facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 12/2020 , ITIL – Řízení IT

Jaká je role CIO při digitální transformaci?

Jan Škrabánek


ALVAOPatrik Šolc s Martinem Vitoušem patří k týmu organizátorů, který každoročně připravuje lednovou ITSMf konferenci. Oba dva mají za sebou desetiletí zkušeností s řízením IT v mezinárodních týmech. Ve své práci využívají širokých znalostí různých přístupů, jako je ITIL či DevOps. Povídali jsme si o digitální transformaci i nadcházející konferenci.


Odpovídá Martin Vitouš

Martin VitoušMartin Vitouš se v oblasti IT pohybuje skoro 30 let. Za tu dobu si prošel asi vším, čím se dá v IT projít. Většinu z toho úspěšně zapomněl, nicméně po­řád ještě ví, co to znamená na­in­sta­lo­vat server, nebo něco na­pro­gra­mo­vat. Pos­led­ní roky tráví kon­zul­ta­ce­mi a ško­le­ním v ob­las­tech stra­te­gic­ké­ho, pro­jek­to­vé­ho, pro­ces­ní­ho a osob­ní­ho řízení převážně se zaměřením na oblast IT.
 

Co znamená digitální transformace z vašeho pohledu?

Definic, co je to digitální transformace je hodně. Mě osobně se nejvíce líbí definice od Grega Verdina „Digitální transformace zmenšuje rozdíl mezi tím, co dnes požaduje digitální zákazník a tím, co nabízí analogová firma.“. Digitální technologie jsou všude kolem. Mladá generace s nimi vyrůstá a považuje je za nedílnou součást života. To samozřejmě očekávají i od svých dodavatelů služeb a produktů. Nové firmy už s tím záměrem vznikají (Např.Spotify). Co ale ty staré a zavedené firmy? Ty musí projít tou digitální transformací. Jde o to využít možností nových technologií k vytvoření nových obchodních modelů a inovativních výrobků, které by bez nich vůbec nemohly existovat. Pokud tuto šanci zmeškají, tak je dost dobře možné, že za 5-10 let už tu nebudou. Výsledkem digitální transformace nemůže být pouze zavedení nové technologie, ale zlepšení všeho okolo.

Co je nejdůležitější v digitální transformaci?

Jak jsem zmiňoval cílem digitální transformace není zavedení nových technologií, ale zlepšení všeho okolo (obchodní model, inovace produktů a služeb, přístup k zákazníkům, …). Z tohoto pohledu je podle mě nejdůležitější propojení IT a zbytku organizace. Bez tohoto propojení, bez komunikace, bez partnerství dvou rovnocenných složek nikdy k transformaci nedojde. K propojení ale nedojde bez změny pohledů obou stran, způsobu komunikace, vzájemné důvěry, transparentnosti a sladění cílů. Tohle všechno jsou prvky firemní kultury. A tu bohužel nezměníte přes noc. Chce to dlouhodobý cíl a jasnou cestu, jak toho cíle dosáhnout. A to bohužel může být v dnešní uspěchané době problém. Často se očekávají rychlé výsledky a co bude za rok, či za dva, už není na pořadu dne. A to je chyba.

Jak digitální transformaci ovlivnil COVID19?

Z mého pohledu není COVID19 ani příčina, proč potřebujeme digitální transformaci, ani klíčový spouštěč digitální transformace. COVID19 je pouze katalyzátor, který urychluje to, co už se kolem nás děje několik let. Pokud se podíváte, jak jednotlivé firmy zvládají rok 2020, tak velmi snadno poznáte, které firmy se digitální transformaci věnovaly už před tím a které ne. A ten rozdíl se bude jenom zvětšovat. Možná můžeme říct, že COVID19 je takový poslední budíček pro ty, co ještě sladce spali. Ale zase pozor, digitální transformace není o tom, že se naučíme používat nástroje typu Zoom, nebo MS Teams.

Na co se mohou účastnici těšit na lednové výroční konferenci itSMF?

