facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Trendy ICT

NFT není obrázek, nýbrž inovace

Roman Komárek


Jistě už většina z vás někdy slyšela o nezaměnitelných tokenech, tzv. NFT. Určitě se vám v této souvislosti jako první vybaví obrázek znuděné opice nebo rozpixelovaného chlapíka zvaného Punk. Normálně byste tyto kresbičky přešli bez povšimnutí, kdyby pod obrázkem nesvítila podezřelá cena, která se v případě jedné opice z kolekce Bored Ape Yacht Club vyšplhala až na 2,75 milionů dolarů, tedy zhruba 60 milionů korun. Ještě podivnější vám mohou připadat názvy platforem, kde se tato díla prodávají. Třeba LooksRare nebo OpenSea. O co tedy vlastně jde?


Kdo již o NFT slyšel, nejspíše už má jasný názor. Pro většinu je to pouhá spekulace, hype, šílenství. Každý totiž chápe, že barevný obrázek je pouze barevný obrázek a že jeho hodnota má být spíše minimální. Pro ostatní je ale NFT technologie budoucnosti, do které má cenu investovat.

V České republice se zatím v této oblasti příliš mnoho neděje. Většina podnikatelů je k těmto inovacím stále skeptická nebo je nesleduje. Případně se utápí v dohadování, která kryptoměna je lepší, a někteří i začínají přijímat první krypto platby. Zahraniční firmy přitom už dnes řeší, jak by měl svět vypadat za třicet let a jak k tomu může NFT i decentralizace pomoci. Neřeší jejich nynější funkci, ale reálnou hodnotu inovace a její potenciál do budoucnosti.

Co je digitální NFT?

Existují různé druhy digitálních tokenů. Pro základní orientaci berme jako fakt, že jsou dva základní — zaměnitelné a nezaměnitelné. Zaměnitelné jsou například používané bankovky, každá stokoruna má stejnou hodnotu, není ničím unikátní, a když si ji s někým vyměníte za jinou stokorunu, máte v ruce pořád stejnou hodnotu.

Naopak nezaměnitelný token je NFT, který ve formě kódu repre­zen­tu­je digitální aktivum. Digitálním aktivem může být například digitální obrázek, hudba, předmět ve videohře nebo virtuální pozemek. Použil jsem termín „digitální aktivum“, protože se dále budeme věnovat i NFT reprezentující fyzické předměty, tedy hmotným aktivům.

Hlavní vlastnost NFT je v tom, že každý majitel může prokázat, že mu dané digitální aktivum nezaměnitelně a trvale patří. O vlastnictví je pořízen záznam v blockchainu, tudíž ho ani nemůže nikdo zmanipulovat. Tím pádem, pokud chceme dané NFT prodat, nemusíme nikam cestovat. Žádná logistika, žádný specializovaný kurátor nebo drahý odhadce. Jednoduše se udá vyžadovaná cena a kliknutím se prodá. Všechno ostatní určuje poptávka trhu.

Co ještě není úplně vyřešeno, je otázka vlastnictví. NFT je totiž pouze dokladem o vlastnictví „odkazu umístění obrázku na internetu“, tedy dokladem o vlastnictví URL adresy. Nevlastníte tudíž obrázek jako takový, jak je zvykem u fyzických děl. Teprve až nyní vznikají koncepty, které se touto problematikou zabývají.

Další nedořešenou otázkou je problém s manipulací. Realitou zůstává, že cenu NFT silně ovlivňují novodobí umělečtí experti, influenceři či komunitní manažeři na uzavřených sítích typu Discord. Subjektivně si vyberou umělce, nakoupí předem jeho díla za pár korun, a pak sofistikovaným způsobem ovlivňují svoje followery. Následně se ziskem nakoupená nebo darovaná díla prodají. Věřím, že volný trh a větší konkurence přinese řešení i v tomto bodě.

NFT není odpověď na všechno

V případě, že budeme používat NFT pro fyzické věci (Physical NFT), je potřeba dodržovat jiné principy než u digitálních NFT. Nejdříve je nezbytné ujasnit si, jaký reálný problém chceme řešit a jakou hodnotu přinese náš NFT byznys model značce a jejím zákazníkům. V některých projektech bude dokonce nutné nezaměnitelně propojit fyzickou věc s jejím digitálním záznamem. To samotný blockchain neumí, takže bude potřeba použít další technologie.

Značky se zároveň zamýšlí nad novou rolí spotřebitele, který se v budoucnu stane spíše spoluinvestorem či spolutvůrcem značky. Nové modely umožní, aby držitel NFT obdržel podíl z prodejů značky, specializované pojištění a další decentralizované služby a výhody. Naopak značka může NFT využít k získání finančních prostředků předem, tj. před započetím výroby, a bude si moci i lépe plánovat logistické náklady.

NFT jako inovace a příležitost ke změně

Mnoho expertů si klade otázku, zda jsme v první, nebo už ve druhé fázi evoluce NFT. Zda se stane NFT za deset let standardem pro prodej nejen digitálních, ale i fyzických aktiv. Diskutuje se o tom, jestli jde o odvětví s hodnotou bilionu dolarů, nebo jen spekulativní mánii pro informované sběratele. Zda má NFT nějaký investiční fundament, či dokonce zda nejde o digitální měnu.

Mnoho luxusních značek již na tento trend naskakuje. Gucci, Tag Heuer nebo i Nike už do určité míry implementovali NFT do své marketingové komunikace. Jeden proud lidí tvrdí, že to dělají proto, aby snadno získali další příjmy a obsadili nové teritorium pro své marketingové aktivity. Z našich poznatků vidíme, že zatím ještě nejde o nový příjmový kanál, ale o testování reakcí spotřebitelů. Je potřeba si uvědomit, že každá globální značka si především hlídá svoji dobrou pověst, kterou budovala desítky let a kterou nechce neuváženou inovací riskovat. Důvodem, proč dochází k dalšímu zkreslení ve vnímání NFT, je skutečnost, že značky testují nové byznys modely pod silným utajením. Všechny kooperující startupy mají podepsanou přísnou dohodu o mlčenlivosti. Zajímavá řešení tak zůstávají zatím pod pokličkou.

Příště se podíváme na možnosti využití NFT v oblasti luxusního zboží.

Roman Komárek Roman Komárek
Autor článku je zakladatelem startupu Veracity Protocol, který se zaměřuje na přechod firem do světa Webu 3.0 za využití blockchainové technologie.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Bezplatný poradenský a testovací servis pro firmy

Podnikové systémy se musí rychle přizpůsobovat měnícím se požadavkům, podporovat inova­ce a růst. Řešení společnosti Synology to umožňují. Jak se ale v tak široké nabídce produktů a služeb zorientovat a jak vybrat optimální zařízení a vhodný software?