facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 3/2018 , ITSM (ITIL) - Řízení IT , Energetika a utility

„Neumím si představit rozvoj CROSS bez silné zpětné vazby od našich zákazníků…,“

říká Martin Staněk, zakladatel společnosti CROSS Network IntelligenceIng. Martin StaněkCROSS Network Intelligence (CNI) je relativně mladá a dynamická společnost, která vznikla v roce 2014 odštěpením od společnosti Sykora Data Center. CNI rychle získala několik prestižních zákazníků zejména z oblasti telekomunikací a jejich okruh se neustále rozšiřuje. CNI pro ně vyvinula komplexní sadu produktů CROSS, která je postavena na moderních webových platformách a umožňuje telekomunikačním společnostem reagovat na aktuální výzvy tohoto odvětví především z hlediska zvyšování efektivity a kvality služeb. Martina Staňka, který je jedním ze zakladatelů CROSS Network Intelligence, jsme se zeptali nejen na aktuální vývoj této mladé společnosti a její cíle, ale také na jeho pohled na rostoucí roli inovativních IT řešení (probíhající digitální transformaci) v různých odvětvích.


Můžete prosím na úvod vysvětlit, jaké podněty vedly k založení společnosti CROSS Network Intelligence, respektive jejímu odštěpení od společnosti Sykora Data Center, která si u nás i v zahraničí vybudovala renomé jako významný dodavatel IT řešení v mnoha různých oblastech? Co je cílem nové značky?

My jako SDC působíme na trhu Network Inventory (NI) od roku 1995. Kdysi se tomu říkalo i GIS, ale my jsme se velmi rychle vymezili vůči dodavatelům GIS a začali nabízet komplexní provozně technologické informační systémy, a dokonce myslím, že termín PTIS jsem tehdy definoval já :) Byli jsme dodavateli řešení na technologii Smallworld od GE. Po fokusu naší firmy na telco jsme narazili u zákazníků na nové požadavky, tak jak to v telcu chodí, nové technologie, nové služby a námi preferovaný vendor začal být pozadu. Situaci jsme vyřešili tím, že jsme se rozhodli pro nejriskantnější řešení – vývoj nového produktu, produktu zcela nezávislého, a hlavně našeho. Tak vznikl produkt CROSS. Po dokončení vývoje produktu do fáze, že byla první stabilní verze a taky byl nasazen u zákazníka, jsme se společníky v SDC zariskovali podruhé a rozhodli se CROSS prosadit na mezinárodním trhu. K tomu jsme ale už potřebovali partnery, nejen finanční, ale i technologicky a byznysově přínosné. Proto jsem založili CNI a připravili ji de facto pro vstup investorů. To se povedlo a do CNI vstoupili investoři, jaké jsme si taky my představovali, společnost BOLT (investiční společnost O2) a společnost UP21. Obě tyto firmy jsou zaměřeny na investice do technologických start-up společností a obě mezinárodně působí v oblasti telco. To celé by se samozřejmě nepodařilo bez našich skvělých kolegů-zaměstnanců, kteří jsou naladěni na inovace a nový vývoj.

Ptal jste se také na cíle nové značky. CNI má za cíl v průběhu následujících 2 let obsadit 6 až 8 % světového trhu Network Inventory. Začali jsme spolupracovat s předními marketingovými a technologickými poradci působícími na trhu, například s Tele Management Forum a Gartner, a je o nás, musím říct, celkem zájem. Náš cíl je ambiciózní, ale proto jsme do toho dali s investory tolik kapitálu a teď všichni pracujeme na zhodnocení produktu CROSS s velkou důvěrou, protože jsme si celkem jisti jistou mírou unikátnosti CROSS, se kterou přicházíme na trh jako disruptor. Věřím, že se nám to povede, máme skvělý tým a taky více jak 20 let zkušeností v oblasti Network Inventory.

Ing. Martin Staněk

Ing. Martin Staněk (57 let) je zakladatelem a jednatelem společnosti Sykora Data Center a také zakladatelem společnosti CROSS Network Intelligence, kde působí v dozorčí radě a podílí se na obchodu a strategii společnosti. Má zkušenosti z řady projektů v oblasti telekomunikací a utilit a dříve z oblasti GIS. Je absolventem VŠB v Ostravě. Má bohaté zkušenosti z podnikatelské a obchodní sféry a svou první úspěšnou firmu prodal společně se svými tehdejšími společníky v už v roce 2002 finské společnosti Tieto a tím ji přivedl do České republiky. Je ženatý, má dvě děti a vnučku. Jeho zájmy jsou technologie a podnikání, historie, lyžování a muškaření.

