facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT řešení pro výrobní podniky II , Plánování a řízení výroby

Decentralizace výroby pomůže nejen v krizových situacích

Jan Bezdíček


RockwellUplynulé měsíce nám jasně ukázaly nevýhody centralizace výroby a slabiny v soběstačnosti celých regionů, jako je třeba Evropská unie.


Jakkoli má globalizace jasné výhody, pokud jde o snižování nákladů a zvyšování efektivity výroby, stále intenzivněji se ukazuje, že centralizace výroby klíčových produktů do několika málo míst na zemi nemusí být v současném světě ideálním řešením. Zatímco jsme se ještě před několika měsíci zabývali hlavně klimatickými změnami způsobenými přepravou surovin a hotových produktů z jednoho konce světa na druhý, dnes vidíme, že globalizace naráží na své limity také z jiných důvodů. Nejde přitom jen o pandemii koronaviru, která odkryla nesoběstačnost většiny států světa při zajištění výroby základních zdravotnických pomůcek. Déle než pandemie, mohou přetrvávat politické spory mezi zeměmi (jako například ten aktuální mezi Spojenými státy a Čínou), jejichž následkem jsou sankce, embarga nebo blokování přístupu k technologiím.

Distribuovaná výroba v době rozvinuté automatizace

Kromě již zmíněných výhod centralizované výroby jsou zde ještě další aspekty, které mohou hovořit ve prospěch centralizace a neprospěch decentralizace jakými jsou například centralizované řízení výrobního procesu, jednotná správa lidských zdrojů či centralizované řešení dodavatelsko-odběratelských vztahů. Pokud ale vezmeme v úvahu dnes již vysoký stupeň automatizace v mnoha oborech a současné možnosti internetového propojení, zjistíme, že z technologického hlediska není velký rozdíl mezi možnostmi řízením například jedné továrny s desítkou výrobních linek, nebo deseti továren s jednou linkou.

Abychom mohli výrobu takto decentralizovat, přesunout ji blíže ke spotřebitelům a díky geografické distribuci ochránit produkci před lokálními vlivy, musí být splněny určité předpoklady. Především jde o vysoký stupeň automatizace na úrovni jednotlivých provozů – aby bylo vůbec možné výrobu na dálku řídit. Dále je nezbytné zajistit spolehlivé a ideálně redundantní připojení, se kterým bude řízení provozu na dálku realizovatelné v podstatě odkudkoliv na světě. Využití dnes již běžně dostupných cloudových technologií nám navíc umožní distribuci a replikaci dat do geograficky vzdálenějších datových center a tím pomůže zvýšit robustnost celého systému vzdáleného řízení.

Továrna řízená na dálku

Moderní řízení provozu na dálku nemusí však znamenat jen prostou virtualizaci řídícího panelu provozu či celého velínu závodu a jejich dostupnost odkudkoliv. Moderní technologie umožňují posun mnohem dále a reprezentovat zařízení a jejich provoz například ve virtuální realitě. Technologie umělé inteligence a strojového učení pak posouvají automatizaci řízení a rozhodování na vyšší úroveň, se stále menší nutností zásahů lidského operátora. Místní obsluha provozu může být navíc vybavena zařízeními pro aplikace rozšířené reality, které mohou výrazně usnadnit servisní úkony i údržbu na dálku.

Nakonec i pokud jde o lidské zdroje, přináší decentralizace výroby jistou výhodu. Mnoho výrobců se potýká s kritickým nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců a distribuce výroby do více míst může tento problém pomoci vyřešit. Ostatně, řízení a spolupráci v distribuovaných týmech jsme si již během koronavirové pandemie důkladně vyzkoušeli.

Za hranicemi továrny

Větší decentralizace výroby by nepřinesla výhody jen v krizových situacích jako je aktuální pandemie. Rozmístění výroby do různých regionů by pomohla zajistit produkci klíčových výrobků i v případě lokálních živelných pohrom, dopravních omezeních nebo geopolitických konfliktů.

Je třeba si ale uvědomit, že pouhou vyšší automatizací a decentralizací vlastní výroby nezajistíme plnou soběstačnost a nezávislost daného území. Typicky v případě globálních pandemií je problematické zajistit výrobě dodávky surovin, materiálu a dalších nezbytných zdrojů, stejně jako logistiku hotových výrobků včetně jejich dopravy do kriticky ohrožených míst. Zde již ale také svítá naděje na řešení, která se skrývá v autonomně řízených vozidlech a jejich nasazení v reálném provozu.

Jak je tedy možné vidět, mnoho technologií pro větší decentralizaci výroby je již dostupných, a na mnoha se intenzivně pracuje. Probíhající pandemie a obří investice jednotlivých zemí do oživení ekonomiky by se daly využít i pro urychlení procesu decentralizace tak, abychom byli lépe připraveni na další podobnu krizi v budoucnu.

Jan Bezdíček Jan Bezdíček
Autor článku je ředitelem R&D v Rockwell Automation.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Výrobce potravin z dánského Thistedu překonává problémy se zastaráváním strojů a připravuje se na Průmysl 4.0

DragsbaekVybudovat si dobrou pověst může trvat celé roky. Získat si důvěru zákazníků znamená důslednost, spolehlivost a závazek vůči příslibu značky. Dánská výrobní společnost Dragsbaek si svoji pověst buduje a upevňuje již více než 100 let.