kvalifikovala do pilotního programu M365 Copilot, který integruje funkce AI do prostředí Microsoft 365 a podporuje produktivitu každého zaměstnance banky. Už delší dobu používáme AI také pro rozsáhlé analýzy dat s cílem průběžně zlepšovat obsluhu zákazníků na individuální úrovni.

Tomáš Metz Tomáš Metz
Autor zastává pozici Head of Engineering v České spořitelně, kam nastoupil v roce 2022 s cílem podpořit transformaci banky v hi-tech společnost. Má zkušenosti z různorodých projektů napříč společnostmi po celém světě. Za sebou má například působení v McKinsey New Ventures, kde zodpovídal za projekty pro globální klienty.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.