Poskytovatelé telekomunikačních služeb se dnes potýkají s dynamicky se měnícím podnikatelským prostředím. Příchod nových poskytovatelů služeb způsobuje nelítostnou konkurenci na trhu a tím rostoucí potřebu stále větší efektivity. Jak mohou pokročilá IT řešení pomoci čelit těmto výzvám? Jakou roli přitom hrají vaše produkty řady CROSS? Jak CROSS funguje?

Efektivita a flexibilita je základ úspěšného podnikání, nejen v telcu, ale zrovna v tomto prostředí probíhá za poslední léta nejbouřlivější vývoj jak technologicky, tak v produktech, které telco společnosti prodávají. Taky lze ve zkratce říct, že CROSS je založen na pěti tabulkách a principu Consumer – Provider. To znamená, že každý prvek sítě je jak konzumován, tak je zároveň poskytovatelem nějaké služby, nejde od sebe oddělit fyzickou a logickou vrstvu sítě. Tak to je CROSS! Jde o produkt, který vznikl, abychom mohli zákazníkovi dodat systém, ve kterém bude moct evidovat a spravovat data o svých technologiích (Network Inventory), o svých produktech a službách (Network Intelligence), a to vše ještě za dosahu dat reálného provozu (Network Operation). Vypadá to jednoduše, ale CROSS je opravdu bezešvá databáze fyzických a logických prvků sítě propojená do dohledu sítě. Jsme tedy schopni zákazníkovi v řádu vteřin říct, který zákazník je postižen přerušením fyzické vrstvy (Fibre Cut, například) a která služba nad sítí souvisí s tím a tím logickým prvkem sítě. Je navržen tak, abychom byli schopni pokrýt naším produktem u zákazníka všechny čtyři základní etapy životního cyklu služby:

  1. Planning – Network creation (výstavba sítě)
  2. Fulfillment – Service provisioning (poskytování služeb)
  3. Assurance – Zabezpečení provozu sítě v proaktivním i reaktivním režimu
  4. Revenue – Optimalizace provozu sítě z hlediska nákladů

Dnes, kdy zažíváme éru nové výstavby sítí a změn telekomunikačních technologií, je stále více nutné technickou dokumentaci nově budované sítě tedy nejen tvořit, ale pracovat s ní již v době vzniku stavby – projektu výstavby a po předání do provozu ji začlenit do procesů, které odpovídají potřebám moderní telekomunikační společnosti. To znamená ji aktivně a on-line používat ve všech čtyřech hlavních procesech životního cyklu služby, které jsem vyjmenoval výše.


Další výzvy a současně příležitosti čekají oblast telekomunikací s nástupem internetu věcí a softwarově definovaných sítí. Jak se podle vás promítnou do požadavků na vlastnosti a funkce řídicích systémů OSS?

Lapidární odpověď je, že nové technologie (IoT, IP svět) musí být někde evidované, a tím pádem dostupné pro všechny čtyři procesy, které jsem popsal v předešlé odpovědi. CROSS je podpora OSS s dosahem na BSS, čím dál víc se to rozhraní u našich zákazníků smazává a my přicházíme s novými funkcemi a vylepšeními pro podporu moderní telco firmy. Takže ano, minulý rok jsme uvedli modul IoT a modul pro podporu virtualizace sítě.


Přiznám se, že jsem zatím vnímal CROSS především jako řešení pro telekomunikační společnosti, ale z vašich odpovědí vnímám, že má perspektivu uplatnění i dalších odvětvích. Mám pravdu?

Ano, má. Je používán i v utilitách a jeho moduly například slouží pro evidenci a správu věcných břemen u jedné přední utilitní společnosti v České republice. CROSS tím, jak pokrývá procesy od zřízení služby po evidenci řízení služby, má samozřejmě i GIS modul, který lze samostatně a efektivně používat v jakékoliv firmě, která poskytuje služby nad sítí (elektřina, voda, plyn, IoT), ale jak jste nakousl v předešlé otázce, i v oblastech, kde je potřeba nad prostorem analyzovat a dokumentovat lokality, kde podnik působí, a to jsou dnes čím dál více síťové služby ICT. V České republice máme jednu obrovskou výhodu proti jiným zemím v okolí, díky digitalizaci a registrům státní správy, které umíme na CROSS napojit, získáváme dnes pravdivá data o polohopisu a právních vztazích k nemovitostem on-line. To je například v systému, který podporuje investiční výstavbu a musí evidovat právní vztahy vázané k věcným břemenům, nezaplatitelné. Podnik je pak schopen pružně reagovat na změny v katastru a třeba efektivněji řídit výstavbu nových sítí.


Mezi obecné trendy v oblasti IT řešení dnes bezesporu patří mobilita a rostoucí podíl cloudových řešení. Jak se uvedené trendy promítly do vámi vyvíjených a dodávaných řešení?

