facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Partneři webu
CVIS Consulting
IT SYSTEMS 3/2018 , Správa IT , Energetika a utility

„Neumím si představit rozvoj CROSS bez silné zpětné vazby od našich zákazníků…,“

říká Martin Staněk, zakladatel společnosti CROSS Network IntelligenceIng. Martin StaněkCROSS Network Intelligence (CNI) je relativně mladá a dynamická společnost, která vznikla v roce 2014 odštěpením od společnosti Sykora Data Center. CNI rychle získala několik prestižních zákazníků zejména z oblasti telekomunikací a jejich okruh se neustále rozšiřuje. CNI pro ně vyvinula komplexní sadu produktů CROSS, která je postavena na moderních webových platformách a umožňuje telekomunikačním společnostem reagovat na aktuální výzvy tohoto odvětví především z hlediska zvyšování efektivity a kvality služeb. Martina Staňka, který je jedním ze zakladatelů CROSS Network Intelligence, jsme se zeptali nejen na aktuální vývoj této mladé společnosti a její cíle, ale také na jeho pohled na rostoucí roli inovativních IT řešení (probíhající digitální transformaci) v různých odvětvích.


Můžete prosím na úvod vysvětlit, jaké podněty vedly k založení společnosti CROSS Network Intelligence, respektive jejímu odštěpení od společnosti Sykora Data Center, která si u nás i v zahraničí vybudovala renomé jako významný dodavatel IT řešení v mnoha různých oblastech? Co je cílem nové značky?

My jako SDC působíme na trhu Network Inventory (NI) od roku 1995. Kdysi se tomu říkalo i GIS, ale my jsme se velmi rychle vymezili vůči dodavatelům GIS a začali nabízet komplexní provozně technologické informační systémy, a dokonce myslím, že termín PTIS jsem tehdy definoval já :) Byli jsme dodavateli řešení na technologii Smallworld od GE. Po fokusu naší firmy na telco jsme narazili u zákazníků na nové požadavky, tak jak to v telcu chodí, nové technologie, nové služby a námi preferovaný vendor začal být pozadu. Situaci jsme vyřešili tím, že jsme se rozhodli pro nejriskantnější řešení – vývoj nového produktu, produktu zcela nezávislého, a hlavně našeho. Tak vznikl produkt CROSS. Po dokončení vývoje produktu do fáze, že byla první stabilní verze a taky byl nasazen u zákazníka, jsme se společníky v SDC zariskovali podruhé a rozhodli se CROSS prosadit na mezinárodním trhu. K tomu jsme ale už potřebovali partnery, nejen finanční, ale i technologicky a byznysově přínosné. Proto jsem založili CNI a připravili ji de facto pro vstup investorů. To se povedlo a do CNI vstoupili investoři, jaké jsme si taky my představovali, společnost BOLT (investiční společnost O2) a společnost UP21. Obě tyto firmy jsou zaměřeny na investice do technologických start-up společností a obě mezinárodně působí v oblasti telco. To celé by se samozřejmě nepodařilo bez našich skvělých kolegů-zaměstnanců, kteří jsou naladěni na inovace a nový vývoj.

Ptal jste se také na cíle nové značky. CNI má za cíl v průběhu následujících 2 let obsadit 6 až 8 % světového trhu Network Inventory. Začali jsme spolupracovat s předními marketingovými a technologickými poradci působícími na trhu, například s Tele Management Forum a Gartner, a je o nás, musím říct, celkem zájem. Náš cíl je ambiciózní, ale proto jsme do toho dali s investory tolik kapitálu a teď všichni pracujeme na zhodnocení produktu CROSS s velkou důvěrou, protože jsme si celkem jisti jistou mírou unikátnosti CROSS, se kterou přicházíme na trh jako disruptor. Věřím, že se nám to povede, máme skvělý tým a taky více jak 20 let zkušeností v oblasti Network Inventory.

Ing. Martin Staněk

Ing. Martin Staněk (57 let) je zakladatelem a jednatelem společnosti Sykora Data Center a také zakladatelem společnosti CROSS Network Intelligence, kde působí v dozorčí radě a podílí se na obchodu a strategii společnosti. Má zkušenosti z řady projektů v oblasti telekomunikací a utilit a dříve z oblasti GIS. Je absolventem VŠB v Ostravě. Má bohaté zkušenosti z podnikatelské a obchodní sféry a svou první úspěšnou firmu prodal společně se svými tehdejšími společníky v už v roce 2002 finské společnosti Tieto a tím ji přivedl do České republiky. Je ženatý, má dvě děti a vnučku. Jeho zájmy jsou technologie a podnikání, historie, lyžování a muškaření.