Konference bude, jak je v této době běžné, online. Nicméně to neznamená pouze jednostranný přenos informací od prezentujících k účastníkům. Konference bude interaktivní, to znamená, že prezentující budou prezentovat živě, budou používat různé nástroje ke komunikaci s účastníky v průběhu konference a bude možné si sjednat individuální schůzky ve „virtuálních zasedačkách“ s konkrétními lidmi k prodiskutování konkrétních témat. Jediné, co účastníci nedostanou bude občerstvení. To si budou muset připravit sami.

Jakou roli hraje IT oddělení v digitální transformaci? Jaká je role CIO?

V první řadě je dobré si říct, že IT oddělení může mít různou podobu. Od malého interního IT až po kompetenční centrum sdílených služeb pro celou korporaci nebo externí firmu, která IT služby zajišťuje. V každém případě IT oddělení nesmí být brzdou organizace. Nesmí se stát, že organizace potřebuje novou mobilní aplikaci nebo nastavit vzdálený přístup pracovníků pracujících z domova a IT oddělení řekne, že to bude za půl roku. Proto je potřeba propojit IT se zbytkem organizace a odbourat co možná nejvíc bariér bránících rychlému a flexibilnímu dodání IT služeb. A zase jsme u změny kultury. Tady to bude možná ještě složitější, protože IT specialisté se budou muset naučit vnímat to, co dělají očima uživatele a zákazníka. A to rozhodně není jednoduché. Čím dál jsou fyzicky i logicky od svého uživatele, tím to bude těžší. A CIO (IT manažer, IT ředitel, …) už nemůže být jenom „nejdéle sloužící technik“. Bude to právě CIO, který bude měnit pohled IT specialistů na to, co dělají, ale i zbytku organizace na to, co dělá celé IT. Bude to vyžadovat úplně jinou sadu dovedností, a hlavně to bude vyžadovat proaktivní přístup. Takových lidí na trhu práce moc není.

Konkrétní příklady a vaše zkušenosti ohledně digitální transformace?

Jeden příklad za všechny: Firma dodávající větší technologické celky. Součástí dodávky je i technická dokumentace včetně návodů a postupů. Firma si vlastními silami vytvořila systém oběhu a kompletace dokumentů ve firmě. S daným systémem nikdo nebyl spokojený. Jedno oddělení svalovalo vinu na druhé. V rámci transformace se podařilo propojit interní týmy vývojářů, administrátorů, procesních specialistů a technologů. Díky tomu se postupně odstranily nedostatky a zkrátila doba kompletace dokumentace pro zákazníka na polovinu. To vedlo ke snížení reklamací a zvýšení spokojenosti zákazníků. Nyní se připravuje nová služba, kdy si zákazník online prohlédne či stáhne dokumentaci a zároveň systém ohlídá termíny platnosti (např. revizí či servisních smluv). To ušetří čas i prostředky, za což si zákazník rád zaplatí.

Odpovídá Patrik Šolc

Patrik ŠolcPatrik Šolc má více než 20 let praxe v oboru IT, posledních 17 let v manažerských pozicích v globálních IT společnostech. Nyní je na pozici IT manažera se zodpovědností za IT provoz pro 4000 uživatelů v regionech EMEA, Asie, Amerika. Účastnil se řady IT projektů pro evropské a globální zákazníky. Je předsedou předsednictva sdružení itSMF Czech Republic.
 

Co znamená digitální transformace z vašeho pohledu?

V pojmu „Digitální transformace“ je důležitější slovo „transformace“. Zahájení technologických projektů je pouze výchozím bodem. Jde primárně o lidi a komunikaci. Cílem je přesunout se z budování systémů a procesů na budování schopností, budování firemní kultury, kde inovace je standardem a kde jsou zaměstnanci neustále zaměřeni na učení a růst , přičemž k tomu využívají nejlepší nové technologie. Transformace není projekt. Je to něco, co se musí stát součástí organizace. Velmi inspirativní může být pro čtenáře knížka „Leading Digital“, kteoru napsali George Westerman, Didier Bonner an Andrew McAfee.

