facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 11/2023 , Trendy ICT

Jaký je skutečný potenciál low-code vývoje?

Aleksandr Kadesikov


Poptávka po softwarových aplikacích v éře technologických inovací raketově roste. Každý podnik, od těch začínajících až po ty velké, hledá efektivní řešení pro rychlé vytváření vlastních aplikací. Jedním z přístupů, který si za posledních pět let získal značnou pozornost, je low-code vývoj. Navzdory jeho rostoucí popularitě kolem něj nicméně stále panují mylné představy. V tomto článku se budu snažit vyvrátit tři nejčastější mýty spojené s low-code nástroji.


Mýtus 1: Abyste mohli vytvářet low-code/no-code aplikace, musíte umět programovat

Low-code development platformy byly navrženy za účelem zjednodušení vývoje aplikací a jejich zpřístupnění širšímu publiku. Přesto přetrvává přesvědčení, že k efektivnímu využívání těchto nástrojů potřebujete umět programovat. To je ale daleko od pravdy.

Takové nástroje jsou postaveny na modelu vizuálního vývoje, neboli „drag-and-drop“ principu. Uživatelé mohou vytvářet aplikace skrze předpřipravené technologické komponenty a definování business logiky prostřednictvím jednoduchého grafického rozhraní. Ačkoli základní porozumění logice a kreativní přístup mohou být benefitem, low-code platformy v podstatě nevyžadují žádné předchozí znalosti programování.

Dostupnost výukových programů, dokumentace a prosperující online komunita dělá low-code ještě uživatelsky atraktivnější. Některé platformy navíc často poskytují šablony a návody, což ještě více zjednodušuje proces vývoje.

Mýtus 2: Rozsah aplikací, které byste mohli sestavit, je omezený a vytváření integrací je složité

Další mýtem o low-code vývoji je, že takové platformy mají omezený rozsah a že vytváření integrací s jinými systémy je příliš složité. Naopak: vyvinout rozumnou, vysoce univerzální a snadno integrovatelnou low-code aplikaci ve skutečnosti nebylo nikdy jednodušší. Mnohé firmy nabízí prostředky k implementaci aplikace pro jakoukoli firemní činnost s libovolným počtem kroků a schvalovacích procesů, včetně využití dat z integrovaných systémů.

Využití předdefinovaných integračních konektorů s Enterprise systémy jako Oracle, SAP, Google, AWS a dalšími je v dnešní době již standardem. Případně si lze snadno vytvořit vlastní konektor pro přístup k webovým službám prostřednictvím protokolů SOAP (Simple Object Access Protocol) nebo REST (REpresentational State Transfer).

Potřebujete-li vytvořit mobilní aplikaci nebo portál s nabídkou vašich služeb, či případně jednoduchou katalogovou položku – moderní nástroje jsou schopné tuto potřebu v plné míře uspokojit.

Mýtus 3: Low-code není určen pro vytváření velkých podnikových aplikací

Aktuálně ve společnosti převládá názor, že low-code přístup k vývoji aplikace neustojí požadavky na rozsáhlé podnikové aplikace a nezvládne je eventuálně škálovat. Tento mýtus však nemůže být dále od pravdy. Procesní orientace některých low-code platforem již umožňuje společnostem vytvářet jednoduše měnitelné, škálovatelné aplikace jakékoliv velikosti a napojovat je na další enterprise systémy. Přední produkty na trhu nabízí již předpřipravené (out-of-the-box) konfigurace a šablony aplikací, které pomáhají digitalizovat obchodní procesy na základě ověřených průmyslových praktik a bezpečnostních standardů. Nabízejí funkce, jako je řízení přístupu na základě rolí, auditní záznamy a šifrování dat. Low-code development přístup umožňuje podstatně zkrátit dobu uvedení aplikací na trh a rychleji reagovat na fluktuace požadavků velkých podniků.

Nejdůležitější součástí budování low-code aplikací podle našich zkušeností na trhu není otázka implementace, ale otázka governance, neboli nastavení a využití obecně zvaného management centra. To by mělo přinášet viditelnost celého životního cyklu vývoje a poskytnout jediný přístupový bod – dashboard – pro správu požadavků na vývoj či deployment aplikací a nabídnout jednoduchý přehled jejich stavu. Kromě toho by měl zajistit, aby low-code vývojářům byly přiřazeny jenom potřebné uživatelské role a přístupy. Mnohé platformy se již touto problematikou zabývají a jsou schopné poskytnout důstojné řešení takové výzvy.

Je více než zřejmé, že low-code je značně diskutované téma a do budoucna tomu nebude jinak. Čím dál tím více společností je začíná zahrnovat do své podnikové strategie a jsem si jistý, že tento trend bude pokračovat.

Aleksandr Kadesnikov Aleksandr Kadesikov
Autor článku je Lead Consultant - ServiceNow App Engine ve společnosti Devoteam.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.


Inzerce

Mějte reálná očekávání a nepřeceňujte síly!

IT Systems 1-2/2024V prvním letošním vydání IT Systems narazíte hned několikrát na téma umělé inteligence. Nezajímá nás ovšem, jak hezké obrázky už dokáže AI vygenerovat. Zabýváme se raději uplatněním AI v oblasti e-commerce a logistiky. Podíváme se také, jak AI mění zákaznické linky a jak dokáže zvýšit produktivitu zaměstnanců a zrychlit interní procesy.