Poskytovatelé telekomunikačních služeb se dnes potýkají s dynamicky se měnícím podnikatelským prostředím. Příchod nových poskytovatelů služeb způsobuje nelítostnou konkurenci na trhu a tím rostoucí potřebu stále větší efektivity. Jak mohou pokročilá IT řešení pomoci čelit těmto výzvám? Jakou roli přitom hrají vaše produkty řady CROSS? Jak CROSS funguje?

Efektivita a flexibilita je základ úspěšného podnikání, nejen v telcu, ale zrovna v tomto prostředí probíhá za poslední léta nejbouřlivější vývoj jak technologicky, tak v produktech, které telco společnosti prodávají. Taky lze ve zkratce říct, že CROSS je založen na pěti tabulkách a principu Consumer – Provider. To znamená, že každý prvek sítě je jak konzumován, tak je zároveň poskytovatelem nějaké služby, nejde od sebe oddělit fyzickou a logickou vrstvu sítě. Tak to je CROSS! Jde o produkt, který vznikl, abychom mohli zákazníkovi dodat systém, ve kterém bude moct evidovat a spravovat data o svých technologiích (Network Inventory), o svých produktech a službách (Network Intelligence), a to vše ještě za dosahu dat reálného provozu (Network Operation). Vypadá to jednoduše, ale CROSS je opravdu bezešvá databáze fyzických a logických prvků sítě propojená do dohledu sítě. Jsme tedy schopni zákazníkovi v řádu vteřin říct, který zákazník je postižen přerušením fyzické vrstvy (Fibre Cut, například) a která služba nad sítí souvisí s tím a tím logickým prvkem sítě. Je navržen tak, abychom byli schopni pokrýt naším produktem u zákazníka všechny čtyři základní etapy životního cyklu služby:

  1. Planning – Network creation (výstavba sítě)
  2. Fulfillment – Service provisioning (poskytování služeb)
  3. Assurance – Zabezpečení provozu sítě v proaktivním i reaktivním režimu
  4. Revenue – Optimalizace provozu sítě z hlediska nákladů

Dnes, kdy zažíváme éru nové výstavby sítí a změn telekomunikačních technologií, je stále více nutné technickou dokumentaci nově budované sítě tedy nejen tvořit, ale pracovat s ní již v době vzniku stavby – projektu výstavby a po předání do provozu ji začlenit do procesů, které odpovídají potřebám moderní telekomunikační společnosti. To znamená ji aktivně a on-line používat ve všech čtyřech hlavních procesech životního cyklu služby, které jsem vyjmenoval výše.


Další výzvy a současně příležitosti čekají oblast telekomunikací s nástupem internetu věcí a softwarově definovaných sítí. Jak se podle vás promítnou do požadavků na vlastnosti a funkce řídicích systémů OSS?

Lapidární odpověď je, že nové technologie (IoT, IP svět) musí být někde evidované, a tím pádem dostupné pro všechny čtyři procesy, které jsem popsal v předešlé odpovědi. CROSS je podpora OSS s dosahem na BSS, čím dál víc se to rozhraní u našich zákazníků smazává a my přicházíme s novými funkcemi a vylepšeními pro podporu moderní telco firmy. Takže ano, minulý rok jsme uvedli modul IoT a modul pro podporu virtualizace sítě.


Přiznám se, že jsem zatím vnímal CROSS především jako řešení pro telekomunikační společnosti, ale z vašich odpovědí vnímám, že má perspektivu uplatnění i dalších odvětvích. Mám pravdu?

Ano, má. Je používán i v utilitách a jeho moduly například slouží pro evidenci a správu věcných břemen u jedné přední utilitní společnosti v České republice. CROSS tím, jak pokrývá procesy od zřízení služby po evidenci řízení služby, má samozřejmě i GIS modul, který lze samostatně a efektivně používat v jakékoliv firmě, která poskytuje služby nad sítí (elektřina, voda, plyn, IoT), ale jak jste nakousl v předešlé otázce, i v oblastech, kde je potřeba nad prostorem analyzovat a dokumentovat lokality, kde podnik působí, a to jsou dnes čím dál více síťové služby ICT. V České republice máme jednu obrovskou výhodu proti jiným zemím v okolí, díky digitalizaci a registrům státní správy, které umíme na CROSS napojit, získáváme dnes pravdivá data o polohopisu a právních vztazích k nemovitostem on-line. To je například v systému, který podporuje investiční výstavbu a musí evidovat právní vztahy vázané k věcným břemenům, nezaplatitelné. Podnik je pak schopen pružně reagovat na změny v katastru a třeba efektivněji řídit výstavbu nových sítí.


Mezi obecné trendy v oblasti IT řešení dnes bezesporu patří mobilita a rostoucí podíl cloudových řešení. Jak se uvedené trendy promítly do vámi vyvíjených a dodávaných řešení?