Samozřejmě musíme reagovat a máme výhodu, že CROSS je mladý systém, na těchto technologiích je už částečně postavený. Dnes si třeba pohráváme s myšlenkou micro services a tam, kde to zákazník požaduje, jsem mu schopni vyhovět. Neumím si představit dneska NI systém bez mobilního klienta, bez aplikace na telefonu technika v terénu. Takže ano, vše podporujeme a velmi pečlivě sledujeme trendy a na ně reagujeme.


Mezi vašimi zákazníky jsou přední telekomunikační společnosti na našem trhu, ale i ze zahraničí. Můžete tak srovnat podmínky na trhu i přístup jednotlivých firem k inovacím. Vidíte mezi nimi nějaké zásadní rozdíly?

Máme obrovské štěstí na naše zákazníky, bez uzardění musím říct, že v těchto firmách jsou inovace podporovány od vrcholového vedení až po realizátory těchto náročných konsolidačních projektů. Neumím si představit rozvoj a vznik CROSS bez obrovské zpětné vazby našich zákazníků. Musím pravdivě říct, že žádné rozdíly mezi zákazníky v ČR a zahraničí nevidím, všechny firmy si kupují jen ty produkty, které jim umožní rozvoj businessu, inovace a optimalizaci nákladů uvnitř firmy. To rozhoduje.


Nedávno jste získali velmi zajímavou referenci v zahraničí. Můžete se pochlubit, o jakou firmu jde a jaká řešení z vaší nabídky bude používat?

Je jich už více, ale v roce 2017 jsme získali prvního západoevropského zákazníka, společnost Global Connect (GC) z Dánska. GC implementuje náš produkt CROSS v plné šíři, dodavatelem je náš partner z Velké Británie společnost Real World. To je navíc obchodní model, který CNI aplikuje, prodáváme jak přímo (případně podporujeme partnera), tak hlavně přes partnery, které v jednotlivých zemích získáváme.


Na závěr mi dovolte jednu osobní otázku. Působíte současně v řídících funkcích společností Sykora Data Center i CROSS Network Intelligence. Tedy na jedné straně ve firmě s dlouholetou historií a z mého pohledu konzervativnějším přístupem, na druhé straně v prostředí mladé a dynamické firmy. Jak se vám daří skloubit řízení tak odlišně naladěných firem? Neřešíte někdy střet tradičního byznysu a zkušeností s inovacemi, nápady a chutí objevovat?

Je to fantastické a dobrodružné, přesně jste to popsal. SDC je tradiční firma, partner CNI pro Česko a Slovensko, takže naše požadavky na produkt, které přichází z realizací našich projektů u koncového zákazníka, můžeme požadovat v druhé firmě, kde působím taky. Vypadá to jednoduše, ale ty firmy jsou opravdu zcela odlišné, v SDC musíme reagovat na mnohdy striktní požadavky zákazníka a dodávat včas a v kvalitě, na dobrodružství vývoje produktu nám nezbývá čas a prostor. Ale to je možná dobře, jako partner CNI si nemůžeme dovolit žádné pochybení a sami svou historii stavíme na více než 24 letech úspěšné práce. V CNI naopak vyvíjíme jen a jen produkt, držíme jeho podporu a o inovacích rozhodujeme sami na svou odpovědnost a taky riziko. Se zákazníky přicházíme víceméně do styku prostřednictvím partnera v dané zemi. Máme vypracované dobré procesy řízení vývoje produktu a taky už za ty roky umíme řídit i rizika. Taky je třeba říct, co bylo na počátku, CNI se odštěpila z SDC, to není jen administrativní proces, ale jsme velmi úzce provázáni i lidsky, jak na bázi vlastnických vztahů, tak s kolegy v obou firmách, sídlíme na jedné adrese, vývojáři CNI a SDC se potkávají denně na chodbě a na kafi. V roce 2016 získala CNI ocenění Inovační firma roku v Moravskoslezském kraji a obě firmy to oslavovaly spolu. Loni jsme v CNI založili pobočku v Cambridge (UK), která řídí business mimo ČR, a vývoj zůstal nadále v Ostravě. Takže CNI je opravdu „cloudová“ firma, sídlíme v různých městech a zemích, a přesto pracujeme společně, a co je důležité, rozumíme si!

Klíčové pojmy z oblasti řešení CROSS:

OSS (Operations Support Systems) – systémy pro podporu provozu
Network Inventory – evidence sítě
Network Intelligence – správa a provoz sítě
SIA (Service Impact Analysis) – řízení podpory zákazníků
GIS (Geographical Information System) – geografické informační systémy
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.