facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 3/2022 , HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů , Trendy ICT

Jakým směrem se bude nadále vyvíjet hybridní model práce?

-nfj-


Hybridní pracovní model se ve firmách zabydlel a prav­dě­po­dob­ně tam zůstane i v post­pan­de­mic­kých dobách. Jak se bude „hybrid“ vyvíjet dál a co nového přinese zaměstnancům, týmům a firmám? Trendy v oblasti práce na dálku stojí za to sledovat, zejména pak pro profesionály v HR, tvrdí portál No Fluff Jobs.


Každé odvětví a profes sledují novinky a trendy v oboru. Pro HR je to v posledních měsících hlavně práce z domova a hybridní práce. S časem se měnil i narativ, jakým byly nové způsoby práce v mediích, ale i mezi samotnými lidmi, vykreslovány.

Zprvu převládaly pozitivní pocity z toho, že bylo možné (prakticky přes noc) přejít do režimu práce z domova. Firmy se nezhroutily, lidé pracovali i z míst mimo kanceláří. Následovala vlna, kdy lidé naráželi na mnoho překážek spojených s home office a začali cítit osamělost. Virtuální kávy jako recept na izolaci, webináře o duševním zdraví jako podpora zaměstnanců v těžkých časech nebyly zcela funkční. V další vlně se řešilo, zda a jak se vrátit zpátky do kanceláří a jak implementovat hybridní způsob práce.

A jak jsme na tom dnes? O tomto tématu se už tolik nemluví, ale to neznamená, že už bylo řečeno vše a už vůbec ne, že nejde mezi HR specialisty o žhavé téma. V anglicky mluvících zemích se o hybridní práci hovoří ve spojení s termínem „Future of Work“, tedy budoucnost práce. Podle dat portálu No Fluff Jobs, který zveřejňuje pracovní nabídky v IT odvětví, čím dál víc firem nabízí možnost lidem pracovat i mimo kanceláře.

Není hybrid jako hybrid

Stále častěji se hovoří o tom, že v rámci hybridního modelu existují různé „podmodely“. Srovnejme dvě situace. Ve firmě A pracují všichni zaměstnanci od pondělí do středy v kanceláři a ve čtvrtek a v pátek na dálku. Naproti tomu ve společnosti B může každý pracovat na dálku 10 dní v měsíci, a to v libovolné kombinaci. Oba příklady jsou hybridními pracovními modely, a přesto se výrazně liší: mírou flexibility vůči potřebám zaměstnanců, snadností setkávání celého týmu v kanceláři a jednoduchostí celkového provozu. Hybridní modely tedy mají různé podoby a každá z nich pak plusy i mínusy.

Hybridní model: ještě větší flexibilita

Řada společností jde ještě o krok dále, a kromě hybridního modelu nabízejí i doplňkové výhody, jako je flexibilní pracovní doba nebo možnost pracovat na dálku odkudkoli, nejen z domova. Díky tomu můžou zaměstnanci odjet například na dva týdny na dovolenou, kde budou brzy ráno několik hodin pracovat, pak půjdou na pláž a práci dokončí večer.

Takový model dokonce dostal jméno: workation (spojení anglických slov work – práce a vacation – dovolená). Některé firmy dokonce nabízejí firemní bydlení v dovolenkových destinacích jako a každý zaměstnanec má právo využívat navržené ubytování k práci např. 6 dní v roce. Hybridní model tedy začíná přinášet důležité změny v nabízených benefitech.

Hybridní nábor, hybridní onboarding

Společnosti investují značné množství energie do navrhování a implementace efektivních hybridních procesů náboru a onboardingu. V pracovních inzerátech na No Fluff Jobs, ale i jinde, se nyní často objevují podrobné informace způsobu náboru. Kromě toho se per­so­na­li­sté snaží, aby proces náboru odrážel cílový model práce a byl pro něj reprezentativní. Pokud tedy firma funguje na dálku 50 % času, pak nábor/onboarding bude z poloviny online a z poloviny fyzicky.

Pokud firma používá specifické nástroje pro schůzky, spolupráci nebo jsme vázáni určitými pravidly (např. dodržování času trvání virtuálních schůzek, rovnost názorů, „čas bez schůzek“ atp.), měla by je firma sdělit už při pohovoru, a hlavně by stanovená pravidla měla být dodržována samotnými náboráři.

Jak nastavit práci v (home) office?

Klíčem je zaměřit se na výhody práce na dálku a práce v kanceláři. Pokud do kanceláře chodí pracovníci pouze proto, aby trávili dlouhé hodiny „na callu“, pak jejich přítomnost postrádá smysl. Naproti tomu, když zaměstnance během home office neustále vyrušují telefonáty či e-maily, nemůže využít klid domova pro takzvanou hlubokou práci.

Společnosti, a především HR oddělení, si začínají všímat, že toto téma vyžaduje cílené a proaktivní řízení. Stále víc lidí pracuje na vývoji systému a nastavení pravidel, aby co nejlépe využili výhod hybridní práce: budování živých vztahů při práci v kanceláři a možnost plného soustředění při práci na dálku.

Hybridní model je jako spojené nádoby

Hybridní model není „výmysl“. Firma musí zvážit všechny výše zmíněné trendy a nastavit jejich implementaci. Je potřeba definovat co přesně pro firmu hybridní model znamená a jak se projeví ve všech oblastech práce. Koneckonců, hybridní model přímo ovlivňuje firemní kulturu, vzhled a působení kanceláře na pracovníky, IT infrastrukturu a používané nástroje, komunikaci, právní záležitosti, zkrátka veškeré fungování společnosti.

Hledá se Head of Remote

Společnosti, které si uvědomují výzvy spojené s prací na dálku, se rozhodly zavést samostatnou pozici: Head Of Remote/Head Of Hybrid, někdy také známý jako Head Of Distributed Workplace nebo Head Of Future Of Work. Jde o interdisciplinární funkci, jejímž hlavním cílem je, aby hybridní model fungoval efektivně a konzistentně v napříč firmou. Pracovní náplň pozice spočívá ve strategickém koherentním přístupu a zavádění hybridních modelů práce.

Jaká je budoucnost hybridního modelu?

Nejde o nic jednoduchého nebo zřejmého. Prakticky každá organizace může zavést „hybrid“, ale kolik z nich to dokáže správně? Manažeři ale i pracovníci si pomalu začínají uvědomovat, že není důležité, zda je hybridní model v dané firmě implementován, ale JAK funguje. „Hybrid“ začíná mít stále větší vliv na efektivitu podnikání a pocit kandidáta/zaměstnance. Organizace podnikají kroky, aby posunuly svůj hybridní model na vyšší úroveň a umožnily jim vybudovat skutečnou konkurenční výhodu.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Mějte reálná očekávání a nepřeceňujte síly!

IT Systems 1-2/2024V prvním letošním vydání IT Systems narazíte hned několikrát na téma umělé inteligence. Nezajímá nás ovšem, jak hezké obrázky už dokáže AI vygenerovat. Zabýváme se raději uplatněním AI v oblasti e-commerce a logistiky. Podíváme se také, jak AI mění zákaznické linky a jak dokáže zvýšit produktivitu zaměstnanců a zrychlit interní procesy.