Samozřejmě musíme reagovat a máme výhodu, že CROSS je mladý systém, na těchto technologiích je už částečně postavený. Dnes si třeba pohráváme s myšlenkou micro services a tam, kde to zákazník požaduje, jsem mu schopni vyhovět. Neumím si představit dneska NI systém bez mobilního klienta, bez aplikace na telefonu technika v terénu. Takže ano, vše podporujeme a velmi pečlivě sledujeme trendy a na ně reagujeme.


Mezi vašimi zákazníky jsou přední telekomunikační společnosti na našem trhu, ale i ze zahraničí. Můžete tak srovnat podmínky na trhu i přístup jednotlivých firem k inovacím. Vidíte mezi nimi nějaké zásadní rozdíly?

Máme obrovské štěstí na naše zákazníky, bez uzardění musím říct, že v těchto firmách jsou inovace podporovány od vrcholového vedení až po realizátory těchto náročných konsolidačních projektů. Neumím si představit rozvoj a vznik CROSS bez obrovské zpětné vazby našich zákazníků. Musím pravdivě říct, že žádné rozdíly mezi zákazníky v ČR a zahraničí nevidím, všechny firmy si kupují jen ty produkty, které jim umožní rozvoj businessu, inovace a optimalizaci nákladů uvnitř firmy. To rozhoduje.


Nedávno jste získali velmi zajímavou referenci v zahraničí. Můžete se pochlubit, o jakou firmu jde a jaká řešení z vaší nabídky bude používat?

Je jich už více, ale v roce 2017 jsme získali prvního západoevropského zákazníka, společnost Global Connect (GC) z Dánska. GC implementuje náš produkt CROSS v plné šíři, dodavatelem je náš partner z Velké Británie společnost Real World. To je navíc obchodní model, který CNI aplikuje, prodáváme jak přímo (případně podporujeme partnera), tak hlavně přes partnery, které v jednotlivých zemích získáváme.


Na závěr mi dovolte jednu osobní otázku. Působíte současně v řídících funkcích společností Sykora Data Center i CROSS Network Intelligence. Tedy na jedné straně ve firmě s dlouholetou historií a z mého pohledu konzervativnějším přístupem, na druhé straně v prostředí mladé a dynamické firmy. Jak se vám daří skloubit řízení tak odlišně naladěných firem? Neřešíte někdy střet tradičního byznysu a zkušeností s inovacemi, nápady a chutí objevovat?

Je to fantastické a dobrodružné, přesně jste to popsal. SDC je tradiční firma, partner CNI pro Česko a Slovensko, takže naše požadavky na produkt, které přichází z realizací našich projektů u koncového zákazníka, můžeme požadovat v druhé firmě, kde působím taky. Vypadá to jednoduše, ale ty firmy jsou opravdu zcela odlišné, v SDC musíme reagovat na mnohdy striktní požadavky zákazníka a dodávat včas a v kvalitě, na dobrodružství vývoje produktu nám nezbývá čas a prostor. Ale to je možná dobře, jako partner CNI si nemůžeme dovolit žádné pochybení a sami svou historii stavíme na více než 24 letech úspěšné práce. V CNI naopak vyvíjíme jen a jen produkt, držíme jeho podporu a o inovacích rozhodujeme sami na svou odpovědnost a taky riziko. Se zákazníky přicházíme víceméně do styku prostřednictvím partnera v dané zemi. Máme vypracované dobré procesy řízení vývoje produktu a taky už za ty roky umíme řídit i rizika. Taky je třeba říct, co bylo na počátku, CNI se odštěpila z SDC, to není jen administrativní proces, ale jsme velmi úzce provázáni i lidsky, jak na bázi vlastnických vztahů, tak s kolegy v obou firmách, sídlíme na jedné adrese, vývojáři CNI a SDC se potkávají denně na chodbě a na kafi. V roce 2016 získala CNI ocenění Inovační firma roku v Moravskoslezském kraji a obě firmy to oslavovaly spolu. Loni jsme v CNI založili pobočku v Cambridge (UK), která řídí business mimo ČR, a vývoj zůstal nadále v Ostravě. Takže CNI je opravdu „cloudová“ firma, sídlíme v různých městech a zemích, a přesto pracujeme společně, a co je důležité, rozumíme si!

Klíčové pojmy z oblasti řešení CROSS:

OSS (Operations Support Systems) – systémy pro podporu provozu
Network Inventory – evidence sítě
Network Intelligence – správa a provoz sítě
SIA (Service Impact Analysis) – řízení podpory zákazníků
GIS (Geographical Information System) – geografické informační systémy
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Nezapomněli jste si prodloužit předplatné časopisu IT Systems?

Začátek nového roku je nejen obdobím, kdy už se pomalu začínají rozplývat mnohá novoroční předsevzetí. Je také obdobím, kdy je třeba provést řadu každoročně se opakujících činností. V případě IT manažerů a IT profesionálů by mezi nimi nemělo chybět prodloužení předplatného časopisu IT Systems.