Co je nejdůležitější v digitální transformaci?

V každé firmě jsou nejdůležitější zaměstnanci a data. Ne všichni ve firmách to tak vnímají. Zaměstnancí firmy (nejen v oddělení Sales) by se primárně měli zaměřit na to, co trápí jejich zákazníky. Pokud rozeznáme problémy zákazníků, tak pak je jednodušší hledat řešení pro ně. V dnešní digitální době pak je nutné využít digitální technologie, které mohou pomoci vyřešit tyto problémy zákazníků. Jedna z dovedností, kterou by se lidé měli naučit je umění naslouchat. Toto využijí nejen v obchodě, ale i v soukromém životě.

Vzhldem k tomu, že Digitální transformace je dlouhodbá cesta, tak je důležitá podpora celého vedení firmy a pak i nutná podpora IT nadšenců (i mimo IT), kteří jsou schopni přinášet inspiraci.

Jak digitální transformaci ovlivnil COVID19?

Demonstroval bych to asi nejlépe na následujícím obrázku.

COVID-19 byl a je velký problém. Důležité je přeměnit problém v příležitost. COVID-19 zafungoval jako akcelerátor a urychlovač IT projektů. Jak v naší firmě, tak i u mých kolegů z jiných firem jsem viděl, jak se některé věci realizovali během jednoho či dvou týdnů a předtím se o těchto projektech mluvilo měsíce či roky. Schvalování některých projektů zabralo dříve měsíce, nyní to šlo v řádech hodin či dnů.

Na co se mohou účastnici těšit na lednové výroční konferenci itSMF?

Hlavním tématem 15.výroční konference je Digitální transformace. Díky Covid-19 jsme se rozhodli udělat konferenci online. Opět naše pozvání přijal Paul Wilkinson. Dalšími zajimavými hosty jsou Honza Zadák, který 20 let strávil be brcholovém managementu HP (Compaq). Velmi vzácným hostem je George Westerman (MIT SLOAN), jeden z autorů knihy „Leading Digital“. Záštitu nad konferencí převzal Vladimir Dzurilla (zmocněnec vlády pro oblast pro IT a digitalizace) a profesor Jiří Voříšek. Budou mít přednášky na téma Digitální Česko a eGovernment cloud v ČR, Jak si stojí digitalizace našeho státu? Co se zatím podařilo a co nás ještě čeká?

Jakou roli hraje IT oddělení v digitální transformaci? Jaká je role CIO?

Myslím si, že teprve v době Covid-19 si hodně šéfů firem uvědomilo, jak je důležité mít silné oddělení IT. Pokud IT týmy byly připravené, tak pak v době Covid-19 ukázali vedení firem, že Role CIO je důležitá z pohledu byznysu firem. CIO by měl být součástí širšího vedení firmy a měl být zapojen do rozhodování o strategii firmy. Někdy ve firmách kromě role CIO mají ještě roli CDO (Chief Digital Officer), tj. člověk zodpovědný za digitalizaci. Někde CIO přebírá i roli CDO. Dle některých trendů by CIO či CDO mohl splynout s rolí COO (Chief Operating Officer).

Konkrétní příklady a vaše zkušenosti ohledně digitální transformace?

Z vlastní zkušenosti doporučuji nezaměřovat se jen na digitální technologie, ale na komunikaci ve firmě a propojení více týmů do digitální transformace. V jedné společnosti si mysleli, že za digitální transformaci je zodpovědný CIO a ten to vše vyřeší. Jak jsem zmínil dříve, je to zodpovědnost všech, od vedení firmy, po jednotlivé zaměstnance. Důležitá je pak digitlní adopce ve firmě. V jiné firmě pomohlo vytvořit virtuální tým tzv. Digital Mentorů, kterí pomáhali sdílet zkušenosti, jak digitální technologie pomáhají jak zaměstnancím, tak i jejich zákazníkům.

Jan Škrabánek Jan Škrabánek
Autor rozhovorů je konzultantem společnosti ALVAO.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.