facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 9/2021 , Plánování a řízení výroby

Šest trendů ve výrobě pro rok 2021

Robin Riordan


Existuje řada trendů ve výrobě, které se, jak předpokládáme, udrží i v roce 2021. Tady je šest z nich.


Práce vzdáleně

Nejdůležitějším faktorem, který v roce 2021 ovlivnil výrobu, je podle mého názoru trvalý dopad pandemie onemocnění COVID-19 a to, že donutila vysoké procento pracovníků pracovat jiným způsobem, na dálku. Mnozí z těchto pracovníků se přizpůsobili práci z domova, a dosáhli tak lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Ke starému způsobu práce se budou vracet jen velmi neochotně. Zase se bude cestovat, přesto si ale myslím, že změny chování po stránce kultury i nákladů přetrvají i po skončení pandemie. Z pozice pracovníka firmy poskytující služby neočekávám, že se vrátíme k dřívější četnosti pracovních cest, při kterých lidé cestují za klienty, ať už na pracovní schůzky nebo vykonat konkrétní práci. Doby, kdy konzultanti služeb intenzivně cestovali a doma trávili jen několik dní, už možná patří minulosti. Myslím si tedy, že cestovat se bude méně a motivací budou spíše jednání s přidanou hodnotou a budování vztahů. Narušení způsobené pandemií změnilo obchodní model v oblasti služeb. Zajímavá je pro mě skutečnost, že tento přechod na práci z domova bude jiný než již osvědčený offshoring, při kterém jsou opakovatelné úkony prováděny vzdáleně. Ocitneme se v situaci, kdy budeme schopní odvádět kvalitní práci i na dálku, protože technologie k tomu potřebné se rychle zvedají na velmi vysokou úroveň.

Udržitelnost životního prostředí jako narušující vliv

Jako druhý výrazný trend vnímám to, že se opět zaměříme na udržitelnost jako faktor neblaze ovlivňující podnikání, s čímž souvisí také omezení cestování. Během prvního lockdownu bylo znát, že se obloha nad mnoha městy vyčistila a ozónová díra se začala zacelovat. Ačkoliv k tomu významně přispěl pokles průmyslových emisí, lidé si velice dobře uvědomovali, že klíčovým faktorem je zároveň snížená frekvence cestování. Tlak na práci vzdáleně nicméně přetrvá také v souvislosti s řešením problémů týkajících se životního prostředí. Ironií je, že v průběhu pandemie kvůli bezpečnostním opatřením vzrostla spotřeba plastů a jednorázových, nerecyklovatelných předmětů, zejména kvůli návratu k igelitovým taškám v supermarketech a používání jednorázových roušek, které se přispívají k produkci odpadu a vzniku skládek. Objevily se však inovace a tak v současné době pozorujeme, že jsou v souvislosti onemocněním COVID vyvíjeny a prodávány výrobky šetrné k životnímu prostředí.

Zlepšení návratnosti investic

Z technologického hlediska bude na společnosti kvůli ekonomickému dopadu pandemie i nadále vyvíjen obrovský tlak, aby ospravedlnily své investice. Pocítíme snahu dosáhnout návratnosti investic v kratším časovém období. Patrně zaznamenáme zvýšení investic do projektů, které přinášejí brzké výsledky a zajišťují návratnost investic do jednoho roku. Doby, kdy se čekalo tři roky, než se projeví přínosy nějakého projektu, jsou pryč, což je výrazný posun.

Globální obchodní výzvy ovlivňují výrobu

Globální obchod v současnosti čelí poměrně zásadním výzvám a jsem přesvědčený, že dojde k ještě více změnám. Velká Británie se rychle blíží ke konci přechodného období před opuštěním EU na konci roku, přičemž ale nedochází k výrazným pokrokům v oblasti nových evropských nebo alternativních globálních obchodních dohod. Změny v americké vládě mohou předznamenat změny v obchodní válce s Čínou. Pokud se situace zlepší, bude to mít na výrobu a postavení společností vlastněných Spojenými státy na čínském trhu zásadní dopad.

Příprava na další narušení

Moje firma začala o obrovské míře narušení ve světě a o tom, jak se mu společnosti musejí umět přizpůsobit, jednat už před třemi lety. Prudký pokles použití jednorázových plastů v důsledku masivních kampaní na ochranu životního prostředí představoval výrazné narušení fungování plastikářského a obalového průmyslu, jakož i dalších odvětví. Naše odhady se dnes jeví jako prorocké, protože svět zažívá zásadní a rozsáhlé změny. Společnosti musejí zavést nouzové plánování a plánování rizik, aby byly na příští komplikace připraveny dříve, než vůbec nastanou. Tím se vracím k tomu, co jsem zmínil v souvislosti s mnohem rychlejší návratností investic a prací na dálku jakožto odlišnými způsoby dosahování výsledků. Pokud jde o trhy, výrobky a investice, stane se klíčovým pojmem agilita. Kdoví, co nás v budoucnu čeká? Může přijít další pandemie. Ve světě se mohou rozhořet zásadní politické nepokoje nebo neočekávaný konflikt. Jde o to, že jsme zažili poměrně extrémní události, a myslím, že to bude čím dál běžnější. Podniky musejí zdvojnásobit své úsilí při hledání nových způsobů zvýšení odolnosti vůči narušení a naučit se lépe přizpůsobovat novým podmínkám.

Vzestup analytiky

S rostoucím tlakem na podniky v důsledku narušení se analytika stane klíčovým nástrojem společností k předvídání trendů i k tomu, jak na ně reagovat a využít jich. Softwarová řešení budou muset umět zpracovat data a pojmenovat příčiny a důsledky, včetně plánování scénářů. Analytika zlepší podnikové systémy od dlouhodobého plánování přes vyhodnocování scénářů narušení dodavatelského řetězce až po přizpůsobení provozních postupů ve výrobních provozech s cílem redukce počtu zmetků. Spoléhání na analytiku způsobí, že společnosti, které poskytují služby, budou stále více potřebovat konzultanty, kteří rozumějí podnikovému softwaru a problematice daného oboru, ale současně jsou schopni také nabídnout analytiku, která si poradí s výše uvedenými scénáři.

Robin Riordan Robin Riordan
Autor článku je senior viceprezident pro konzultační a transformační služby společnosti QAD. Robin Riordan má více než 35 let zkušeností se změnami v podnikání, integrací systémů a poradenstvím v oblasti výroby, profesionálních služeb a ve státní správě.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Jak BI a controlling pomůže zlepšit výkon výrobní společnosti

Běžná praxe ve výrobním pod­ni­ku: Obchodní ředitel hodnotí výkonnost týmu, rentabilitu zákazníků a produktů. Výrobní ředitel hlídá efektivitu vytížení zdrojů a správnost kalkulací. Ředitel nákupu a logistiky sleduje zajištění materiálem a kvalitu dodavatelů. Finanční ředitel zajišťuje financování a analyzuje hospodářský výsledek.